pl.po 17.2 KB
Newer Older
1
2
# Polish translation for gst-plugins-base.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007-2011.
4
5
6
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"POT-Creation-Date: 2013-06-05 16:11+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
10
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 18:01+0200\n"
11
12
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Language: pl\n"
14
15
16
17
18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
20
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania w trybie mono."
21
22

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
24
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania w trybie stereo."
25
26
27

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28
29
30
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania w trybie %d-"
"kanałowym."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32
33
34
35
36
37
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania. Urządzenie "
"jest używane przez inną aplikację."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
39

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania."
41

42
43
44
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

45
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46
47
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania w trybie mono."
48
49

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50
51
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania w trybie stereo."
52
53
54

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
56
57
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania w trybie %d-"
"kanałowym."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
60
61
62
63
64
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania. Urządzenie jest "
"używane przez inną aplikację."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
66

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania."
68

69
70
71
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia CD do odczytu."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nie udało się ustawić położenia na CD."

msgid "Could not read CD."
msgstr "Nie udał się odczyt CD."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Błąd wewnętrzny strumienia danych."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
85
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
87
88
msgstr ""
"Wtyczka %s jest wymagana do otworzenia tego strumienia, ale nie jest "
"zainstalowana."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89

90
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
msgstr "Nie udało się określić typu strumienia"
92

93
94
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "To wygląda na plik tekstowy"
95
96
97
98
99

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Brak elementu '%s' - proszę sprawdzić instalację GStreamera."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
#, c-format
101
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Nie ma żadnego z elementów autovideosink i %s."
103
104

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
msgstr "Nie ma elementu autovideosink."
106

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
107
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
108
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
109
msgstr "Skonfigurowany element videosink %s nie działa."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
110

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
#, c-format
112
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgstr "Żaden z elementów autovideosink i %s nie działa."
114
115

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
msgstr "Element autovideosink nie działa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
118

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
msgstr "Własny element text sink nie jest użyteczny."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
122
123
msgid "No volume control found"
msgstr "Nie znaleziono sterowania głośnością"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
#, c-format
125
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr "Nie ma żadnego z elementów autoaudiosink i %s."
127
128

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Nie ma elementu autoaudiosink."
130

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
131
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
132
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133
msgstr "Skonfigurowany element audiosink %s nie działa."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
134

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
#, c-format
136
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgstr "Żaden z elementów autoaudiosink i %s nie działa."
138
139

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
msgstr "Element autoaudiosink nie działa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141

142
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
143
msgstr "Nie można odtwarzać pliku tekstowego bez obrazu lub wizualizacji."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

145
146
147
148
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Brak dostępnego dekodera dla typu '%s'."

149
150
151
152
153
154
155
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nie podano URI do odtwarzania."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Niepoprawne URI \"%s\"."

156
157
158
159
160
161
162
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tego strumienia jeszcze nie można odtworzyć."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Nie ma zaimplementowanej obsługi URI dla \"%s\"."

163
164
165
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Element źródłowy jest niepoprawny."

166
167
168
169
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Błąd podczas wysyłania danych do \"%s:%d\"."

170
171
172
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Ta płyta CD nie ma ścieżek dźwiękowych"

173
174
175
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Nie można zapisywać danych dźwiękowych wystarczająco szybko"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
177
178
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nie udało się odczytać znacznika: za mało danych"

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
msgid "track ID"
msgstr "ID ścieżki"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ID ścieżki wg MusicBrainz"

msgid "artist ID"
msgstr "ID artysty"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ID artysty wg MusicBrainz"

msgid "album ID"
msgstr "ID albumu"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ID albumu wg MusicBrainz"

msgid "album artist ID"
msgstr "ID artysty albumu ID"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ID artysty albumu wg MusicBrainz"

msgid "track TRM ID"
msgstr "TRM ID ścieżki"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "TRM ID wg MusicBrainz"

209
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
210
msgstr "szybkość migawki"
211
212

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
213
msgstr "Szybkość migawki zastosowana przy robieniu zdjęcia, w sekundach"
214
215

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216
msgstr "współczynnik przysłony"
217
218

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219
msgstr "Przysłona (liczba f) użyta przy robieniu zdjęcia"
220
221

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
222
msgstr "ogniskowa obiektywu"
223
224

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225
msgstr "Długość ogniskowej obiektywu użyta przy robieniu zdjęcia, w mm"
226
227

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgstr "współczynnik powiększenia cyfrowego"
229
230

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231
msgstr "Współczynnik powiększenia cyfrowego użytego przy robieniu zdjęcia"
232
233

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234
msgstr "czyłość ISO"
235
236

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237
msgstr "Czułość ISO użyta przy robieniu zdjęcia"
238
239

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
msgstr "program ekspozycji"
241
242

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
msgstr "Program ekspozycji użyty przy robieniu zdjęcia"
244
245

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246
msgstr "tryb ekspozycji"
247
248

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249
msgstr "Tryb ekspozycji użyty przy robieniu zdjęcia"
250

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
251
msgid "capturing exposure compensation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
252
msgstr "kompensacja ekspozycji"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
253
254

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
255
msgstr "Kompensacja ekspozycji użyta przy robieniu zdjęcia"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256

257
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
258
msgstr "Tyb sceny zdjęcia"
259
260

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261
msgstr "Tryb sceny użyty przy robieniu zdjęcia"
262
263

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264
msgstr "korekcja zdjęcia"
265
266

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267
msgstr "Całkowita korekcja zastosowana dla zdjęcia"
268
269

