sv.po 54.9 KB
Newer Older
1 2 3 4
# Swedish messages for gst-plugins.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004.
#
5
# $Id: sv.po,v 1.9 2004/07/30 13:41:55 thomasvs Exp $
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.2\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 12
"POT-Creation-Date: 2004-06-22 16:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-02 23:59+0200\n"
13 14 15 16 17 18
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

19
#: ext/audiofile/gstafsink.c:346 ext/sndfile/gstsf.c:621
20 21 22 23
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning."

24
#: ext/audiofile/gstafsink.c:368 ext/audiofile/gstafsrc.c:373
25 26 27 28
#, c-format
msgid "Error closing file \"%s\"."
msgstr "Fel vid stängning av filen \"%s\"."

29
#: ext/audiofile/gstafsrc.c:320
30 31 32 33
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för läsning."

34
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:657 ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:673
35 36 37
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunde inte öppna cd-enheten för läsning."

38
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssrc.c:1067 ext/gnomevfs/gstgnomevfssrc.c:1090
39 40 41 42
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunde inte öppna vfs-filen \"%s\" för läsning."

43
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:344
44
#, c-format
45 46
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
msgstr "Kunde inte öppna vfs-filen \"%s\" för skrivning: %s."
47

48 49 50 51 52
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:351
msgid "No filename given"
msgstr "Inget filnamn angivet"

#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:377
53 54 55 56
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "Kunde inte stänga vfs-filen \"%s\"."

57
#: ext/sndfile/gstsf.c:582
58 59 60
msgid "No filename specified."
msgstr "Inget filnamn angivet."

61
#: ext/sndfile/gstsf.c:835
62 63 64 65
#, c-format
msgid "Could not write to file \"%s\"."
msgstr "Kunde inte skriva till filen \"%s\"."

66
#: gst/avi/gstavimux.c:1052
67 68 69
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Inget eller ogiltigt inljud. AVI-flödet kommer att skadas."

70
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:298
71 72 73 74
#, c-format
msgid "Could not open audio device \"%s\" for writing."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten \"%s\" för skrivning."

75
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:310 sys/dxr3/dxr3videosink.c:283
76 77 78 79
#, c-format
msgid "Could not open control device \"%s\" for writing."
msgstr "Kunde inte öppna styrenheten \"%s\" för skrivning."

80
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:343
81 82 83 84
#, c-format
msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte konfigurera ljudenheten \"%s\"."

85
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:357 sys/dxr3/dxr3audiosink.c:394
86 87 88 89
#, c-format
msgid "Could not set audio device \"%s\" to %d Hz."
msgstr "Kan inte ställa in ljudenheten \"%s\" till %d Hz."

90
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:422
91 92 93 94
#, c-format
msgid "Could not close audio device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte stänga ljudenheten \"%s\"."

95
#: sys/dxr3/dxr3audiosink.c:429 sys/dxr3/dxr3videosink.c:308
96 97 98 99
#, c-format
msgid "Could not close control device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte stänga styrenheten \"%s\"."

100
#: sys/dxr3/dxr3videosink.c:271
101 102 103 104
#, c-format
msgid "Could not open video device \"%s\" for writing."
msgstr "Kunde inte öppna videoenheten \"%s\" för skrivning."

105
#: sys/dxr3/dxr3videosink.c:301
106 107 108 109
#, c-format
msgid "Could not close video device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte stänga vidoeenheten \"%s\"."

110
#: sys/dxr3/dxr3videosink.c:453 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:123
111 112 113 114
#, c-format
msgid "Could not write to device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte skriva till enheten \"%s\"."

115
#: sys/oss/gstosselement.c:723
116 117 118 119
#, c-format
msgid "OSS device \"%s\" is already in use by another program."
msgstr "OSS-enheten \"%s\" används redan av ett annat program."

120
#: sys/oss/gstosselement.c:730 sys/oss/gstosselement.c:734
121 122 123 124
#, c-format
msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
msgstr "Kunde inte komma åt enheten \"%s\". Kontrollera dess rättigheter."

125
#: sys/oss/gstosselement.c:741 sys/v4l/v4l_calls.c:167
126 127 128 129
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enheten \"%s\" finns inte."

130
#: sys/oss/gstosselement.c:748
131 132 133 134
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for writing."
msgstr "Kunde inte öppna enheten \"%s\" för skrivning."

135
#: sys/oss/gstosselement.c:752
136 137 138 139
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
msgstr "Kunde inte öppna enheten \"%s\" för läsning."

140 141 142 143 144
#: sys/oss/gstosselement.c:1129
msgid "Your oss device could not be probed correctly"
msgstr "Din oss-enhet kunde inte undersökas korrekt"

#: sys/oss/gstossmixer.c:98
145 146 147
msgid "Volume"
msgstr "Volym"

148
#: sys/oss/gstossmixer.c:100
149 150 151
msgid "Bass"
msgstr "Bass"

152
#: sys/oss/gstossmixer.c:102
153 154 155
msgid "Treble"
msgstr "Diskant"

156
#: sys/oss/gstossmixer.c:104
157 158 159
msgid "Synth"
msgstr "Synt"

160
#: sys/oss/gstossmixer.c:106
161 162 163
msgid "PCM"
msgstr "PCM"

164
#: sys/oss/gstossmixer.c:108
165 166 167
msgid "Speaker"
msgstr "Högtalare"

168
#: sys/oss/gstossmixer.c:110
169 170 171
msgid "Line-in"
msgstr "Linje-in"

172
#: sys/oss/gstossmixer.c:112
173 174 175
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

176
#: sys/oss/gstossmixer.c:114
177 178 179
msgid "CD"
msgstr "Cd"

180
#: sys/oss/gstossmixer.c:116
181 182 183
msgid "Mixer"
msgstr "Mixer"

184
#: sys/oss/gstossmixer.c:118
185 186 187
msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

188
#: sys/oss/gstossmixer.c:120
189 190 191
msgid "Record"
msgstr "Spela in"

192
#: sys/oss/gstossmixer.c:122
193 194 195
msgid "In-gain"
msgstr "Införstärkning"

196
#: sys/oss/gstossmixer.c:124
197 198 199
msgid "Out-gain"
msgstr "Utförstärkning"

200
#: sys/oss/gstossmixer.c:126
201 202 203
msgid "Line-1"
msgstr "Linje-1"

