tr.po 17.9 KB
Newer Older
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1
# translation of gst-plugins-base-1.0.3.po to Turkish
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Server Acim <serveracim@gmail.com>, 2010.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Server Acim <serveracim@gmail.com>, 2013.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
5 6
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.0.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:31+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
10
"PO-Revision-Date: 2013-03-10 12:46+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11 12
"Last-Translator: Server Acim <serveracim@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Language: tr\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Mono kipte çalmak için aygıt açılamıyor."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Stereo kipte çalmak için aygıt açılamıyor."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Aygıtı %d- kanal kipinde çalmak için açamıyor."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28 29 30 31 32 33
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Aygıtı çalmak için için açamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından "
"kullanılmakta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34 35 36 37

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Aygıtı çalma için açamıyor."

38 39 40
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Mono kipte kaydetmek için aygıtı açamıyor."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Stereo kipte kaydetmek için aygıtı açamıyor."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Aygıtı %d- kanal kipinde kaydetmek için açamıyor"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51 52 53 54 55 56
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Aygıtı kaydetmek için açamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından "
"kullanılmakta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57 58 59 60

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kayıt için ses aygıtı açılamıyor."

61 62 63
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Okumak için CD aygıtı açılamıyor."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD bulunamıyor."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD okunamıyor."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "İç veri akışı hatası."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
76 77 78 79
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Kayıp öğe '%s' - GStreamer kurulumunu denetleyin."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80 81 82 83
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr "Bir %s eklenti bu akışı çalmak için gerekli, fakat kurulu değil."

84
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgstr "Akışın türü belirlenemiyor"
86

87 88
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Bu bir metin dosyasına benziyor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90 91 92
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "\"decodebin\" öğesi oluşturulamıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
#, c-format
95
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
msgstr "Autovideosink ve xvimagesink %s öğelerininin ikisi de kayıp."
97 98

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Autovideosink öğelesi kayıp."
100

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
101
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
102
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
103
msgstr "Yapılandırılmış olan videosink öğesi %s çalışmıyor."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
104

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
#, c-format
106
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
msgstr "Autoaudiosink ve xvimagesink %s öğelerinin ikisi de çalışmıyor."
108 109

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110
msgstr "Autoaudiosink öğesi çalışmıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111 112 113 114 115 116 117

msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Varsayılan metin gömme öğesi kullanılamaz durumda."

msgid "No volume control found"
msgstr "Ses denetimi bulunamadı"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
#, c-format
119
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Autoaudiosink ve alsasink %s öğelerinin ikisi de kayıp."
121 122

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgstr "Autoaudiosink öğesi kayıp."
124

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
126
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
127
msgstr "Yapılandırılmış olan videosink öğesi %s çalışmıyor."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
128

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
#, c-format
130
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
msgstr "Autoaudiosink ve %s öğelerinin ikisi de çalışmıyor."
132 133

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
msgstr "Autoaudiosink öğesi çalışmıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135

136
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
137
msgstr "Vidyo veya görsellik olmadan metin dosyasını oynatamaz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138 139 140 141 142

#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Şu tür '%s' için kod çözücü bulunamadı."

143 144 145 146 147 148 149
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Çalmak için bir ağ adresi belirtilmedi."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Geçersiz URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150 151 152 153 154 155 156
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Bu akış türü henüz çalınamıyor."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Hiç bir URI bağlantısı sağlanmadı \"%s\"."

157 158 159
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kaynak öğesi geçersiz."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160 161 162 163 164 165 166
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Dosyayı şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Sesi yeterince hızlı kaydedemiyor"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
167 168
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Bu CD hiç ses izi içermiyor"
169

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3 etiketi"

msgid "APE tag"
msgstr "APE etiketi"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY internet radyosu"

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Hecelemesi"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Kayıpsız"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Kayıpsız MSZH"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Çalıştırma-uzunluğu kodlaması"

203
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
204
msgstr "Altyazı"
205 206

msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
207
msgstr "MPL2 altyazı kipi"
208 209

msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
210
msgstr "DKS altyazı kipi"
211 212

msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
213
msgstr "QTtext altyazı kipi"
214

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215 216 217 218 219 220 221 222 223
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami altyazı kipi"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer altyazı kipi"

msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate altyazı kipi"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
224
msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225
msgstr "Sıkıştırılmamış video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
226

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
227
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgstr "Sıkıştırılmamış gri resim"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
231
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
232
msgstr "Sıkıştırılmamış %s YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
235
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
236
msgstr "Şıkıştırılmamış ses seviyesi %s%d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237 238 239 240 241

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 Versiyonu %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
242
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
msgstr "Sıkıştırılmamış ses"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
246
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247
msgstr "Ham %d-bit %s audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326

msgid "Audio CD source"
msgstr "Ses CD'si kaynağı"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD kaynağı"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Gerçek Zamanlı Akış Protokolu (RTSP) kaynağı"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Medya Sunucusu (MMS) protokol kaynağı"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokol kaynağı"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s video RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s audio RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s demuxer"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s kod çözücü"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s video RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s audio RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s muxer"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s kodlayıcı"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer öğesi %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Bilinmeyen kaynak öğesi"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Bilinmeyen gömme öğesi"

msgid "Unknown element"
msgstr "Bilinmeyen öğe"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Bilinmeyen kod çözücü öğesi"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Bilinmeyen kodlama öğesi"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Bilinmeyen türde eklenti veya öğe"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Etiketi okunamadı: yetersiz veri"

msgid "track ID"
msgstr "iz BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz iz BAŞLIĞI ID"

msgid "artist ID"
msgstr "sanatçı BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz sanatçı BAŞLIĞI ID"

msgid "album ID"
msgstr "albüm BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz albümü BAŞLIĞI"

msgid "album artist ID"
msgstr "albüm sanatçısı BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albüm sanatçısı BAŞLIĞI"

msgid "track TRM ID"
msgstr "iz TRM BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM BAŞLIĞI"

msgid "capturing shutter speed"
msgstr "objektif hızını yakalıyor"

