sv.po 36.9 KB
Newer Older
1
# Swedish messages for gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
4
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
5
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009.
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.28.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2014-05-03 17:21+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2010-06-07 18:17+0100\n"
13 14
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: sv\n"
16 17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
20
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
21
msgstr "Kunde inte öppna enheten för uppspelning i monoläge."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22 23

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
24
msgstr "Kunde inte öppna enheten för uppspelning i stereoläge."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25

26
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
28
msgstr "Kunde inte öppna enheten för uppspelning i %d-kanalsläge."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30 31 32 33 34 35
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Enheten används av ett annat "
"program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36 37

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39

40 41 42
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
44
msgstr "Kunde inte öppna enheten för inspelning i monoläge."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45 46

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
47
msgstr "Kunde inte öppna enheten för inspelning i stereoläge."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48

49
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
51
msgstr "Kunde inte öppna enheten för inspelning i %d-kanalsläge."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53 54 55 56 57 58
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning. Enheten används av ett annat "
"program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59 60

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62

63 64 65
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

66 67 68
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunde inte öppna cd-enheten för läsning."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
69
msgid "Could not seek CD."
70
msgstr "Kunde inte söka på cd-skivan."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
71 72

msgid "Could not read CD."
73
msgstr "Kunde inte läsa cd-skivan."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
74

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
75
msgid "Internal data stream error."
76
msgstr "Internt dataströmfel."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
77

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
78 79 80 81
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Saknar elementet \"%s\" - kontrollera din GStreamer-installation."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82 83
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84 85 86
msgstr ""
"En %s-insticksmodul krävs för att spela upp den här strömmen men är inte "
"installerad."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87

88
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
msgstr "Kunde inte fastställa typ av ström"
90

91 92
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Den här ser ut att vara en textfil"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
93

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
94 95 96
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Kunde inte skapa \"decodebin\"-element."
97

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
#, c-format
99
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
msgstr "Både autovideosink- och %s-elementet saknas."
101 102

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103
msgstr "Elementet autovideosink saknas."
104

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
105
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
106
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
107
msgstr "Konfigurerat videosink %s fungerar inte."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
108

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
#, c-format
110
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
msgstr "Det finns både autovideosink- och %s-element som inte fungerar."
112 113

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr "Elementet autovideosink fungerar inte."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115 116

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgstr "Anpassat text sink-element är inte användbart."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119 120 121
msgid "No volume control found"
msgstr "Ingen volymkontroll hittades"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
#, c-format
123
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
msgstr "Både autoaudiosink- och %s-elementet saknas."
125 126

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
msgstr "Elementet autoaudiosink saknas."
128

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
129
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
130
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
131
msgstr "Konfigurerat audiosink %s fungerar inte."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
132

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
#, c-format
134
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgstr "Det finns både autoaudiosink- och %s-element som inte fungerar.."
136 137

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
msgstr "Elementet autoaudiosink fungerar inte."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139

140
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
141
msgstr "Kan inte spela upp en textfil utan video eller visualiseringar."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143 144
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
msgstr "Ingen avkodare finns tillgänglig för typen \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146

147 148 149 150 151 152 153
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen uri angiven att spela upp från."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ogiltig uri \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154
msgid "This stream type cannot be played yet."
155
msgstr "Den här strömtypen kan inte spelas upp än."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156 157 158

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
159
msgstr "Ingen URI-hanterare implementerad för \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160

161 162 163
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Källelementet är ogiltigt."

164
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
166
msgstr "Fel vid sändning av data till \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
msgid "Can't record audio fast enough"
169
msgstr "Kan inte spela in ljud tillräckligt snabbt"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
171 172
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Den här cd-skivan saknar ljudspår"
173

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174 175 176 177 178 179 180 181 182
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3-tagg"

msgid "APE tag"
msgstr "APE-tagg"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY internetradio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
184
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185 186

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
187
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
188 189

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
190
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191 192

msgid "Windows Media Speech"
193
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
194 195

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196
msgstr "Förlustfri CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197 198

msgid "FFMpeg v1"
199
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200 201

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202
msgstr "Förlustfri MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203 204

msgid "Run-length encoding"
205
msgstr "Körlängdskodning"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
207 208 209 210
#, fuzzy
msgid "Timed Text"
msgstr "Tidslinje"

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
#, fuzzy
msgid "Subtitle"
msgstr "Titel"

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Undertextformatet TMPlayer"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Undertextformatet Sami"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Undertextformatet Kate"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227
msgid "Sami subtitle format"
228
msgstr "Undertextformatet Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229 230

msgid "TMPlayer subtitle format"
231
msgstr "Undertextformatet TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233 234 235
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Undertextformatet Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
236 237 238
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Okomprimerad YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
240 241 242
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Okomprimerad gråskalebild"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
244
#, fuzzy, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Okomprimerad paketerad YUV 4:2:2"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Okomprimerad plan YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Okomprimerad plan YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Okomprimerad palettiserad %d-bitars %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
260
#, fuzzy, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
261
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
262
msgstr "Okomprimerad palettiserad %d-bitars %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263 264 265

