sv.po 14.5 KB
Newer Older
1
# Swedish messages for gst-plugins-base.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
2
# Copyright (C) 2004-2014 Free Software Foundation, Inc.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
4
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
5
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
6
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014.
7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.3.90\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"POT-Creation-Date: 2014-07-19 16:23+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13 14
"PO-Revision-Date: 2014-07-11 02:52+0200\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
15
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"Language: sv\n"
17 18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
22
msgstr "Kunde inte öppna enheten för uppspelning i monoläge."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23 24

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
25
msgstr "Kunde inte öppna enheten för uppspelning i stereoläge."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26

27
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
29
msgstr "Kunde inte öppna enheten för uppspelning i %d-kanalsläge."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31 32 33 34 35 36
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Enheten används av ett annat "
"program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37 38

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40

41
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
msgstr "Fel vid utmatning till ljudenhet. Enheten har kopplats loss."
43

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
44
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
45
msgstr "Kunde inte öppna enheten för inspelning i monoläge."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46 47

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
48
msgstr "Kunde inte öppna enheten för inspelning i stereoläge."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49

50
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
52
msgstr "Kunde inte öppna enheten för inspelning i %d-kanalsläge."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54 55 56 57 58 59
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning. Enheten används av ett annat "
"program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60 61

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63

64
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65
msgstr "Fel vid inspelning från ljudenhet. Enheten har kopplats loss."
66

67 68 69
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunde inte öppna cd-enheten för läsning."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70
msgid "Could not seek CD."
71
msgstr "Kunde inte söka på cd-skivan."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
72 73

msgid "Could not read CD."
74
msgstr "Kunde inte läsa cd-skivan."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
75

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76
msgid "Internal data stream error."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
77
msgstr "Internt dataströmningsfel."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
78

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79 80 81 82
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Saknar elementet \"%s\" - kontrollera din GStreamer-installation."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83 84
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85 86 87
msgstr ""
"En %s-insticksmodul krävs för att spela upp den här strömmen men är inte "
"installerad."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88

89
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90
msgstr "Kunde inte fastställa typ av ström"
91

92 93
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Den här ser ut att vara en textfil"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
94

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
95
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
96
msgstr "Kunde inte skapa \"uridecodebin\"-element."
97

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
#, c-format
99
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
msgstr "Både autovideosink- och %s-elementet saknas."
101 102

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103
msgstr "Elementet autovideosink saknas."
104

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
105
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
106
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
107
msgstr "Konfigurerat videosink %s fungerar inte."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
108

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
#, c-format
110
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
msgstr "Det finns både autovideosink- och %s-element som inte fungerar."
112 113

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr "Elementet autovideosink fungerar inte."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115 116

msgid "Custom text sink element is not usable."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
117
msgstr "Anpassat text utgångs-element är inte användbart."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119 120 121
msgid "No volume control found"
msgstr "Ingen volymkontroll hittades"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
#, c-format
123
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
msgstr "Både autoaudiosink- och %s-elementet saknas."
125 126

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
msgstr "Elementet autoaudiosink saknas."
128

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
129
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
130
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
131
msgstr "Konfigurerat audiosink %s fungerar inte."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
132

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
#, c-format
134
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgstr "Det finns både autoaudiosink- och %s-element som inte fungerar.."
136 137

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
msgstr "Elementet autoaudiosink fungerar inte."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139

140
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
141
msgstr "Kan inte spela upp en textfil utan video eller visualiseringar."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143 144
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
msgstr "Ingen avkodare finns tillgänglig för typen \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146

147 148 149 150 151 152 153
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen uri angiven att spela upp från."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ogiltig uri \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154
msgid "This stream type cannot be played yet."
155
msgstr "Den här strömtypen kan inte spelas upp än."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156 157 158

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
159
msgstr "Ingen URI-hanterare implementerad för \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160

161 162 163
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Källelementet är ogiltigt."

