cs.po 12.6 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 the author(s) of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4
5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010.
7
8
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.29.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
12
"POT-Creation-Date: 2010-07-15 00:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-11 19:47+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
14
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: cs\n"
16
17
18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
20
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
21

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
22
msgid "Master"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgstr "Master"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

msgid "Bass"
msgstr "Basy"

msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
msgstr "Syntezátor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
36
37

msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
msgstr "Linkový vstup"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
39
40
41
42
43
44
45
46

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "PC Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
msgstr "PC Speaker"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
48
49

msgid "Playback"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50
msgstr "Přehrávání"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
51
52

msgid "Capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
msgstr "Záznam"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
54

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57
58

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
66
67
68
69
70
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
72

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
78

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v %dkanálovém režimu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
86
87
88
89
90
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
92

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94

95
msgid "Could not open CD device for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení CD ke čtení."
97

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
98
msgid "Could not seek CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Nezdařilo se nalézt CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
100
101

msgid "Could not read CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Nezdařilo se přečíst CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
103

104
105
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru vfs \"%s\" k zápisu: %s."
107
108
109
110
111
112

msgid "No filename given"
msgstr "Nezadán název souboru"

#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
114

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
116
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
118

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
119
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
121

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
125
126
msgstr ""
"Zásuvný modul %s je vyžadován k přehrání tohoto proudu, ale není "
"nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
128

msgid "This appears to be a text file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
130

131
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
133

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
msgstr "Neplatné URI titulků \"%s\", titulky vypnuty."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
msgid "No URI specified to play from."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
msgstr "Nezadáno žádné URI, ze kterého se má přehrávat."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
140

141
142
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
msgstr "Neplatné URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146
msgstr "Proudy RTSP zatím nemohou být přehrávány."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
148
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
150

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151
msgid "Source element is invalid."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154
155
156
157
158
159
160
msgid ""
"Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file "
"or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr ""
"Byl rozpoznán pouze proud titulků. Buď je nahráván pouze soubor titulků nebo "
"nějaký jiný typ textového soubor, popřípadě nebyl rozpoznán multimediální "
"soubor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162
163
164
165
166
167
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""
"K obsluze tohoto souboru není nainstalován dekodér. Patrně bude nutné "
"nainstalovat nezbytné zásuvné moduly."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
168

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169
msgid "This is not a media file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgstr "Toto není multimediální soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
171

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
msgstr "Byl rozpoznán proud titulků, ale nikoliv obrazový proud."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
175
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
177

178
179
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
msgstr "Schází prvek \"%s\" - zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
181

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185
#, c-format
186
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
188
189

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190
msgstr "Schází prvek autovideosink."
191

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
192
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
193
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
194
msgstr "Nefunguje prvek videosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
195

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196
#, c-format
197
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
199
200

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
201
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202
203

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
msgstr "Vlastní prvek kanálu textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206
207
208
msgid "No volume control found"
msgstr "Nenalezeno žádné ovládání hlasitosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209
#, c-format
210
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
212
213

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
214
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
215

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
217
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
218
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
219

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220
#, c-format
221
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
223
224

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
226

227
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230
231
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232
msgstr "K typu \"%s\" není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233
234

msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236
237
238

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239
msgstr "U \"%s\" není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
msgstr "Chyba při odesílání dat na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244

245
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247
msgstr "Chyba při odesílání dat záhlaví gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248
249
250

#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251
msgstr "Chyba při odesílání zátěžových dat gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252
253
254

#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255
msgstr "Spojení s %s:%d bylo odmítnuto."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258
msgstr "Zvuk nelze zaznamenat s dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260
261
262
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nezdařilo se přečtení značky: nedostatek dat"

263
msgid "track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
msgstr "ID stopy"
265
266

msgid "MusicBrainz track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267
msgstr "ID stopy MusicBrainz"
268
269

msgid "artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
msgstr "ID umělce"
271
272

msgid "MusicBrainz artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
msgstr "ID umělce MusicBrainz"
274
275

msgid "album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276
msgstr "ID alba"
277
278

msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279
msgstr "ID alba MusicBrainz"
280
281

msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
msgstr "ID umělce alba"
283
284

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285
msgstr "ID umělce alba MusicBrainz"
286
287

msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288
msgstr "ID stopy TRM"
289
290

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291
msgstr "ID stopy TRM MusicBrainz"
292
293

msgid "This CD has no audio tracks"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294
295
296
297
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"

msgid "ID3 tag"
msgstr "Značka ID3"
298

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
300
301
302
303
304
msgid "APE tag"
msgstr "Značka APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
308

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310
311

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
314

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316
317

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
320

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322
323

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
326

msgid "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327
msgstr "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328
329

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331
332

msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334
335

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338
339
340
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343
344

msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345
msgstr "Nekomprimovaný planární YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346
347

msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349
350

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352
353

msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355
356

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358
359

msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361
362

msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364
365

msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367
368

msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369
msgstr "Nekomprimovaná černá a bílá rovina Y"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370
371

msgid "Uncompressed YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373
374
375

#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
377
378
379

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
380
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381
382
383

#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384
msgstr "Surový %dbitový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385
386

msgid "Raw PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
msgstr "Surový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388
389
390

#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391
msgstr "Surový %dbitový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392
393

msgid "Raw floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394
msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
395
396

msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
msgstr "Zdroj zvukového CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
398
399

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401
402

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404
405

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407
408
409

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
411
412
413

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415
416
417

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419
420
421

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423
424
425

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427
428
429

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
431
432
433

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435
436
437

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439
440
441

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
443
444
445

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
446
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447
448
449

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451
452
453

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455
456

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458
459

msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460
msgstr "Neznámý kanálový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
461
462

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
464
465

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
467
468

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470
471

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
473

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474
475
476
477
478
479
msgid "No device specified."
msgstr "Nezadáno zařízení."

#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
480

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482
msgid "Device \"%s\" is already being used."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483
msgstr "Zařízení \"%s\" je již používáno."
484

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485
486
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487
msgstr "Zařízení \"%s\" se nezdařilo otevřít ke čtení a k zápisu."