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
266
msgstr "DivX MPEG-4 version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
268 269 270
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Okomprimerad YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
272 273 274
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Rått %d-bitars PCM-ljud"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275 276

msgid "Audio CD source"
277
msgstr "Ljud-cd-källa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278 279

msgid "DVD source"
280
msgstr "Dvd-källa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281 282

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
283
msgstr "Real Time Streaming Protocol-källa (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284 285

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
286
msgstr "Microsoft Media Server-protokollkälla (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287 288 289

#, c-format
msgid "%s protocol source"
290
msgstr "%s-protokollkälla"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291 292 293

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
294
msgstr "%s RTP-uppackare (video)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295 296 297

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
298
msgstr "%s RTP-uppackare (ljud)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299 300 301

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
302
msgstr "%s RTP-uppackare"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303

304
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgid "%s demuxer"
306
msgstr "%s-avmultiplexor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307

308
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
msgid "%s decoder"
310
msgstr "%s-avkodare"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311 312 313

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
314
msgstr "%s RTP-packare (video)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315 316 317

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
318
msgstr "%s RTP-packare (ljud)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319 320 321

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
322
msgstr "%s RTP-packare"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323

324
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
msgid "%s muxer"
326
msgstr "%s-multiplexor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327

328
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
329
msgid "%s encoder"
330
msgstr "%s-kodare"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331

332
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333
msgid "GStreamer element %s"
334
msgstr "GStreamer-elementet %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335 336

msgid "Unknown source element"
337
msgstr "Okänt source-element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338 339

msgid "Unknown sink element"
340
msgstr "Okänt sink-element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341 342

msgid "Unknown element"
343
msgstr "Okänt element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344 345

msgid "Unknown decoder element"
346
msgstr "Okänt avkodarelement"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
347 348

msgid "Unknown encoder element"
349
msgstr "Okänt kodarelement"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350 351

msgid "Plugin or element of unknown type"
352
msgstr "Insticksmodul eller element av okänd typ"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Misslyckades med att läsa tagg: inte tillräckligt mycket data"

msgid "track ID"
msgstr "spår-id"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz spår-id"

msgid "artist ID"
msgstr "artist-id"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz artist-id"

msgid "album ID"
msgstr "album-id"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz album-id"

msgid "album artist ID"
msgstr "albumartist-id"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albumartist-id"

msgid "track TRM ID"
msgstr "spår TRM-ID"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-ID"

msgid "capturing shutter speed"
msgstr ""

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr ""

msgid "capturing focal ratio"
msgstr ""

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr ""

msgid "capturing focal length"
msgstr ""

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr ""

msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr ""

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr ""

msgid "capturing iso speed"
msgstr ""

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr ""

msgid "capturing exposure program"
msgstr ""

msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr ""

msgid "capturing exposure mode"
msgstr ""

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr ""

msgid "capturing exposure compensation"
msgstr ""

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr ""

msgid "capturing scene capture type"
msgstr ""

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr ""

msgid "capturing gain adjustment"
msgstr ""

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr ""

msgid "capturing white balance"
msgstr ""

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr ""

msgid "capturing contrast"
msgstr ""

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr ""

msgid "capturing saturation"
msgstr ""

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr ""

msgid "capturing sharpness"
msgstr ""

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr ""

msgid "capturing flash fired"
msgstr ""

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr ""

msgid "capturing flash mode"
msgstr ""

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr ""

msgid "capturing metering mode"
msgstr ""

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr ""

msgid "capturing source"
msgstr ""

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr ""

msgid "image horizontal ppi"
msgstr ""

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr ""

msgid "image vertical ppi"
msgstr ""

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr ""

msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514 515 516 517 518 519 520
#, fuzzy
msgid "musical-key"
msgstr "Musikal"

msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521 522 523 524
#, fuzzy
msgid "Buffering..."
msgstr "Spelar in..."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525 526 527
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
msgid "Print version information and exit"
msgstr ""

msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr ""

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr ""

msgid "Enable gapless playback"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""

msgid "Interactive control via keyboard"
msgstr ""

msgid "Volume"
msgstr "Volym"

msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr ""

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr ""

#, fuzzy
#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "Okomprimerad YUV"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Övergripande"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bas"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synt"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linje-in"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "Cd"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-högtalare"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Uppspelning"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Fångst"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
596 597 598
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Anslutningen till %s:%d nekades."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Okomprimerad plan YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Okomprimerad paketerad YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Okomprimerad paketerad YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Okomprimerad paketerad YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Okomprimerad paketerad YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Okomprimerad plan YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Okomprimerad plan YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Okomprimerad svartvitt y-plan"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Rått PCM-ljud"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Rått %d-bitars flyttalsljud"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Rått flyttalsljud"

632 633
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Kunde inte öppna vfs-filen \"%s\" för skrivning: %s."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
634

635 636
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Inget filnamn angivet"
637

638 639
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunde inte stänga vfs-filen \"%s\"."
640

641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Fel vid skrivning till filen \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Ogiltig uri för undertext \"%s\", undertexter inaktiverade."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-strömmar kan inte spelas upp än."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Endast en undertextström identifierades. Antingen läser du in en "
#~ "undertextfil eller någon annan typ av textfil, eller så kändes inte "
#~ "mediafilen igen."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Du har inte en installerad avkodare som kan hantera den här filen. Du "
#~ "kanske behöver installera de nödvändiga insticksmodulerna."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Det här är inte en mediafil"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "En undertextström identifierades men ingen videoström."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Både autovideosink- och xvimagesink-elementet saknas."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Både autoaudiosink- och alsasink-elementet saknas."