164
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
166
msgstr "Fel vid sändning av data till \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
msgid "Can't record audio fast enough"
169
msgstr "Kan inte spela in ljud tillräckligt snabbt"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
171 172
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Den här cd-skivan saknar ljudspår"
173

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174 175 176 177 178 179 180 181 182
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3-tagg"

msgid "APE tag"
msgstr "APE-tagg"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY internetradio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
184
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185 186

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
187
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
188 189

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
190
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191 192

msgid "Windows Media Speech"
193
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
194 195

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196
msgstr "Förlustfri CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197 198

msgid "FFMpeg v1"
199
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200 201

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202
msgstr "Förlustfri MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203 204

msgid "Run-length encoding"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
205
msgstr "Skurlängdskodning"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
207
msgid "Timed Text"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
208
msgstr "Textning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
209

210
msgid "Subtitle"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
211
msgstr "Undertext"
212 213

msgid "MPL2 subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
214
msgstr "Undertextformatet MPL2"
215 216

msgid "DKS subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
217
msgstr "Undertextformatet DKS"
218 219

msgid "QTtext subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
220
msgstr "Undertextformatet QTtext"
221

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222
msgid "Sami subtitle format"
223
msgstr "Undertextformatet Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224 225

msgid "TMPlayer subtitle format"
226
msgstr "Undertextformatet TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228 229 230
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Undertextformatet Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
231
msgid "Uncompressed video"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
msgstr "Okomprimerad video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
234
msgid "Uncompressed gray"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
235
msgstr "Okomprimerad gråskala"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239
msgstr "Okomprimerad paketerad YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
msgstr "Okomprimerad semi-planär YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
msgstr "Okomprimerad planär YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250 251
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Okomprimerad palettiserad %d-bitars %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255
msgstr "Okomprimerad %d-bitars %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256 257 258

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
259
msgstr "DivX MPEG-4 version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
261
msgid "Uncompressed audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262
msgstr "Okomprimerad audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
265
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266
msgstr "Rått %d-bitars %s-ljud"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267 268

msgid "Audio CD source"
269
msgstr "Ljud-cd-källa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270 271

msgid "DVD source"
272
msgstr "Dvd-källa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273 274

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
275
msgstr "Real Time Streaming Protocol-källa (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276 277

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
278
msgstr "Microsoft Media Server-protokollkälla (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279 280 281

#, c-format
msgid "%s protocol source"
282
msgstr "%s-protokollkälla"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283 284 285

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
286
msgstr "%s RTP-uppackare (video)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287 288 289

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
290
msgstr "%s RTP-uppackare (ljud)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291 292 293

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
294
msgstr "%s RTP-uppackare"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295

296
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
msgid "%s demuxer"
298
msgstr "%s-avmultiplexor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299

300
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
msgid "%s decoder"
302
msgstr "%s-avkodare"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303 304 305

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
306
msgstr "%s RTP-packare (video)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307 308 309

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
310
msgstr "%s RTP-packare (ljud)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311 312 313

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
314
msgstr "%s RTP-packare"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315

316
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317
msgid "%s muxer"
318
msgstr "%s-multiplexor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319

320
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321
msgid "%s encoder"
322
msgstr "%s-kodare"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323

324
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
msgid "GStreamer element %s"
326
msgstr "GStreamer-elementet %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327 328

msgid "Unknown source element"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329
msgstr "Okänt käll-element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330 331

msgid "Unknown sink element"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
332
msgstr "Okänt utgångs-element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333 334

msgid "Unknown element"
335
msgstr "Okänt element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336 337

msgid "Unknown decoder element"
338
msgstr "Okänt avkodarelement"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339 340

msgid "Unknown encoder element"
341
msgstr "Okänt kodarelement"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342 343

msgid "Plugin or element of unknown type"
344
msgstr "Insticksmodul eller element av okänd typ"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
346 347 348 349
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Misslyckades med att läsa tagg: inte tillräckligt mycket data"

msgid "track ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
350
msgstr "spår-ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
351 352

msgid "MusicBrainz track ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
353
msgstr "MusicBrainz spår-ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
354 355

msgid "artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
356
msgstr "artist-ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
357 358

msgid "MusicBrainz artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
359
msgstr "MusicBrainz artist-ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
360 361

msgid "album ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
362
msgstr "album-ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
363 364

msgid "MusicBrainz album ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
365
msgstr "MusicBrainz album-ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
366 367

msgid "album artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
368
msgstr "albumartist-ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
369 370

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
371
msgstr "MusicBrainz albumartist-ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
372 373 374 375 376 377 378 379

msgid "track TRM ID"
msgstr "spår TRM-ID"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-ID"

msgid "capturing shutter speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
380
msgstr "slutarhastighet"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
381 382

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383
msgstr "Slutarhastighet i sekunder som används när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
384 385

msgid "capturing focal ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
386
msgstr "bländarvärde"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
387 388

