fi.po 17.3 KB
Newer Older
1
# Finnish messages for gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
3
#
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Copyright (C) 2008-2010 Tommi Vainikainen,
5
6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2008-2010.
8
9
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
# Suomennos: http://gnome.fi/
11
12
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
15
"POT-Creation-Date: 2012-03-22 14:47+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"PO-Revision-Date: 2010-12-31 23:21+0200\n"
17
18
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Language: fi\n"
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Master"
msgstr "Pääkanava"

msgid "Bass"
msgstr "Basso"

msgid "Treble"
msgstr "Ylä-äänet"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
msgstr "Synth"

msgid "Line-in"
msgstr "Linjatulo"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"

msgid "PC Speaker"
msgstr "PC-kaiutin"

msgid "Playback"
msgstr "Toisto"

msgid "Capture"
msgstr "Nauhoitus"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten monona."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
68
69
70
71
72
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Laitetta ei voitu avata toistoa varten. Laitetta käyttää toinen sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
74

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten monona."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
88
89
90
91
92
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitetta käyttää toinen "
"sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
94

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avat nauhoitusta varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "CD-laitetta ei voitu avata luettavaksi."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD-levyllä ei voitu siirtyä."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD-levyä ei voitu lukea."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
110
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
112
msgstr ""
"Virran toistamiseen tarvitaan %s-liitännäinen, mutta se ei ole asennettu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113

114
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
msgstr "Virran tyyppiä ei voitu määrittää"
116

117
118
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tämä näyttää olevan tekstitiedosto"
119
120
121
122
123

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Puuttuva elementti \"%s\" - tarkista GStreamer-asennuksesi."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
#, c-format
125
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit puuttuvat."
127
128

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Autovideosink-elementti puuttuu."
130

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
131
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
132
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133
msgstr "Asetettu videonielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
134

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
#, c-format
136
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit eivät toimi."
138
139

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
msgstr "Autovideosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
142

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
msgstr "Räätälöity tekstinieluelementti ei ole käyttökunnossa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
146
147
msgid "No volume control found"
msgstr "Äänenvoimakkuuden hallintaa ei löytynyt"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148
#, c-format
149
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit puuttuvat."
151
152

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153
msgstr "Autoaudiosink-elementti puuttuu."
154

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
155
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
156
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
157
msgstr "Asetettu ääninielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
158

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159
#, c-format
160
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit eivät toimi."
162
163

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164
msgstr "Autoaudiosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165

166
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
167
msgstr "Ei voida toistaa tekstitiedosta ilman videota tai visualisointia."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168

169
170
171
172
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Purkajaa tyypille \"%s\" ei ole saatavilla."

173
174
175
176
177
178
179
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "URIa, josta soitetaan, ei annettu."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Virheellinen URI \"%s\"."

180
181
182
183
184
185
186
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tätä virtatyyppiä ei voi vielä soittaa."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Protokollalle \"%s\" ei ole määritelty URI-käsittelijää."

187
188
189
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Lähde-elementti on virheellinen."

190
191
192
193
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Virhe lähetettäessä tietoa kohteeseen \"%s:%d\"."

194
195
196
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Tällä CD-levyllä ei ole ääniraitoja"

197
198
199
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Ääntä ei voi nauhoittaa tarpeeksi nopeasti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200
201
202
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Tagin lukeminen epäonnistui: ei riittävästi dataa"

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
msgid "track ID"
msgstr "kappaletunniste"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz-kappaletunniste"

msgid "artist ID"
msgstr "esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz-esittäjätunniste"

msgid "album ID"
msgstr "levytunniste"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz-levytunniste"

msgid "album artist ID"
msgstr "levyn esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz levyn esittäjätunniste"

msgid "track TRM ID"
msgstr "kappaleen TRM-tunniste"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-tunniste"

233
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234
msgstr "kuvaamisen suljinnopeus"
235
236

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237
msgstr "Suljinnopeus kuvattaessa, sekunteina"
238
239

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
msgstr "kuvaamisen aukkosuhde"
241
242

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
msgstr "Aukkosuhde (f-luku) kuvattaessa"
244
245

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246
msgstr "kuvaamisen polttoväli"
247
248

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249
msgstr "Linssin polttoväli kuvattaessa, millimetriä"
250
251

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
252
msgstr "kuvaamisen digitaalinen zoomaus"
253
254

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
255
msgstr "Digitaalinen suurennuskerroin kuvattaessa"
256
257

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
258
msgstr "kuvaamisen ISO-nopeus"
259
260

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261
msgstr "ISO-nopeus kuvattaessa"
262
263

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264
msgstr "kuvaamisen valotusohjelma"
265
266

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267
msgstr "Valotusohjelma kuvattaessa"
268
269

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgstr "kuvaamisen valotustapa"
271
272

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"
274

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
276
277
278
279
280
281
282
#, fuzzy
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "kuvaamisen valotustapa"

#, fuzzy
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"

283
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "kuvaamisen kuvausmoodi"
285
286

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgstr "Kuvausmoodi kuvattaessa"
288
289

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgstr "kuvaamisen kirkkauskorjaus"
291
292

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
msgstr "Yleinen kirkkauskorjaus, joka kuvalle on tehty"
294
295

