sl.po 14.2 KB
Newer Older
1
# Slovenian translation for gst-plugins-base.
2
# Copyright (C) 2005 - 2013 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
4
#
5
# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2010.
6 7
# Martin Srebotnjak  <miles@filmsi.net>, 2011.
# Klemen Košir <klemen913@gmail.com>, 2011 - 2013.
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.0.3\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"POT-Creation-Date: 2014-07-19 16:23+0200\n"
14 15
"PO-Revision-Date: 2013-01-05 10:10+0100\n"
"Last-Translator: Klemen Košir <klemen913@gmail.com>\n"
16 17 18 19 20 21 22 23 24
"Language-Team: Slovenian <translation-team-sl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
25
msgstr "Naprave ni mogoče odpreti za predvajanje v mono načinu."
26 27

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
28
msgstr "Naprave ni mogoče odpreti za predvajanje v stereo načinu."
29 30 31

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
32
msgstr "Naprave ni mogoče odpreti za predvajanje v %d-kanalnem načinu."
33 34 35 36 37

msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
38
"Zvočne naprave ni mogoče odpreti za predvajanje. Napravo uporablja drug "
39 40 41
"program."

msgid "Could not open audio device for playback."
42
msgstr "Zvočne naprave ni mogoče odpreti za predvajanje."
43

44 45 46
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

47
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
48
msgstr "Naprave ni mogoče odpreti za snemanje v mono načinu."
49 50

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
51
msgstr "Naprave ni mogoče odpreti za snemanje v stereo načinu."
52 53 54

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
55
msgstr "Naprave ni mogoče odpreti za snemanje v %d-kanalnem načinu."
56 57 58 59 60

msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
61
"Zvočne naprave ni mogoče odpreti za snemanje. Napravo uporablja drug program."
62 63

msgid "Could not open audio device for recording."
64
msgstr "Zvočne naprave ni mogoče odpreti za snemanje."
65

66 67 68
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

69
msgid "Could not open CD device for reading."
70
msgstr "Naprave CD ni mogoče odpreti za branje."
71 72

msgid "Could not seek CD."
73
msgstr "Po CD-ju ni mogoče iskati."
74 75

msgid "Could not read CD."
76
msgstr "CD-ja ni mogoče prebrati."
77 78 79 80

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Notranja napaka pretoka podatkov."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
81 82 83 84
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Predmet '%s' manjka - preverite namestitev paketa GStreamer."

85 86
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
87
msgstr "Za predvajanje tega pretoka je potreben vstavek %s, ki pa ni nameščen."
88 89

msgid "Could not determine type of stream"
90
msgstr "Vrste pretoka ni mogoče določiti."
91

92 93
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Datoteka je videti kot besedilna datoteka"
94

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
95
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
96
msgstr ""
97 98 99

#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
100
msgstr "Predmeta autovideosink in %s manjkata."
101 102

msgid "The autovideosink element is missing."
103
msgstr "Predmet autovideosink manjka."
104 105 106

#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
107
msgstr "Nastavljeni predmet videosink %s ne deluje."
108 109 110 111 112 113 114 115 116

#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr "Predmeta autovideosink in %s ne delujeta."

msgid "The autovideosink element is not working."
msgstr "Predmet autovideosink ne deluje."

msgid "Custom text sink element is not usable."
117
msgstr "Predmet ponora besedila po meri ni uporaben."
118 119

msgid "No volume control found"
120
msgstr "Nadzornika glasnosti ni mogoče najti"
121 122 123

#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
124
msgstr "Predmeta autoaudiosink in %s manjkata."
125 126

msgid "The autoaudiosink element is missing."
127
msgstr "Predmet autoaudiosink manjka."
128 129 130

#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
131
msgstr "Nastavljeni predmet autosink %s ne deluje."
132 133 134 135 136 137

#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr "Predmeta autovideosink in %s ne delujeta."

msgid "The autoaudiosink element is not working."
138
msgstr "Predmet autovideosink ne deluje."
139 140

msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
141
msgstr "Besedilne datoteke ni mogoče predvajati brez videa ali predočenja."
142 143 144

#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
145
msgstr "Za vrsto \"%s\" ni ustreznega odkodirnika."
146

147 148 149 150 151 152 153
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ni navedenega naslova URI za predvajanje."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Neveljaven URI \"%s\"."