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Ingen enheten angiven."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Enheten \"%s\" finns inte."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Enheten \"%s\" används redan."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Kunde inte öppna enheten \"%s\" för läsning och skrivning."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
689

690 691 692 693 694 695
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Fel vid sändning av gdp-huvuddata till \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Fel vid sändning av gdp-paketdata till \"%s:%d\"."

696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Kan inte visa både undertexter och underbilder."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Ingen temporärkatalog har angivits."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunde inte skapa temporärfilen \"%s\"."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för läsning."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Internt dataflödesfel."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
711 712 713 714 715 716 717 718 719
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Kunde inte skapa \"decodebin2\"-element."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Kunde inte skapa \"queue2\"-element."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Kunde inte skapa \"typefind\"-element."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
720 721 722
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Inget filnamn angivet."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
723 724 725 726 727 728
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "artistsorteringsnamn"

#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "MusicBrainz sorteringsnamn för artist"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
729
#~ msgid "discid"
730
#~ msgstr "skiv-id"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
731

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
732 733
#~ msgid "Device is not open."
#~ msgstr "Enheten är inte öppen."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
734

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
735 736
#~ msgid "Device is open."
#~ msgstr "Enheten är öppen."
737

738 739 740 741
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Kunde inte öppna vfs-filen \"%s\" för läsning."

#~ msgid "No filename given."
742
#~ msgstr "Inget filnamn angivet."
743

744 745
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning."
746

747 748
#~ msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
#~ msgstr "Inget eller ogiltigt inljud. AVI-flödet kommer att skadas."
749

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
750 751 752 753 754 755 756 757
#~ msgid ""
#~ "The %s element could not be found. This element is essential for "
#~ "playback. Please install the right plug-in and verify that it works by "
#~ "running 'gst-inspect %s'"
#~ msgstr ""
#~ "Elementet %s kunde inte hittas. Detta element är nödvändigt för "
#~ "uppspelning. Installera rätt insticksmodul och verifiera att den fungerar "
#~ "genom att köra \"gst-inspect %s\""
758

759 760 761 762 763 764
#~ msgid ""
#~ "No usable colorspace element could be found.\n"
#~ "Please install one and restart."
#~ msgstr ""
#~ "Inget användbart namnrymdselement kunde hittas.\n"
#~ "Installera ett och starta om."
765

766 767
#~ msgid "Could not open audio device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten \"%s\" för skrivning."
768

769 770
#~ msgid "Could not open control device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunde inte öppna styrenheten \"%s\" för skrivning."
771

772 773
#~ msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Kunde inte konfigurera ljudenheten \"%s\"."
774

775 776
#~ msgid "Could not set audio device \"%s\" to %d Hz."
#~ msgstr "Kan inte ställa in ljudenheten \"%s\" till %d Hz."
777

778 779
#~ msgid "Could not close audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Kunde inte stänga ljudenheten \"%s\"."
780

781 782
#~ msgid "Could not close control device \"%s\"."
#~ msgstr "Kunde inte stänga styrenheten \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
783

784 785
#~ msgid "Could not open video device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunde inte öppna videoenheten \"%s\" för skrivning."
786

787 788
#~ msgid "Could not close video device \"%s\"."
#~ msgstr "Kunde inte stänga vidoeenheten \"%s\"."
789

790 791
#~ msgid "Could not write to device \"%s\"."
#~ msgstr "Kunde inte skriva till enheten \"%s\"."
792

793 794
#~ msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
#~ msgstr "Kunde inte komma åt enheten \"%s\". Kontrollera dess rättigheter."
795

796 797
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Kunde inte öppna enheten \"%s\" för skrivning."
798

799 800
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Kunde inte öppna enheten \"%s\" för läsning."
801

802
#~ msgid "Your OSS device doesn't support mono or stereo."
803
#~ msgstr "Din OSS-enhet saknar stöd för mono eller stereo."
804

805 806
#~ msgid "Your OSS device could not be probed correctly"
#~ msgstr "Din OSS-enhet kunde inte undersökas korrekt"
807

808 809
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Högtalare"
810

811 812
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mixer"
813

814 815
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
816

817 818
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Spela in"
819

820 821
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Införstärkning"
822

823 824
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Utförstärkning"
825

826 827
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Linje-1"
828

829 830
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Linje-2"
831

832 833
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Linje-3"
834

835 836
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digital-1"
837

838 839
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digital-2"
840

841 842
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digital-3"
843

844 845
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Tele-in"
846

847 848
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Tele-ut"
849

850 851
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
852

853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Radio"

#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"

#~ msgid "Device \"%s\" is not a capture device."
#~ msgstr "Enheten \"%s\" är ingen fångstenhet."

#~ msgid "Could not get buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "Kunde inte få tag i buffertar från enheten \"%s\"."

#~ msgid "Could not get enough buffers from device \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
866 867
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"."
868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146

#~ msgid "Line"
#~ msgstr "Linje"

#~ msgid "Digital"
#~ msgstr "Digital"

#~ msgid "Phone in"
#~ msgstr "Tele in"

#~ msgid "Phone out"
#~ msgstr "Tele ut"

#~ msgid "Address of the server to contact for CD queries"
#~ msgstr "Adress till servern som ska kontaktas för cd-frågor"

#~ msgid "Information to send to server"
#~ msgstr "Information att skicka till server"

#~ msgid "Port"
#~ msgstr "Port"

#~ msgid "Server name"
#~ msgstr "Servernamn"

#~ msgid "Server type"
#~ msgstr "Servertyp"

#~ msgid "The hostname that will be sent with all queries"
#~ msgstr "Värdnamnet som kommer att skickas med alla frågor"

#~ msgid "The port that the server is running the database on"
#~ msgstr "Porten som servern kör databasen på"

#~ msgid ""
#~ "There was an error displaying help: \n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Det uppstod ett fel vid visning av hjälp: \n"
#~ "%s"

#~ msgid "Login Information"
#~ msgstr "Inloggningsinformation"

#~ msgid "Sen_d no information"
#~ msgstr "Ski_cka ingen information"

#~ msgid "Send real _information"
#~ msgstr "Skicka verklig _information"

#~ msgid "Send _other information:"
#~ msgstr "Skicka _annan information:"

#~ msgid "_Name:"
#~ msgstr "_Namn:"

#~ msgid "Hostna_me:"
#~ msgstr "Värdna_mn:"

#~ msgid "Server"
#~ msgstr "Server"

#~ msgid "Location"
#~ msgstr "Plats"

#~ msgid "_Update Server List"
#~ msgstr "_Uppdatera serverlistan"

#~ msgid "Other _server:"
#~ msgstr "Annan _server:"

#~ msgid "Hos_tname:"
#~ msgstr "Vä_rdnamn:"

#~ msgid "_Port:"
#~ msgstr "_Port:"

#~ msgid "CD Database Preferences"
#~ msgstr "Inställningar för cd-databas"

#~ msgid "Unknown / Unknown"
#~ msgstr "Okänd / Okänd"

#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "Okänd"

#~ msgid "Multiple matches..."
#~ msgstr "Flera träffar..."

#~ msgid "Category"
#~ msgstr "Kategori"

#~ msgid "Artist and Title"
#~ msgstr "Artist och titel"

#~ msgid "Unknown track"
#~ msgstr "Okänt spår"

#~ msgid "CD Database"
#~ msgstr "Cd-databas"

#~ msgid "Modify your CD database preferences"
#~ msgstr "Ändra dina inställningar för cd-databas"

#~ msgid "Blues"
#~ msgstr "Blues"

#~ msgid "Classical Rock"
#~ msgstr "Klassisk rock"

#~ msgid "Country"
#~ msgstr "Country"

#~ msgid "Dance"
#~ msgstr "Dance"

#~ msgid "Disco"
#~ msgstr "Disco"

#~ msgid "Funk"
#~ msgstr "Funk"

#~ msgid "Grunge"
#~ msgstr "Grunge"

#~ msgid "Hip-Hop"
#~ msgstr "Hip-Hop"

#~ msgid "Jazz"
#~ msgstr "Jazz"

#~ msgid "Metal"
#~ msgstr "Metal"

#~ msgid "New Age"
#~ msgstr "New Age"

#~ msgid "Oldies"
#~ msgstr "Gamla godingar"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Annat"

#~ msgid "Pop"
#~ msgstr "Pop"

#~ msgid "R&B"
#~ msgstr "R&B"

#~ msgid "Rap"
#~ msgstr "Rap"

#~ msgid "Reggae"
#~ msgstr "Reggae"

#~ msgid "Rock"
#~ msgstr "Rock"

#~ msgid "Techno"
#~ msgstr "Techno"

#~ msgid "Industrial"
#~ msgstr "Industrial"

#~ msgid "Alternative"
#~ msgstr "Alternativmusik"

#~ msgid "Ska"
#~ msgstr "Ska"

#~ msgid "Death Metal"
#~ msgstr "Death Metal"

#~ msgid "Pranks"
#~ msgstr "Pranks"

#~ msgid "Soundtrack"
#~ msgstr "Filmmusik"

#~ msgid "Euro-Techno"
#~ msgstr "Euro-Techno"

#~ msgid "Ambient"
#~ msgstr "Ambient"

#~ msgid "Trip-Hop"
#~ msgstr "Trip-Hop"

#~ msgid "Vocal"
#~ msgstr "Vocal"

