cs.po 18.3 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-base.
3
# This file is put in the public domain.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
4
#
5
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015, 2016.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
#
9 10
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.7.90\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:17+0300\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
14
"PO-Revision-Date: 2016-03-03 15:35+0100\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
16
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
17
"Language: cs\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
22
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
23

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
25
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26 27

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
28
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
34 35 36 37 38 39
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání. Zařízení je "
"používáno jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40 41

msgid "Could not open audio device for playback."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43

44
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
45
msgstr "Chyba výstupu do zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
46

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
48
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49 50

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
51
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
57 58 59 60 61 62
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64

msgid "Could not open audio device for recording."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66

67
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
68
msgstr "Chyba nahrávání ze zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
69

70
msgid "Could not open CD device for reading."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
71
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení CD pro čtení."
72

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
73
msgid "Could not seek CD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
74
msgstr "Nezdařilo přeskočit na CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
75 76

msgid "Could not read CD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
77
msgstr "Nezdařilo čtení z CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
78

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
79
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
81

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82 83
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
84
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
85

86
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
88

89 90
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
91

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
92
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
93
msgstr "Nelze vytvořit prvek „uridecodebin“."
94

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
#, c-format
96
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
98 99

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
msgstr "Schází prvek autovideosink."
101

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
102
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
103
msgid "Configured videosink %s is not working."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
104
msgstr "Nefunguje nastavený spotřebič videa %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
105

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
#, c-format
107
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
109 110

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112 113

msgid "Custom text sink element is not usable."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
114
msgstr "Vlastní prvek spotřebiče textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
msgid "No volume control found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
117
msgstr "Nebylo nalezeno žádné ovládání hlasitosti"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
#, c-format
120
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
122 123

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
125

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
126
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
127
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
128
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
129

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
#, c-format
131
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
133 134

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136

137
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
138
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140 141
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
142
msgstr "K typu „%s“ není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143

144
msgid "No URI specified to play from."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
145
msgstr "Nezadána žádná adresa URI, ze které se má přehrávat."
146 147 148

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
149
msgstr "Neplatná adresa URI „%s“."
150

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153 154 155

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
156
msgstr "U „%s“ není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157

158 159 160
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
163
msgstr "Chyba při odesílání dat na „%s:%d“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165
msgid "Can't record audio fast enough"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
166
msgstr "Zvuk nelze nahrávat dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
168 169
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"
170

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171
msgid "ID3 tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
172
msgstr "Štítek ID3"
173

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174
msgid "APE tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
175
msgstr "Štítek APE"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176 177 178 179

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182 183

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185 186

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
188 189

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191 192

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
194 195

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197 198

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200 201

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
204 205 206
msgid "Timed Text"
msgstr "Timed Text"

207
msgid "Subtitle"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
208
msgstr "Titulek"
209 210

msgid "MPL2 subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
211
msgstr "Formát titulků MPL2"
212 213

msgid "DKS subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
214
msgstr "Formát titulků DKS"
215 216

msgid "QTtext subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
217
msgstr "Formát titulků QTtext"
218

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
219
msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
221 222

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
223
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225 226 227
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
228 229 230 231
#, fuzzy
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
232
msgid "Uncompressed video"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
233
msgstr "Nekomprimované video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
235
msgid "Uncompressed gray"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236 237
msgstr "Nekomprimované stupně šedi"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
msgstr "Nekomprimovaný poloplanární YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s s paletou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
253

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257 258 259

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
262
msgid "Uncompressed audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263
msgstr "Nekomprimovaný zvuk"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
265
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
266
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267
msgstr "Surový %dbitový zvuk %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268 269

msgid "Audio CD source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
270
msgstr "Zdroj zvukové CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271 272

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274 275

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
277 278

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280 281 282

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284 285 286

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288 289 290

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292 293 294

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296 297 298

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300 301 302

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304 305 306

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308 309 310

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312 313 314

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316 317 318

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320 321 322

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324 325 326

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328 329

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331 332

msgid "Unknown sink element"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
333
msgstr "Neznámý spotřebičový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334 335