154 155 156 157 158 159 160
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Te vrste pretoka še ni mogoče predvajati."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Ni ročnika naslovov URI za \"%s\"."

161 162 163
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Izvorni predmet je neveljaven."

164 165 166 167 168 169 170
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Napaka med pošiljanjem podatkov na \"%s:%d\"."

msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Ni mogoče dovolj hitro snemati zvoka"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
171 172
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Ta CD nima zvočnih sledi"
173

174 175 176 177 178 179 180
msgid "ID3 tag"
msgstr "Oznaka ID3"

msgid "APE tag"
msgstr "Oznaka APE"

msgid "ICY internet radio"
181
msgstr "Internetni radio ICY"
182 183

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
184
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
185 186

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
187
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
188 189

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
190
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
191 192 193 194 195

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Govor Windows Media"

msgid "CYUV Lossless"
196
msgstr "Brezizgubni CYUV"
197 198 199 200 201

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
202
msgstr "Brezizgubni MSZH"
203 204 205 206

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Kodiranje trajanja izvajanja"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
207 208 209
msgid "Timed Text"
msgstr ""

210
msgid "Subtitle"
211
msgstr "Podnapisi"
212 213

msgid "MPL2 subtitle format"
214
msgstr "Oblika podnapisov MPL2"
215 216

msgid "DKS subtitle format"
217
msgstr "Oblika podnapisov DKS"
218 219

msgid "QTtext subtitle format"
220
msgstr "Oblika podnapisov QTtext"
221

222
msgid "Sami subtitle format"
223
msgstr "Oblika podnapisov Sami"
224 225

msgid "TMPlayer subtitle format"
226
msgstr "Oblika podnapisov TMPlayer"
227 228

msgid "Kate subtitle format"
229
msgstr "Oblika podnapisov Kate"
230

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
231
msgid "Uncompressed video"
232
msgstr "Nestisnjen video"
233

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
234
msgid "Uncompressed gray"
235
msgstr "Nestisnjen sivinski video"
236

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237 238
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
239
msgstr "Nestisnjen %s YUV %s"
240

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Nestisnjen %s YUV %s"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Nestisnjen %s YUV %s"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Nestisnjen %s%d-bitni %s"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
255
msgstr "Nestisnjen %s%d-bitni %s"
256 257 258 259 260

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 različice %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
261
msgid "Uncompressed audio"
262
msgstr "Nestisnjen zvok"
263

264
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
265
msgid "Raw %d-bit %s audio"
266
msgstr "Surov %d-bitni zvok %s"
267 268

msgid "Audio CD source"
269
msgstr "Vir zvočnega CD-ja"
270 271

msgid "DVD source"
272
msgstr "Vir DVD-ja"
273 274

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
275
msgstr "Vir protokola Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
276 277 278 279

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Vir protokola Microsoft Media Server (MMS)"

280
#, c-format
281
msgid "%s protocol source"
282
msgstr "Vir protokola %s"
283

284
#, c-format
285
msgid "%s video RTP depayloader"
286
msgstr "Razlagalnik video vsebine %s RTP"
287

288
#, c-format
289
msgid "%s audio RTP depayloader"
290
msgstr "Razlagalnik zvočne vsebine %s RTP"
291

292
#, c-format
293
msgid "%s RTP depayloader"
294
msgstr "Razlagalnik vsebine %s RTP"
295 296 297

#, c-format
msgid "%s demuxer"
298
msgstr "Odvijalnik %s"
299 300 301

#, c-format
msgid "%s decoder"
302
msgstr "Odkodirnik %s"
303

304
#, c-format
305
msgid "%s video RTP payloader"
306
msgstr "Nalagalnik video vsebine %s RTP"
307

308
#, c-format
309
msgid "%s audio RTP payloader"
310
msgstr "Nalagalnik zvočne vsebine %s RTP"
311

312
#, c-format
313
msgid "%s RTP payloader"
314
msgstr "Nalagalnik vsebine %s RTP"
315 316 317

#, c-format
msgid "%s muxer"
318
msgstr "Zvijalnik %s"
319 320 321

#, c-format
msgid "%s encoder"
322
msgstr "Kodirnik %s"
323 324 325

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
326
msgstr "Predmet GStreamer %s"
327 328

msgid "Unknown source element"
329
msgstr "Neznan predmet vira"
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Neznan predmet ponora"

msgid "Unknown element"
msgstr "Neznan predmet"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Neznan predmet odkodirnika"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Neznan predmet kodirnika"

msgid "Plugin or element of unknown type"
344
msgstr "Vstavek ali predmet neznane vrste"
345