#~ msgid "Jazz+Funk"
#~ msgstr "Jazz+Funk"

#~ msgid "Fusion"
#~ msgstr "Fusion"

#~ msgid "Trance"
#~ msgstr "Trance"

#~ msgid "Classical"
#~ msgstr "Klassiskt"

#~ msgid "Instrumental"
#~ msgstr "Instrumentellt"

#~ msgid "Acid"
#~ msgstr "Acid"

#~ msgid "House"
#~ msgstr "House"

#~ msgid "Game"
#~ msgstr "Spel"

#~ msgid "Sound Clip"
#~ msgstr "Ljudklipp"

#~ msgid "Gospel"
#~ msgstr "Gospel"

#~ msgid "Noise"
#~ msgstr "Brus"

#~ msgid "Alt"
#~ msgstr "Alt"

#~ msgid "Soul"
#~ msgstr "Soul"

#~ msgid "Punk"
#~ msgstr "Punk"

#~ msgid "Space"
#~ msgstr "Space"

#~ msgid "Meditative"
#~ msgstr "Meditativt"

#~ msgid "Instrumental Pop"
#~ msgstr "Instrumentell pop"

#~ msgid "Instrumental Rock"
#~ msgstr "Instrumentell rock"

#~ msgid "Ethnic"
#~ msgstr "Folkmusik"

#~ msgid "Gothic"
#~ msgstr "Gotiskt"

#~ msgid "Darkwave"
#~ msgstr "Darkwave"

#~ msgid "Techno-Industrial"
#~ msgstr "Techno-Industrial"

#~ msgid "Electronic"
#~ msgstr "Electroniskt"

#~ msgid "Pop-Folk"
#~ msgstr "Pop-Folk"

#~ msgid "Eurodance"
#~ msgstr "Eurodance"

#~ msgid "Dream"
#~ msgstr "Dream"

#~ msgid "Southern Rock"
#~ msgstr "Southern Rock"

#~ msgid "Comedy"
#~ msgstr "Komedi"

#~ msgid "Cult"
#~ msgstr "Kult"

#~ msgid "Gangsta Rap"
1147
#~ msgstr "Gangsta rap"
1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161

#~ msgid "Top 40"
#~ msgstr "Topp 40"

#~ msgid "Christian Rap"
#~ msgstr "Kristen rap"

#~ msgid "Pop/Funk"
#~ msgstr "Pop/Funk"

#~ msgid "Jungle"
#~ msgstr "Jungle"

#~ msgid "Native American"
1162
#~ msgstr "Amerikansk folkmusik"
1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173

#~ msgid "Cabaret"
#~ msgstr "Kabaré"

#~ msgid "New Wave"
#~ msgstr "New Wave"

#~ msgid "Psychedelic"
#~ msgstr "Psykedeliskt"

#~ msgid "Rave"
1174
#~ msgstr "Rave"
1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200

#~ msgid "Showtunes"
#~ msgstr "Showtunes"

#~ msgid "Trailer"
#~ msgstr "Trailer"

#~ msgid "Lo-Fi"
#~ msgstr "Lo-Fi"

#~ msgid "Tribal"
#~ msgstr "Tribal"

#~ msgid "Acid Punk"
#~ msgstr "Acid Punk"

#~ msgid "Acid Jazz"
#~ msgstr "Acid Jazz"

#~ msgid "Polka"
#~ msgstr "Polka"

#~ msgid "Retro"
#~ msgstr "Retro"

#~ msgid "Rock & Roll"
1201
#~ msgstr "Rock & roll"
1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212

#~ msgid "Hard Rock"
#~ msgstr "Hårdrock"

#~ msgid "Folk"
#~ msgstr "Folk"

#~ msgid "Folk/Rock"
#~ msgstr "Folk/Rock"

#~ msgid "National Folk"
1213
#~ msgstr "Nationell folkmusik"
1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365

#~ msgid "Swing"
#~ msgstr "Swing"

#~ msgid "Fast-Fusion"
#~ msgstr "Fast-Fusion"

#~ msgid "Bebop"
#~ msgstr "Bebop"

#~ msgid "Latin"
#~ msgstr "Latinskt"

#~ msgid "Revival"
#~ msgstr "Uppväckelse"

#~ msgid "Celtic"
#~ msgstr "Keltiskt"

#~ msgid "Bluegrass"
#~ msgstr "Bluegrass"

#~ msgid "Avantgarde"
#~ msgstr "Avantgarde"

#~ msgid "Gothic Rock"
#~ msgstr "Gotisk rock"

#~ msgid "Progressive Rock"
#~ msgstr "Progressiv rock"

#~ msgid "Psychedelic Rock"
#~ msgstr "Psykedelisk rock"

#~ msgid "Symphonic Rock"
#~ msgstr "Symfonisk rock"

#~ msgid "Slow Rock"
#~ msgstr "Slow Rock"

#~ msgid "Big Band"
#~ msgstr "Big Band"

#~ msgid "Chorus"
#~ msgstr "Kör"

#~ msgid "Easy Listening"
#~ msgstr "Lättlyssnat"