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337 338

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340 341

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343 344

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
347
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
348
msgstr "Selhalo čtení značky: nedostatek dat"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
349 350 351 352 353

msgid "track ID"
msgstr "ID stopy"

msgid "MusicBrainz track ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
354
msgstr "ID stopy z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
355 356 357 358 359

msgid "artist ID"
msgstr "ID umělce"

msgid "MusicBrainz artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
360
msgstr "ID umělce z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
361 362 363 364 365

msgid "album ID"
msgstr "ID alba"

msgid "MusicBrainz album ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
366
msgstr "ID alba z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
367 368 369 370 371

msgid "album artist ID"
msgstr "ID umělce alba"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
372
msgstr "ID umělce alba z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
373 374 375 376 377

msgid "track TRM ID"
msgstr "ID stopy TRM"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
378
msgstr "ID stopy TRM z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
379 380

msgid "capturing shutter speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
381
msgstr "rychlost závěrky při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
382 383

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
384
msgstr "Rychlost závěrky při zachytávání obrazu, v sekundách"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
385 386

msgid "capturing focal ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
387
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
388 389

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
390
msgstr "Clonové číslo (číslo F) použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
391 392

msgid "capturing focal length"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
393
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
394 395

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
396
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček použitá při záchytávání obrazu, v mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
397

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398 399 400 401 402 403 404 405 406
#, fuzzy
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"

#, fuzzy
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček použitá při záchytávání obrazu, v mm"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
407
msgid "capturing digital zoom ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
408
msgstr "stupeň digitálního přiblížení při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
409 410

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
411
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení použitého při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
412 413

msgid "capturing iso speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
414
msgstr "rychlost ISO při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
415 416

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
417
msgstr "Rychlost ISO použitá při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
418 419

msgid "capturing exposure program"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
420
msgstr "program expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
421 422

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
423
msgstr "Program expozice použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
424 425

msgid "capturing exposure mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
426
msgstr "režim expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
427 428

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
429
msgstr "Režim expozice použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
430 431

msgid "capturing exposure compensation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
432
msgstr "kompenzace expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
433 434

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
435
msgstr "Kompenzace expozice použitá při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
436 437

msgid "capturing scene capture type"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
438
msgstr "typ zachycení scény při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
439 440

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
441
msgstr "Režim zachycení scény použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
442 443

msgid "capturing gain adjustment"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
444
msgstr "úprava zesílení při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
445 446

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
447
msgstr "Úprava celkového zesílení při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
448 449

msgid "capturing white balance"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
450
msgstr "vyvážení bílé při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
451 452

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
453
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
454 455

msgid "capturing contrast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
456
msgstr "kontrast při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
457 458

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
459
msgstr "Nastavené zpracování kontrastu použité při zachytávání obrazuj"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
460 461

msgid "capturing saturation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
462
msgstr "sytost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
463 464

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
465
msgstr "Nastavené zpracování sytosti použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
466 467

msgid "capturing sharpness"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
468
msgstr "ostrost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
469 470

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
471
msgstr "Nastavené zpracování ostrosti použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
472 473

msgid "capturing flash fired"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
474
msgstr "použití blesku při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
475 476

msgid "If the flash fired while capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
477
msgstr "Zda byl při zachytávání obrazu použit blesk"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
478 479

msgid "capturing flash mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
480
msgstr "režim blesku při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
481 482

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
483
msgstr "Režim blesku vybraný při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
484 485

msgid "capturing metering mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
486
msgstr "režim měření při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
487

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
488 489
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
490
msgstr "Režim měření použitý pro určení expozice při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
491 492

msgid "capturing source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
493
msgstr "zdroj při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
494 495

msgid "The source or type of device used for the capture"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
496
msgstr "Zdroj nebo typ zařízení použitého při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
497 498 499 500 501

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "pixelů na palec vodorovně v obrazu"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502 503 504
msgstr ""
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na "
"palec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
505 506 507 508 509

msgid "image vertical ppi"
msgstr "pixelů na palec svisle v obrazu"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
510 511
msgstr ""
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) svisle v pixelech na palec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
512 513

msgid "ID3v2 frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514
msgstr "Rámec ID3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
515 516

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
517
msgstr "nezpracovaný rámec štítků id3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
518

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
519
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520
msgstr "klíčové místo skladby"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521 522

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
523
msgstr "Počáteční klíčové místo, od kterého se má zvuk spouštět"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
524