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Oznake ni mogoče prebrati: ni dovolj podatkov"

msgid "track ID"
msgstr "ID sledi"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ID sledi MusicBrainz"

msgid "artist ID"
msgstr "ID izvajalca"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ID izvajalca MusicBrainz"

msgid "album ID"
msgstr "ID albuma"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ID albuma MusicBrainz"

msgid "album artist ID"
msgstr "ID izvajalca albuma"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ID izvajalca albuma MusicBrainz"

msgid "track TRM ID"
msgstr "TRM ID sledi"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "TRM ID MusicBrainz"

msgid "capturing shutter speed"
msgstr "hitrost zaslonke"

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Hitrost zaslonke, uporabljene med zajemanjem slike (v sekundah)"

msgid "capturing focal ratio"
msgstr "goriščno razmerje med zajemanjem"

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Goriščno razmerje, uporabljeno med zajemanjem slike"

msgid "capturing focal length"
msgstr "goriščna razdalja med zajemanjem"

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Goriščna razdalja leč, uporabljena med zajemanjem slike"

msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "razmerje digitalnega približevanja med zajemanjem"

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Razmerje digitalnega približevanja, uporabljeno med zajemanjem slike"

msgid "capturing iso speed"
msgstr "hitrost ISO zajema"

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "Hitrost ISO, uporabljena med zajemanjem slike"

msgid "capturing exposure program"
msgstr "program osvetlitve zajema"

msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Program osvetlitve, uporabljen med zajemanjem slike"

msgid "capturing exposure mode"
msgstr "način osvetlitve zajema"

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Program osvetlitve, uporabljen med zajemanjem slike"

msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "nadomestitev osvetlitve zajema"

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Nadomestitev osvetlitve, uporabljena med zajemanjem slike"

msgid "capturing scene capture type"
msgstr "vrsta zajemanja scene med zajemanjem"

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Način zajemanja scene, uporabljen med zajemanjem slike"

msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "prilagoditev ojačitve med zajemanjem"

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Skupna prilagoditev ojačitve slike"

msgid "capturing white balance"
msgstr "ravnotežje bele barve zajema"

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Način ravnotežja bele barve, uporabljen med zajemanjem slike"

msgid "capturing contrast"
msgstr "kontrast zajema"

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Smer kontrasta, uporabljenega med zajemanjem slike"

msgid "capturing saturation"
msgstr "nasičenost zajema"

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Smer nasičenosti, uporabljene med zajemanjem slike"

msgid "capturing sharpness"
msgstr "ostrina zajema"

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Smer ostrine, uporabljene med zajemanjem slike"

msgid "capturing flash fired"
msgstr "sproženje bliskavice med zajemanjem"

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Ali je med zajemanjem slike bliskavica sprožena"

msgid "capturing flash mode"
msgstr "način bliskavice med zajemanjem"

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Izbrani način bliskavice, uporabljene med zajemanjem slike"

msgid "capturing metering mode"
msgstr "način umerjanja med zajemanjem"

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr ""
"Način umerjanja, uporabljen med določevanjem osvetljenosti zajemanja slike"

msgid "capturing source"
msgstr "vir zajema"

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Vir ali vrsta naprave, uporabljene za zajemanje"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "vodoravne slikovne točke slike (ppi)"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Gostota vodoravnih slikovnih točk (v ppi)"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "navpične slikovne točke slike (ppi)"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Gostota navpičnih slikovnih točk (v ppi)"

msgid "ID3v2 frame"
502
msgstr "Polje ID3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
503 504

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
505
msgstr "nerazčlenjeno polje oznake id3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
506 507 508 509 510 511

msgid "musical-key"
msgstr ""

msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
512

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
513
msgid "Print version information and exit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514 515
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
516 517 518
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
519 520
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521 522 523 524
msgid "Buffering..."
msgstr ""

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
msgstr ""

msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr ""

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr ""

msgid "Enable gapless playback"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""

msgid "Interactive control via keyboard"
msgstr ""

msgid "Volume"
msgstr ""

msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
548 549 550 551 552 553
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr ""

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr ""