pl.po 17.6 KB
Newer Older
1 2
# Polish translation for gst-plugins-base.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
3
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2016.
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.7.90\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"POT-Creation-Date: 2016-07-06 11:39+0300\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"PO-Revision-Date: 2016-03-02 22:08+0100\n"
11 12
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Language: pl\n"
14 15 16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
19 20
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania w trybie mono."
21 22

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
23 24
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania w trybie stereo."
25 26 27

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
28 29 30
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania w trybie %d-"
"kanałowym."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Urządzenie "
"jest używane przez inną aplikację."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38 39

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania."
41

42
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
43 44 45
msgstr ""
"Błąd przekazywania danych do urządzenia dźwiękowego. Urządzenie zostało "
"odłączone."
46

47
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
48 49
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania w trybie mono."
50 51

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
52 53
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania w trybie stereo."
54 55 56

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
57 58 59
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania w trybie %d-"
"kanałowym."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
61 62 63 64 65 66
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania. Urządzenie jest "
"używane przez inną aplikację."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67 68

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania."
70

71
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
72 73
msgstr ""
"Błąd nagrywania z urządzenia dźwiękowego. Urządzenie zostało odłączone."
74

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia CD do odczytu."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nie udało się ustawić położenia na CD."

msgid "Could not read CD."
msgstr "Nie udał się odczyt CD."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Błąd wewnętrzny strumienia danych."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
87 88 89 90
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Brak elementu '%s' - proszę sprawdzić instalację GStreamera."

91
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92
msgstr "Nie udało się określić typu strumienia"
93

94 95
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "To wygląda na plik tekstowy"
96

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
97
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
98
msgstr "Nie udało się utworzyć elementu \"uridecodebin\"."
99

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
#, c-format
101
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Nie ma żadnego z elementów autovideosink i %s."
103 104

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
msgstr "Nie ma elementu autovideosink."
106

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
107
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
108
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
109
msgstr "Skonfigurowany element videosink %s nie działa."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
110

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
#, c-format
112
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgstr "Żaden z elementów autovideosink i %s nie działa."
114 115

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
msgstr "Element autovideosink nie działa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117 118

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
msgstr "Własny element text sink nie jest użyteczny."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121 122 123
msgid "No volume control found"
msgstr "Nie znaleziono sterowania głośnością"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
#, c-format
125
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr "Nie ma żadnego z elementów autoaudiosink i %s."
127 128

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Nie ma elementu autoaudiosink."
130

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
131
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
132
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133
msgstr "Skonfigurowany element audiosink %s nie działa."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
134

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
#, c-format
136
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgstr "Żaden z elementów autoaudiosink i %s nie działa."
138 139

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
msgstr "Element autoaudiosink nie działa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141

142
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
143
msgstr "Nie można odtwarzać pliku tekstowego bez obrazu lub wizualizacji."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

145 146 147 148
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Brak dostępnego dekodera dla typu '%s'."

149 150 151 152 153 154 155
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nie podano URI do odtwarzania."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Niepoprawne URI \"%s\"."

156 157 158 159 160 161 162
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tego strumienia jeszcze nie można odtworzyć."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Nie ma zaimplementowanej obsługi URI dla \"%s\"."

163 164 165
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Element źródłowy jest niepoprawny."

166 167 168 169 170 171 172
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Błąd podczas wysyłania danych do \"%s:%d\"."

msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Nie można zapisywać danych dźwiękowych wystarczająco szybko"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
173 174
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Ta płyta CD nie ma ścieżek dźwiękowych"
175

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176 177 178 179 180 181 182 183 184
msgid "ID3 tag"
msgstr "Znacznik ID3"

msgid "APE tag"
msgstr "Znacznik APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Radio internetowe ICY"

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Lossless (bezstratne CYUV)"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Lossless MSZH"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Kodowanie RLE"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
209 210 211
msgid "Timed Text"
msgstr "Tekst w czasie"

212
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
213
msgstr "Podpisy"
214 215

msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216
msgstr "Format podpisów MPL2"
217 218

msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219
msgstr "Format podpisów DKS"
220 221

msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
222
msgstr "Format podpisów QTtext"
223

224 225 226 227 228 229
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Format podpisów Sami"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Format podpisów TMPlayer"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230 231 232
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Format podpisów Kate"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
233 234 235 236
#, fuzzy
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Format podpisów Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
237
msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238
msgstr "Nieskompresowany obraz"
239

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
240
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgstr "Nieskompresowane szarości"
242

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgstr "Nieskompresowany upakowany YUV %s"
246