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525 526 527
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypsat informace o verzi a skončit"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
528 529 530 531 532 533
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Po zobrazení počátečního seznamu zařízení neskončit, ale ček na přidání/"
"odebrání zařízení."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
534

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
535
#, c-format
536
msgid "Volume: %.0f%%"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
537
msgstr "Hlasitost: %.0f %%"
538

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
539
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
540 541 542
msgstr "Ukládá se do vyrovnávací paměti…"

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
543
msgstr "Bylo ztraceno časování, vybírá se nové\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
544

545
msgid "Reached end of play list."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
546 547 548
msgstr "Dosažen konec seznamu k přehrání"

msgid "Paused"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
549
msgstr "Pozastaveno"
550 551

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
552
msgid "Now playing %s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
553
msgstr "Nyní se přehrává %s\n"
554 555 556

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
557
msgstr "Blíží se konec, připravuje se následující titul: %s"
558 559 560

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
561
msgstr "Rychlost přehrávání: %.2f"
562

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
563
#, c-format
564
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
565
msgstr "Nezdařilo se změnit rychlost přehrávání na %.2f"
566 567

msgid "space"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
568
msgstr "mezerník"
569 570

msgid "pause/unpause"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
571
msgstr "pozastavit/pokračovat"
572 573

msgid "q or ESC"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
574
msgstr "q nebo ESC"
575 576

msgid "quit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
577
msgstr "ukončit"
578

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
579
msgid "> or n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
580
msgstr "> nebo n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
581

582
msgid "play next"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
583
msgstr "přehrát následující"
584

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
585
msgid "< or b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
586
msgstr "< nebo b"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
587

588
msgid "play previous"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
589
msgstr "přehrát předchozí"
590 591

msgid "seek forward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
592
msgstr "posounout vpřed"
593 594

msgid "seek backward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
595
msgstr "posunout zpět"
596 597

msgid "volume up"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
598
msgstr "zvýšit hlasitost"
599 600

msgid "volume down"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
601
msgstr "snížit hlasitost"
602 603

msgid "increase playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
604
msgstr "zvýšit rychlost přehrávání"
605 606

msgid "decrease playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
607
msgstr "snížti rychlost přehrávání"
608 609

msgid "change playback direction"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
610
msgstr "změnit směr přehrávání"
611 612

msgid "enable/disable trick modes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
613
msgstr "zapnout/vypnout trikový režim"
614

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
615
msgid "change audio track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
616
msgstr "změnit stopu zvuku"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
617 618

msgid "change video track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
619
msgstr "změnit stopu videa"
620

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
621
msgid "change subtitle track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
622
msgstr "změnit stopu titulků"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
623

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
624
msgid "seek to beginning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
625
msgstr "přeskočit na začátek"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
626

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
627 628 629
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr "zobrazit klávesové zkratky"

630
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
631
msgstr "Interaktivní režim – ovládání klávesnicí:"
632

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
633
msgid "Output status information and property notifications"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
634
msgstr "Vypsat upozornění na vlastnosti a stavové informace"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
635 636 637

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
638
"Vlastnost „flags“ nastavení chování pro ovládání přehrávání u prvku playbin"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
639

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
640
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
641
msgstr "Spotřebič videa, který se má použít (výchozí je autovideosink)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
642

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
643
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
644
msgstr "Spotřebič zvuku, který se má použít (výchozí je autoaudiosink)"
645

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
646
msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
647 648 649
msgstr "Zapnout přehrávání bez mezer"

msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
650
msgstr "Náhodně zamíchat seznam k přehrání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
651

652
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
653
msgstr "Zakázat interaktivní ovládání klávesnicí"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
654 655

msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
656
msgstr "Hlasitost"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
657 658

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
659
msgstr "Soubor se seznamem k přehrání obsahující vstupní multimediální soubory"
660

661
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
662
msgstr "Nevypisovat žádný výstup (mimo chyb)"
663

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
664 665
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
666
msgstr "Použítí: %s SOUBOR1|URI1 [SOUBOR2|URI2] [SOUBOR3|URI3] …"
667

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
668
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
669
msgstr "Musíte zadat minimálně jeden název souboru nebo adresu URI k přehrání."
670 671

msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
672
msgstr "Zmáčknutím „k“ si zobrazíte seznam klávesových zkratek.\n"