bg.po 16.8 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
8
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.22.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"POT-Creation-Date: 2009-08-05 00:36+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"PO-Revision-Date: 2009-05-15 22:41+0300\n"
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

msgid "Master"
msgstr "Главен"

msgid "Bass"
msgstr "Баси"

msgid "Treble"
msgstr "Високи"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
msgstr "Синтезатор"

msgid "Line-in"
msgstr "Вход"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"

msgid "PC Speaker"
msgstr "Високоговорител на PC"

msgid "Playback"
msgstr "Изпълнение"

msgid "Capture"
msgstr "Запис"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Устройството не може да се отвори за изпълнение в моно режим."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Устройството не може да се отвори за изпълнение в стерео режим."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Устройството не може да се отвори за изпълнение в %d-канален режим."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62 63 64 65 66 67
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Звуковото устройство не може да се отвори за изпълнение, защото се ползва от "
"друго приложение."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
68 69

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70
msgstr "Звуковото устройство не може да се отвори за изпълнение."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Устройството не може да се отвори за запис в моно режим."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Устройството не може да се отвори за изпълнение в стерео режим."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Устройството не може да се отвори за изпълнение в %d-канален режим."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82 83 84 85 86 87
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Звуковото устройство не може да се отвори за запис, защото се ползва от "
"друго приложение."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90
msgstr "Звуковото устройство не може да се отвори за запис."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Устройството за CD-та не може да се отвори за четене."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "По CD-то не може да се търси."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD-то не може да бъде прочетено."

#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103 104
msgstr ""
"Файлът „%s“ от виртуалната файлова система не може да се отвори за запис: %s."
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

msgid "No filename given"
msgstr "Не е дадено име на файл"

#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "Файлът „%s“ от виртуалната файлова система не може да се затвори."

#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Грешка при запис във файла „%s“."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122 123 124
msgstr ""
"За да пуснете този поток, се нуждаете от приставка за %s. Такава не е "
"инсталирана."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125 126

msgid "This appears to be a text file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
msgstr "Това изглежда е текстов файл"
128 129

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130 131
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
msgstr "Грешен адрес за субтитри „%s“, субтитрите са изключени."
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Не е указан адрес за пускане."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Грешен адрес „%s“."

msgid "RTSP streams cannot be played yet."
msgstr "Потоци с RTSP все още не се поддържат."

msgid "Could not create \"decodebin\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144
msgstr "Не може да се създаде елемент „decodebin“."
145 146 147 148

msgid "Source element is invalid."
msgstr "Елементът-източник е грешен."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149 150 151 152 153 154 155
msgid ""
"Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file "
"or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr ""
"Бе засечен единствено поток със субтитри. Или сте заредили файл със "
"субтитри, или някакъв друг вид текстов файл, или просто видът на "
"мултимедийния файл не е разпознат."
156

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157 158 159 160 161 162
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""
"Липсва декодер за обработката на този файл. Ще трябва да инсталирате "
"необходимите приставки."
163 164 165 166 167 168 169 170

msgid "This is not a media file"
msgstr "Това не е медиен файл"

msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
msgstr "Открит е поток със субтитри, липсва видео поток."

msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171 172 173
msgstr ""
"Едновременно липсват елементите-приемници „autovideosink“ и „xvimagesink“."

174 175
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
msgstr "Елементът „%s“ липсва — проверете инсталацията на GStreamer."
177 178

msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179 180
msgstr ""
"Едновременно липсват елементите-приемници „autoaudiosink“ и „alsasink“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181 182

msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
msgstr "И двата елемента-приемници „autovideosink“ и „xvimagesink“ не работят."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184 185

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
186
msgstr "Потребителският елемент-приемник за текст е неизползваем."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187 188

msgid "No volume control found"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189
msgstr "Липсва управление на силата на звука"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190 191

msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
msgstr "И двата елемента-приемници „autoaudiosink“ и „alsasink“ не работят."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193 194

msgid "Can't play a text file without video."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
msgstr "Не може да се изпълни текстов файл без видео."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
msgid "Can't play a text subtitles and subpictures."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198
msgstr "Не може да се изпълнят текстови субтитри и подизображения."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200 201 202 203 204 205 206
#, fuzzy
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Не е указано устройство."

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Файлът „%s“ от виртуалната файлова система не може да се затвори."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за четене."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211 212 213

#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
214
msgstr "Липсва декодер за вида „%s“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215 216

msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217
msgstr "Потоци от този тип все още не могат да бъдат изпълнявани."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
218 219 220

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
221
msgstr "Обработката на адреси „%s“ не е реализирана."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222 223

msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224
msgstr "Не може да се създаде елемент „decodebin2“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225 226

msgid "Could not create \"queue2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227
msgstr "Не може да се създаде елемент „queue2“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229
msgid "Could not create \"typefind\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230
msgstr "Не може да се създаде елемент „typefind“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231

232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Грешка при запис във файла „%s:%d“."