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Saniye bazında, bir resim çekerken kullanılan objektif hızı"

msgid "capturing focal ratio"
msgstr "odaksal oranı yakalıyor"

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Resim çekerken kullanılan odaksal oran (f-numarası)"

msgid "capturing focal length"
msgstr "odaksal uzunluğu yakalıyor"

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Mm bazında, resim çekerken kullanılan odaksal uzunluk"

msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "sayısal zum oranını yakalıyor"

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan sayısal yakınlaştırma oranı"

msgid "capturing iso speed"
msgstr "iso hızını yakalıyor"

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kulllanılan ISO hızı"

msgid "capturing exposure program"
msgstr "pozlandırma programını yakalıyor"

msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma programı"

msgid "capturing exposure mode"
msgstr "pozlandırma kipini yakalıyor"

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma kipi"

msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "pozlandırma kipini yakalanıyor"

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma kipi"

msgid "capturing scene capture type"
msgstr "manzara çekme türünü yakalıyor"

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan manzara yakalama kipi"

msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "kazanç ayarı yakalanıyor"

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Bir resime uygulanan kapsamlı kazanç ayarı"

msgid "capturing white balance"
msgstr "beyaz dengesi yakalanıyor"

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan beyaz dengesi kipi"

msgid "capturing contrast"
msgstr "zıtlık yakalanıyor"

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan zıtlık işleminin yönü"

msgid "capturing saturation"
msgstr "canlılık yakalanıyor"

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan doygunluk işleminin yönü"

msgid "capturing sharpness"
msgstr "keskinlik yakalanıyor"

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan keskinlik işleminin yönü"

msgid "capturing flash fired"
msgstr "flaşın yanışı yakalanıyor"

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken eğer flaş patlamışsa"

msgid "capturing flash mode"
msgstr "flaş kipi yakalanıyor"

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan flaş kipi"

msgid "capturing metering mode"
msgstr "metreleme kipi yakalanıyor"

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Bir resim çekmek için pozlandırmanın metreleme kipi"

msgid "capturing source"
msgstr "kaynak yakalanıyor"

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Resim çekerken kullanılan aygıtın kaynak türü"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "yatay resim ppi değeri"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Medya (resim/vidyo)'nın ppi değerinden yatay piksel yoğunluğu"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "resim dikey ppi değeri"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Medya (resim/vidyo)'nun ppi değerinden dikey piksel yoğunluğu"

msgid "ID3v2 frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
482
msgstr "ID3v2 çerçevesi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
483 484

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
485
msgstr "ayrıştırılmamış id3v2 etiket çerçevesi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
486

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
487 488 489 490 491 492
msgid "musical-key"
msgstr ""

msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Ana"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bas"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Tiz"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synthizer"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Hat-girişi"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC Hoparlörü"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Çalma"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Yakala"

526 527
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Vfs dosyası \"%s\" yazmak için açılamıyor: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
528

529 530
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Dosya adı verilmedi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
531

532 533
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Vfs dosyası kapatılamıyor \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
534

535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Dosyaya yazmada hata \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Geçersiz altyazı adresi \"%s\", altyazılar kaldırıldı."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP akışları henüz çalınamıyor."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Bir altyazı dosyası algılandı. Siz ya bir altyazı veya başka bir metin "
#~ "dosyası yüklemek üzeresiniz, veya çokluortam dosyası tanınamadı."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Bu yüklü dosyası çözümleyecek bir kod çözücüye sahip değilsiniz. Gerekli "
#~ "eklentileri kurmak zorundasınız."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Bu bir çokluortam dosyası değil."

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Bir altyazı akışı algılanda, ancak vidyo akışı bulunamadı."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Autovideosink ve xvimagesink öğelerininin ikisi de kayıp."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Autoaudiosink ve alsasink öğelerinin ikisi de kayıp."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
571 572 573 574 575 576
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Bir gdp başlık verisini şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Bir gdp verisini şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
577 578 579
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Şuraya bağlantı %s:%d reddedildi."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış siyah ve beyaz Y"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Ham PCM ses"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Ham %d-bit yüzer-noktalı ses"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Ham yüzer-noktalı ses"

619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Aygıt belirtilmedi."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Aygıt \"%s\" bulunamadı."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Aygıt \"%s\" zaten kullanımda."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Şu aygıtı\"%s\" for okuma veya yazma için açamıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
630

631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Metin altyazılarını altgörüntülerini oynatamıyor."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Geçici Temp dizini belirtilmedi."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Geçici dosya oluşturulamıyor \"%s\"."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Dosyayı \"%s\" okumak için açamıyor."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "İç veri akışı hatası."

646 647 648 649 650 651 652 653 654
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Bir \"decodebin2\" öğesi oluşturamıyor."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Bir \"queue2\" öğesi oluşturamıyor."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Bir \"typefind\" öğesi oluşturamıyor."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
655 656
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Dosya adı belirtilmedi."