cs.po 7.4 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
# Czech translations of gst-plugins.
# Copyright (C) 2004 gst-plugins' COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.3\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
11
"POT-Creation-Date: 2005-10-03 14:53+0200\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
12
"PO-Revision-Date: 2004-08-08 22:58+0200\n"
13
14
15
16
17
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
18
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
21
22
23
24
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:83
msgid "Master"
msgstr ""

25
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:84
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
26
27
28
msgid "Bass"
msgstr "Basy"

29
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:85
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
30
31
32
msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

33
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:86
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
34
35
36
msgid "PCM"
msgstr "PCM"

37
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:87
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
38
39
40
msgid "Synth"
msgstr "Synth"

41
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:88
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
42
43
44
msgid "Line-in"
msgstr "Line-in"

45
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:89
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
46
47
48
msgid "CD"
msgstr "CD"

49
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:90
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:91
#, fuzzy
msgid "PC Speaker"
msgstr "Reproduktor"

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:92
msgid "Playback"
msgstr ""

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:93
msgid "Capture"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
66
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:279
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
67
68
69
msgid "discid"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:279
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
71
72
73
msgid "CDDA discid for metadata retrieval"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
74
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:683 ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:699
75
76
77
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nemohu otevřít zařízení CD pro čtení."

Andy Wingo's avatar
Andy Wingo committed
78
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:430
79
80
81
82
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro zápis: %s."

Andy Wingo's avatar
Andy Wingo committed
83
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:437
84
85
86
msgid "No filename given"
msgstr "Nezadán název souboru"

Andy Wingo's avatar
Andy Wingo committed
87
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:465
88
89
90
91
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "Nemohu zavřít soubor vfs \"%s\"."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
92
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1310
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
93
94
95
msgid "No URI specified to play from."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
96
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1316
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
97
98
99
100
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
101
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1320
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
102
103
104
105
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
106
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1327
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
107
108
109
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
110
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1393
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
111
112
113
114
115
116
#, c-format
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle \"%s\".  You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
117
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1396
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
118
119
120
121
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" is not a media file"
msgstr "Zařízení \"%s\" není zachytávací zařízení."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
122
123
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nezadáno zařízení."
124

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
125
126
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
127

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
128
129
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení \"%s\" pro čtení a zápis."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
130

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
131
132
#~ msgid "Device is not open."
#~ msgstr "Zařízení není otevřeno."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
133

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
134
135
#~ msgid "Device is open."
#~ msgstr "Zařízení je otevřeno."
136

137
138
139
140
141
142
143
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro čtení."

#, fuzzy
#~ msgid "No filename given."
#~ msgstr "Nezadán název souboru"

144
145
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro zápis."
146

147
148
#~ msgid "Error closing file \"%s\"."
#~ msgstr "Chyba při zavírání souboru \"%s\"."
149

150
151
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro čtení."
152

153
154
#~ msgid "No filename specified."
#~ msgstr "Nezadán název souboru."
155

156
157
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zapisovat do souboru \"%s\"."
158

159
160
#~ msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
#~ msgstr "Žádný nebo neplatný vstup zvuku, proud AVI bude poškozen."
161

162
163
164
165
166
167
168
169
#~ msgid ""
#~ "The %s element could not be found. This element is essential for "
#~ "playback. Please install the right plug-in and verify that it works by "
#~ "running 'gst-inspect %s'"
#~ msgstr ""
#~ "Element %s nelze najít. Tento element je pro přehrávání nutný. "
#~ "Nainstalujte prosím potřebný modul a ověřte, že funguje, spuštěním 'gst-"
#~ "inspect %s'"
170

171
172
173
174
175
176
#~ msgid ""
#~ "No usable colorspace element could be found.\n"
#~ "Please install one and restart."
#~ msgstr ""
#~ "Nenalezen použitelný element colorspace.\n"
#~ "Nainstalujte prosím nějaký a restartujte."
177

178
179
#~ msgid "Could not open audio device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení zvuku \"%s\" pro zápis."
180

181
182
#~ msgid "Could not open control device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít řídicí zařízení \"%s\" pro zápis."
183

184
185
#~ msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\"."
186

187
188
#~ msgid "Could not set audio device \"%s\" to %d Hz."
#~ msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\" na %d Hz."
189

190
191
#~ msgid "Could not close audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít zařízení zvuku \"%s\"."
192

193
194
#~ msgid "Could not close control device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít řídicí zařízení \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
195

196
197
#~ msgid "Could not open video device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení videa \"%s\" pro zápis."
198

199
200
#~ msgid "Could not close video device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít zařízení videa \"%s\"."
201

202
203
#~ msgid "Could not write to device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zapisovat do zařízení \"%s\"."
204

205
206
#~ msgid "OSS device \"%s\" is already in use by another program."
#~ msgstr "Zařízení OSS \"%s\" již používá jiný program."
207

208
209
#~ msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
#~ msgstr "Nemohu přistupovat k zařízení \"%s\", zkontrolujte jeho oprávnění."
210

211
212
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro zápis."
213

214
215
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro čtení."
216

217
218
219
#, fuzzy
#~ msgid "Your OSS device doesn't support mono or stereo."
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"
220

221
222
#~ msgid "Your OSS device could not be probed correctly"
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"
223

224
225
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Hlasitost"
226

227
228
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"
229

230
231
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mixér"
232

233
234
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
235

236
237
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Nahrávání"
238

239
240
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Vstupní-zisk"
241

242
243
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Výstupní-zisk"
244

245
246
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Line-1"
247

248
249
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Line-2"
250

251
252
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Line-3"
253

254
255
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digitální-1"
256

257
258
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digitální-2"
259

260
261
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digitální-3"
262

263
264
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Telefon-in"
265

266
267
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Telefon-out"
268

269
270
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
271

272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Rádio"

#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"

#~ msgid "Could not get buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat vyrovnávací paměti."

#~ msgid "Could not get enough buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat dost vyrovnávacích pamětí."