fi.po 17.3 KB
Newer Older
1
# Finnish messages for gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
3
#
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Copyright (C) 2008-2010 Tommi Vainikainen,
5
6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2008-2010.
8
9
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
# Suomennos: http://gnome.fi/
11
12
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
15
"POT-Creation-Date: 2011-11-12 00:54+0000\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"PO-Revision-Date: 2010-12-31 23:21+0200\n"
17
18
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Language: fi\n"
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Master"
msgstr "Pääkanava"

msgid "Bass"
msgstr "Basso"

msgid "Treble"
msgstr "Ylä-äänet"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
msgstr "Synth"

msgid "Line-in"
msgstr "Linjatulo"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"

msgid "PC Speaker"
msgstr "PC-kaiutin"

msgid "Playback"
msgstr "Toisto"

msgid "Capture"
msgstr "Nauhoitus"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten monona."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
68
69
70
71
72
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Laitetta ei voitu avata toistoa varten. Laitetta käyttää toinen sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
74

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten monona."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
88
89
90
91
92
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitetta käyttää toinen "
"sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
94

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avat nauhoitusta varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "CD-laitetta ei voitu avata luettavaksi."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD-levyllä ei voitu siirtyä."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD-levyä ei voitu lukea."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
110
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
112
msgstr ""
"Virran toistamiseen tarvitaan %s-liitännäinen, mutta se ei ole asennettu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113

114
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
msgstr "Virran tyyppiä ei voitu määrittää"
116

117
118
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tämä näyttää olevan tekstitiedosto"
119
120
121
122
123

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Puuttuva elementti \"%s\" - tarkista GStreamer-asennuksesi."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
#, c-format
125
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit puuttuvat."
127
128

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Autovideosink-elementti puuttuu."
130

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
131
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
132
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133
msgstr "Asetettu videonielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
134

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
#, c-format
136
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit eivät toimi."
138
139

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
msgstr "Autovideosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
142

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
msgstr "Räätälöity tekstinieluelementti ei ole käyttökunnossa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
146
147
msgid "No volume control found"
msgstr "Äänenvoimakkuuden hallintaa ei löytynyt"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148
#, c-format
149
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit puuttuvat."
151
152

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153
msgstr "Autoaudiosink-elementti puuttuu."
154

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
155
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
156
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
157
msgstr "Asetettu ääninielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
158

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159
#, c-format
160
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit eivät toimi."
162
163

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164
msgstr "Autoaudiosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165

166
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
167
msgstr "Ei voida toistaa tekstitiedosta ilman videota tai visualisointia."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168

169
170
171
172
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Purkajaa tyypille \"%s\" ei ole saatavilla."

173
174
175
176
177
178
179
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "URIa, josta soitetaan, ei annettu."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Virheellinen URI \"%s\"."

180
181
182
183
184
185
186
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tätä virtatyyppiä ei voi vielä soittaa."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Protokollalle \"%s\" ei ole määritelty URI-käsittelijää."

187
188
189
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Lähde-elementti on virheellinen."

190
191
192
193
194
195
196
197
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Virhe lähetettäessä tietoa kohteeseen \"%s:%d\"."

#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
msgstr "Yhteys kohteeseen %s:%d estettiin."

198
199
200
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Tällä CD-levyllä ei ole ääniraitoja"

201
202
203
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Ääntä ei voi nauhoittaa tarpeeksi nopeasti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
205
206
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Tagin lukeminen epäonnistui: ei riittävästi dataa"

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
msgid "track ID"
msgstr "kappaletunniste"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz-kappaletunniste"

msgid "artist ID"
msgstr "esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz-esittäjätunniste"

msgid "album ID"
msgstr "levytunniste"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz-levytunniste"

msgid "album artist ID"
msgstr "levyn esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz levyn esittäjätunniste"

msgid "track TRM ID"
msgstr "kappaleen TRM-tunniste"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-tunniste"

237
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238
msgstr "kuvaamisen suljinnopeus"
239
240

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgstr "Suljinnopeus kuvattaessa, sekunteina"
242
243

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244
msgstr "kuvaamisen aukkosuhde"
245
246

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247
msgstr "Aukkosuhde (f-luku) kuvattaessa"
248
249

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
250
msgstr "kuvaamisen polttoväli"
251
252

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
253
msgstr "Linssin polttoväli kuvattaessa, millimetriä"
254
255

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256
msgstr "kuvaamisen digitaalinen zoomaus"
257
258

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
259
msgstr "Digitaalinen suurennuskerroin kuvattaessa"
260
261

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
262
msgstr "kuvaamisen ISO-nopeus"
263
264

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
265
msgstr "ISO-nopeus kuvattaessa"
266
267

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
268
msgstr "kuvaamisen valotusohjelma"
269
270

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
271
msgstr "Valotusohjelma kuvattaessa"
272
273

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
274
msgstr "kuvaamisen valotustapa"
275
276

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
277
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"
278

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279
280
281
282
283
284
285
286
#, fuzzy
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "kuvaamisen valotustapa"

#, fuzzy
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"

287
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr "kuvaamisen kuvausmoodi"
289
290

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291
msgstr "Kuvausmoodi kuvattaessa"
292
293

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
msgstr "kuvaamisen kirkkauskorjaus"
295
296