204
#: sys/oss/gstossmixer.c:128
205 206 207
msgid "Line-2"
msgstr "Linje-2"

208
#: sys/oss/gstossmixer.c:130
209 210 211
msgid "Line-3"
msgstr "Linje-3"

212
#: sys/oss/gstossmixer.c:132
213 214 215
msgid "Digital-1"
msgstr "Digital-1"

216
#: sys/oss/gstossmixer.c:134
217 218 219
msgid "Digital-2"
msgstr "Digital-2"

220
#: sys/oss/gstossmixer.c:136
221 222 223
msgid "Digital-3"
msgstr "Digital-3"

224
#: sys/oss/gstossmixer.c:138
225 226 227
msgid "Phone-in"
msgstr "Tele-in"

228
#: sys/oss/gstossmixer.c:140
229 230 231
msgid "Phone-out"
msgstr "Tele-ut"

232
#: sys/oss/gstossmixer.c:142
233 234 235
msgid "Video"
msgstr "Video"

236
#: sys/oss/gstossmixer.c:144
237 238 239
msgid "Radio"
msgstr "Radio"

240
#: sys/oss/gstossmixer.c:146
241 242 243
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

244
#: sys/v4l/v4l_calls.c:158
245 246 247
msgid "No device specified."
msgstr "Ingen enheten angiven."

248
#: sys/v4l/v4l_calls.c:171 sys/v4l2/v4l2_calls.c:397
249 250 251 252
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
msgstr "Kunde inte öppna enheten \"%s\" för läsning och skrivning."

253
#: sys/v4l/v4l_calls.h:50
254 255 256
msgid "Device is not open."
msgstr "Enheten är inte öppen."

257
#: sys/v4l/v4l_calls.h:59
258 259 260
msgid "Device is open."
msgstr "Enheten är öppen."

261
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:411
262 263 264 265
#, c-format
msgid "Device \"%s\" is not a capture device."
msgstr "Enheten \"%s\" är ingen fångstenhet."

266
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:255
267 268 269 270
#, c-format
msgid "Could not get buffers from device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte få tag i buffertar från enheten \"%s\"."

271
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:264
272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376
#, c-format
msgid "Could not get enough buffers from device \"%s\"."
msgstr "Kunde inte få tag i tillräckligt många buffertar från enheten \"%s\"."

#~ msgid "Line"
#~ msgstr "Linje"

#~ msgid "Digital"
#~ msgstr "Digital"

#~ msgid "Phone in"
#~ msgstr "Tele in"

#~ msgid "Phone out"
#~ msgstr "Tele ut"

#~ msgid "Address of the server to contact for CD queries"
#~ msgstr "Adress till servern som ska kontaktas för cd-frågor"

#~ msgid "Information to send to server"
#~ msgstr "Information att skicka till server"

#~ msgid "Port"
#~ msgstr "Port"

#~ msgid "Server name"
#~ msgstr "Servernamn"

#~ msgid "Server type"
#~ msgstr "Servertyp"

#~ msgid "The hostname that will be sent with all queries"
#~ msgstr "Värdnamnet som kommer att skickas med alla frågor"

#~ msgid "The port that the server is running the database on"
#~ msgstr "Porten som servern kör databasen på"

#~ msgid ""
#~ "There was an error displaying help: \n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Det uppstod ett fel vid visning av hjälp: \n"
#~ "%s"

#~ msgid "Login Information"
#~ msgstr "Inloggningsinformation"

#~ msgid "Sen_d no information"
#~ msgstr "Ski_cka ingen information"

#~ msgid "Send real _information"
#~ msgstr "Skicka verklig _information"

#~ msgid "Send _other information:"
#~ msgstr "Skicka _annan information:"

#~ msgid "_Name:"
#~ msgstr "_Namn:"

#~ msgid "Hostna_me:"
#~ msgstr "Värdna_mn:"

#~ msgid "Server"
#~ msgstr "Server"

#~ msgid "Location"
#~ msgstr "Plats"

#~ msgid "_Update Server List"
#~ msgstr "_Uppdatera serverlistan"

#~ msgid "Other _server:"
#~ msgstr "Annan _server:"

#~ msgid "Hos_tname:"
#~ msgstr "Vä_rdnamn:"

#~ msgid "_Port:"
#~ msgstr "_Port:"

#~ msgid "CD Database Preferences"
#~ msgstr "Inställningar för cd-databas"

#~ msgid "Unknown / Unknown"
#~ msgstr "Okänd / Okänd"

#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "Okänd"

#~ msgid "Multiple matches..."
#~ msgstr "Flera träffar..."

#~ msgid "Category"
#~ msgstr "Kategori"

#~ msgid "Disc ID"
#~ msgstr "Skiv-ID"

#~ msgid "Artist and Title"
#~ msgstr "Artist och titel"

#~ msgid "Unknown track"
#~ msgstr "Okänt spår"

#~ msgid "CD Database"
#~ msgstr "Cd-databas"

#~ msgid "Modify your CD database preferences"
#~ msgstr "Ändra dina inställningar för cd-databas"

#~ msgid "Blues"
#~ msgstr "Blues"

#~ msgid "Classical Rock"
#~ msgstr "Klassisk rock"

#~ msgid "Country"
#~ msgstr "Country"

#~ msgid "Dance"
#~ msgstr "Dance"

#~ msgid "Disco"
#~ msgstr "Disco"

#~ msgid "Funk"
#~ msgstr "Funk"

#~ msgid "Grunge"
#~ msgstr "Grunge"

#~ msgid "Hip-Hop"
#~ msgstr "Hip-Hop"

#~ msgid "Jazz"
#~ msgstr "Jazz"

#~ msgid "Metal"
#~ msgstr "Metal"

#~ msgid "New Age"
#~ msgstr "New Age"

#~ msgid "Oldies"
#~ msgstr "Gamla godingar"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Annat"

#~ msgid "Pop"
#~ msgstr "Pop"

#~ msgid "R&B"
#~ msgstr "R&B"

#~ msgid "Rap"
#~ msgstr "Rap"

#~ msgid "Reggae"
#~ msgstr "Reggae"

#~ msgid "Rock"
#~ msgstr "Rock"

#~ msgid "Techno"
#~ msgstr "Techno"

#~ msgid "Industrial"
#~ msgstr "Industrial"

#~ msgid "Alternative"
#~ msgstr "Alternativmusik"

#~ msgid "Ska"
#~ msgstr "Ska"

