cs.po 18.5 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-base.
3
# This file is put in the public domain.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
4
#
5
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015, 2016.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
#
9 10
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.7.90\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"POT-Creation-Date: 2016-09-01 11:23+0300\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
14
"PO-Revision-Date: 2016-03-03 15:35+0100\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
16
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
17
"Language: cs\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
22
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
23

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
25
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26 27

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
28
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
34 35 36 37 38 39
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání. Zařízení je "
"používáno jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40 41

msgid "Could not open audio device for playback."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43

44
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
45
msgstr "Chyba výstupu do zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
46

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
48
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49 50

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
51
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
57 58 59 60 61 62
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64

msgid "Could not open audio device for recording."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66

67
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
68
msgstr "Chyba nahrávání ze zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
69

70
msgid "Could not open CD device for reading."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
71
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení CD pro čtení."
72

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
73
msgid "Could not seek CD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
74
msgstr "Nezdařilo přeskočit na CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
75 76

msgid "Could not read CD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
77
msgstr "Nezdařilo čtení z CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
78

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79 80
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
81
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82

83
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
85

86 87
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
88

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
89
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90
msgstr "Nelze vytvořit prvek „uridecodebin“."
91

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
92 93 94 95 96 97 98 99
#, fuzzy
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "Nelze vytvořit prvek „uridecodebin“."

#, fuzzy
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "Nelze vytvořit prvek „uridecodebin“."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
#, c-format
101
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
103 104

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
msgstr "Schází prvek autovideosink."
106

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
107
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
108
msgid "Configured videosink %s is not working."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
109
msgstr "Nefunguje nastavený spotřebič videa %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
110

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
#, c-format
112
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
114 115

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117 118

msgid "Custom text sink element is not usable."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
119
msgstr "Vlastní prvek spotřebiče textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgid "No volume control found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
122
msgstr "Nebylo nalezeno žádné ovládání hlasitosti"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
#, c-format
125
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
127 128

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
130

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
131
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
132
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
134

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
#, c-format
136
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
138 139

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141

142
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
143
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145 146
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
147
msgstr "K typu „%s“ není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148

149
msgid "No URI specified to play from."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
150
msgstr "Nezadána žádná adresa URI, ze které se má přehrávat."
151 152 153

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
154
msgstr "Neplatná adresa URI „%s“."
155

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158 159 160

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
161
msgstr "U „%s“ není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162

163 164 165
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
168
msgstr "Chyba při odesílání dat na „%s:%d“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgid "Can't record audio fast enough"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
171
msgstr "Zvuk nelze nahrávat dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
173 174
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"
175

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
msgid "ID3 tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
177
msgstr "Štítek ID3"
178

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
msgid "APE tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
180
msgstr "Štítek APE"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181 182 183 184

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
186
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187 188

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190 191

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193 194

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196 197

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199 200

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
201
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202 203

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205 206

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
209 210 211
msgid "Timed Text"
msgstr "Timed Text"

212
msgid "Subtitle"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
213
msgstr "Titulek"
214 215

msgid "MPL2 subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
216
msgstr "Formát titulků MPL2"
217 218

msgid "DKS subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
219
msgstr "Formát titulků DKS"
220 221

msgid "QTtext subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
222
msgstr "Formát titulků QTtext"
223

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224
msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
226 227

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230 231 232
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
233 234 235 236
#, fuzzy
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
237
msgid "Uncompressed video"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238
msgstr "Nekomprimované video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
240
msgid "Uncompressed gray"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241 242
msgstr "Nekomprimované stupně šedi"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
msgstr "Nekomprimovaný poloplanární YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
254

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s s paletou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
259
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
260
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
261
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
262 263 264

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
265
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
267
msgid "Uncompressed audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
268
msgstr "Nekomprimovaný zvuk"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
270
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
271
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
272
msgstr "Surový %dbitový zvuk %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273 274

msgid "Audio CD source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
275
msgstr "Zdroj zvukové CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276 277

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279 280

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282 283

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285 286 287

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289 290 291

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293 294 295

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297 298 299

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301 302 303

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305 306 307

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309 310 311

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313 314 315

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317 318 319

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321 322 323

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325 326 327

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
329 330 331

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333 334

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336 337

msgid "Unknown sink element"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
338
msgstr "Neznámý spotřebičový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339 340

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342 343

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345 346

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
347
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348 349

