nb.po 20.4 KB
Newer Older
1 2
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
5
# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2012-2015
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.7.1\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:17+0300\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"PO-Revision-Date: 2015-12-24 23:08+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
14
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: nb_NO\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
20
"X-Generator: Poedit 1.5.7\n"
21

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
23
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i mono-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24 25

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
26
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i stereo-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
28
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
30
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for avspilling i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Enheten brukes av et annet "
"program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38 39

msgid "Could not open audio device for playback."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
40
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41

42
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
43
msgstr "Feil ved sending til lydenhet. Enheten er frakoblet."
44

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
46
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i monomodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47 48

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
49
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i stereomodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
53
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55 56 57 58 59
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for opptak. Enheten brukes av et annet program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60 61

msgid "Could not open audio device for recording."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
62
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for opptak."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63

64
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65
msgstr "Feil ved opptak fra lydenhet. Enheten er frakoblet."
66

67 68 69
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70
msgid "Could not seek CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
71
msgstr "Kunne ikke søke på CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
72 73

msgid "Could not read CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74
msgstr "Kunne ikke lese CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
75

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76
msgid "Internal data stream error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
77
msgstr "Intern feil i datastrøm."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
78

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79 80
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
81
msgstr "Mangler elementet «%s» - kontroller GStreamer-installasjonen."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82

83
msgid "Could not determine type of stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
84
msgstr "Kunne ikke bestemme type strøm."
85

86 87
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Dette ser ut som en tekstfil"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
88

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
89
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90
msgstr "Kunne ikke opprette elementet «uridecodebin»"
91

92 93
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
94
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer mangler."
95 96

msgid "The autovideosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
97
msgstr "Autobildeslukelementet mangler."
98

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
99 100
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
101
msgstr "Konfigurert bildesluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
102

103 104
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
105
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer virker ikke."
106 107

msgid "The autovideosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
108
msgstr "autobildeslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109 110

msgid "Custom text sink element is not usable."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
111
msgstr "Tilpasset tekstslukelement er ikke brukbart."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112 113

msgid "No volume control found"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
114
msgstr "Fant ikke volumkontroll"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115

116 117
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
118
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer mangler."
119 120

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
121
msgstr "Autolydslukelementet mangler"
122

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
123 124
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125
msgstr "Konfigurert lydsluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
126

127 128
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
129
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer virker ikke."
130 131

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
132
msgstr "Autolydslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133

134
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
135
msgstr "Kan ikke spille av en tekstfil uten film eller visualiseringer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137 138
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
139
msgstr "Ingen dekoder tilgjengelig for type «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140

141 142 143 144 145 146 147
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen URI for avspilling oppgitt."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI «%s»."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148
msgid "This stream type cannot be played yet."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
149
msgstr "Dennestrømtypen kan ikke spilles ennå."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150 151 152

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
153
msgstr "Ingen URI-håndterer er implementert for «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154

155 156 157
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldig."

158
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
160
msgstr "Feil ved sending av data til «%s:%d»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
162
msgid "Can't record audio fast enough"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
163
msgstr "Kan ikke ta opp lyd rask nok"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
164

165 166 167
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne CDen har ingen lydspor"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
168
msgid "ID3 tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
169
msgstr "ID3-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
171
msgid "APE tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
172
msgstr "APE-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
174
msgid "ICY internet radio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
175
msgstr "ICY internettradio"
176

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
177
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
178
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
179

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
180
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
181
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
182

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
183
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
184
msgstr "Tapsfri True Audio (TTA)"
185

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
186
msgid "Windows Media Speech"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
187
msgstr "Windows Mediatale"
188

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
189
msgid "CYUV Lossless"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
190
msgstr "CYUV tapsfritt"
191

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
192
msgid "FFMpeg v1"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
193
msgstr "FFMpeg v1"
194

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
195
msgid "Lossless MSZH"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
196
msgstr "Tapsfritt MSZH"
197

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
198
msgid "Run-length encoding"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
199
msgstr "Kjørelengde-koding"
200

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
201 202 203
msgid "Timed Text"
msgstr "Tidsbestemt tekst"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
204
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
205
msgstr "Undertekst"
206

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
207
msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
208
msgstr "MPL2 undertekstformat"
209

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
210
msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
211
msgstr "DKS undertekstformat"
212

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
213
msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
214
msgstr "QTtext undertekstformat"
215

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
216
msgid "Sami subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
217
msgstr "Samisk undertekstformat"
218

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
219
msgid "TMPlayer subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
220
msgstr "TMPlayer undertekstformat"
221

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
222
msgid "Kate subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
223
msgstr "Kate undertekstformat"
224