#~ msgid "Death Metal"
#~ msgstr "Death Metal"

#~ msgid "Pranks"
#~ msgstr "Pranks"

#~ msgid "Soundtrack"
#~ msgstr "Filmmusik"

#~ msgid "Euro-Techno"
#~ msgstr "Euro-Techno"

#~ msgid "Ambient"
#~ msgstr "Ambient"

#~ msgid "Trip-Hop"
#~ msgstr "Trip-Hop"

#~ msgid "Vocal"
#~ msgstr "Vocal"

#~ msgid "Jazz+Funk"
#~ msgstr "Jazz+Funk"

#~ msgid "Fusion"
#~ msgstr "Fusion"

#~ msgid "Trance"
#~ msgstr "Trance"

#~ msgid "Classical"
#~ msgstr "Klassiskt"

#~ msgid "Instrumental"
#~ msgstr "Instrumentellt"

#~ msgid "Acid"
#~ msgstr "Acid"

#~ msgid "House"
#~ msgstr "House"

#~ msgid "Game"
#~ msgstr "Spel"

#~ msgid "Sound Clip"
#~ msgstr "Ljudklipp"

#~ msgid "Gospel"
#~ msgstr "Gospel"

#~ msgid "Noise"
#~ msgstr "Brus"

#~ msgid "Alt"
#~ msgstr "Alt"

#~ msgid "Soul"
#~ msgstr "Soul"

#~ msgid "Punk"
#~ msgstr "Punk"

#~ msgid "Space"
#~ msgstr "Space"

#~ msgid "Meditative"
#~ msgstr "Meditativt"

#~ msgid "Instrumental Pop"
#~ msgstr "Instrumentell pop"

#~ msgid "Instrumental Rock"
#~ msgstr "Instrumentell rock"

#~ msgid "Ethnic"
#~ msgstr "Folkmusik"

#~ msgid "Gothic"
#~ msgstr "Gotiskt"

#~ msgid "Darkwave"
#~ msgstr "Darkwave"

#~ msgid "Techno-Industrial"
#~ msgstr "Techno-Industrial"

#~ msgid "Electronic"
#~ msgstr "Electroniskt"

#~ msgid "Pop-Folk"
#~ msgstr "Pop-Folk"

#~ msgid "Eurodance"
#~ msgstr "Eurodance"

#~ msgid "Dream"
#~ msgstr "Dream"

#~ msgid "Southern Rock"
#~ msgstr "Southern Rock"

#~ msgid "Comedy"
#~ msgstr "Komedi"

#~ msgid "Cult"
#~ msgstr "Kult"

#~ msgid "Gangsta Rap"
#~ msgstr "Gangsta Rap"

#~ msgid "Top 40"
#~ msgstr "Topp 40"

#~ msgid "Christian Rap"
#~ msgstr "Kristen rap"

#~ msgid "Pop/Funk"
#~ msgstr "Pop/Funk"

#~ msgid "Jungle"
#~ msgstr "Jungle"

#~ msgid "Native American"
#~ msgstr "Amerikansk urbefolkning"

#~ msgid "Cabaret"
#~ msgstr "Kabaré"

#~ msgid "New Wave"
#~ msgstr "New Wave"

#~ msgid "Psychedelic"
#~ msgstr "Psykedeliskt"

#~ msgid "Rave"
#~ msgstr "Rejv"

#~ msgid "Showtunes"
#~ msgstr "Showtunes"

#~ msgid "Trailer"
#~ msgstr "Trailer"

#~ msgid "Lo-Fi"
#~ msgstr "Lo-Fi"

#~ msgid "Tribal"
#~ msgstr "Tribal"

#~ msgid "Acid Punk"
#~ msgstr "Acid Punk"

#~ msgid "Acid Jazz"
#~ msgstr "Acid Jazz"

#~ msgid "Polka"
#~ msgstr "Polka"

#~ msgid "Retro"
#~ msgstr "Retro"

#~ msgid "Musical"
#~ msgstr "Musikal"

#~ msgid "Rock & Roll"
#~ msgstr "Rock & Roll"

#~ msgid "Hard Rock"
#~ msgstr "Hårdrock"

#~ msgid "Folk"
#~ msgstr "Folk"

#~ msgid "Folk/Rock"
#~ msgstr "Folk/Rock"

#~ msgid "National Folk"
#~ msgstr "Nationell Folk"

#~ msgid "Swing"
#~ msgstr "Swing"

#~ msgid "Fast-Fusion"
#~ msgstr "Fast-Fusion"

#~ msgid "Bebop"
#~ msgstr "Bebop"

#~ msgid "Latin"
#~ msgstr "Latinskt"

#~ msgid "Revival"
#~ msgstr "Uppväckelse"

#~ msgid "Celtic"
#~ msgstr "Keltiskt"

#~ msgid "Bluegrass"
#~ msgstr "Bluegrass"

#~ msgid "Avantgarde"
#~ msgstr "Avantgarde"

#~ msgid "Gothic Rock"
#~ msgstr "Gotisk rock"

#~ msgid "Progressive Rock"
#~ msgstr "Progressiv rock"

#~ msgid "Psychedelic Rock"
#~ msgstr "Psykedelisk rock"

#~ msgid "Symphonic Rock"
#~ msgstr "Symfonisk rock"

#~ msgid "Slow Rock"
#~ msgstr "Slow Rock"

#~ msgid "Big Band"
#~ msgstr "Big Band"

#~ msgid "Chorus"
#~ msgstr "Kör"

#~ msgid "Easy Listening"
#~ msgstr "Lättlyssnat"

#~ msgid "Acoustic"
#~ msgstr "Akustiskt"

#~ msgid "Humour"
#~ msgstr "Humor"

#~ msgid "Speech"
#~ msgstr "Tal"

#~ msgid "Chanson"
#~ msgstr "Chanson"

#~ msgid "Opera"
#~ msgstr "Opera"

#~ msgid "Chamber Music"
#~ msgstr "Kammarmusik"

#~ msgid "Sonata"
#~ msgstr "Sonat"

#~ msgid "Symphony"
#~ msgstr "Symfoni"

#~ msgid "Booty Bass"
#~ msgstr "Booty Bass"

#~ msgid "Primus"
#~ msgstr "Primus"

#~ msgid "Porn Groove"
#~ msgstr "Porn Groove"

#~ msgid "Satire"
#~ msgstr "Satir"

#~ msgid "Slow Jam"
#~ msgstr "Slow Jam"