#~ msgid "Acoustic"
#~ msgstr "Akustiskt"

#~ msgid "Humour"
#~ msgstr "Humor"

#~ msgid "Speech"
#~ msgstr "Tal"

#~ msgid "Chanson"
#~ msgstr "Chanson"

#~ msgid "Opera"
#~ msgstr "Opera"

#~ msgid "Chamber Music"
#~ msgstr "Kammarmusik"

#~ msgid "Sonata"
#~ msgstr "Sonat"

#~ msgid "Symphony"
#~ msgstr "Symfoni"

#~ msgid "Booty Bass"
#~ msgstr "Booty Bass"

#~ msgid "Primus"
#~ msgstr "Primus"

#~ msgid "Porn Groove"
#~ msgstr "Porn Groove"

#~ msgid "Slow Jam"
#~ msgstr "Slow Jam"

#~ msgid "Club"
#~ msgstr "Klubb"

#~ msgid "Tango"
#~ msgstr "Tango"

#~ msgid "Samba"
#~ msgstr "Samba"

#~ msgid "Folklore"
#~ msgstr "Folklore"

#~ msgid "Ballad"
#~ msgstr "Ballad"

#~ msgid "Power Ballad"
#~ msgstr "Power Ballad"

#~ msgid "Rhythmic Soul"
#~ msgstr "Rhythmic Soul"

#~ msgid "Freestyle"
#~ msgstr "Freestyle"

#~ msgid "Duet"
#~ msgstr "Duett"

#~ msgid "Punk Rock"
#~ msgstr "Punkrock"

#~ msgid "Drum Solo"
#~ msgstr "Trumsolo"

#~ msgid "A Cappella"
#~ msgstr "A cappella"

#~ msgid "Euro-House"
#~ msgstr "Euro-House"

#~ msgid "Dance Hall"
#~ msgstr "Dance Hall"

#~ msgid "Goa"
#~ msgstr "Goa"

#~ msgid "Drum & Bass"
#~ msgstr "Drum & Bass"

#~ msgid "Club-House"
#~ msgstr "Club-House"

#~ msgid "Hardcore"
#~ msgstr "Hardcore"

#~ msgid "Terror"
#~ msgstr "Terror"

#~ msgid "Indie"
#~ msgstr "Indie"

#~ msgid "BritPop"
#~ msgstr "BritPop"

#~ msgid "Negerpunk"
#~ msgstr "Negerpunk"

#~ msgid "Polsk Punk"
1366
#~ msgstr "Polsk punk"
1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413

#~ msgid "Beat"
#~ msgstr "Beat"

#~ msgid "Christian Gangsta Rap"
#~ msgstr "Kristen gangsta rap"

#~ msgid "Heavy Metal"
#~ msgstr "Heavy Metal"

#~ msgid "Black Metal"
#~ msgstr "Black Metal"

#~ msgid "Crossover"
#~ msgstr "Crossover"

#~ msgid "Contemporary Christian"
#~ msgstr "Modern kristen"

#~ msgid "Christian Rock"
#~ msgstr "Kristen rock"

#~ msgid "Merengue"
#~ msgstr "Merengue"

#~ msgid "Salsa"
#~ msgstr "Salsa"

#~ msgid "Thrash Metal"
#~ msgstr "Thrash Metal"

#~ msgid "Anime"
#~ msgstr "Anime"

#~ msgid "JPop"
#~ msgstr "JPop"

#~ msgid "Synthpop"
#~ msgstr "Synthpop"

#~ msgid "Nu-Metal"
#~ msgstr "Nu-Metal"

#~ msgid "Art Rock"
#~ msgstr "Art rock"

#~ msgid "Editing Disc ID: %s"
1414
#~ msgstr "Redigerar skiv-id: %s"
1415 1416

#~ msgid "Editing Disc ID: "
1417
#~ msgstr "Redigerar skiv-id: "
1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440

#~ msgid "_Artist:"
#~ msgstr "_Artist:"

#~ msgid "Disc _Title:"
#~ msgstr "Skiv_titel:"

#~ msgid "Show advanced disc options"
#~ msgstr "Visa avancerade skivalternativ"

#~ msgid "Hide advanced disc options"
#~ msgstr "Dölj avancerade skivalternativ"

#~ msgid "_Disc comments:"
#~ msgstr "_Skivkommentarer:"

#~ msgid "_Genre:"
#~ msgstr "_Genre:"

#~ msgid "_Year:"
#~ msgstr "_År:"

#~ msgid "Length"
1441
#~ msgstr "Speltid"
1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812

#~ msgid "Show advanced track options"
#~ msgstr "Visa avancerade spåralternativ"

#~ msgid "Hide advanced track options"
#~ msgstr "Dölj avancerade spåralternativ"

#~ msgid "_Extra track data:"
#~ msgstr "_Extra spårdata:"

#~ msgid "Line for displaying the time elapsed for the current track"
#~ msgstr "Linje för visning av den tid som gått tid för aktuellt spår"

#~ msgid "Info Line"
#~ msgstr "Informationsrad"

