cs.po 17.7 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4
5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
7
8
9
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.21.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
13
"POT-Creation-Date: 2009-01-09 22:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-18 18:58+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
15
16
17
18
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:144
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
22
msgid "Master"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgstr "Master"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
24

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:145
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
26
27
28
msgid "Bass"
msgstr "Basy"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:146
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
30
31
32
msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:147
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
34
35
36
msgid "PCM"
msgstr "PCM"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:148
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
38
msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39
msgstr "Syntezátor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
40

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:149
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
42
msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43
msgstr "Linkový vstup"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
44

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:150
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
46
47
48
msgid "CD"
msgstr "CD"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:151
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
50
51
52
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:152
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
54
msgid "PC Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgstr "PC Speaker"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
56

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:153
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
58
msgid "Playback"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
msgstr "Přehrávání"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
60

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
62
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:154 ext/alsa/gstalsamixertrack.c:220
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:223
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
63
msgid "Capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64
msgstr "Záznam"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
65

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66
#: ext/alsa/gstalsasink.c:479
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
68
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70
#: ext/alsa/gstalsasink.c:481
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
#: ext/alsa/gstalsasink.c:485
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
#: ext/alsa/gstalsasink.c:687
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
81
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Zařízení je používáno jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
#: ext/alsa/gstalsasink.c:692
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:417
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:419
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:423
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v %dkanálovém režimu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:628
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
102
msgid "Could not open audio device for recording. Device is being used by another application."
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu. Zařízení je používáno jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:633
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:257 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:263
109
msgid "Could not open CD device for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení CD ke čtení."
111

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:389
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
113
msgid "Could not seek CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr "Nezdařilo se nalézt CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
115

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:397
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
117
msgid "Could not read CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
msgstr "Nezdařilo se přečíst CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
119

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:379
121
122
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru vfs \"%s\" k zápisu: %s."
124

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:386
126
127
128
msgid "No filename given"
msgstr "Nezadán název souboru"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:412
130
131
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
133

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:570
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
136
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
138

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:3150
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
140
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
142

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
#: gst/playback/gstdecodebin.c:985 gst/playback/gstdecodebin2.c:1028
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1536 gst/playback/gstplaybasebin.c:1672
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147
msgstr "Zásuvný modul %s je vyžadován k přehrání tohoto proudu, ale není nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
#: gst/playback/gstdecodebin.c:1799 gst/playback/gstdecodebin2.c:1424
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150
msgid "This appears to be a text file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
152

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1519
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156
msgstr "Neplatné URI titulků \"%s\", titulky vypnuty."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1642 gst/playback/gsturidecodebin.c:812
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159
msgid "No URI specified to play from."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160
msgstr "Nezadáno žádné URI, ze kterého se má přehrávat."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
161

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1648 gst/playback/gsturidecodebin.c:818
163
164
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165
msgstr "Neplatné URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1654
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169
msgstr "Proudy RTSP zatím nemohou být přehrávány."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2006
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
172
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
174

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
175
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2224 gst/playback/gsturidecodebin.c:1406
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
msgid "Source element is invalid."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
178

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2301
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
181
msgid "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr "Byl rozpoznán pouze proud titulků. Buď je nahráván pouze soubor titulků nebo nějaký jiný typ textového soubor, popřípadě nebyl rozpoznán multimediální soubor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2306
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184
185
msgid "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to install the necessary plugins."
msgstr "K obsluze tohoto souboru není nainstalován dekodér. Patrně bude nutné nainstalovat nezbytné zásuvné moduly."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
186

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2310
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
188
msgid "This is not a media file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189
msgstr "Toto není multimediální soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
190

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2315
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193
msgstr "Byl rozpoznán proud titulků, ale nikoliv obrazový proud."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
194

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
#: gst/playback/gstplaybin.c:882 gst/playback/gstplaysink.c:758
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
196
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
198

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199
200
201
202
#: gst/playback/gstplaybin.c:890 gst/playback/gstplaybin.c:900
#: gst/playback/gstplaybin.c:1157 gst/playback/gstplaybin.c:1166
#: gst/playback/gstplaybin.c:1175 gst/playback/gstplaybin.c:1306
#: gst/playback/gstplaybin.c:1315 gst/playback/gstplaybin.c:1324
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203
204
205
206
207
#: gst/playback/gstplaysink.c:714 gst/playback/gstplaysink.c:729
#: gst/playback/gstplaysink.c:845 gst/playback/gstplaysink.c:854
#: gst/playback/gstplaysink.c:955 gst/playback/gstplaysink.c:973
#: gst/playback/gstplaysink.c:992 gst/playback/gstplaysink.c:1139
#: gst/playback/gstplaysink.c:1148 gst/playback/gstplaysink.c:1157
208
209
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
msgstr "Schází prvek \"%s\" - zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
211

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
212
#: gst/playback/gstplaybin.c:1150 gst/playback/gstplaysink.c:1045
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
213
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
214
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
216
#: gst/playback/gstplaysink.c:1028
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217
218
219
msgid "No volume control found"
msgstr "Nenalezeno žádné ovládání hlasitosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220
221
#: gst/playback/gstplaysink.c:1380
msgid "Can't play a text file without video."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
223