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
msgstr "Nieskompresowany dwuwarstwowy YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253
msgstr "Nieskompresowany warstwowy YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgstr "Nieskompresowany z paletą %d-bitowy %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
258

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
259
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
260
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
261
msgstr "Nieskompresowany %d-bitowy %s"
262 263 264 265 266

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 w wersji %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
267
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
268
msgstr "Nieskompresowany dźwięk"
269

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
271
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "Surowy %d-bitowy dźwięk %s"
273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351

msgid "Audio CD source"
msgstr "Źródło Audio CD"

msgid "DVD source"
msgstr "Źródło DVD"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Źródło RTSP (Real Time Streaming Protocol)"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Źródło protokołu MMS (Microsoft Media Server)"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "Źródło protokołu %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "Depayloader obrazu RTP %s"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "Depayloader dźwięku RTP %s"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "Depayloader RTP %s"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "Demuxer %s"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "Dekoder %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "Payloader obrazu RTP %s"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "Payloader dźwięku RTP %s"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "Payloader RTP %s"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "Muxer %s"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "Koder %s"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Element GStreamera %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Nieznany element źródłowy"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Nieznany element pochłaniający"

msgid "Unknown element"
msgstr "Nieznany element"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Nieznany element dekodujący"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Nieznany element kodujący"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Wtyczka lub element nieznanego typu"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nie udało się odczytać znacznika: za mało danych"

msgid "track ID"
msgstr "ID ścieżki"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ID ścieżki wg MusicBrainz"

msgid "artist ID"
msgstr "ID artysty"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ID artysty wg MusicBrainz"

msgid "album ID"
msgstr "ID albumu"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ID albumu wg MusicBrainz"

msgid "album artist ID"
msgstr "ID artysty albumu ID"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ID artysty albumu wg MusicBrainz"

msgid "track TRM ID"
msgstr "TRM ID ścieżki"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "TRM ID wg MusicBrainz"

msgid "capturing shutter speed"
msgstr "szybkość migawki"

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Szybkość migawki zastosowana przy robieniu zdjęcia, w sekundach"

msgid "capturing focal ratio"
msgstr "współczynnik przysłony"

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Przysłona (liczba f) użyta przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing focal length"
msgstr "ogniskowa obiektywu"

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Długość ogniskowej obiektywu użyta przy robieniu zdjęcia, w mm"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
403 404 405 406 407 408 409 410 411
#, fuzzy
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "ogniskowa obiektywu"

#, fuzzy
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Długość ogniskowej obiektywu użyta przy robieniu zdjęcia, w mm"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "współczynnik powiększenia cyfrowego"

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Współczynnik powiększenia cyfrowego użytego przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing iso speed"
msgstr "czyłość ISO"

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "Czułość ISO użyta przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing exposure program"
msgstr "program ekspozycji"

msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Program ekspozycji użyty przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing exposure mode"
msgstr "tryb ekspozycji"

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Tryb ekspozycji użyty przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "kompensacja ekspozycji"

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Kompensacja ekspozycji użyta przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing scene capture type"
msgstr "Tyb sceny zdjęcia"

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Tryb sceny użyty przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "korekcja zdjęcia"

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Całkowita korekcja zastosowana dla zdjęcia"

msgid "capturing white balance"
msgstr "balans bieli"

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Tryb balansu bieli ustawiony przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing contrast"
msgstr "kontrast zdjęcia"

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Kierunek korekty kontrastu zastosowanej przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing saturation"
msgstr "nasycenie zdjęcia"

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Kierunek korekty nasycenia zastosowanej przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing sharpness"
msgstr "ostrość zdjęcia"

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Kierunek korekty ostrości zastosowanej przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing flash fired"
msgstr "użycie flesza"

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Czy flesz był uruchomiony przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing flash mode"
msgstr "tryb flesza"

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Tryb flesza wybrany przy robieniu zdjęcia"

msgid "capturing metering mode"
msgstr "tryb pomiaru dla zdjęcia"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
493 494
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515
msgstr "Tryb pomiaru użyty przy określaniu ekspozycji dla zdjęcia"

msgid "capturing source"
msgstr "źródło zdjęcia"

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Źródło lub rodzaj urządzenia użytego do zrobienia zdjęcia"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "rozdzielczość pozioma"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Rozdzielczość pozioma nośnika w pikselach na cal"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "rozdzielczość pionowa"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Rozdzielczość pionowa nośnika w pikselach na cal"

msgid "ID3v2 frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
516
msgstr "ramka ID3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
517 518