#~ msgid "Club"
#~ msgstr "Klubb"

#~ msgid "Tango"
#~ msgstr "Tango"

#~ msgid "Samba"
#~ msgstr "Samba"

#~ msgid "Folklore"
#~ msgstr "Folklore"

#~ msgid "Ballad"
#~ msgstr "Ballad"

#~ msgid "Power Ballad"
#~ msgstr "Power Ballad"

#~ msgid "Rhythmic Soul"
#~ msgstr "Rhythmic Soul"

#~ msgid "Freestyle"
#~ msgstr "Freestyle"

#~ msgid "Duet"
#~ msgstr "Duett"

#~ msgid "Punk Rock"
#~ msgstr "Punkrock"

#~ msgid "Drum Solo"
#~ msgstr "Trumsolo"

#~ msgid "A Cappella"
#~ msgstr "A cappella"

#~ msgid "Euro-House"
#~ msgstr "Euro-House"

#~ msgid "Dance Hall"
#~ msgstr "Dance Hall"

#~ msgid "Goa"
#~ msgstr "Goa"

#~ msgid "Drum & Bass"
#~ msgstr "Drum & Bass"

#~ msgid "Club-House"
#~ msgstr "Club-House"

#~ msgid "Hardcore"
#~ msgstr "Hardcore"

#~ msgid "Terror"
#~ msgstr "Terror"

#~ msgid "Indie"
#~ msgstr "Indie"

#~ msgid "BritPop"
#~ msgstr "BritPop"

#~ msgid "Negerpunk"
#~ msgstr "Negerpunk"

#~ msgid "Polsk Punk"
#~ msgstr "Polsk Punk"

#~ msgid "Beat"
#~ msgstr "Beat"

#~ msgid "Christian Gangsta Rap"
#~ msgstr "Kristen gangsta rap"

#~ msgid "Heavy Metal"
#~ msgstr "Heavy Metal"

#~ msgid "Black Metal"
#~ msgstr "Black Metal"

#~ msgid "Crossover"
#~ msgstr "Crossover"

#~ msgid "Contemporary Christian"
#~ msgstr "Modern kristen"

#~ msgid "Christian Rock"
#~ msgstr "Kristen rock"

#~ msgid "Merengue"
#~ msgstr "Merengue"

#~ msgid "Salsa"
#~ msgstr "Salsa"

#~ msgid "Thrash Metal"
#~ msgstr "Thrash Metal"

#~ msgid "Anime"
#~ msgstr "Anime"

#~ msgid "JPop"
#~ msgstr "JPop"

#~ msgid "Synthpop"
#~ msgstr "Synthpop"

#~ msgid "Nu-Metal"
#~ msgstr "Nu-Metal"

#~ msgid "Art Rock"
#~ msgstr "Art rock"

#~ msgid "Editing Disc ID: %s"
#~ msgstr "Redigerar skivid: %s"

#~ msgid "Editing Disc ID: "
#~ msgstr "Redigerar skivid: "

#~ msgid "_Artist:"
#~ msgstr "_Artist:"

#~ msgid "Disc _Title:"
#~ msgstr "Skiv_titel:"

#~ msgid "Show advanced disc options"
#~ msgstr "Visa avancerade skivalternativ"

#~ msgid "Hide advanced disc options"
#~ msgstr "Dölj avancerade skivalternativ"

#~ msgid "_Disc comments:"
#~ msgstr "_Skivkommentarer:"

#~ msgid "_Genre:"
#~ msgstr "_Genre:"

#~ msgid "_Year:"
#~ msgstr "_År:"

#~ msgid "Title"
#~ msgstr "Titel"

#~ msgid "Length"
#~ msgstr "Längd"

#~ msgid "Show advanced track options"
#~ msgstr "Visa avancerade spåralternativ"

#~ msgid "Hide advanced track options"
#~ msgstr "Dölj avancerade spåralternativ"

#~ msgid "_Extra track data:"
#~ msgstr "_Extra spårdata:"

#~ msgid "Time Line"
#~ msgstr "Tidslinje"

#~ msgid "Line for displaying the time elapsed for the current track"
#~ msgstr "Linje för visning av den tid som gått tid för aktuellt spår"

#~ msgid "Info Line"
#~ msgstr "Informationsrad"

#~ msgid "Line for displaying information"
#~ msgstr "Rad för visning av information"

#~ msgid "Artist Line"
#~ msgstr "Artistrad"

#~ msgid "Line for displaying the name of the artist"
#~ msgstr "Rad för visning av namnet på artisten"

#~ msgid "Album Line"
#~ msgstr "Albumrad"

#~ msgid "Line for displaying the name of the album"
#~ msgstr "Rad för visning av namnet på albumet"

#~ msgid "Play"
#~ msgstr "Spela"

#~ msgid "Pause"
#~ msgstr "Paus"

#~ msgid "Playing %s - %s"
#~ msgstr "Spelar %s - %s"

#~ msgid "Unknown Artist"
#~ msgstr "Okänd artist"

#~ msgid "Unknown Album"
#~ msgstr "Okänt album"

#~ msgid "Playing"
#~ msgstr "Spelar"

#~ msgid "Paused"
#~ msgstr "Gör paus"

#~ msgid "CD Player"
#~ msgstr "Cd-spelare"

#~ msgid "Stopped"
#~ msgstr "Stoppad"

#~ msgid "Disc error"
#~ msgstr "Skivfel"

#~ msgid "No disc"
#~ msgstr "Ingen skiva"

#~ msgid "Data CD"
#~ msgstr "Data-cd"

#~ msgid "No Cdrom"
#~ msgstr "Ingen cd-rom"

#~ msgid "Drive Error"
#~ msgstr "Enhetsfel"

#~ msgid "You do not seem to have permission to access %s."
#~ msgstr "Du verkar inte ha rättighet att komma åt %s."