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224
#: gst/playback/gstqueue2.c:991
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225
226
227
msgid "No file name specified."
msgstr "Nezadán název souboru."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228
#: gst/playback/gstqueue2.c:997
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229
230
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru \"%s\" ke čtení."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:589
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234
235
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236
msgstr "K typu \"%s\" není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
238
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:824
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:835
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
244
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
245
msgstr "U \"%s\" není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1126
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248
msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin2\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1193
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252
msgid "Could not create \"queue2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
253
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"queue2\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
254

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1232
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256
msgid "Could not create \"typefind\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"typefind\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259
#: gst/tcp/gsttcp.c:503 gst/tcp/gsttcpclientsink.c:278
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
262
msgstr "Chyba při odesílání dat na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
#: gst/tcp/gsttcp.c:555
265
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267
msgstr "Chyba při odesílání dat záhlaví gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269
#: gst/tcp/gsttcp.c:564
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
271
#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272
msgstr "Chyba při odesílání zátěžových dat gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:390 gst/tcp/gsttcpclientsrc.c:373
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
276
#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
277
msgstr "Spojení s %s:%d bylo odmítnuto."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279
#: gst-libs/gst/audio/gstbaseaudiosrc.c:804
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281
msgstr "Zvuk nelze zaznamenat s dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283
#: gst-libs/gst/tag/gsttagdemux.c:1055
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
285
286
287
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nezdařilo se přečtení značky: nedostatek dat"

#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
288
msgid "track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289
msgstr "ID stopy"
290

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
292
msgid "MusicBrainz track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293
msgstr "ID stopy MusicBrainz"
294

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
296
msgid "artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
msgstr "ID umělce"
298

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
300
msgid "MusicBrainz artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
msgstr "ID umělce MusicBrainz"
302

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:63
304
msgid "album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgstr "ID alba"
306

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:63
308
msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
msgstr "ID alba MusicBrainz"
310

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
312
msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
msgstr "ID umělce alba"
314

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
316
msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317
msgstr "ID umělce alba MusicBrainz"
318

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:68
320
msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321
msgstr "ID stopy TRM"
322

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:68
324
msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
msgstr "ID stopy TRM MusicBrainz"
326

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327
328
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1397
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1430
329
msgid "This CD has no audio tracks"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330
331
332
333
334
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"

#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:66
msgid "ID3 tag"
msgstr "Značka ID3"
335

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
337
338
339
340
341
342
343
344
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:67
msgid "APE tag"
msgstr "Značka APE"

#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:68
msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:91
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
347

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:100
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:125
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:126
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:134
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358
msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
359
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:148
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362
msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
365
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:151
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:163
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370
msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:169
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
374
msgid "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375
msgstr "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
377
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:174
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378
msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
380

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:208
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382
msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:209
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386
msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389
390
391
392
393
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:210
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:269
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
395
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
396

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:272
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
398
msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399
msgstr "Nekomprimovaný planární YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401
402
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:275
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:285
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403
msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:278
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
408
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:281
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
411
msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
412
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
413

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:288
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
416
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:291
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419
msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
420
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:294
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
425

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:297
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427
msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
428
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:300
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
431
msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432
msgstr "Nekomprimovaná černá a bílá rovina Y"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:303
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435
msgid "Uncompressed YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
437

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:314
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439
440
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
443
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:366
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444
445
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
446
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
448
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:584
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
449
450
#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451
msgstr "Surový %dbitový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
452

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:586
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
msgid "Raw PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455
msgstr "Surový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:592
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458
459
#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460
msgstr "Surový %dbitový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
461

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:594
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463
msgid "Raw floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
464
msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
465

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:681
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
467
msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
468
msgstr "Zdroj zvukového CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:684
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471
msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
473

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:687
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
476
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
477

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:691
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
479
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
480
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:699
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483
484
#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:767
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
488
489
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
490
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
491

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
492
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:769
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
493
494
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
495
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
496

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
497
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:771
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
498
499
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
500
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
501

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
502
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:778
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
503
504
#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
505
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
506

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
507
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:780
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
508
509
#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
510
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
511

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
512
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:815
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
513
514
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
515
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
516

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
517
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:817
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
518
519
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
520
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
521

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
522
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:819
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
523
524
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
525
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
526

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
527
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:826
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
528
529
#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
530
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
531

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
532
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:828
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
533
534
#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
535
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
536

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
537
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:859
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
538
539
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
540
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
541

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
542
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:554
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
543
msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
544
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
545

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
546
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:557
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
547
msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
548
msgstr "Neznámý kanálový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
549

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
550
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:560
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
551
msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
552
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
553

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
554
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:563
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
555
msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
556
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
557

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
558
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:566
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
559
msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
560
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
561

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
562
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:571
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
563
msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
564
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
565

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
566
567
568
569
570
571
572
573
#: sys/v4l/v4l_calls.c:159
msgid "No device specified."
msgstr "Nezadáno zařízení."

#: sys/v4l/v4l_calls.c:168
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
574

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
575
#: sys/v4l/v4l_calls.c:173
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
576
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
577
msgid "Device \"%s\" is already being used."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
578
msgstr "Zařízení \"%s\" je již používáno."
579

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
580
581
582
#: sys/v4l/v4l_calls.c:178
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
583
msgstr "Zařízení \"%s\" se nezdařilo otevřít ke čtení a k zápisu."