fi.po 17.7 KB
Newer Older
1
# Finnish messages for gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
3
#
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Copyright (C) 2008-2010 Tommi Vainikainen,
5
6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2008-2010.
8
9
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
# Suomennos: http://gnome.fi/
11
12
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
15
"POT-Creation-Date: 2013-01-16 10:03+0000\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"PO-Revision-Date: 2010-12-31 23:21+0200\n"
17
18
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Language: fi\n"
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten monona."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
36
37
38
39
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Laitetta ei voitu avata toistoa varten. Laitetta käyttää toinen sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40
41

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43

44
45
46
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten monona."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57
58
59
60
61
62
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitetta käyttää toinen "
"sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
64

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avat nauhoitusta varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66

67
68
69
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "CD-laitetta ei voitu avata luettavaksi."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD-levyllä ei voitu siirtyä."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD-levyä ei voitu lukea."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
83
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
85
msgstr ""
"Virran toistamiseen tarvitaan %s-liitännäinen, mutta se ei ole asennettu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86

87
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
msgstr "Virran tyyppiä ei voitu määrittää"
89

90
91
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tämä näyttää olevan tekstitiedosto"
92
93
94
95
96

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Puuttuva elementti \"%s\" - tarkista GStreamer-asennuksesi."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
#, c-format
98
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit puuttuvat."
100
101

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Autovideosink-elementti puuttuu."
103

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
104
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
105
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
106
msgstr "Asetettu videonielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
107

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
#, c-format
109
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit eivät toimi."
111
112

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgstr "Autovideosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
115

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
msgstr "Räätälöity tekstinieluelementti ei ole käyttökunnossa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
119
120
msgid "No volume control found"
msgstr "Äänenvoimakkuuden hallintaa ei löytynyt"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
#, c-format
122
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit puuttuvat."
124
125

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr "Autoaudiosink-elementti puuttuu."
127

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
128
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
129
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
130
msgstr "Asetettu ääninielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
131

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
#, c-format
133
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit eivät toimi."
135
136

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgstr "Autoaudiosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138

139
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
140
msgstr "Ei voida toistaa tekstitiedosta ilman videota tai visualisointia."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141

142
143
144
145
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Purkajaa tyypille \"%s\" ei ole saatavilla."

146
147
148
149
150
151
152
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "URIa, josta soitetaan, ei annettu."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Virheellinen URI \"%s\"."

153
154
155
156
157
158
159
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tätä virtatyyppiä ei voi vielä soittaa."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Protokollalle \"%s\" ei ole määritelty URI-käsittelijää."

160
161
162
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Lähde-elementti on virheellinen."

163
164
165
166
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Virhe lähetettäessä tietoa kohteeseen \"%s:%d\"."

167
168
169
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Tällä CD-levyllä ei ole ääniraitoja"

170
171
172
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Ääntä ei voi nauhoittaa tarpeeksi nopeasti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
174
175
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Tagin lukeminen epäonnistui: ei riittävästi dataa"

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
msgid "track ID"
msgstr "kappaletunniste"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz-kappaletunniste"

msgid "artist ID"
msgstr "esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz-esittäjätunniste"

msgid "album ID"
msgstr "levytunniste"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz-levytunniste"

msgid "album artist ID"
msgstr "levyn esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz levyn esittäjätunniste"

msgid "track TRM ID"
msgstr "kappaleen TRM-tunniste"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-tunniste"

206
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
207
msgstr "kuvaamisen suljinnopeus"
208
209

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
210
msgstr "Suljinnopeus kuvattaessa, sekunteina"
211
212

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
213
msgstr "kuvaamisen aukkosuhde"
214
215

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216
msgstr "Aukkosuhde (f-luku) kuvattaessa"
217
218

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219
msgstr "kuvaamisen polttoväli"
220
221

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
222
msgstr "Linssin polttoväli kuvattaessa, millimetriä"
223
224

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225
msgstr "kuvaamisen digitaalinen zoomaus"
226
227

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgstr "Digitaalinen suurennuskerroin kuvattaessa"
229
230

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231
msgstr "kuvaamisen ISO-nopeus"
232
233

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234
msgstr "ISO-nopeus kuvattaessa"
235
236

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237
msgstr "kuvaamisen valotusohjelma"
238
239

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
msgstr "Valotusohjelma kuvattaessa"
241
242

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
msgstr "kuvaamisen valotustapa"
244
245

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"
247

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248
249
250
251
252
253
254
255
#, fuzzy
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "kuvaamisen valotustapa"

#, fuzzy
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"

256
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
msgstr "kuvaamisen kuvausmoodi"
258
259

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "Kuvausmoodi kuvattaessa"
261
262

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
263
msgstr "kuvaamisen kirkkauskorjaus"
264
265

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266
msgstr "Yleinen kirkkauskorjaus, joka kuvalle on tehty"
267
268

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
msgstr "kuvaamisen valkotasapaino"
270
271

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "Valittu valkotasapainotila kuvattaessa"
273
274

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgstr "kuvaamisen kontrasti"
276
277

