tr.po 18.8 KB
Newer Older
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1
# translation of gst-plugins-base-1.0.3.po to Turkish
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Server Acim <serveracim@gmail.com>, 2010.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Server Acim <serveracim@gmail.com>, 2013.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
5
6
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.0.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"POT-Creation-Date: 2014-07-11 10:44+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
10
"PO-Revision-Date: 2013-03-10 12:46+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
12
"Last-Translator: Server Acim <serveracim@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Language: tr\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Mono kipte çalmak için aygıt açılamıyor."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Stereo kipte çalmak için aygıt açılamıyor."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Aygıtı %d- kanal kipinde çalmak için açamıyor."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28
29
30
31
32
33
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Aygıtı çalmak için için açamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından "
"kullanılmakta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34
35
36
37

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Aygıtı çalma için açamıyor."

38
39
40
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Mono kipte kaydetmek için aygıtı açamıyor."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Stereo kipte kaydetmek için aygıtı açamıyor."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Aygıtı %d- kanal kipinde kaydetmek için açamıyor"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51
52
53
54
55
56
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Aygıtı kaydetmek için açamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından "
"kullanılmakta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57
58
59
60

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kayıt için ses aygıtı açılamıyor."

61
62
63
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Okumak için CD aygıtı açılamıyor."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD bulunamıyor."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD okunamıyor."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "İç veri akışı hatası."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
76
77
78
79
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Kayıp öğe '%s' - GStreamer kurulumunu denetleyin."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
81
82
83
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr "Bir %s eklenti bu akışı çalmak için gerekli, fakat kurulu değil."

84
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgstr "Akışın türü belirlenemiyor"
86

87
88
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Bu bir metin dosyasına benziyor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90
91
92
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "\"decodebin\" öğesi oluşturulamıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
#, c-format
95
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
msgstr "Autovideosink ve xvimagesink %s öğelerininin ikisi de kayıp."
97
98

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Autovideosink öğelesi kayıp."
100

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
101
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
102
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
103
msgstr "Yapılandırılmış olan videosink öğesi %s çalışmıyor."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
104

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
#, c-format
106
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
msgstr "Autoaudiosink ve xvimagesink %s öğelerinin ikisi de çalışmıyor."
108
109

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110
msgstr "Autoaudiosink öğesi çalışmıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
112
113
114
115
116
117

msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Varsayılan metin gömme öğesi kullanılamaz durumda."

msgid "No volume control found"
msgstr "Ses denetimi bulunamadı"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
#, c-format
119
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Autoaudiosink ve alsasink %s öğelerinin ikisi de kayıp."
121
122

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgstr "Autoaudiosink öğesi kayıp."
124

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
126
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
127
msgstr "Yapılandırılmış olan videosink öğesi %s çalışmıyor."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
128

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
#, c-format
130
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
msgstr "Autoaudiosink ve %s öğelerinin ikisi de çalışmıyor."
132
133

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
msgstr "Autoaudiosink öğesi çalışmıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135

136
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
137
msgstr "Vidyo veya görsellik olmadan metin dosyasını oynatamaz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
139
140
141
142

#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Şu tür '%s' için kod çözücü bulunamadı."

143
144
145
146
147
148
149
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Çalmak için bir ağ adresi belirtilmedi."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Geçersiz URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150
151
152
153
154
155
156
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Bu akış türü henüz çalınamıyor."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Hiç bir URI bağlantısı sağlanmadı \"%s\"."

157
158
159
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kaynak öğesi geçersiz."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160
161
162
163
164
165
166
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Dosyayı şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Sesi yeterince hızlı kaydedemiyor"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
167
168
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Bu CD hiç ses izi içermiyor"
169

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3 etiketi"

msgid "APE tag"
msgstr "APE etiketi"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY internet radyosu"

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Hecelemesi"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Kayıpsız"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Kayıpsız MSZH"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Çalıştırma-uzunluğu kodlaması"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
203
204
205
msgid "Timed Text"
msgstr ""

206
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
207
msgstr "Altyazı"
208
209

msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
210
msgstr "MPL2 altyazı kipi"
211
212

msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
213
msgstr "DKS altyazı kipi"
214
215

msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216
msgstr "QTtext altyazı kipi"
217

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
218
219
220
221
222
223
224
225
226
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami altyazı kipi"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer altyazı kipi"

msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate altyazı kipi"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
227
msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgstr "Sıkıştırılmamış video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
230
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231
msgstr "Sıkıştırılmamış gri resim"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
233
234
235
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Şıkıştırılmamış ses seviyesi %s%d-bit %s"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
251
msgstr "Şıkıştırılmamış ses seviyesi %s%d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252
253
254
255
256

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 Versiyonu %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
257
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
258
msgstr "Sıkıştırılmamış ses"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
261
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
262
msgstr "Ham %d-bit %s audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

msgid "Audio CD source"
msgstr "Ses CD'si kaynağı"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD kaynağı"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Gerçek Zamanlı Akış Protokolu (RTSP) kaynağı"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Medya Sunucusu (MMS) protokol kaynağı"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokol kaynağı"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s video RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s audio RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s demuxer"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s kod çözücü"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s video RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s audio RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s muxer"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s kodlayıcı"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer öğesi %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Bilinmeyen kaynak öğesi"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Bilinmeyen gömme öğesi"

msgid "Unknown element"
msgstr "Bilinmeyen öğe"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Bilinmeyen kod çözücü öğesi"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Bilinmeyen kodlama öğesi"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Bilinmeyen türde eklenti veya öğe"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Etiketi okunamadı: yetersiz veri"

msgid "track ID"
msgstr "iz BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz iz BAŞLIĞI ID"

msgid "artist ID"
msgstr "sanatçı BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz sanatçı BAŞLIĞI ID"

msgid "album ID"
msgstr "albüm BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz albümü BAŞLIĞI"

msgid "album artist ID"
msgstr "albüm sanatçısı BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albüm sanatçısı BAŞLIĞI"

msgid "track TRM ID"
msgstr "iz TRM BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM BAŞLIĞI"

msgid "capturing shutter speed"
msgstr "objektif hızını yakalıyor"

