nb.po 10.6 KB
Newer Older
1 2
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:35+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
10
"PO-Revision-Date: 2010-10-24 21:44+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
12
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Language: \n"
14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
17
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
20
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i mono-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21 22

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
23
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i stereo-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24 25 26 27 28

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29 30 31 32 33 34 35
#, fuzzy
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

msgid "Could not open audio device for playback."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
36
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37

38 39 40
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
#, fuzzy
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

#, fuzzy
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53 54 55 56 57 58 59
#, fuzzy
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

msgid "Could not open audio device for recording."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
60
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for opptak."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61

62 63 64
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

65 66 67
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
68
msgid "Could not seek CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
69
msgstr "Kunne ikke søke på CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70 71

msgid "Could not read CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
72
msgstr "Kunne ikke lese CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
73

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
74
msgid "Internal data stream error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
75
msgstr "Intern feil i datastrøm."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
77 78 79 80
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81 82 83
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
84 85
"Et %s-tillegg kreves for å spille av denne strømmen, men det er ikke "
"installert."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86

87
msgid "Could not determine type of stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
88
msgstr "Kunne ikke bestemme type strøm."
89

90 91
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Dette ser ut som en tekstfil"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
92

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
93
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
94 95
msgstr ""

96 97 98 99 100 101 102
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
msgstr ""

msgid "The autovideosink element is missing."
msgstr ""

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
103 104 105 106
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr ""

107 108 109 110 111
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
msgstr ""

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112 113 114 115 116 117
msgstr ""

msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr ""

msgid "No volume control found"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
118
msgstr "Fant ikke volumkontroll"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119

120 121 122 123 124 125 126
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
msgstr ""

msgid "The autoaudiosink element is missing."
msgstr ""

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
127 128 129 130
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr ""

131 132 133 134 135
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
msgstr ""

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136 137
msgstr ""

138
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139 140
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141 142 143 144
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr ""

145 146 147 148 149 150 151
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen URI for avspilling oppgitt."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI «%s»."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152 153 154 155 156 157 158
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr ""

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr ""

159 160 161
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldig."

162
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
164
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
166 167 168
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr ""

169 170 171
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne CDen har ingen lydspor"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
172
msgid "ID3 tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173 174
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
175
msgid "APE tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176 177
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
178
msgid "ICY internet radio"
179 180
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
181
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
182 183
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
184
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
185 186
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
187
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
188 189
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
190
msgid "Windows Media Speech"
191 192
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
193
msgid "CYUV Lossless"
194 195
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
196
msgid "FFMpeg v1"
197 198
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
199
msgid "Lossless MSZH"
200 201
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
202
msgid "Run-length encoding"
203 204
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
205
msgid "Subtitle"
206 207
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
208
msgid "MPL2 subtitle format"
209 210
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
211
msgid "DKS subtitle format"
212 213
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
214
msgid "QTtext subtitle format"
215 216
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
217
msgid "Sami subtitle format"
218 219
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
220
msgid "TMPlayer subtitle format"
221 222
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
223
msgid "Kate subtitle format"
224 225
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
226
msgid "Uncompressed video"
227 228
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
229
msgid "Uncompressed gray"
230 231
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232 233
#, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
234 235
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236 237
#, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
238 239
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240 241
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
242 243
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245 246
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247 248
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249 250
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
msgid "Audio CD source"
252 253
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
msgid "DVD source"
255 256
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
258 259
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
260
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
261 262
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263 264
#, c-format
msgid "%s protocol source"
265 266
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267 268
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
269 270
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
271 272
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
273 274
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
275 276
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
277 278
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
279 280
#, c-format
msgid "%s demuxer"
281 282
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
283 284
#, c-format
msgid "%s decoder"
285 286
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
287 288
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289 290
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
291 292
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293 294
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
295 296
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
297 298
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
299 300
#, c-format
msgid "%s muxer"
301 302
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
303 304
#, c-format
msgid "%s encoder"
305 306
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
307 308
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309 310
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
311
msgid "Unknown source element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312 313
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
314
msgid "Unknown sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315 316
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
317
msgid "Unknown element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318 319
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
320
msgid "Unknown decoder element"
321 322
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
323 324
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukjent element for koding"
325

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
326 327
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Tillegg eller element av ukjent type"
328

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329
msgid "Failed to read tag: not enough data"
330 331
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
332 333
msgid "track ID"
msgstr "spor-ID"
334

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
335
msgid "MusicBrainz track ID"
336 337
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
338 339 340 341
msgid "artist ID"
msgstr "artist-ID"

msgid "MusicBrainz artist ID"
342 343
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
344 345 346 347
msgid "album ID"
msgstr "album-ID"

msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348 349
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
350
msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351 352
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
353
msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354 355
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
356
msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357 358
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
359
msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360 361
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
362
msgid "capturing shutter speed"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363 364
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
365
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366 367
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
368
msgid "capturing focal ratio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369 370
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
371
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372 373
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
374
msgid "capturing focal length"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375 376
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378 379
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
380
msgid "capturing digital zoom ratio"
381 382
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
384 385
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
386
msgid "capturing iso speed"
387 388
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
390 391
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
392
msgid "capturing exposure program"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393 394
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
395
msgid "The exposure program used when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
396 397
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398
msgid "capturing exposure mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399 400
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
401
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
402 403
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
404
msgid "capturing exposure compensation"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405 406
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
407
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
408 409
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
410
msgid "capturing scene capture type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
411 412
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
413
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414 415
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
416
msgid "capturing gain adjustment"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417 418
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
420 421
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422
msgid "capturing white balance"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423 424
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426 427
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428
msgid "capturing contrast"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429 430
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
431
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432 433
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434
msgid "capturing saturation"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435 436
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438 439
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
440
msgid "capturing sharpness"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441 442
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444 445
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446
msgid "capturing flash fired"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447 448
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
449
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450 451
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452
msgid "capturing flash mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453 454
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
455
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456 457
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458
msgid "capturing metering mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459 460
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461 462
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463 464
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
465
msgid "capturing source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466 467
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
468
msgid "The source or type of device used for the capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469 470
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
471
msgid "image horizontal ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472 473
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
474
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475 476
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
477
msgid "image vertical ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478 479
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
480
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481 482
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
483 484
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
486 487
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
488

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Hovedvolum"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bass"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linje inn"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-høyttaler"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Spill av"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Ta opp"

522 523
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne VFS-fil «%s» for skriving: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
524

525 526
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Ingen filnavn oppgitt"
527

528 529
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke lukke VFS-fil «%s»."
530

531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Feil under skriving til fil «%s»."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Ugyldig URI «%s» til undertekst. Undertekst er slått av."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-strømmer kan ikke spilles av ennå."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Dette er ikke en mediefil"

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Ingen enhet oppgitt."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Enhet «%s» eksisterer ikke."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Enhet «%s» er allerede i bruk."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne enhet «%s» for lesing og skriving."