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389
msgstr "Bländarvärde (f-tal) som används när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
390 391

msgid "capturing focal length"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
392
msgstr "brännvidd"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
393 394

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
395
msgstr "Brännvidd för linsen i mm när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
396 397

msgid "capturing digital zoom ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398
msgstr "digitalt zoom-förhållande"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
399 400

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
401
msgstr "Digitalt zoom-förhållande som används när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
402 403

msgid "capturing iso speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
404
msgstr "ISO-tal"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
405 406

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
407
msgstr "ISO-tal som används när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
408 409

msgid "capturing exposure program"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
410
msgstr "exponeringsprogram"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
411 412

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
413
msgstr "Det exponeringsprogram som används när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
414 415

msgid "capturing exposure mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
416
msgstr "exponeringsläge"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
417 418

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419
msgstr "Exponeringsläge som används när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
420 421

msgid "capturing exposure compensation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422
msgstr "exponeringskompensation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
423 424

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
msgstr "Exponeringskompensationen som används när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
426 427

msgid "capturing scene capture type"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428
msgstr "scenläge"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
429 430

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
431
msgstr "Scenläge som används när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
432 433

msgid "capturing gain adjustment"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434
msgstr "förstärkningsjustering"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
435 436

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437
msgstr "Förstärkningsjustering som appliceras på en bild"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
438 439

msgid "capturing white balance"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
440
msgstr "vitbalans"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
441 442

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443
msgstr "Vitbalansläge som sätts när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
444 445

msgid "capturing contrast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446
msgstr "kontrast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
447 448

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
449
msgstr "Riktning för kontrastbehandling som appliceras när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
450 451

msgid "capturing saturation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452
msgstr "mättnad"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
453 454

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
455
msgstr "Riktning för mättnadsbehandling som appliceras när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
456 457

msgid "capturing sharpness"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458
msgstr "skärpning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
459 460

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461
msgstr "Riktningen på skärpningsbehandling som appliceras när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
462 463

msgid "capturing flash fired"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
464
msgstr "blixtavfyrning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
465 466

msgid "If the flash fired while capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
467
msgstr "Om blixten avfyrats när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
468 469

msgid "capturing flash mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
470
msgstr "blixtläge"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
471 472

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
473
msgstr "Det valda blixtläget när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
474 475

msgid "capturing metering mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
476
msgstr "ljusmätarläge"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
477 478 479

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
480
msgstr "Ljusmätarläge som används då exponering bestäms när bild infångas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
481 482

msgid "capturing source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
483
msgstr "infångstkälla"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
484 485

msgid "The source or type of device used for the capture"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
486
msgstr "Källa eller typ av enhet som används för infångningen"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
487 488

msgid "image horizontal ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
489
msgstr "bild horisontell ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
490 491

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
492
msgstr "Media (bild/video) avsedd horisontell pixeldensitet i ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
493 494

msgid "image vertical ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
495
msgstr "bild vertikal ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
496 497

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
498
msgstr "Media (bild/video) avsedd vertikal pixeldensitet i ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
499 500

msgid "ID3v2 frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
501
msgstr "ID3v2-ram"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502 503

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
504
msgstr "otolkad id3v2-tagg-ram"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
505

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
506
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
507
msgstr "musikalisk tonart"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
508 509

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
510 511 512 513 514 515 516 517
msgstr "Inledande tonart med vilken ljudet börjar"

msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versionsinformation och avsluta"

msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
518 519
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521
msgstr "Buffrar..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
522

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
523
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
524
msgstr "Klocka förlorad, väljer en ny\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525 526

msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
527
msgstr "Videoutgång som ska användas (standard är autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
528 529

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530
msgstr "Ljudutgång som ska användas (standard är autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
531 532

msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
533
msgstr "Aktivera mellanrumslös uppspelning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
534

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
535
msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
536
msgstr "Blanda spellista"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
537 538

msgid "Interactive control via keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
539
msgstr "Interaktiv styrning via tangentbord"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
540 541 542 543 544

msgid "Volume"
msgstr "Volym"

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
545
msgstr "Fil med spellista innehållandes inkommande mediafiler"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
546

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
547 548
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
549
msgstr "Användning: %s FIL1|URI1 [FIL2|URI2] [FIL3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
550 551

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
552
msgstr "Du måste ange åtminstone ett filnamn eller en URI att spela."