cs.po 16.4 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 the author(s) of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4 5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010.
7 8
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"POT-Creation-Date: 2011-04-16 15:41+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2010-10-31 10:51+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
14
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: cs\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
20
"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
21

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
22
msgid "Master"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgstr "Master"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

msgid "Bass"
msgstr "Basy"

msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
msgstr "Syntezátor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
36 37

msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
msgstr "Linkový vstup"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
39 40 41 42 43 44 45 46

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "PC Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
msgstr "PC Speaker"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
48 49

msgid "Playback"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50
msgstr "Přehrávání"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
51 52

msgid "Capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
msgstr "Záznam"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
54

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57 58

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65 66 67 68 69 70
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71 72

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77 78

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v %dkanálovém režimu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85 86 87 88 89 90
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91 92

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94

95
msgid "Could not open CD device for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení CD ke čtení."
97

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
98
msgid "Could not seek CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Nezdařilo se nalézt CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
100 101

msgid "Could not read CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Nezdařilo se přečíst CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
103

104 105
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru vfs \"%s\" k zápisu: %s."
107 108 109 110 111 112

msgid "No filename given"
msgstr "Nezadán název souboru"

#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
114

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
116
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
118

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
119
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
121

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124 125 126
msgstr ""
"Zásuvný modul %s je vyžadován k přehrání tohoto proudu, ale není "
"nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127 128

msgid "This appears to be a text file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
130

131
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
133

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
msgstr "Neplatné URI titulků \"%s\", titulky vypnuty."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
msgid "No URI specified to play from."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
msgstr "Nezadáno žádné URI, ze kterého se má přehrávat."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
140

141 142
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
msgstr "Neplatné URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146
msgstr "Proudy RTSP zatím nemohou být přehrávány."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
148
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
150

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151
msgid "Source element is invalid."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154 155 156 157 158 159 160
msgid ""
"Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file "
"or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr ""
"Byl rozpoznán pouze proud titulků. Buď je nahráván pouze soubor titulků nebo "
"nějaký jiný typ textového soubor, popřípadě nebyl rozpoznán multimediální "
"soubor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162 163 164 165 166 167
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""
"K obsluze tohoto souboru není nainstalován dekodér. Patrně bude nutné "
"nainstalovat nezbytné zásuvné moduly."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
168

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169
msgid "This is not a media file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgstr "Toto není multimediální soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
171

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
msgstr "Byl rozpoznán proud titulků, ale nikoliv obrazový proud."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
175
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
177

178 179
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
msgstr "Schází prvek \"%s\" - zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
181

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185
#, c-format
186
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
188 189

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190
msgstr "Schází prvek autovideosink."
191

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
192
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
193
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
194
msgstr "Nefunguje prvek videosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
195

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196
#, c-format
197
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
199 200

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
201
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202 203

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
msgstr "Vlastní prvek kanálu textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206 207 208
msgid "No volume control found"
msgstr "Nenalezeno žádné ovládání hlasitosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209
#, c-format
210
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
212 213

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
214
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
215

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
217
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
218
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
219

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220
#, c-format
221
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
223 224

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
226

227
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230 231
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232
msgstr "K typu \"%s\" není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233 234

msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236 237 238

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239
msgstr "U \"%s\" není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
msgstr "Chyba při odesílání dat na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244

245
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247
msgstr "Chyba při odesílání dat záhlaví gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248 249 250

#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251
msgstr "Chyba při odesílání zátěžových dat gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252 253 254

#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255
msgstr "Spojení s %s:%d bylo odmítnuto."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258
msgstr "Zvuk nelze zaznamenat s dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260 261 262
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nezdařilo se přečtení značky: nedostatek dat"

263
msgid "track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
msgstr "ID stopy"
265 266

msgid "MusicBrainz track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267
msgstr "ID stopy MusicBrainz"
268 269

msgid "artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
msgstr "ID umělce"
271 272

msgid "MusicBrainz artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
msgstr "ID umělce MusicBrainz"
274 275

msgid "album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276
msgstr "ID alba"
277 278

msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279
msgstr "ID alba MusicBrainz"
280 281

msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
msgstr "ID umělce alba"
283 284

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285
msgstr "ID umělce alba MusicBrainz"
286 287

msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288
msgstr "ID stopy TRM"
289 290

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291
msgstr "ID stopy TRM MusicBrainz"
292

293
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
msgstr "rychlost závěrky záznamu"
295 296

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
msgstr "Rychlost závěrky při záznamu obrazu, v sekundách"
298 299

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "ohnisková vzdálenost záznamu"
301 302

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgstr "Clonové číslo při záznamu obrazu"
304 305