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
225 226 227 228
#, fuzzy
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Kate undertekstformat"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
229
msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230
msgstr "Ukomprimert video"
231

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233
msgstr "Ukomprimert grå"
234

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
235
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237
msgstr "Ukomprimert pakket YUV %s"
238

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241
msgstr "Ukomprimert semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgstr "Ukomprimert planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
msgstr "Ukomprimert palettopmimert %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253
msgstr "Ukomprimert %d-bit %s"
254

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255 256
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
msgstr "DivX MPEG-4-versjon %d"
258

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
259
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "Ukomprimert lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262 263
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264
msgstr "Rå %d-bit %s-lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
265

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266
msgid "Audio CD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267
msgstr "Lyd-CD-kilde"
268

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
269
msgid "DVD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgstr "DVD-kilde"
271

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
272
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273
msgstr "Sanntidsdirekteavspillingsprotokoll (RTSP) kilde"
274

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
275
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protokollkilde"
277

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
278 279
#, c-format
msgid "%s protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
msgstr "%s protokollkilde"
281

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
282 283
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "%s bilde RTP-depayloader"
285

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
286 287
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr "%s lyd RTP-depayloader"
289

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
290 291
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292
msgstr "%s RTP-depayloader"
293

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
294 295
#, c-format
msgid "%s demuxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "%s demultiplekser"
297

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
298 299
#, c-format
msgid "%s decoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "%s dekoder"
301

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
302 303
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304
msgstr "%s bilde RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
306 307
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgstr "%s lyd RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
310 311
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "%s RTP-payloader"
313

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
314 315
#, c-format
msgid "%s muxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316
msgstr "%s multiplekser"
317

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
318 319
#, c-format
msgid "%s encoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgstr "%s koder"
321

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
322 323
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
msgstr "GStreamer-element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
325

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
326
msgid "Unknown source element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
msgstr "Ukjent kildeelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
328

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329
msgid "Unknown sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
msgstr "Ukjent slukelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
331

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
332
msgid "Unknown element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
msgstr "Ukjent element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
334

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
335
msgid "Unknown decoder element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
336
msgstr "Ukjent dekoderelement"
337

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
338 339
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukjent element for koding"
340

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
341 342
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Tillegg eller element av ukjent type"
343

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
344
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
345
msgstr "Klarte ikke å lese merket: Ikke nok data"
346

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
347 348
msgid "track ID"
msgstr "spor-ID"
349

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
350
msgid "MusicBrainz track ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
351
msgstr "MusicBrainz spor-id"
352

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
353 354 355 356
msgid "artist ID"
msgstr "artist-ID"

msgid "MusicBrainz artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
357
msgstr "MusicBrainz artist-id"
358

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
359 360 361 362
msgid "album ID"
msgstr "album-ID"

msgid "MusicBrainz album ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
363
msgstr "MusicBrainz album-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
365
msgid "album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
366
msgstr "albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
368
msgid "MusicBrainz album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
369
msgstr "MusicBrainz albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
371
msgid "track TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
372
msgstr "spor TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
374
msgid "MusicBrainz TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
375
msgstr "MusicBrainz TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
378
msgstr "opptakslukkerhastighet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
380
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
381
msgstr "Lukkehastighet som benyttes når du tar et bilde, i sekunder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383
msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
384
msgstr "opptaksbrennvidder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
386
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
387
msgstr "Brennvidden (f-tall) som benyttes når du tar bildet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389
msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
390
msgstr "opptaksbrennvidde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
392
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
393
msgstr "Brennvidden til objektivet som brukes når du tar bildet, i mm"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
395 396 397 398 399 400 401 402 403
#, fuzzy
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "opptaksbrennvidde"

#, fuzzy
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Brennvidden til objektivet som brukes når du tar bildet, i mm"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
404
msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
405
msgstr "fanger digitalt zoomforhold"
406

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
407
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
408
msgstr "Digitalt zoomforhold som benyttes når du tar et bilde"
409

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
410
msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
411
msgstr "opptaks-ISO-hastighet"
412

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
413
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
414
msgstr "ISO-hastigheten som benyttes når du tar et bilde"
415

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
416
msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417
msgstr "opptakseksponeringsprogram"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419
msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
420
msgstr "Eksponeringsprogrammet som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422
msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
423
msgstr "opptakseksponeringsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
426
msgstr "Eksponeringsmodusen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428
msgid "capturing exposure compensation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
429
msgstr "opptakseksponeringskompensasjon"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
431
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
432
msgstr "Eksponeringskompensasjonen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
435
msgstr "opptaksscene opptakstype"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
438
msgstr "Sceneopptaksmodus som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
440
msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
441
msgstr "opptaksstyrkejustering"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
444
msgstr "Den samlede styrkejusteringen som anvendes på et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
445