#~ msgid "Unknown artist"
#~ msgstr "Okänd artist"

#~ msgid "Unknown disc"
#~ msgstr "Okänd skiva"

#~ msgid "%d - Unknown"
#~ msgstr "%d - okänd"

#~ msgid "P_revious track"
#~ msgstr "F_öregående spår"

#~ msgid "_Stop"
#~ msgstr "_Stopp"

#~ msgid "_Play / Pause"
#~ msgstr "S_pela/Paus"

#~ msgid "_Next track"
#~ msgstr "_Nästa spår"

#~ msgid "_Eject disc"
#~ msgstr "_Mata ut skiva"

#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Hjälp"

#~ msgid "_About CD player"
#~ msgstr "_Om cd-spelare"

#~ msgid "Set device"
#~ msgstr "Ställ in enhet"

#~ msgid "No CD device"
#~ msgstr "Ingen cd-enhet"

#~ msgid "_Details"
#~ msgstr "_Detaljer"

#~ msgid "_Set device"
#~ msgstr "_Ställ in enhet"

#~ msgid "Invalid CD device"
#~ msgstr "Ogiltig cd-enhet"

#~ msgid "Volume control"
#~ msgstr "Volymkontroll"

#~ msgid "Position"
#~ msgstr "Position"

#~ msgid "Open track editor"
#~ msgstr "Öppna spårredigerare"

#~ msgid "Track editor"
#~ msgstr "Spårredigerare"

#~ msgid "Open preferences"
#~ msgstr "Öppna inställningar"

#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "Inställningar"

#~ msgid "Track List"
#~ msgstr "Spårlista"

#~ msgid "Previous track"
#~ msgstr "Föregående spår"

#~ msgid "Previous"
#~ msgstr "Föregående"

#~ msgid "Rewind"
#~ msgstr "Spola tillbaka"

#~ msgid "Play / Pause"
#~ msgstr "Spela/Paus"

#~ msgid "Stop"
#~ msgstr "Stopp"

#~ msgid "Fast forward"
#~ msgstr "Snabbspola"

#~ msgid "Next track"
#~ msgstr "Nästa spår"

#~ msgid "Eject CD"
#~ msgstr "Mata ut cd"

#~ msgid "Eject"
#~ msgstr "Mata ut"

#~ msgid "CD device to use"
#~ msgstr "Cd-enhet att använda"

#~ msgid "Only start if there isn't already a CD player application running"
#~ msgstr "Starta endast om det inte finns ett annat cd-spelarprogram som kör"

#~ msgid "Play the CD on startup"
#~ msgstr "Spela cd-skivan vid uppstart"

#~ msgid "Cannot create player"
#~ msgstr "Kan inte skapa spelare"

#~ msgid "Play audio CDs"
#~ msgstr "Spela ljud-cd"

#~ msgid "CD player theme"
#~ msgstr "Cd-spelartema"

#~ msgid "Device path"
#~ msgstr "Enhetssökväg"

#~ msgid "Record sound clips"
#~ msgstr "Spela in ljudklipp"

#~ msgid "Sound Recorder"
#~ msgstr "Ljudinspelare"

#~ msgid "About"
#~ msgstr "Om"

#~ msgid "Close"
#~ msgstr "Stäng"

#~ msgid "Close this window"
#~ msgstr "Stäng detta fönster"

#~ msgid "Contents"
#~ msgstr "Innehåll"

#~ msgid "Create a new sample"
#~ msgstr "Skapa ett nytt ljudklipp"

#~ msgid "File Information"
#~ msgstr "Filinformation"

#~ msgid "File _Information"
#~ msgstr "Fil_information"

#~ msgid "Main toolbar"
#~ msgstr "Huvudverktygsrad"

#~ msgid "New"
#~ msgstr "Nytt"

#~ msgid "Open"
#~ msgstr "Öppna"

#~ msgid "Open a file"
#~ msgstr "Öppna en fil"

#~ msgid "Play sound"
#~ msgstr "Spela ljud"

#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Avsluta"

#~ msgid "Quit the application"
#~ msgstr "Avsluta programmet"

#~ msgid "Recent _Files"
#~ msgstr "Senaste _filer"

#~ msgid "Record sound"
#~ msgstr "Spela in ljud"

#~ msgid "Run Mixer"
#~ msgstr "Kör mixer"

#~ msgid "Run _Mixer"
#~ msgstr "Kör _mixer"

#~ msgid "Run the audio mixer"
#~ msgstr "Kör ljudmixern"

#~ msgid "Save"
#~ msgstr "Spara"

#~ msgid "Save As"
#~ msgstr "Spara som"

#~ msgid "Save _As..."
#~ msgstr "Spara so_m..."

#~ msgid "Save the current file"
#~ msgstr "Spara den aktuella filen"

#~ msgid "Save the current file with a different name"
#~ msgstr "Spara den aktuella filen med ett annat namn"

#~ msgid "Show information about the current file"
#~ msgstr "Visa information om den aktuella filen"

#~ msgid "Show information for Sound Recorder"
#~ msgstr "Visa information för ljudinspelaren"

#~ msgid "Stop sound"
#~ msgstr "Stoppa ljud"

#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Om"

#~ msgid "_Close Window"
#~ msgstr "S_täng fönster"

#~ msgid "_Contents"
#~ msgstr "_Innehåll"

#~ msgid "_Control"
#~ msgstr "_Kontroll"

#~ msgid "_File"
#~ msgstr "_Fil"

#~ msgid "_New"
#~ msgstr "_Nytt"

#~ msgid "_Open..."
#~ msgstr "_Öppna..."

#~ msgid "_Play"
#~ msgstr "_Spela"

#~ msgid "_Quit"
#~ msgstr "_Avsluta"

#~ msgid "_Record"
#~ msgstr "Spela _in"

#~ msgid "_Save"
#~ msgstr "_Spara"

#~ msgid "hours"
#~ msgstr "timmar"

#~ msgid "hour"
#~ msgstr "timme"

#~ msgid "minutes"
#~ msgstr "minuter"

#~ msgid "minute"
#~ msgstr "minut"

#~ msgid "seconds"
#~ msgstr "sekunder"

#~ msgid "second"
#~ msgstr "sekund"

#~ msgid "Ready"
#~ msgstr "Klar"

#~ msgid "Save file as"
#~ msgstr "Spara fil som"

#~ msgid "%s is not installed in the path."
#~ msgstr "%s är inte installerad i sökvägen."