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Saniye bazında, bir resim çekerken kullanılan objektif hızı"

msgid "capturing focal ratio"
msgstr "odaksal oranı yakalıyor"

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Resim çekerken kullanılan odaksal oran (f-numarası)"

msgid "capturing focal length"
msgstr "odaksal uzunluğu yakalıyor"

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Mm bazında, resim çekerken kullanılan odaksal uzunluk"

msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "sayısal zum oranını yakalıyor"

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan sayısal yakınlaştırma oranı"

msgid "capturing iso speed"
msgstr "iso hızını yakalıyor"

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kulllanılan ISO hızı"

msgid "capturing exposure program"
msgstr "pozlandırma programını yakalıyor"

msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma programı"

msgid "capturing exposure mode"
msgstr "pozlandırma kipini yakalıyor"

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma kipi"

msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "pozlandırma kipini yakalanıyor"

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma kipi"

msgid "capturing scene capture type"
msgstr "manzara çekme türünü yakalıyor"

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan manzara yakalama kipi"

msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "kazanç ayarı yakalanıyor"

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Bir resime uygulanan kapsamlı kazanç ayarı"

msgid "capturing white balance"
msgstr "beyaz dengesi yakalanıyor"

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan beyaz dengesi kipi"

msgid "capturing contrast"
msgstr "zıtlık yakalanıyor"

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan zıtlık işleminin yönü"

msgid "capturing saturation"
msgstr "canlılık yakalanıyor"

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan doygunluk işleminin yönü"

msgid "capturing sharpness"
msgstr "keskinlik yakalanıyor"

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan keskinlik işleminin yönü"

msgid "capturing flash fired"
msgstr "flaşın yanışı yakalanıyor"

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken eğer flaş patlamışsa"

msgid "capturing flash mode"
msgstr "flaş kipi yakalanıyor"

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan flaş kipi"

msgid "capturing metering mode"
msgstr "metreleme kipi yakalanıyor"

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Bir resim çekmek için pozlandırmanın metreleme kipi"

msgid "capturing source"
msgstr "kaynak yakalanıyor"

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Resim çekerken kullanılan aygıtın kaynak türü"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "yatay resim ppi değeri"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Medya (resim/vidyo)'nın ppi değerinden yatay piksel yoğunluğu"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "resim dikey ppi değeri"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Medya (resim/vidyo)'nun ppi değerinden dikey piksel yoğunluğu"

msgid "ID3v2 frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
497
msgstr "ID3v2 çerçevesi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
498
499

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
500
msgstr "ayrıştırılmamış id3v2 etiket çerçevesi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
501

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502
503
504
505
506
507
msgid "musical-key"
msgstr ""

msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
508
509
510
msgid "Buffering..."
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
511
512
513
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
msgid "Print version information and exit"
msgstr ""

msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr ""

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr ""

msgid "Enable gapless playback"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""

msgid "Interactive control via keyboard"
msgstr ""

msgid "Volume"
msgstr ""

msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr ""

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr ""

#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış %s YUV %s"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Ana"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bas"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Tiz"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synthizer"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Hat-girişi"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC Hoparlörü"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Çalma"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Yakala"

581
582
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Vfs dosyası \"%s\" yazmak için açılamıyor: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
583

584
585
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Dosya adı verilmedi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
586

587
588
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Vfs dosyası kapatılamıyor \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
589

590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Dosyaya yazmada hata \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Geçersiz altyazı adresi \"%s\", altyazılar kaldırıldı."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP akışları henüz çalınamıyor."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Bir altyazı dosyası algılandı. Siz ya bir altyazı veya başka bir metin "
#~ "dosyası yüklemek üzeresiniz, veya çokluortam dosyası tanınamadı."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Bu yüklü dosyası çözümleyecek bir kod çözücüye sahip değilsiniz. Gerekli "
#~ "eklentileri kurmak zorundasınız."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Bu bir çokluortam dosyası değil."

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Bir altyazı akışı algılanda, ancak vidyo akışı bulunamadı."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Autovideosink ve xvimagesink öğelerininin ikisi de kayıp."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Autoaudiosink ve alsasink öğelerinin ikisi de kayıp."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
626
627
628
629
630
631
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Bir gdp başlık verisini şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Bir gdp verisini şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
632
633
634
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Şuraya bağlantı %s:%d reddedildi."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış siyah ve beyaz Y"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Ham PCM ses"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Ham %d-bit yüzer-noktalı ses"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Ham yüzer-noktalı ses"

668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Aygıt belirtilmedi."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Aygıt \"%s\" bulunamadı."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Aygıt \"%s\" zaten kullanımda."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Şu aygıtı\"%s\" for okuma veya yazma için açamıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
679

680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Metin altyazılarını altgörüntülerini oynatamıyor."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Geçici Temp dizini belirtilmedi."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Geçici dosya oluşturulamıyor \"%s\"."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Dosyayı \"%s\" okumak için açamıyor."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "İç veri akışı hatası."

695
696
697
698
699
700
701
702
703
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Bir \"decodebin2\" öğesi oluşturamıyor."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Bir \"queue2\" öğesi oluşturamıyor."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Bir \"typefind\" öğesi oluşturamıyor."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
704
705
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Dosya adı belirtilmedi."