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446
msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
447
msgstr "opptakshvitbalanse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
448

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
449
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
450
msgstr "Hvitbalanseinnstillingen når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452
msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
453
msgstr "opptakskontrast"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
455
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
456
msgstr "Retningen av kontrastbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458
msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
459
msgstr "opptaksmetning"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
462
msgstr "Retningen av metningsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
464
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
465
msgstr "opptaksskarphet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
467
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
468
msgstr "Retningen av skarphetsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
470
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
471
msgstr "opptaksblits avfyrt"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
473
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
474
msgstr "Om blitsen avfyres mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
476
msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
477
msgstr "opptaksblitsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
479
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
480
msgstr "Valgt blitsmodus mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
482
msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
483
msgstr "opptaksmålemodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
485 486 487 488
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr ""
"Målemodus som brukes mens man bestemmer eksponeringen for å ta et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
489

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
490
msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
491
msgstr "opptakskilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
492

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
493
msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
494
msgstr "Kilden eller type enhet som brukes for opptak"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
495

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
496
msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
497
msgstr "Bilde horisontalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
498

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
499
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
500
msgstr "Media (bilde/video) beregnet horisontal pikseltetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
501

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502
msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
503
msgstr "Bilde vertikalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
504

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
505
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
506
msgstr "Media (bilde/video) beregnet vertikal piksel tetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
507

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
508
msgid "ID3v2 frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
509
msgstr "ID3v2-ramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
510

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
511
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
512
msgstr "Utolket id3v2 merkeramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
513

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
515
msgstr "musikal-tast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
516 517

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
518
msgstr "Innledende tast der lyden begynner"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
519

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520 521 522
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versjonsinformasjon og avslutt"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
523 524 525 526 527 528
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Ikke avslutt etter å ha vist den første enheteslisten, men vent på at "
"enheter blir lagt til/fjernet."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
529

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530
#, c-format
531
msgid "Volume: %.0f%%"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
532
msgstr "Volum: %.0f%%"
533

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
534
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
535 536 537
msgstr "Bufrer ..."

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
538
msgstr "Klokke tapt, velger en ny\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
539

540
msgid "Reached end of play list."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
541
msgstr "Nådde slutten av spillelisten."
542

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
543
msgid "Paused"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
544
msgstr "Pauset"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
545

546
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
547
msgid "Now playing %s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
548
msgstr "Spiller nå %s\n"
549 550 551

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
552
msgstr "I ferd med å fullføre, forbereder neste tittel: %s"
553 554 555

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
556
msgstr "Avspillingshastighet: %.2f"
557

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
558
#, c-format
559
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
560
msgstr "Kunne ikke endre avspillingshastigheten til %.2f"
561 562

msgid "space"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
563
msgstr "avstand"
564 565

msgid "pause/unpause"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
566
msgstr "pause/opphev pause"
567 568

msgid "q or ESC"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
569
msgstr "q eller ESC"
570 571

msgid "quit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
572
msgstr "Avslutt"
573

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
574 575 576
msgid "> or n"
msgstr ""

577
msgid "play next"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
578
msgstr "spill neste"
579

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
580 581 582
msgid "< or b"
msgstr ""

583
msgid "play previous"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
584
msgstr "spill forige"
585 586

msgid "seek forward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
587
msgstr "søk forover"
588 589

msgid "seek backward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
590
msgstr "søk bakover"
591 592

msgid "volume up"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
593
msgstr "Volum opp"
594 595

msgid "volume down"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
596
msgstr "volum opp"
597 598

msgid "increase playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
599
msgstr "øk avspillingshastigheten"
600 601

msgid "decrease playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
602
msgstr "reduser avspillingshastigheten"
603 604

msgid "change playback direction"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
605
msgstr "endre avspillingsretningen"
606 607

msgid "enable/disable trick modes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
608
msgstr "aktivere/deaktivere trikse-moduser\t"
609

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
610
msgid "change audio track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
611
msgstr "endre lydspor"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
612 613

msgid "change video track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
614
msgstr "endre videospor"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
615 616

msgid "change subtitle track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
617
msgstr "endre undertekstspor"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
618

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
619
msgid "seek to beginning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
620
msgstr "Søk til begynnelsen"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
621

622
msgid "show keyboard shortcuts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
623
msgstr "vis hurtigtaster"
624 625

msgid "Interactive mode - keyboard controls:"