#~ msgid "Line for displaying information"
#~ msgstr "Rad för visning av information"

#~ msgid "Line for displaying the name of the artist"
#~ msgstr "Rad för visning av namnet på artisten"

#~ msgid "Album Line"
#~ msgstr "Albumrad"

#~ msgid "Line for displaying the name of the album"
#~ msgstr "Rad för visning av namnet på albumet"

#~ msgid "Pause"
#~ msgstr "Paus"

#~ msgid "Playing %s - %s"
#~ msgstr "Spelar %s - %s"

#~ msgid "Unknown Artist"
#~ msgstr "Okänd artist"

#~ msgid "Unknown Album"
#~ msgstr "Okänt album"

#~ msgid "Playing"
#~ msgstr "Spelar"

#~ msgid "Paused"
#~ msgstr "Gör paus"

#~ msgid "CD Player"
#~ msgstr "Cd-spelare"

#~ msgid "Stopped"
#~ msgstr "Stoppad"

#~ msgid "Disc error"
#~ msgstr "Skivfel"

#~ msgid "Data CD"
#~ msgstr "Data-cd"

#~ msgid "No Cdrom"
#~ msgstr "Ingen cd-rom"

#~ msgid "Drive Error"
#~ msgstr "Enhetsfel"

#~ msgid "You do not seem to have permission to access %s."
#~ msgstr "Du verkar inte ha rättighet att komma åt %s."

#~ msgid "Unknown artist"
#~ msgstr "Okänd artist"

#~ msgid "Unknown disc"
#~ msgstr "Okänd skiva"

#~ msgid "%d - Unknown"
#~ msgstr "%d - okänd"

#~ msgid "P_revious track"
#~ msgstr "F_öregående spår"

#~ msgid "_Stop"
#~ msgstr "_Stopp"

#~ msgid "_Play / Pause"
#~ msgstr "S_pela/Paus"

#~ msgid "_Next track"
#~ msgstr "_Nästa spår"

#~ msgid "_Eject disc"
#~ msgstr "_Mata ut skiva"

#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Hjälp"

#~ msgid "_About CD player"
#~ msgstr "_Om cd-spelare"

#~ msgid "Set device"
#~ msgstr "Ställ in enhet"

#~ msgid "No CD device"
#~ msgstr "Ingen cd-enhet"

#~ msgid "_Details"
#~ msgstr "_Detaljer"

#~ msgid "_Set device"
#~ msgstr "_Ställ in enhet"

#~ msgid "Invalid CD device"
#~ msgstr "Ogiltig cd-enhet"

#~ msgid "Position"
#~ msgstr "Position"

#~ msgid "Open track editor"
#~ msgstr "Öppna spårredigerare"

#~ msgid "Track editor"
#~ msgstr "Spårredigerare"

#~ msgid "Open preferences"
#~ msgstr "Öppna inställningar"

#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "Inställningar"

#~ msgid "Track List"
#~ msgstr "Spårlista"

#~ msgid "Previous track"
#~ msgstr "Föregående spår"

#~ msgid "Previous"
#~ msgstr "Föregående"

#~ msgid "Rewind"
#~ msgstr "Spola tillbaka"

#~ msgid "Play / Pause"
#~ msgstr "Spela/Paus"

#~ msgid "Stop"
#~ msgstr "Stopp"

#~ msgid "Fast forward"
#~ msgstr "Snabbspola"

#~ msgid "Next track"
#~ msgstr "Nästa spår"

#~ msgid "Eject CD"
#~ msgstr "Mata ut cd"

#~ msgid "Eject"
#~ msgstr "Mata ut"

#~ msgid "CD device to use"
#~ msgstr "Cd-enhet att använda"

#~ msgid "Only start if there isn't already a CD player application running"
#~ msgstr "Starta endast om det inte finns ett annat cd-spelarprogram som kör"

#~ msgid "Play the CD on startup"
#~ msgstr "Spela cd-skivan vid uppstart"

#~ msgid "Cannot create player"
#~ msgstr "Kan inte skapa spelare"

#~ msgid "Play audio CDs"
#~ msgstr "Spela ljud-cd"

#~ msgid "CD player theme"
#~ msgstr "Cd-spelartema"

#~ msgid "Device path"
#~ msgstr "Enhetssökväg"

#~ msgid "Record sound clips"
#~ msgstr "Spela in ljudklipp"

#~ msgid "Sound Recorder"
#~ msgstr "Ljudinspelare"

#~ msgid "About"
#~ msgstr "Om"

#~ msgid "Close"
#~ msgstr "Stäng"

#~ msgid "Close this window"
#~ msgstr "Stäng detta fönster"

#~ msgid "Contents"
#~ msgstr "Innehåll"

#~ msgid "Create a new sample"
#~ msgstr "Skapa ett nytt ljudklipp"

#~ msgid "File Information"
#~ msgstr "Filinformation"

#~ msgid "File _Information"
#~ msgstr "Fil_information"

#~ msgid "Main toolbar"
#~ msgstr "Huvudverktygsrad"

#~ msgid "New"
#~ msgstr "Nytt"

