cs.po 12.5 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4
5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
7
8
9
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.22.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"POT-Creation-Date: 2009-08-05 00:36+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"PO-Revision-Date: 2009-04-27 22:31+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
15
16
17
18
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
20
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
21

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
22
msgid "Master"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgstr "Master"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

msgid "Bass"
msgstr "Basy"

msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
msgstr "Syntezátor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
36
37

msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
msgstr "Linkový vstup"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
39
40
41
42
43
44
45
46

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "PC Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
msgstr "PC Speaker"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
48
49

msgid "Playback"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50
msgstr "Přehrávání"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
51
52

msgid "Capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
msgstr "Záznam"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
54

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57
58

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
66
67
68
69
70
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
72

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
78

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v %dkanálovém režimu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
86
87
88
89
90
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
92

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94

95
msgid "Could not open CD device for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení CD ke čtení."
97

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
98
msgid "Could not seek CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Nezdařilo se nalézt CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
100
101

msgid "Could not read CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Nezdařilo se přečíst CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
103

104
105
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru vfs \"%s\" k zápisu: %s."
107
108
109
110
111
112

msgid "No filename given"
msgstr "Nezadán název souboru"

#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
114

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
116
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
118

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
119
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
121

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
125
126
msgstr ""
"Zásuvný modul %s je vyžadován k přehrání tohoto proudu, ale není "
"nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
128

msgid "This appears to be a text file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
130

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
msgstr "Neplatné URI titulků \"%s\", titulky vypnuty."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgid "No URI specified to play from."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
msgstr "Nezadáno žádné URI, ze kterého se má přehrávat."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
137

138
139
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
msgstr "Neplatné URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
msgstr "Proudy RTSP zatím nemohou být přehrávány."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
145
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
147

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148
msgid "Source element is invalid."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151
152
153
154
155
156
157
msgid ""
"Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file "
"or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr ""
"Byl rozpoznán pouze proud titulků. Buď je nahráván pouze soubor titulků nebo "
"nějaký jiný typ textového soubor, popřípadě nebyl rozpoznán multimediální "
"soubor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159
160
161
162
163
164
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""
"K obsluze tohoto souboru není nainstalován dekodér. Patrně bude nutné "
"nainstalovat nezbytné zásuvné moduly."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
165

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166
msgid "This is not a media file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167
msgstr "Toto není multimediální soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
168

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgstr "Byl rozpoznán proud titulků, ale nikoliv obrazový proud."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
172
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
174

175
176
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177
msgstr "Schází prvek \"%s\" - zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
178

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani xvimagesink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184
185

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
186
msgstr "Vlastní prvek kanálu textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
188
189
190
msgid "No volume control found"
msgstr "Nenalezeno žádné ovládání hlasitosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani alsasink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
194
msgid "Can't play a text file without video."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
msgid "Can't play a text subtitles and subpictures."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198
msgstr "Textové titulky ani podřazené obrázky nelze přehrát."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200
201
202
203
204
205
206
#, fuzzy
msgid "No Temp directory specified."
msgstr "Nezadáno zařízení."

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create temp file \"%s\"."
msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207
208
209

#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru \"%s\" ke čtení."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211
212
213

#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
214
msgstr "K typu \"%s\" není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215
216

msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
218
219
220

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
221
msgstr "U \"%s\" není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222
223

msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin2\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225
226

msgid "Could not create \"queue2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"queue2\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229
msgid "Could not create \"typefind\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"typefind\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234
msgstr "Chyba při odesílání dat na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235

236
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
238
msgstr "Chyba při odesílání dat záhlaví gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239
240
241

#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242
msgstr "Chyba při odesílání zátěžových dat gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
244
245

#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246
msgstr "Spojení s %s:%d bylo odmítnuto."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249
msgstr "Zvuk nelze zaznamenat s dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251
252
253
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nezdařilo se přečtení značky: nedostatek dat"

254
msgid "track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255
msgstr "ID stopy"
256
257

msgid "MusicBrainz track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258
msgstr "ID stopy MusicBrainz"
259
260

msgid "artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261
msgstr "ID umělce"
262
263

msgid "MusicBrainz artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
msgstr "ID umělce MusicBrainz"
265
266

msgid "album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267
msgstr "ID alba"
268
269

msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
msgstr "ID alba MusicBrainz"
271
272

msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
msgstr "ID umělce alba"
274
275

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276
msgstr "ID umělce alba MusicBrainz"
277
278

msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279
msgstr "ID stopy TRM"
280
281

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
msgstr "ID stopy TRM MusicBrainz"
283
284

msgid "This CD has no audio tracks"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285
286
287
288
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"

msgid "ID3 tag"
msgstr "Značka ID3"
289

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
291
292
293
294
295
msgid "APE tag"
msgstr "Značka APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
299

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
302

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
305

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
308

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310
311

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
314

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316
317

msgid "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318
msgstr "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
320

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322
323

msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
326

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
329
330
331
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334
335

msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
msgstr "Nekomprimovaný planární YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337
338

msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340
341

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343
344

msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346
347

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349
350

msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352
353

msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355
356

msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358
359

msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
msgstr "Nekomprimovaná černá a bílá rovina Y"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361
362

msgid "Uncompressed YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364
365
366

#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368
369
370

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372
373
374

#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375
msgstr "Surový %dbitový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376
377

msgid "Raw PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378
msgstr "Surový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379
380
381

#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382
msgstr "Surový %dbitový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383
384

msgid "Raw floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385
msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386
387

msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388
msgstr "Zdroj zvukového CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389
390

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392
393

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
395
396

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
398
399
400

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
402
403
404

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406
407
408

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410
411
412

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
413
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414
415
416

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418
419
420

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422
423
424

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
425
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426
427
428

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430
431
432

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434
435
436

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
437
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
439
440

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442
443
444

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
445
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
446
447

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
448
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
449
450

msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451
msgstr "Neznámý kanálový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
452
453

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455
456

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458
459

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
461
462

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
464

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
465
466
467
468
469
470
msgid "No device specified."
msgstr "Nezadáno zařízení."

#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
471

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
473
msgid "Device \"%s\" is already being used."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474
msgstr "Zařízení \"%s\" je již používáno."
475

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
476
477
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
msgstr "Zařízení \"%s\" se nezdařilo otevřít ke čtení a k zápisu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
479
480
481

#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Nezadán název souboru."