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
352
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
353
msgstr "Selhalo čtení značky: nedostatek dat"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
354 355 356 357 358

msgid "track ID"
msgstr "ID stopy"

msgid "MusicBrainz track ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
359
msgstr "ID stopy z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
360 361 362 363 364

msgid "artist ID"
msgstr "ID umělce"

msgid "MusicBrainz artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
365
msgstr "ID umělce z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
366 367 368 369 370

msgid "album ID"
msgstr "ID alba"

msgid "MusicBrainz album ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
371
msgstr "ID alba z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
372 373 374 375 376

msgid "album artist ID"
msgstr "ID umělce alba"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377
msgstr "ID umělce alba z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
378 379 380 381 382

msgid "track TRM ID"
msgstr "ID stopy TRM"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383
msgstr "ID stopy TRM z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
384 385

msgid "capturing shutter speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
386
msgstr "rychlost závěrky při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
387 388

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389
msgstr "Rychlost závěrky při zachytávání obrazu, v sekundách"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
390 391

msgid "capturing focal ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
392
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
393 394

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
395
msgstr "Clonové číslo (číslo F) použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
396 397

msgid "capturing focal length"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
399 400

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
401
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček použitá při záchytávání obrazu, v mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
402

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
403 404 405 406 407 408 409 410 411
#, fuzzy
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"

#, fuzzy
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček použitá při záchytávání obrazu, v mm"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
412
msgid "capturing digital zoom ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
413
msgstr "stupeň digitálního přiblížení při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
414 415

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
416
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení použitého při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
417 418

msgid "capturing iso speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419
msgstr "rychlost ISO při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
420 421

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422
msgstr "Rychlost ISO použitá při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
423 424

msgid "capturing exposure program"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
msgstr "program expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
426 427

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428
msgstr "Program expozice použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
429 430

msgid "capturing exposure mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
431
msgstr "režim expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
432 433

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434
msgstr "Režim expozice použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
435 436

msgid "capturing exposure compensation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437
msgstr "kompenzace expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
438 439

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
440
msgstr "Kompenzace expozice použitá při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
441 442

msgid "capturing scene capture type"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443
msgstr "typ zachycení scény při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
444 445

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446
msgstr "Režim zachycení scény použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
447 448

msgid "capturing gain adjustment"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
449
msgstr "úprava zesílení při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
450 451

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452
msgstr "Úprava celkového zesílení při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
453 454

msgid "capturing white balance"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
455
msgstr "vyvážení bílé při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
456 457

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
459 460

msgid "capturing contrast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461
msgstr "kontrast při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
462 463

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
464
msgstr "Nastavené zpracování kontrastu použité při zachytávání obrazuj"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
465 466

msgid "capturing saturation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
467
msgstr "sytost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
468 469

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
470
msgstr "Nastavené zpracování sytosti použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
471 472

msgid "capturing sharpness"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
473
msgstr "ostrost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
474 475

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
476
msgstr "Nastavené zpracování ostrosti použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
477 478

msgid "capturing flash fired"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
479
msgstr "použití blesku při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
480 481

msgid "If the flash fired while capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
482
msgstr "Zda byl při zachytávání obrazu použit blesk"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
483 484

msgid "capturing flash mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
485
msgstr "režim blesku při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
486 487

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
488
msgstr "Režim blesku vybraný při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
489 490

msgid "capturing metering mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
491
msgstr "režim měření při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
492

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
493 494
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
495
msgstr "Režim měření použitý pro určení expozice při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
496 497

msgid "capturing source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
498
msgstr "zdroj při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
499 500

msgid "The source or type of device used for the capture"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
501
msgstr "Zdroj nebo typ zařízení použitého při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502 503 504 505 506

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "pixelů na palec vodorovně v obrazu"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
507 508 509
msgstr ""
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na "
"palec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
510 511 512 513 514

msgid "image vertical ppi"
msgstr "pixelů na palec svisle v obrazu"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
515 516
msgstr ""
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) svisle v pixelech na palec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
517 518

msgid "ID3v2 frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
519
msgstr "Rámec ID3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520 521

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
522
msgstr "nezpracovaný rámec štítků id3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
523

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
524
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525
msgstr "klíčové místo skladby"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
526 527

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
528
msgstr "Počáteční klíčové místo, od kterého se má zvuk spouštět"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
529