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
519
msgstr "ramka znacznika id3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520 521

msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
522
msgstr "klucz muzyczny"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
523 524

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525 526
msgstr "Początkowy klucz, w którym zaczyna się dźwięk"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
527 528 529
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Wypisanie informacji o wersji i zakończenie"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530 531 532 533 534 535
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Bez kończenia po wyświetleniu początkowej listy urządzeń, oczekiwanie na "
"dodanie/usunięcie urządzeń."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
536

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
537
#, c-format
538
msgid "Volume: %.0f%%"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
539
msgstr "Głośność: %.0f%%"
540

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
541
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
542 543 544
msgstr "Buforowanie..."

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
545
msgstr "Utracono zegar, wybieranie nowego\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
546

547
msgid "Reached end of play list."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
548 549 550
msgstr "Osiągnięto koniec listy odtwarzania."

msgid "Paused"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
551
msgstr "Pauza"
552 553

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
554
msgid "Now playing %s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
555
msgstr "Trwa odtwarzanie %s\n"
556 557 558

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
559
msgstr "Blisko końca, przygotowywanie następnego tytułu: %s"
560 561 562

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
563
msgstr "Tempo odtwarzania: %.2f"
564

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
565
#, c-format
566
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
567
msgstr "Nie udało się zmienić tempa odtwarzania na %.2f"
568 569

msgid "space"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
570
msgstr "spacja"
571 572

msgid "pause/unpause"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
573
msgstr "pauza/wznowienie"
574 575

msgid "q or ESC"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
576
msgstr "q lub ESC"
577 578

msgid "quit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
579
msgstr "wyjście"
580

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
581
msgid "> or n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
582
msgstr "> lub n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
583

584
msgid "play next"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
585
msgstr "odtworzenie następnego"
586

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
587
msgid "< or b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
588
msgstr "< lub b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
589

590
msgid "play previous"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
591
msgstr "odtworzenie poprzedniego"
592 593

msgid "seek forward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
594
msgstr "przewinięcie w przód"
595 596

msgid "seek backward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
597
msgstr "przewinięcie w tył"
598 599

msgid "volume up"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
600
msgstr "większa głośność"
601 602

msgid "volume down"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
603
msgstr "mniejsza głośność"
604 605

msgid "increase playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
606
msgstr "większe tempo odtwarzania"
607 608

msgid "decrease playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
609
msgstr "mniejsze tempo odtwarzania"
610 611

msgid "change playback direction"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
612
msgstr "zmiana kierunku odtwarzania"
613 614

msgid "enable/disable trick modes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
615
msgstr "włączenie/wyłączenie trybów trików"
616

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
617
msgid "change audio track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
618
msgstr "zmiana ścieżki dźwiękowej"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
619 620

msgid "change video track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
621
msgstr "zmiana ścieżki filmowej"
622

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
623
msgid "change subtitle track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
624
msgstr "zmiana ścieżki podpisów"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
625

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
626
msgid "seek to beginning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
627
msgstr "przewinięcie na początek"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
628

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
629 630 631
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr "wyświetlenie skrótów klawiatury"

632
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
633
msgstr "Tryb interaktywny - sterowanie z klawiatury:"
634

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
635
msgid "Output status information and property notifications"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
636
msgstr "Informacje o stanie wyjścia i powiadomienia o własnościach"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
637 638 639

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
640 641
"Sterowanie zachowaniem odtwarzania przez ustawianie własności 'flags' "
"elementu playbin"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
642

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
643
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
644
msgstr "Element pochłaniający obraz (domyślny to autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
645 646

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
647
msgstr "Element pochłaniający dźwięk (domyślny to autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
648 649

msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
650 651 652
msgstr "Włączenie odtwarzania bez przerw"

msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
653
msgstr "Przetasowanie listy odtwarzania"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
654

655
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
656
msgstr "Wyłączenie interaktywnego sterowania z klawiatury"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
657 658

msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
659
msgstr "Głośność"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
660 661

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
662
msgstr "Plik listy odtwarzania zawierający wejściowe pliki multimedialne"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
663

664
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
665
msgstr "Bez wypisywania żadnego wyjścia (poza błędami)"
666

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
667 668
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
669
msgstr "Składnia: %s PLIK1|URI1 [PLIK2|URI2] [PLIK3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
670 671

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
672
msgstr "Trzeba podać przynajmniej jedną nazwę pliku lub URI do odtworzenia."
673 674

msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
675
msgstr "Klawisz 'k' wyświetla listę skrótów klawiatury.\n"