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "kuvaamisen valkotasapaino"
297
298

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgstr "Valittu valkotasapainotila kuvattaessa"
300
301

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302
msgstr "kuvaamisen kontrasti"
303
304

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305
msgstr "Käytetty kontrastikäsittelyn suunta kuvattessa"
306
307

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgstr "kuvaamisen saturaatio"
309
310

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgstr "Käytetty saturaatiokäsittelyn suunta kuvattessa"
312

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
313
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314
msgstr "kuvaamisen terävyys"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
316

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
317
msgstr "Käytetty terävyyskäsittelyn suunta kuvattessa"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318

319
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgstr "kuvaamisen salamankäyttö"
321

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
322
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
msgstr "Syttyikö salama kuvattaessa"
324
325

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326
msgstr "kuvaamisen salamamoodi"
327

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
328
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329
msgstr "Valittu salamamoodi kuvattessa"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
331

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
332
msgstr "kuvaamisen mittausmoodi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
334
335

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
336
msgstr "Käytetty mittausmoodi päätettäessä valotusta kuvattaessa"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
337
338

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
339
msgstr "kuvaamisen lähde"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
340
341

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
342
msgstr "Lähde tai laitetyyppi kuvattaessa"
343
344

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
345
msgstr "kuvan vaakasuora ppi"
346
347

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
348
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu vaakasuora pikselitiheys ppi:nä"
349
350

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
351
msgstr "kuvan pystysuora ppi"
352
353

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
354
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu pystysuora pikselitiheys ppi:nä"
355

356
357
358
359
360
361
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362
msgid "ID3 tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363
msgstr "ID3-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364
365

msgid "APE tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
msgstr "APE-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367
368

msgid "ICY internet radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369
msgstr "ICY-Internet-radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370

371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows-media (puhe)"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Häviötön CYUV"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Häviötön MSZH"

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393
msgstr "RLE-koodaus"
394
395
396
397
398
399
400

msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401
402
403
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
404
405
406
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
407

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
408
409
410
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Pakkaamaton harmaakuva"
411

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
412
413
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
414
415
msgstr "Pakkaamaton YUV"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
416
417
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
418
419
420
421
422
423
msgstr "Pakkaamaton paletillinen %d-bittinen %s"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versio %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
424
425
426
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
427

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
428
429
430
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Raaka %d-bittinen pcm-ääni"
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

msgid "Audio CD source"
msgstr "Ääni-CD-lähde"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD-lähde"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) -lähde"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) -protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s-protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgstr "%s-video-RTP-purkaja"
451
452
453

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
msgstr "%s-ääni-RTP-purkaja"
455
456
457

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458
msgstr "%s-RTP-purkaja"
459
460
461

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462
msgstr "%s-demukseri"
463
464
465
466
467
468
469

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s-purkaja"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470
msgstr "%s-video-RTP-pakkain"
471
472
473

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474
msgstr "%s-ääni-RTP-pakkain"
475
476
477

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
msgstr "%s-RTP-pakkain"
479
480
481

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482
msgstr "%s-mukseri"
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s-pakkain"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer-elementti %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Tuntematon lähde-elementti"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Tuntematon nieluelementti"

msgid "Unknown element"
msgstr "Tuntematon elementti"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Tuntematon purkajaelementti"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Tuntematon kodekkielementti"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Liitännäisen tai elementin tyyppi on tuntematon"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
510
511
512
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Yhteys kohteeseen %s:%d estettiin."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Pakkaamaton mustavalkoinen Y-taso"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Raaka pcm-ääni"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka %d-bittinen liukulukupohjainen ääni"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka liukulukupohjainen ääni"

552
553
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voi avata kirjoitettavaksi: %s."
554

555
556
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu"
557

558
559
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voitu sulkea."
560

561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Virheellinen tekstitysten URI \"%s\", tekstitys ei ole käytössä."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-virtoja ei voi vielä soittaa."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"decodebin\" ei voitu luoda."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Havaittiin vain tekstitysvirta. Joko yrität ladata tekstitystiedostoa tai "
#~ "muuta tekstitiedostoa, tai mediatiedostoa ei voitu tunnistaa."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Tämän tiedoston käsittelyyn ei ole asennettu purkajaa. Voi olla, että "
#~ "sinun täytyy asentaa tarvittavia liitännäisiä."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Tämä ei ole mediatiedosto"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Havaittiin tekstitysvirta, mutta ei videovirtaa."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autovideosink- ja xvimagesink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autoaudiosink- että alsasink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Laitetta ei ole määritelty."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei ole olemassa."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Laite \"%s\" on jo käytössä."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei voi avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
611

612
613
614
615
616
617
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-otsaketietoja kohteeseen \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-sisältöä kohteeseen \"%s:%d\"."

618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Ei voida toistaa sekä tekstitystä että alikuvaa."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Tilapäishakemistoa ei ole määritelty."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Tilapäistiedostoa ”%s” ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voi avata luettavaksi."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
633
634
635
636
637
638
639
640
641
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"decodebin2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"queue2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"typefind\" ei voitu luoda."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
642
643
644
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
645
646
647
648
649
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "esittäjän järjestysnimi"

#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "MusicBrainz esittäjän järjestysnimi"