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530 531 532
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypsat informace o verzi a skončit"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
533 534 535 536 537 538
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Po zobrazení počátečního seznamu zařízení neskončit, ale ček na přidání/"
"odebrání zařízení."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
539

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
540
#, c-format
541
msgid "Volume: %.0f%%"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
542
msgstr "Hlasitost: %.0f %%"
543

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
544
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
545 546 547
msgstr "Ukládá se do vyrovnávací paměti…"

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
548
msgstr "Bylo ztraceno časování, vybírá se nové\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
549

550
msgid "Reached end of play list."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
551 552 553
msgstr "Dosažen konec seznamu k přehrání"

msgid "Paused"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
554
msgstr "Pozastaveno"
555 556

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
557
msgid "Now playing %s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
558
msgstr "Nyní se přehrává %s\n"
559 560 561

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
562
msgstr "Blíží se konec, připravuje se následující titul: %s"
563 564 565

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
566
msgstr "Rychlost přehrávání: %.2f"
567

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
568
#, c-format
569
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
570
msgstr "Nezdařilo se změnit rychlost přehrávání na %.2f"
571 572

msgid "space"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
573
msgstr "mezerník"
574 575

msgid "pause/unpause"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
576
msgstr "pozastavit/pokračovat"
577 578

msgid "q or ESC"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
579
msgstr "q nebo ESC"
580 581

msgid "quit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
582
msgstr "ukončit"
583

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
584
msgid "> or n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
585
msgstr "> nebo n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
586

587
msgid "play next"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
588
msgstr "přehrát následující"
589

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
590
msgid "< or b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
591
msgstr "< nebo b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
592

593
msgid "play previous"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
594
msgstr "přehrát předchozí"
595 596

msgid "seek forward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
597
msgstr "posounout vpřed"
598 599

msgid "seek backward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
600
msgstr "posunout zpět"
601 602

msgid "volume up"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
603
msgstr "zvýšit hlasitost"
604 605

msgid "volume down"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
606
msgstr "snížit hlasitost"
607 608

msgid "increase playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
609
msgstr "zvýšit rychlost přehrávání"
610 611

msgid "decrease playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
612
msgstr "snížti rychlost přehrávání"
613 614

msgid "change playback direction"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
615
msgstr "změnit směr přehrávání"
616 617

msgid "enable/disable trick modes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
618
msgstr "zapnout/vypnout trikový režim"
619

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
620
msgid "change audio track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
621
msgstr "změnit stopu zvuku"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
622 623

msgid "change video track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
624
msgstr "změnit stopu videa"
625

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
626
msgid "change subtitle track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
627
msgstr "změnit stopu titulků"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
628

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
629
msgid "seek to beginning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
630
msgstr "přeskočit na začátek"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
631

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
632 633 634
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr "zobrazit klávesové zkratky"

635
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
636
msgstr "Interaktivní režim – ovládání klávesnicí:"
637

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
638
msgid "Output status information and property notifications"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
639
msgstr "Vypsat upozornění na vlastnosti a stavové informace"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
640 641 642

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
643
"Vlastnost „flags“ nastavení chování pro ovládání přehrávání u prvku playbin"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
644

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
645
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
646
msgstr "Spotřebič videa, který se má použít (výchozí je autovideosink)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
647

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
648
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
649
msgstr "Spotřebič zvuku, který se má použít (výchozí je autoaudiosink)"
650

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
651
msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
652 653 654
msgstr "Zapnout přehrávání bez mezer"

msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
655
msgstr "Náhodně zamíchat seznam k přehrání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
656

657
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
658
msgstr "Zakázat interaktivní ovládání klávesnicí"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
659 660

msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
661
msgstr "Hlasitost"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
662 663

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
664
msgstr "Soubor se seznamem k přehrání obsahující vstupní multimediální soubory"
665

666
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
667
msgstr "Nevypisovat žádný výstup (mimo chyb)"
668

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
669 670
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
671
msgstr "Použítí: %s SOUBOR1|URI1 [SOUBOR2|URI2] [SOUBOR3|URI3] …"
672

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
673
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
674
msgstr "Musíte zadat minimálně jeden název souboru nebo adresu URI k přehrání."
675 676

msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
677
msgstr "Zmáčknutím „k“ si zobrazíte seznam klávesových zkratek.\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
678 679 680

#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."