#~ msgid "There was an error starting %s: %s"
#~ msgstr "Det uppstod ett fel vid start av %s: %s"

#~ msgid "%s (Has not been saved)"
#~ msgstr "%s (Har inte sparats)"

#~ msgid "Unknown size"
#~ msgstr "Okänd storlek"

#~ msgid "%.1f kHz"
#~ msgstr "%.1f kHz"

#~ msgid "%.0f kb/s"
#~ msgstr "%.0f kb/s"

#~ msgid "1 (mono)"
#~ msgstr "1 (mono)"

#~ msgid "2 (stereo)"
#~ msgstr "2 (stereo)"

#~ msgid "%s Information"
#~ msgstr "Information om %s"

#~ msgid "Folder:"
#~ msgstr "Mapp:"

#~ msgid "Filename:"
#~ msgstr "Filnamn:"

#~ msgid "File size:"
#~ msgstr "Filstorlek:"

#~ msgid "Audio Information"
#~ msgstr "Ljudinformation"

#~ msgid "Song length:"
#~ msgstr "Låtlängd:"

#~ msgid "Number of channels:"
#~ msgstr "Antal kanaler:"

#~ msgid "Sample rate:"
#~ msgstr "Samplingsfrekvens:"

#~ msgid "Bit rate:"
#~ msgstr "Bithastighet:"

#~ msgid "Playing..."
#~ msgstr "Spelar upp..."

#~ msgid "%s.%s - Sound Recorder"
#~ msgstr "%s.%s - Ljudinspelare"

#~ msgid "Recording..."
#~ msgstr "Spelar in..."

#~ msgid "Record as"
#~ msgstr "Spela in som"

#~ msgid "File information"
#~ msgstr "Filinformation"

#~ msgid "<none>"
#~ msgstr "<ingen>"

#~ msgid "Length:"
#~ msgstr "Längd:"

#~ msgid "Adjust the volume level"
#~ msgstr "Justera nivån på volymen"

#~ msgid "Volume Control"
#~ msgstr "Volymkontroll"

#~ msgid "%s Slider"
#~ msgstr "%s-skjutreglage"

#~ msgid "Channel %d of %s Slider"
#~ msgstr "Kanal %d för %s-skjutreglage"

#~ msgid "%s Slider %d"
#~ msgstr "%s-skjutreglage %d"

#~ msgid "Lock"
#~ msgstr "Lås"

#~ msgid "%s Lock"
#~ msgstr "%s-lås"

# jdahlin vill ha "tyst" istället för "tysta"
#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Tyst"

#~ msgid "%s Mute"
#~ msgstr "%s tyst"

#~ msgid "Rec."
#~ msgstr "Insp."

#~ msgid "%s Record"
#~ msgstr "%s-inspelning"

#~ msgid "GStreamer Volume Control"
#~ msgstr "GStreamer-volymkontroll"

#~ msgid "Sorry, no mixer elements and/or devices found"
#~ msgstr "Tyvärr, inga mixerelement och/eller mixerenheter hittades"

#~ msgid "Failure instantiating main window"
#~ msgstr "Misslyckades med att instantiera huvudfönstret"

#~ msgid "Configure defaults for GStreamer applications"
#~ msgstr "Konfigurera standardalternativ för GStreamer-program"

#~ msgid "Multimedia Systems Selector"
#~ msgstr "Väljare för multimediasystem"

#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"

#~ msgid "<b>Default Sink</b>"
#~ msgstr "<b>Standardutgång</b>"

#~ msgid "<b>Default Source</b>"
#~ msgstr "<b>Standardkälla</b>"

#~ msgid "Audio"
#~ msgstr "Ljud"

#~ msgid "Click Ok to finish."
#~ msgstr "Klicka på OK för att slutföra."

#~ msgid "GStreamer Preferences"
#~ msgstr "Inställningar för GStreamer"

#~ msgid "Pipe_line:"
#~ msgstr "Pipe_line:"

#~ msgid "Te_st"
#~ msgstr "Te_sta"

#~ msgid "Testing Pipeline"
#~ msgstr "Testar pipeline"

#~ msgid "_Input:"
#~ msgstr "_Ingång:"

#~ msgid "_Output:"
#~ msgstr "_Utgång:"

#~ msgid "_Pipeline:"
#~ msgstr "_Pipeline:"

#~ msgid "_Test"
#~ msgstr "_Testa"

#~ msgid "Custom"
#~ msgstr "Anpassad"

#~ msgid "Failed to construct test pipeline for '%s'"
#~ msgstr "Misslyckades med att konstruera testpipeline för \"%s\""

#~ msgid "There was an error displaying help: %s"
#~ msgstr "Det uppstod ett fel vid visning av hjälp: %s"

#~ msgid "Editing profile \"%s\""
#~ msgstr "Redigerar profilen \"%s\""

#~ msgid "<not named>"
#~ msgstr "<inte namngiven>"

#~ msgid "<not described>"
#~ msgstr "<inte beskriven>"

#~ msgid "There was an error getting the list of gm_audio profiles. (%s)\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1377
#~ msgstr "Det uppstod ett fel vid hämtandet av listan med gm_audio-profiler. (%s)\n"
1378

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1379 1380
#~ msgid "There was an error subscribing to notification of terminal profile list changes. (%s)\n"
#~ msgstr "Det uppstod ett problem vid prenumeration på notifiering av ändringar i terminalprofilslistan. (%s)\n"
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423

#~ msgid "There was an error forgetting profile dir %s. (%s)\n"
#~ msgstr "Det uppstod ett fel vid glömmandet av profilkatalogen %s. (%s)\n"

#~ msgid "<no description>"
#~ msgstr "<ingen beskrivning>"

#~ msgid "identity"
#~ msgstr "identitet"

#~ msgid "wav"
#~ msgstr "wav"

#~ msgid "_Edit"
#~ msgstr "_Redigera"

#~ msgid "You must select one or more profiles to delete."
#~ msgstr "Du måste välja en eller flera profiler att ta bort."

#~ msgid "Delete these two profiles?\n"
#~ msgstr "Ta bort dessa två profiler?\n"

#~ msgid "Delete these %d profiles?\n"
#~ msgstr "Ta bort dessa %d profiler?\n"

#~ msgid "Delete profile \"%s\"?"
#~ msgstr "Ta bort profilen \"%s\"?"