#, c-format
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
msgstr "Грешка при запис на заглавните данни gdp във файла „%s:%d“."

#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
msgstr "Грешка при изпращането на натоварените по gtp данни към „%s:%d“."

#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
msgstr "Връзката към %s:%d е отказана."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249
msgstr "Звукът не може да бъде записан достатъчно бързо"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252
msgstr "Неуспех при прочитаното на етикет: липсват достатъчно данни"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
253

254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
msgid "track ID"
msgstr "идентификатор на песен"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "идентификатор на песен според MusicBrainz"

msgid "artist ID"
msgstr "идентификатор на изпълнител"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "идентификатор на изпълнител според MusicBrainz"

msgid "album ID"
msgstr "идентификатор на албум"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "идентификатор на албум според MusicBrainz"

msgid "album artist ID"
msgstr "идентификатор на изпълнител в албума"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "идентификатор на изпълнител в албума според MusicBrainz"

msgid "track TRM ID"
msgstr "индустриален идентификатор на песен (TRM)"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "индустриален идентификатор на песен според MusicBrainz (TRM)"

msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "В това CD липсва аудио"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287 288 289 290 291 292 293 294 295
msgid "ID3 tag"
msgstr "Етикет ID3"

msgid "APE tag"
msgstr "Етикет APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Радио в Интернет по ICY"

296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Аудио на Епъл без загуба на качество (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Свободен кодер за аудио без загуба на качество (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Истинско аудио без загуба на качество (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Говор, формат Windows Media"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV без загуба на качество"

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312
msgstr "FFMpeg, версия 1"
313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "MSZH без загуба на качество"

msgid "Uncompressed Gray Image"
msgstr "Некомпресирано изображение с нива на сивото"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Последователно кодиране RLE"

msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Субтитри, формат Sami"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Субтитри, формат TMPlayer"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
329
msgid "Kate subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330
msgstr "Субтитри, формат Kate"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331

332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
msgstr "Некомпресирано видео по равнини YUV 4:2:0"

msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
msgstr "Некомпресирано видео по равнини YVU 4:2:0"

msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
msgstr "Некомпресирано, пакетирано видео YUV 4:2:2"

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
msgstr "Некомпресирано, пакетирано видео YUV 4:1:0"

msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
msgstr "Некомпресирано, пакетирано видео YVU 4:1:0"

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
msgstr "Некомпресирано, пакетирано видео YUV 4:1:1"

msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
msgstr "Некомпресирано, пакетирано видео YUV 4:4:4"

msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
msgstr "Некомпресирано видео по равнини YUV 4:2:2"

msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
msgstr "Некомпресирано видео по равнини YUV 4:1:1"

msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
msgstr "Некомпресирано видео с черна и бяла равнини за Y"

msgid "Uncompressed YUV"
msgstr "Некомпресирано видео YUV"

#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Некомпресирано, индексирано, %d-битово %s"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 версия %d"

#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
msgstr "Аудио, формат необработен %d-битов PCM"

msgid "Raw PCM audio"
msgstr "Аудио, формат необработен PCM"

#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
msgstr "Аудио, необработено, %d-битово, с плаваща запетая"

msgid "Raw floating-point audio"
msgstr "Аудио, необработено с плаваща запетая"

msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388
msgstr "Елемент-източник — CD"
389 390

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391
msgstr "Елемент-източник — DVD"
392 393

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394
msgstr "Елемент-източник — RTSP (поточен протокол в реално време)"
395 396

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
msgstr "Елемент-източник — MMS (сървър за медия на Майкрософт)"
398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "Елемент-източник, протокол %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s елемент, разтоварващ видеото от RTP"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s елемент, разтоварващ аудиото от RTP"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s елемент, разтоварващ  данни от RTP"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "Разделител (демултиплексор) %s"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "Декодер %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s елемент, товарещ видеото по RTP"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s елемент, товарещ аудиото по RTP"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s елемент, товарещ данни по RTP"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "Уплътнител (мултиплексор) %s"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "Кодер %s"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Елемент на GStreamer %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Непознат елемент-източник"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Непознат елемент-приемник"

msgid "Unknown element"
msgstr "Непознат елемент"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Непознат елемент-декодер"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Непознат елемент-кодер"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Приставка или елемент от непознат вид"

msgid "No device specified."
msgstr "Не е указано устройство."

#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Устройството „%s“ не съществува."

#, c-format
msgid "Device \"%s\" is already being used."
msgstr "Устройството „%s“ вече се използва."

#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
479 480 481

#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Не е указано име на файл."