nb.po 10.6 KB
Newer Older
1
2
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
4
5
6
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:35+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
10
"PO-Revision-Date: 2010-10-24 21:44+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
12
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Language: \n"
14
15
16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
17
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
20
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i mono-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
22

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
23
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i stereo-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
25
26
27
28

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
30
31
32
33
34
35
#, fuzzy
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

msgid "Could not open audio device for playback."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
36
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37

38
39
40
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
#, fuzzy
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

#, fuzzy
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
54
55
56
57
58
59
#, fuzzy
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

msgid "Could not open audio device for recording."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
60
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for opptak."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61

62
63
64
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

65
66
67
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
68
msgid "Could not seek CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
69
msgstr "Kunne ikke søke på CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70
71

msgid "Could not read CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
72
msgstr "Kunne ikke lese CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
73

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
74
msgid "Internal data stream error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
75
msgstr "Intern feil i datastrøm."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
77
78
79
80
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
82
83
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
84
85
"Et %s-tillegg kreves for å spille av denne strømmen, men det er ikke "
"installert."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86

87
msgid "Could not determine type of stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
88
msgstr "Kunne ikke bestemme type strøm."
89

90
91
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Dette ser ut som en tekstfil"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
92

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
93
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
94
95
msgstr ""

96
97
98
99
100
101
102
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
msgstr ""

msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr ""

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
103
104
105
106
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr ""

107
108
109
110
111
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr ""

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
113
114
115
116
117
msgstr ""

msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr ""

msgid "No volume control found"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
118
msgstr "Fant ikke volumkontroll"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119

120
121
122
123
124
125
126
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
msgstr ""

msgid "The autoaudiosink element is missing."
msgstr ""

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
127
128
129
130
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr ""

131
132
133
134
135
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr ""

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
137
msgstr ""

138
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
140
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
142
143
144
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr ""

145
146
147
148
149
150
151
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen URI for avspilling oppgitt."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI «%s»."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
153
154
155
156
157
158
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr ""

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr ""

159
160
161
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldig."

162
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
164
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
166
167
168
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr ""

169
170
171
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne CDen har ingen lydspor"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
172
msgid "ID3 tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
174
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
175
msgid "APE tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
177
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
178
msgid "ICY internet radio"
179
180
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
181
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
182
183
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
184
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
185
186
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
187
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
188
189
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
190
msgid "Windows Media Speech"
191
192
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
193
msgid "CYUV Lossless"
194
195
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
196
msgid "FFMpeg v1"
197
198
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
199
msgid "Lossless MSZH"
200
201
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
202
msgid "Run-length encoding"
203
204
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
205
msgid "Subtitle"
206
207
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
208
msgid "MPL2 subtitle format"
209
210
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
211
msgid "DKS subtitle format"
212
213
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
214
msgid "QTtext subtitle format"
215
216
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
217
msgid "Sami subtitle format"
218
219
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
220
msgid "TMPlayer subtitle format"
221
222
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
223
msgid "Kate subtitle format"
224
225
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
226
msgid "Uncompressed video"
227
228
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
229
msgid "Uncompressed gray"
230
231
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
233
#, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
234
235
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236
237
#, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
238
239
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
241
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
242
243
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245
246
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
248
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249
250
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
msgid "Audio CD source"
252
253
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
msgid "DVD source"
255
256
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
258
259
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
260
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
261
262
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263
264
#, c-format
msgid "%s protocol source"
265
266
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267
268
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
269
270
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
271
272
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
273
274
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
275
276
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
277
278
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
279
280
#, c-format
msgid "%s demuxer"
281
282
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
283
284
#, c-format
msgid "%s decoder"
285
286
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
287
288
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
290
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
291
292
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
294
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
295
296
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
297
298
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
299
300
#, c-format
msgid "%s muxer"
301
302
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
303
304
#, c-format
msgid "%s encoder"
305
306
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
307
308
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
310
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
311
msgid "Unknown source element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
313
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
314
msgid "Unknown sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
316
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
317
msgid "Unknown element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
319
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
320
msgid "Unknown decoder element"
321
322
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
323
324
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukjent element for koding"
325

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
326
327
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Tillegg eller element av ukjent type"
328

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329
msgid "Failed to read tag: not enough data"
330
331
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
332
333
msgid "track ID"
msgstr "spor-ID"
334

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
335
msgid "MusicBrainz track ID"
336
337
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
338
339
340
341
msgid "artist ID"
msgstr "artist-ID"

msgid "MusicBrainz artist ID"
342
343
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
344
345
346
347
msgid "album ID"
msgstr "album-ID"

msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348
349
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
350
msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351
352
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
353
msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
355
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
356
msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
358
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
359
msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
361
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
362
msgid "capturing shutter speed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363
364
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
365
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
367
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
368
msgid "capturing focal ratio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369
370
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
371
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372
373
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
374
msgid "capturing focal length"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375
376
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378
379
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
380
msgid "capturing digital zoom ratio"
381
382
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
384
385
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
386
msgid "capturing iso speed"
387
388
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
390
391
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
392
msgid "capturing exposure program"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393
394
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
395
msgid "The exposure program used when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
396
397
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398
msgid "capturing exposure mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399
400
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
401
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
402
403
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
404
msgid "capturing exposure compensation"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405
406
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
407
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
408
409
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
410
msgid "capturing scene capture type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
411
412
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
413
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414
415
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
416
msgid "capturing gain adjustment"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417
418
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
420
421
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422
msgid "capturing white balance"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423
424
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426
427
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428
msgid "capturing contrast"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429
430
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
431
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432
433
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434
msgid "capturing saturation"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435
436
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
439
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
440
msgid "capturing sharpness"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441
442
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444
445
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446
msgid "capturing flash fired"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447
448
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
449
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
451
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452
msgid "capturing flash mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453
454
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
455
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456
457
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458
msgid "capturing metering mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459
460
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461
462
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463
464
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
465
msgid "capturing source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
467
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
468
msgid "The source or type of device used for the capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469
470
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
471
msgid "image horizontal ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472
473
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
474
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475
476
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
477
msgid "image vertical ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
479
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
480
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481
482
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
483
484
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
486
487
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
488

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Hovedvolum"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bass"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linje inn"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-høyttaler"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Spill av"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Ta opp"

522
523
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne VFS-fil «%s» for skriving: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
524

525
526
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Ingen filnavn oppgitt"
527

528
529
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke lukke VFS-fil «%s»."
530

531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Feil under skriving til fil «%s»."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Ugyldig URI «%s» til undertekst. Undertekst er slått av."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-strømmer kan ikke spilles av ennå."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Dette er ikke en mediefil"

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Ingen enhet oppgitt."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Enhet «%s» eksisterer ikke."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Enhet «%s» er allerede i bruk."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne enhet «%s» for lesing og skriving."