#~ msgid "Delete Profile"
#~ msgstr "Ta bort profil"

#~ msgid "Edit GMAudio Profiles"
#~ msgstr "Redigera GMAudio-profiler"

#~ msgid "_Profiles:"
#~ msgstr "_Profiler:"

#~ msgid "You already have a profile called \"%s\""
#~ msgstr "Du har redan en profil med namnet \"%s\""

#~ msgid "GConf Error (FIXME): %s\n"
#~ msgstr "GConf-fel (FIXAMIG): %s\n"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1424 1425
#~ msgid "The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is installed incorrectly, so the dialog can't be displayed."
#~ msgstr "Filen \"%s\" saknas. Detta tyder på att programmet är felaktigt installerat så att dialogfönstret därför inte kan visas."
1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459

#~ msgid "Edit Audio Profile"
#~ msgstr "Redigera ljudprofil"

#~ msgid "File _Extension:"
#~ msgstr "Fil_ändelse:"

#~ msgid "New Profile"
#~ msgstr "Ny profil"

#~ msgid "Profile Description:"
#~ msgstr "Profilbeskrivning:"

#~ msgid "Profile _Description:"
#~ msgstr "Profil_beskrivning:"

#~ msgid "Profile _name:"
#~ msgstr "Profil_namn:"

#~ msgid "_Active ?"
#~ msgstr "_Aktiv?"

#~ msgid "_Create"
#~ msgstr "_Skapa"

#~ msgid "_GStreamer Pipeline:"
#~ msgstr "_GStreamer-rörledning:"

#~ msgid "_Profile name:"
#~ msgstr "_Profilnamn:"

#~ msgid "A description for the audio profile"
#~ msgstr "En beskrivning för ljudprofilen"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1460 1461
#~ msgid "A description of the profile, containing more information and describing when to use this profile."
#~ msgstr "En beskrivning av profilen som innehåller mer information och beskriver när profilen ska användas."
1462

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1463 1464
#~ msgid "A filename extension to be used when storing files encoded with this profile."
#~ msgstr "En filändelse som ska användas då filer som är kodade med denna profil lagras."
1465 1466

#~ msgid "A partial GStreamer pipeline to use for this profile."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1467
#~ msgstr "En ofullständig GStreamer-rörledning som ska användas för denna profil."
1468 1469 1470 1471

#~ msgid "A short name for the audio profile"
#~ msgstr "Ett kort namn för ljudprofilen"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1472 1473
#~ msgid "A short name for the audio profile, to be used in selections and uniquely identifying the profile."
#~ msgstr "Ett kort namn för ljudprofilen som kan användas i markeringar och som unikt identifierar profilen."
1474

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1475 1476
#~ msgid "List of audio recording profiles. The list contains strings naming subdirectories relative to /system/gstreamer/audio/profiles."
#~ msgstr "Lista med ljudinspelningsprofiler. Listan innehåller strängar som anger underkataloger relativa till /system/gstreamer/audio/profiles."
1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753

#~ msgid "List of profiles"
#~ msgstr "Lista med profiler"

#~ msgid "The default file extension for this profile"
#~ msgstr "Standardfiländelsen för denna profil"

#~ msgid "The partial GStreamer pipeline used"
#~ msgstr "Den ofullständiga GSTreamer-rörledning som används"

#~ msgid "Whether or not this profile is to be used"
#~ msgstr "Huruvida denna profil ska användas eller inte"

#~ msgid "Whether or not to use and display this profile."
#~ msgstr "Huruvida denna profil ska användas och visas eller inte."

#~ msgid ""
#~ "Cannot connect to sound daemon.\n"
#~ "Please run 'esd' at a command prompt."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte ansluta till ljuddemonen.\n"
#~ "Kör \"esd\" vid en kommandorad."

#~ msgid "Specify the X position of the meter."
#~ msgstr "Ange X-position för mätaren."

#~ msgid "X-Position"
#~ msgstr "X-position"

#~ msgid "Specify the Y position of the meter."
#~ msgstr "Ange Y-position för mätaren."

#~ msgid "Y-Position"
#~ msgstr "Y-position"

#~ msgid "Connect to the esd server on this host."
#~ msgstr "Anslut till esd-servern på denna dator."

#~ msgid "ESD Server Host"
#~ msgstr "ESD-serverdator"

#~ msgid "Open a vertical version of the meter."
#~ msgstr "Öppna en lodrät version av mätaren."

#~ msgid "Act as recording level meter."
#~ msgstr "Bli en inspelningsnivåmätare."

#~ msgid "Host is %s\n"
#~ msgstr "Värddatorn är %s\n"

#~ msgid "Recording level"
#~ msgstr "Inspelningsnivå"

#~ msgid "Volume Meter"
#~ msgstr "Volymmätare"

#~ msgid "Monitor the recording input volume"
#~ msgstr "Övervaka inspelningsvolymen"

#~ msgid "Recording level monitor"
#~ msgstr "Inspelningsnivåmätare"

#~ msgid "Monitor the sound output volume"
#~ msgstr "Övervaka ljudvolymen"

#~ msgid "Volume monitor"
#~ msgstr "Volymmätare"

#~ msgid "GStreamer"
#~ msgstr "GStreamer"

#~ msgid "_Replace"
#~ msgstr "_Ersätt"

#~ msgid ""
#~ "A file named \"%s\" already exists.\n"
#~ "Do you want to replace it with the one you are saving?"
#~ msgstr ""
#~ "Det finns redan en fil med namnet \"%s\".\n"
#~ "Vill du ersätta den med den du håller på att spara?"

#~ msgid "Unknown extension, doing nothing"
#~ msgstr "Okänd ändelse, gör ingenting"

#~ msgid "Could not build pipeline"
#~ msgstr "Kunde inte bygga rörledning"

#~ msgid "Saving %s..."
#~ msgstr "Sparar %s..."

#~ msgid "Slider"
#~ msgstr "Skjutreglage"

#~ msgid "Sliders"
#~ msgstr "Skjutreglage"

#~ msgid "%s - Sound Recorder"
#~ msgstr "%s - Ljudinspelare"

#~ msgid "Edit"
#~ msgstr "Redigera"

#~ msgid "Profiles:"
#~ msgstr "Profiler:"

#~ msgid "Profile:"
#~ msgstr "Profil:"

#~ msgid "Profiles"
#~ msgstr "Profiler"

#~ msgid "Profile"
#~ msgstr "Profil"

#~ msgid "_Active?"
#~ msgstr "_Aktiv?"