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
msgstr "Yleinen kirkkauskorjaus, joka kuvalle on tehty"
298
299

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "kuvaamisen valkotasapaino"
301
302

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgstr "Valittu valkotasapainotila kuvattaessa"
304
305

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
msgstr "kuvaamisen kontrasti"
307
308

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
msgstr "Käytetty kontrastikäsittelyn suunta kuvattessa"
310
311

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "kuvaamisen saturaatio"
313
314

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "Käytetty saturaatiokäsittelyn suunta kuvattessa"
316

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
317
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgstr "kuvaamisen terävyys"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
319
320

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
msgstr "Käytetty terävyyskäsittelyn suunta kuvattessa"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
322

323
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
msgstr "kuvaamisen salamankäyttö"
325

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
msgstr "Syttyikö salama kuvattaessa"
328
329

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
msgstr "kuvaamisen salamamoodi"
331

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
332
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
msgstr "Valittu salamamoodi kuvattessa"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
334
335

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
336
msgstr "kuvaamisen mittausmoodi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
337
338
339

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
340
msgstr "Käytetty mittausmoodi päätettäessä valotusta kuvattaessa"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
341
342

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
343
msgstr "kuvaamisen lähde"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
344
345

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
346
msgstr "Lähde tai laitetyyppi kuvattaessa"
347
348

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
349
msgstr "kuvan vaakasuora ppi"
350
351

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
352
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu vaakasuora pikselitiheys ppi:nä"
353
354

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
355
msgstr "kuvan pystysuora ppi"
356
357

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
358
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu pystysuora pikselitiheys ppi:nä"
359

360
361
362
363
364
365
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
msgid "ID3 tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367
msgstr "ID3-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368
369

msgid "APE tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370
msgstr "APE-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
372

msgid "ICY internet radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373
msgstr "ICY-Internet-radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
374

375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows-media (puhe)"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Häviötön CYUV"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Häviötön MSZH"

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
msgstr "RLE-koodaus"
398
399
400
401
402
403
404

msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405
406
407
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
408
409
410
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
411

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
412
413
414
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Pakkaamaton harmaakuva"
415

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
416
417
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
418
419
msgstr "Pakkaamaton YUV"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
420
421
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
422
423
424
425
426
427
msgstr "Pakkaamaton paletillinen %d-bittinen %s"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versio %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
428
429
430
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
431

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
432
433
434
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Raaka %d-bittinen pcm-ääni"
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453

msgid "Audio CD source"
msgstr "Ääni-CD-lähde"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD-lähde"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) -lähde"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) -protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s-protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
msgstr "%s-video-RTP-purkaja"
455
456
457

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458
msgstr "%s-ääni-RTP-purkaja"
459
460
461

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462
msgstr "%s-RTP-purkaja"
463
464
465

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
msgstr "%s-demukseri"
467
468
469
470
471
472
473

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s-purkaja"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474
msgstr "%s-video-RTP-pakkain"
475
476
477

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
msgstr "%s-ääni-RTP-pakkain"
479
480
481

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482
msgstr "%s-RTP-pakkain"
483
484
485

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486
msgstr "%s-mukseri"
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s-pakkain"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer-elementti %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Tuntematon lähde-elementti"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Tuntematon nieluelementti"

msgid "Unknown element"
msgstr "Tuntematon elementti"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Tuntematon purkajaelementti"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Tuntematon kodekkielementti"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Liitännäisen tai elementin tyyppi on tuntematon"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Pakkaamaton mustavalkoinen Y-taso"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Raaka pcm-ääni"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka %d-bittinen liukulukupohjainen ääni"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka liukulukupohjainen ääni"

553
554
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voi avata kirjoitettavaksi: %s."
555

556
557
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu"
558

559
560
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voitu sulkea."
561

562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Virheellinen tekstitysten URI \"%s\", tekstitys ei ole käytössä."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-virtoja ei voi vielä soittaa."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"decodebin\" ei voitu luoda."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Havaittiin vain tekstitysvirta. Joko yrität ladata tekstitystiedostoa tai "
#~ "muuta tekstitiedostoa, tai mediatiedostoa ei voitu tunnistaa."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Tämän tiedoston käsittelyyn ei ole asennettu purkajaa. Voi olla, että "
#~ "sinun täytyy asentaa tarvittavia liitännäisiä."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Tämä ei ole mediatiedosto"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Havaittiin tekstitysvirta, mutta ei videovirtaa."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autovideosink- ja xvimagesink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autoaudiosink- että alsasink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Laitetta ei ole määritelty."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei ole olemassa."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Laite \"%s\" on jo käytössä."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei voi avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
612

613
614
615
616
617
618
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-otsaketietoja kohteeseen \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-sisältöä kohteeseen \"%s:%d\"."

619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Ei voida toistaa sekä tekstitystä että alikuvaa."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Tilapäishakemistoa ei ole määritelty."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Tilapäistiedostoa ”%s” ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voi avata luettavaksi."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
634
635
636
637
638
639
640
641
642
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"decodebin2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"queue2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"typefind\" ei voitu luoda."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
643
644
645
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
646
647
648
649
650
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "esittäjän järjestysnimi"

#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "MusicBrainz esittäjän järjestysnimi"