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
msgstr "ohnisková vzdálenost záznamu"
307 308

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček při záznamu obrazu, v mm"
310 311

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "stupeň digitálního přiblížení záznamu"
313 314

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení při záznamu obrazu"
316 317

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgstr "rychlost ISO záznamu"
319 320

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
msgstr "Rychlost ISO při záznamu obrazu"
322 323

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
msgstr "program expozice záznamu"
325 326

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
msgstr "Program expozice při záznamu obrazu"
328 329

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
msgstr "režim expozice záznamu"
331 332

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
msgstr "Režim expozice při záznamu obrazu"
334

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
335 336 337 338 339 340 341 342
#, fuzzy
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "režim expozice záznamu"

#, fuzzy
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Režim expozice při záznamu obrazu"

343
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
344
msgstr "typ zachycení scény záznamu"
345 346

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
347
msgstr "Typ zachycení scény při záznamu obrazu"
348 349

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
350
msgstr "úprava zesílení záznamu"
351 352

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
353
msgstr "Úprava zesílení při záznamu obrazu"
354 355

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
356
msgstr "vyvážení bílé záznamu"
357 358

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
359
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při záznamu obrazu"
360 361

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
362
msgstr "kontrast záznamu"
363 364

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
365
msgstr "Použité zpracování kontrastu při záznamu obrazu"
366 367

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
368
msgstr "sytost záznamu"
369 370

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
371
msgstr "Použité zpracování sytosti při záznamu obrazu"
372

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
373
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
374
msgstr "ostrost záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
375 376

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
377
msgstr "Použité zpracování ostrosti při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
378

379
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
380
msgstr "použití blesku při záznamu"
381

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
382
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
383
msgstr "Zda byl při záznamu obrazu použit blesk"
384 385

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
386
msgstr "režim blesku při záznamu"
387

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
388
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
389
msgstr "Režim blesku vybraný při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
390 391

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
392
msgstr "režim měření při záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
393 394 395

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
396
msgstr "Režim měření expozice při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
397 398

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
399
msgstr "zdroj záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
400 401

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
402
msgstr "Zdroj nebo typ zařízení použitého při záznamu"
403 404

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
405
msgstr "pixelů na palec vodorovně v obrazu"
406 407 408

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
409 410
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na "
"palec"
411 412

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
413
msgstr "pixelů na palec svisle v obrazu"
414 415 416

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) svisle v pixelech na palec"
418

419
msgid "This CD has no audio tracks"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
420 421 422 423
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"

msgid "ID3 tag"
msgstr "Značka ID3"
424

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
425 426 427 428 429 430
msgid "APE tag"
msgstr "Značka APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
431
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433 434

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436 437

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439 440

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442 443

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
445 446

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
448 449

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451 452

msgid "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453
msgstr "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454 455

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457 458

msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460 461

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
464 465 466
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
467
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
468
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469 470

msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471
msgstr "Nekomprimovaný planární YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472 473

msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475 476

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
477
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478 479

msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
480
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481 482

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484 485

msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487 488

msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
489
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
490 491

msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
492
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
493 494

msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
495
msgstr "Nekomprimovaná černá a bílá rovina Y"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
496 497

msgid "Uncompressed YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
498
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
499 500 501

#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
502
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
503 504 505

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
506
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
507 508 509

#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
510
msgstr "Surový %dbitový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
511 512

msgid "Raw PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
513
msgstr "Surový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
514 515 516

#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
517
msgstr "Surový %dbitový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
518 519

msgid "Raw floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
520
msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
521 522

msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
523
msgstr "Zdroj zvukového CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
524 525

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
526
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
527 528

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
529
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
530 531

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
532
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
533 534 535

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
536
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
537 538 539

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
540
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
541 542 543

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
544
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
545 546 547

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
548
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
549 550 551

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
552
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
553 554 555

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
556
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
557 558 559

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
560
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
561 562 563

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
564
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
565 566 567

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
568
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
569 570 571

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
572
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
573 574 575

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
576
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
577 578 579

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
580
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
581 582

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
583
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
584 585

msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
586
msgstr "Neznámý kanálový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
587 588

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
589
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
590 591

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
592
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
593 594

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
595
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
596 597

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
598
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
599

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
600 601 602 603 604 605
msgid "No device specified."
msgstr "Nezadáno zařízení."

#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
606

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
607
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
608
msgid "Device \"%s\" is already being used."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
609
msgstr "Zařízení \"%s\" je již používáno."
610

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
611 612
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
613
msgstr "Zařízení \"%s\" se nezdařilo otevřít ke čtení a k zápisu."