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgstr "balans bieli"
271
272

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273
msgstr "Tryb balansu bieli ustawiony przy robieniu zdjęcia"
274
275

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgstr "kontrast zdjęcia"
277
278

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279
msgstr "Kierunek korekty kontrastu zastosowanej przy robieniu zdjęcia"
280
281

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
282
msgstr "nasycenie zdjęcia"
283
284

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285
msgstr "Kierunek korekty nasycenia zastosowanej przy robieniu zdjęcia"
286

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr "ostrość zdjęcia"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
290

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291
msgstr "Kierunek korekty ostrości zastosowanej przy robieniu zdjęcia"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292

293
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
msgstr "użycie flesza"
295

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
msgstr "Czy flesz był uruchomiony przy robieniu zdjęcia"
298
299

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "tryb flesza"
301

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgstr "Tryb flesza wybrany przy robieniu zdjęcia"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304
305

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
msgstr "tryb pomiaru dla zdjęcia"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307
308
309

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
310
msgstr "Tryb pomiaru użyty przy określaniu ekspozycji dla zdjęcia"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
312

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
313
msgstr "źródło zdjęcia"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314
315

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316
msgstr "Źródło lub rodzaj urządzenia użytego do zrobienia zdjęcia"
317
318

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
319
msgstr "rozdzielczość pozioma"
320
321

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
322
msgstr "Rozdzielczość pozioma nośnika w pikselach na cal"
323
324

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
325
msgstr "rozdzielczość pionowa"
326
327

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
328
msgstr "Rozdzielczość pionowa nośnika w pikselach na cal"
329

330
331
332
333
334
335
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
337
338
339
340
341
342
343
344
msgid "ID3 tag"
msgstr "Znacznik ID3"

msgid "APE tag"
msgstr "Znacznik APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Radio internetowe ICY"

345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Lossless (bezstratne CYUV)"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Lossless MSZH"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Kodowanie RLE"

369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
msgid "Subtitle"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Format podpisów TMPlayer"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Format podpisów Sami"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Format podpisów Kate"

384
385
386
387
388
389
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Format podpisów Sami"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Format podpisów TMPlayer"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390
391
392
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Format podpisów Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
393
394
395
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Nieskompresowany YUV"
396

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
397
398
399
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Nieskompresowany obraz w szarości"
400

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
401
402
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
403
404
msgstr "Nieskompresowany YUV"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
405
406
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
407
408
409
410
411
412
msgstr "Nieskompresowany %d-bitowy %s z paletą"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 w wersji %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
413
414
415
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Nieskompresowany YUV"
416

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
417
418
419
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Surowe %d-bitowy dźwięk PCM"
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498

msgid "Audio CD source"
msgstr "Źródło Audio CD"

msgid "DVD source"
msgstr "Źródło DVD"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Źródło RTSP (Real Time Streaming Protocol)"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Źródło protokołu MMS (Microsoft Media Server)"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "Źródło protokołu %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "Depayloader obrazu RTP %s"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "Depayloader dźwięku RTP %s"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "Depayloader RTP %s"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "Demuxer %s"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "Dekoder %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "Payloader obrazu RTP %s"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "Payloader dźwięku RTP %s"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "Payloader RTP %s"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "Muxer %s"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "Koder %s"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Element GStreamera %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Nieznany element źródłowy"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Nieznany element pochłaniający"

msgid "Unknown element"
msgstr "Nieznany element"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Nieznany element dekodujący"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Nieznany element kodujący"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Wtyczka lub element nieznanego typu"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Główny"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Niskie"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Wysokie"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Syntezator"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Wejście"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Głośnik PC"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Odtwarzanie"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Nagrywanie"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
532
533
534
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Połączenie z %s:%d odrzucone."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Nieskompresowany planarny YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Nieskompresowany planarny YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nieskompresowany spakowany YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Nieskompresowany spakowany YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Nieskompresowany spakowany YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nieskompresowany spakowany YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Nieskompresowany spakowany YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nieskompresowany planarny YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nieskompresowany planarny YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Nieskompresowany czarno-biały plan Y"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Surowy dźwięk PCM"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Surowy %d-bitowy dźwięk zmiennoprzecinkowy"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Surowy dźwięk zmiennoprzecinkowy"

574
575
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nie udało się otworzyć pliku vfs \"%s\" do zapisu: %s."
576

577
578
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nie podano nazwy pliku"
579

580
581
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nie udało się zamknąć pliku vfs \"%s\"."
582

583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Błąd podczas zapisu do pliku \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Niepoprawne URI podpisów \"%s\", podpisy wyłączone."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "Strumieni RTSP jeszcze nie można odtwarzać."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "Nie udało się utworzyć elementu \"decodebin\"."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Wykryto tylko strumień podpisów. Albo żądano wczytania pliku podpisów lub "
#~ "innego rodzaju pliku tekstowego, albo nie rozpoznano pliku "
#~ "multimedialnego."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Nie ma zainstalowanego dekodera do obsługi tego pliku. Być może trzeba "
#~ "zainstalować potrzebne wtyczki."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "To nie jest plik multimedialny"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Wykryto strumień podpisów, ale brak strumienia obrazu."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Nie ma żadnego z elementów autovideosink i xvimagesink."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Nie ma żadnego z elementów autoaudiosink i alsasink."

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nie określono urządzenia."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Urządzenie \"%s\" nie istnieje."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Urządzenie \"%s\" jest już używane."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia \"%s\" do odczytu i zapisu."
634
635
636
637
638
639

#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Błąd podczas wysyłania danych nagłówka gdp do \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Błąd podczas wysyłania danych gdp do \"%s:%d\"."