cs.po 17.3 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4 5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
7 8
msgid ""
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:31+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2011-05-29 16:49+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
14
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: cs\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
20
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
21

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24 25

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38 39

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41

42 43 44
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47 48

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v %dkanálovém režimu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55 56 57 58 59 60
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61 62

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64

65 66 67
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

68
msgid "Could not open CD device for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení CD ke čtení."
70

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
71
msgid "Could not seek CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72
msgstr "Nezdařilo se nalézt CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
73 74

msgid "Could not read CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
msgstr "Nezdařilo se přečíst CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
77
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
79

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
80 81 82 83
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Schází prvek \"%s\" - zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86 87 88
msgstr ""
"Zásuvný modul %s je vyžadován k přehrání tohoto proudu, ale není "
"nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89

90
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
92

93 94
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
95

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
96 97 98
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin\"."
99

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
#, c-format
101
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
103 104

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
msgstr "Schází prvek autovideosink."
106

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
107
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
108
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
109
msgstr "Nefunguje prvek videosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
110

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
#, c-format
112
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
114 115

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117 118

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
msgstr "Vlastní prvek kanálu textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121 122 123
msgid "No volume control found"
msgstr "Nenalezeno žádné ovládání hlasitosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
#, c-format
125
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
127 128

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
130

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
131
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
132
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
134

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
#, c-format
136
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
138 139

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141

142
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
143
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145 146
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147
msgstr "K typu \"%s\" není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148

149 150 151 152 153 154 155
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nezadáno žádné URI, ze kterého se má přehrávat."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Neplatné URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158 159 160

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161
msgstr "U \"%s\" není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162

163 164 165
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
msgstr "Chyba při odesílání dat na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171
msgstr "Zvuk nelze zaznamenat s dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
173 174
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"
175

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176 177
msgid "ID3 tag"
msgstr "Značka ID3"
178

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179 180 181 182 183 184
msgid "APE tag"
msgstr "Značka APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
186
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187 188

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190 191

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193 194

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196 197

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199 200

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
201
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202 203

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205 206

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208

209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
msgid "Subtitle"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Formát titulků TMPlayer"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Formát titulků Sami"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224
msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
226 227

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230 231 232
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
233 234 235
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
237 238 239
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
241 242
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
245 246
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248 249 250

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
253 254 255
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
257 258 259
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Surový %dbitový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260 261

msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
262
msgstr "Zdroj zvukového CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263 264

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
265
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266 267

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269 270

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272 273 274

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276 277 278

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280 281 282

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284 285 286

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288 289 290

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292 293 294

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296 297 298

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300 301 302

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304 305 306

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308 309 310

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312 313 314

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316 317 318

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320 321

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323 324

msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
msgstr "Neznámý kanálový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326 327

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
329 330

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332 333

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335 336

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nezdařilo se přečtení značky: nedostatek dat"

msgid "track ID"
msgstr "ID stopy"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ID stopy MusicBrainz"

msgid "artist ID"
msgstr "ID umělce"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ID umělce MusicBrainz"

msgid "album ID"
msgstr "ID alba"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ID alba MusicBrainz"

msgid "album artist ID"
msgstr "ID umělce alba"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ID umělce alba MusicBrainz"

msgid "track TRM ID"
msgstr "ID stopy TRM"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "ID stopy TRM MusicBrainz"

msgid "capturing shutter speed"
msgstr "rychlost závěrky záznamu"

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Rychlost závěrky při záznamu obrazu, v sekundách"

msgid "capturing focal ratio"
msgstr "ohnisková vzdálenost záznamu"

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Clonové číslo při záznamu obrazu"

msgid "capturing focal length"
msgstr "ohnisková vzdálenost záznamu"

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček při záznamu obrazu, v mm"

msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "stupeň digitálního přiblížení záznamu"

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení při záznamu obrazu"

msgid "capturing iso speed"
msgstr "rychlost ISO záznamu"

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "Rychlost ISO při záznamu obrazu"

msgid "capturing exposure program"
msgstr "program expozice záznamu"

msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Program expozice při záznamu obrazu"

msgid "capturing exposure mode"
msgstr "režim expozice záznamu"

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Režim expozice při záznamu obrazu"

msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "kompenzace expozice záznamu"

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Kompenzace expozice při záznamu obrazu"

msgid "capturing scene capture type"
msgstr "typ zachycení scény záznamu"

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Typ zachycení scény při záznamu obrazu"

msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "úprava zesílení záznamu"

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Úprava zesílení při záznamu obrazu"

msgid "capturing white balance"
msgstr "vyvážení bílé záznamu"

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při záznamu obrazu"

msgid "capturing contrast"
msgstr "kontrast záznamu"

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Použité zpracování kontrastu při záznamu obrazu"

msgid "capturing saturation"
msgstr "sytost záznamu"

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Použité zpracování sytosti při záznamu obrazu"

msgid "capturing sharpness"
msgstr "ostrost záznamu"

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Použité zpracování ostrosti při záznamu obrazu"

msgid "capturing flash fired"
msgstr "použití blesku při záznamu"

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Zda byl při záznamu obrazu použit blesk"

msgid "capturing flash mode"
msgstr "režim blesku při záznamu"

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Režim blesku vybraný při záznamu obrazu"

msgid "capturing metering mode"
msgstr "režim měření při záznamu"

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Režim měření expozice při záznamu obrazu"

msgid "capturing source"
msgstr "zdroj záznamu"

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Zdroj nebo typ zařízení použitého při záznamu"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "pixelů na palec vodorovně v obrazu"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr ""
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na "
"palec"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "pixelů na palec svisle v obrazu"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr ""
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) svisle v pixelech na palec"

msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502 503 504 505 506 507
msgid "musical-key"
msgstr ""

msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Master"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basy"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Výšky"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Syntezátor"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linkový vstup"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC Speaker"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Přehrávání"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Záznam"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
541 542 543
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Spojení s %s:%d bylo odmítnuto."

544 545
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nezdařilo se otevření souboru vfs \"%s\" k zápisu: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
546

547 548
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nezadán název souboru"
549

550 551
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
552

553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Neplatné URI titulků \"%s\", titulky vypnuty."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "Proudy RTSP zatím nemohou být přehrávány."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Byl rozpoznán pouze proud titulků. Buď je nahráván pouze soubor titulků "
#~ "nebo nějaký jiný typ textového soubor, popřípadě nebyl rozpoznán "
#~ "multimediální soubor."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "K obsluze tohoto souboru není nainstalován dekodér. Patrně bude nutné "
#~ "nainstalovat nezbytné zásuvné moduly."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Toto není multimediální soubor"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Byl rozpoznán proud titulků, ale nikoliv obrazový proud."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
590 591 592 593 594 595
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba při odesílání dat záhlaví gdp na \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba při odesílání zátěžových dat gdp na \"%s:%d\"."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Nekomprimovaná černá a bílá rovina Y"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Surový zvuk PCM"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Surový %dbitový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"

635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nezadáno zařízení."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" je již používáno."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" se nezdařilo otevřít ke čtení a k zápisu."