#~ msgid "Open"
#~ msgstr "Öppna"

#~ msgid "Open a file"
#~ msgstr "Öppna en fil"

#~ msgid "Play sound"
#~ msgstr "Spela ljud"

#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Avsluta"

#~ msgid "Quit the application"
#~ msgstr "Avsluta programmet"

#~ msgid "Recent _Files"
#~ msgstr "Senaste _filer"

#~ msgid "Record sound"
#~ msgstr "Spela in ljud"

#~ msgid "Run Mixer"
#~ msgstr "Kör mixer"

#~ msgid "Run _Mixer"
#~ msgstr "Kör _mixer"

#~ msgid "Run the audio mixer"
#~ msgstr "Kör ljudmixern"

#~ msgid "Save"
#~ msgstr "Spara"

#~ msgid "Save As"
#~ msgstr "Spara som"

#~ msgid "Save _As..."
#~ msgstr "Spara so_m..."

#~ msgid "Save the current file"
#~ msgstr "Spara den aktuella filen"

#~ msgid "Save the current file with a different name"
#~ msgstr "Spara den aktuella filen med ett annat namn"

#~ msgid "Show information about the current file"
#~ msgstr "Visa information om den aktuella filen"

#~ msgid "Show information for Sound Recorder"
#~ msgstr "Visa information för ljudinspelaren"

#~ msgid "Stop sound"
#~ msgstr "Stoppa ljud"

#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Om"

#~ msgid "_Close Window"
#~ msgstr "S_täng fönster"

#~ msgid "_Contents"
#~ msgstr "_Innehåll"

#~ msgid "_Control"
#~ msgstr "_Kontroll"

#~ msgid "_File"
#~ msgstr "_Fil"

#~ msgid "_New"
#~ msgstr "_Nytt"

#~ msgid "_Open..."
#~ msgstr "_Öppna..."

#~ msgid "_Play"
#~ msgstr "_Spela"

#~ msgid "_Quit"
#~ msgstr "_Avsluta"

#~ msgid "_Record"
#~ msgstr "Spela _in"

#~ msgid "_Save"
#~ msgstr "_Spara"

#~ msgid "hours"
#~ msgstr "timmar"

#~ msgid "hour"
#~ msgstr "timme"

#~ msgid "minutes"
#~ msgstr "minuter"

#~ msgid "minute"
#~ msgstr "minut"

#~ msgid "seconds"
#~ msgstr "sekunder"

#~ msgid "second"
#~ msgstr "sekund"

#~ msgid "Ready"
#~ msgstr "Klar"

#~ msgid "Save file as"
#~ msgstr "Spara fil som"

#~ msgid "%s is not installed in the path."
#~ msgstr "%s är inte installerad i sökvägen."

#~ msgid "There was an error starting %s: %s"
#~ msgstr "Det uppstod ett fel vid start av %s: %s"

#~ msgid "%s (Has not been saved)"
#~ msgstr "%s (Har inte sparats)"

#~ msgid "Unknown size"
#~ msgstr "Okänd storlek"

#~ msgid "%.1f kHz"
#~ msgstr "%.1f kHz"

#~ msgid "%.0f kb/s"
#~ msgstr "%.0f kb/s"

#~ msgid "1 (mono)"
#~ msgstr "1 (mono)"

#~ msgid "2 (stereo)"
#~ msgstr "2 (stereo)"

#~ msgid "%s Information"
#~ msgstr "Information om %s"

#~ msgid "Folder:"
#~ msgstr "Mapp:"

#~ msgid "Filename:"
#~ msgstr "Filnamn:"

#~ msgid "File size:"
#~ msgstr "Filstorlek:"

#~ msgid "Audio Information"
#~ msgstr "Ljudinformation"

#~ msgid "Song length:"
#~ msgstr "Låtlängd:"

#~ msgid "Number of channels:"
#~ msgstr "Antal kanaler:"

#~ msgid "Sample rate:"
#~ msgstr "Samplingsfrekvens:"

#~ msgid "Bit rate:"
1813
#~ msgstr "Bitfrekvens:"
1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849

#~ msgid "Playing..."
#~ msgstr "Spelar upp..."

#~ msgid "%s.%s - Sound Recorder"
#~ msgstr "%s.%s - Ljudinspelare"

#~ msgid "Record as"
#~ msgstr "Spela in som"

#~ msgid "File information"
#~ msgstr "Filinformation"

#~ msgid "<none>"
#~ msgstr "<ingen>"

#~ msgid "Length:"
#~ msgstr "Längd:"

#~ msgid "Adjust the volume level"
#~ msgstr "Justera nivån på volymen"

#~ msgid "Volume Control"
#~ msgstr "Volymkontroll"

#~ msgid "Channel %d of %s Slider"
#~ msgstr "Kanal %d för %s-skjutreglage"

#~ msgid "%s Slider %d"
#~ msgstr "%s-skjutreglage %d"

#~ msgid "Lock"
#~ msgstr "Lås"

#~ msgid "%s Lock"
#~ msgstr "%s-lås"