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278
msgstr "Käytetty kontrastikäsittelyn suunta kuvattessa"
279
280

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281
msgstr "kuvaamisen saturaatio"
282
283

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "Käytetty saturaatiokäsittelyn suunta kuvattessa"
285

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
286
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgstr "kuvaamisen terävyys"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
289

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgstr "Käytetty terävyyskäsittelyn suunta kuvattessa"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291

292
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
msgstr "kuvaamisen salamankäyttö"
294

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "Syttyikö salama kuvattaessa"
297
298

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgstr "kuvaamisen salamamoodi"
300

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
301
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302
msgstr "Valittu salamamoodi kuvattessa"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
304

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305
msgstr "kuvaamisen mittausmoodi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
307
308

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
msgstr "Käytetty mittausmoodi päätettäessä valotusta kuvattaessa"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
310
311

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "kuvaamisen lähde"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
313
314

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "Lähde tai laitetyyppi kuvattaessa"
316
317

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgstr "kuvan vaakasuora ppi"
319
320

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu vaakasuora pikselitiheys ppi:nä"
322
323

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
msgstr "kuvan pystysuora ppi"
325
326

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu pystysuora pikselitiheys ppi:nä"
328

329
330
331
332
333
334
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335
msgid "ID3 tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
msgstr "ID3-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337
338

msgid "APE tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339
msgstr "APE-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340
341

msgid "ICY internet radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
msgstr "ICY-Internet-radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows-media (puhe)"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Häviötön CYUV"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Häviötön MSZH"

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
msgstr "RLE-koodaus"
367

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
msgid "Subtitle"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"

383
384
385
386
387
388
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389
390
391
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
392
393
394
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
395

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
396
397
398
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Pakkaamaton harmaakuva"
399

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
400
401
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
402
403
msgstr "Pakkaamaton YUV"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
404
405
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
406
407
408
409
410
411
msgstr "Pakkaamaton paletillinen %d-bittinen %s"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versio %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
412
413
414
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
415

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
416
417
418
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Raaka %d-bittinen pcm-ääni"
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

msgid "Audio CD source"
msgstr "Ääni-CD-lähde"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD-lähde"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) -lähde"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) -protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s-protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
msgstr "%s-video-RTP-purkaja"
439
440
441

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442
msgstr "%s-ääni-RTP-purkaja"
443
444
445

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
446
msgstr "%s-RTP-purkaja"
447
448
449

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgstr "%s-demukseri"
451
452
453
454
455
456
457

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s-purkaja"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458
msgstr "%s-video-RTP-pakkain"
459
460
461

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462
msgstr "%s-ääni-RTP-pakkain"
463
464
465

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
msgstr "%s-RTP-pakkain"
467
468
469

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470
msgstr "%s-mukseri"
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s-pakkain"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer-elementti %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Tuntematon lähde-elementti"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Tuntematon nieluelementti"

msgid "Unknown element"
msgstr "Tuntematon elementti"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Tuntematon purkajaelementti"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Tuntematon kodekkielementti"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Liitännäisen tai elementin tyyppi on tuntematon"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Pääkanava"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basso"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Ylä-äänet"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linjatulo"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofoni"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-kaiutin"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Toisto"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Nauhoitus"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
531
532
533
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Yhteys kohteeseen %s:%d estettiin."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Pakkaamaton mustavalkoinen Y-taso"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Raaka pcm-ääni"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka %d-bittinen liukulukupohjainen ääni"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka liukulukupohjainen ääni"

573
574
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voi avata kirjoitettavaksi: %s."
575

576
577
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu"
578

579
580
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voitu sulkea."
581

582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Virheellinen tekstitysten URI \"%s\", tekstitys ei ole käytössä."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-virtoja ei voi vielä soittaa."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"decodebin\" ei voitu luoda."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Havaittiin vain tekstitysvirta. Joko yrität ladata tekstitystiedostoa tai "
#~ "muuta tekstitiedostoa, tai mediatiedostoa ei voitu tunnistaa."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Tämän tiedoston käsittelyyn ei ole asennettu purkajaa. Voi olla, että "
#~ "sinun täytyy asentaa tarvittavia liitännäisiä."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Tämä ei ole mediatiedosto"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Havaittiin tekstitysvirta, mutta ei videovirtaa."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autovideosink- ja xvimagesink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autoaudiosink- että alsasink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Laitetta ei ole määritelty."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei ole olemassa."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Laite \"%s\" on jo käytössä."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei voi avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
632

633
634
635
636
637
638
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-otsaketietoja kohteeseen \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-sisältöä kohteeseen \"%s:%d\"."

639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Ei voida toistaa sekä tekstitystä että alikuvaa."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Tilapäishakemistoa ei ole määritelty."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Tilapäistiedostoa ”%s” ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voi avata luettavaksi."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
654
655
656
657
658
659
660
661
662
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"decodebin2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"queue2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"typefind\" ei voitu luoda."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
663
664
665
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
666
667
668
669
670
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "esittäjän järjestysnimi"

#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "MusicBrainz esittäjän järjestysnimi"