#~ msgid "_Active"
#~ msgstr "_Aktiv"

#~ msgid "DAC"
#~ msgstr "DAC"

#~ msgid "FM"
#~ msgstr "FM"

#~ msgid "DSP Input"
#~ msgstr "DSP-ingång"

#~ msgid "MIC"
#~ msgstr "Mik"

#~ msgid "Phone"
#~ msgstr "Tele"

#~ msgid "Mono"
#~ msgstr "Mono"

#~ msgid "Aux"
#~ msgstr "Aux"

#~ msgid "Center Input"
#~ msgstr "Mitteningång"

#~ msgid "Woofer Input"
#~ msgstr "Basingång"

#~ msgid "Surround Input"
#~ msgstr "Surroundingång"

#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Övergripande"

#~ msgid "Master Mono"
#~ msgstr "Övergripande mono"

#~ msgid "Master Digital"
#~ msgstr "Övergripande digial"

#~ msgid "Headphone"
#~ msgstr "Hörlurar"

#~ msgid "Phone Output"
#~ msgstr "Teleutgång"

#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Mittenutgång"

#~ msgid "Woofer"
#~ msgstr "Basutgång"

#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Surroundutgång"

#~ msgid "DSP Output"
#~ msgstr "DSP-utgång"

#~ msgid "Equalizer"
#~ msgstr "Equalizer"

#~ msgid "Fader"
#~ msgstr "Dämpare"

#~ msgid "Effect"
#~ msgstr "Effekt"

#~ msgid "3D Effect"
#~ msgstr "3D-effekt"

#~ msgid "Mic Gain"
#~ msgstr "Mik.förstärkning"

#~ msgid "Input Gain"
#~ msgstr "Införstärkning"

#~ msgid "Analog Loopback"
#~ msgstr "Analog återkoppling"

#~ msgid "Digital Loopback"
#~ msgstr "Digital återkoppling"

#~ msgid "Vol  "
#~ msgstr "Volym"

#~ msgid "Bass "
#~ msgstr "Bas"

#~ msgid "Trebl"
#~ msgstr "Diskant"

#~ msgid "Pcm  "
#~ msgstr "Pcm"

#~ msgid "Spkr "
#~ msgstr "Högt."

#~ msgid "Line "
#~ msgstr "Linje"

#~ msgid "Mic  "
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "CD   "
#~ msgstr "Cd   "

#~ msgid "Mix  "
#~ msgstr "Mixer"

#~ msgid "Pcm2 "
#~ msgstr "Pcm2"

#~ msgid "Rec  "
#~ msgstr "Insp."

#~ msgid "OGain"
#~ msgstr "Utförst."

#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjälp"

#~ msgid "Mixer device to use"
#~ msgstr "Mixerenhet att använda"

#~ msgid "Invalid mixer device"
#~ msgstr "Ogiltig mixerenhet"

#~ msgid "left %s"
#~ msgstr "vänster %s"

#~ msgid "Right %s"
#~ msgstr "Höger %s"

#~ msgid "A mixer for sound devices"
#~ msgstr "En mixer för ljudenheter"

#~ msgid "Shown"
#~ msgstr "Visas"

#~ msgid "Mixer label"
#~ msgstr "Mixeretikett"

#~ msgid "_Reset labels to their defaults"
#~ msgstr "_Återställ etiketter till deras standardvärden"

#~ msgid "Sound Recorder:"
#~ msgstr "Ljudinspelare:"

#~ msgid "Don't show this message again."
#~ msgstr "Visa inte detta meddelande igen."

#~ msgid ""
#~ "Could not find '%s'.\n"
#~ "Set the correct path to sox inpreferences under the tab 'paths'.\n"
#~ "\n"
#~ "If you don't have sox, you will not be able to record or do any effects."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte hitta \"%s\".\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1754
#~ "Ställ in korrekt sökväg till sox i inställningarna under fliken \"sökvägar\".\n"
1755
#~ "\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1756
#~ "Om du inte har sox kommer du inte att kunna spela in eller göra några effekter."
1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942

#~ msgid "Converting file..."
#~ msgstr "Konverterar fil..."

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Avbryt"

#~ msgid "Audioformat: "
#~ msgstr "Ljudformat: "

#~ msgid "Sample rate: "
#~ msgstr "Samplingsfrekvens: "

#~ msgid "Channels: "
#~ msgstr "Kanaler: "

#~ msgid "Cancel open"
#~ msgstr "Avbryt öppnande"

#~ msgid "Select a sound file"
#~ msgstr "Välj en ljudfil"

#~ msgid "%s is not installed in the path"
#~ msgstr "%s är inte installerad i sökvägen"

#~ msgid "Undoing all changes..."
#~ msgstr "Ångrar alla ändringar..."

#~ msgid ""
#~ "'%s' is a folder.\n"
#~ "Please select a sound file to be opened."
#~ msgstr ""
#~ "\"%s\" är en mapp.\n"
#~ "Välj en ljudfil att öppna."

#~ msgid ""
#~ "File '%s' doesn't exist.\n"
#~ "Please select an existing sound file to be opened."
#~ msgstr ""
#~ "Filen \"%s\" finns inte.\n"
#~ "Välj en existerande ljudfil att öppna."

#~ msgid "File '%s isn't a valid sound file."
#~ msgstr "Filen \"%s\" är inte en giltig ljudfil."

#~ msgid ""
#~ "'%s' is a folder.\n"
#~ "Please enter another filename."
#~ msgstr ""
#~ "\"%s\" är en mapp.\n"
#~ "Ange ett annat filnamn."

#~ msgid ""
#~ "<b>File '%s' already exists.</b>\n"
#~ "Do you want to overwrite it?"
#~ msgstr ""
#~ "<b>Filen \"%s\" finns redan.</b>\n"
#~ "Vill du skriva över den?"

#~ msgid "Cancel save"
#~ msgstr "Avbryt sparande"

#~ msgid "Overwrite"
#~ msgstr "Skriv över"

#~ msgid "Error saving '%s'"
#~ msgstr "Fel vid sparande av \"%s\""

#~ msgid ""
#~ "<b>Do you want to save the changes you made to \"%s\"?</b>\n"
#~ "\n"
#~ "Your changes will be lost if you don't save them."
#~ msgstr ""
#~ "<b>Vill du spara ändringarna som du har gjort i \"%s\"?</b>\n"
#~ "\n"
#~ "Ändringarna går förlorade om du inte sparar dem."

#~ msgid "Do_n't save"
#~ msgstr "Spara i_nte"

#~ msgid "Save %s?"
#~ msgstr "Spara %s?"

#~ msgid "Saving..."
#~ msgstr "Sparar..."

#~ msgid ""
#~ "The size of the current sample is more than\n"
#~ "%i Mb!"
#~ msgstr ""
#~ "Storleken på det aktuella ljudklippet är mer\n"
#~ "än %i MB!"

#~ msgid "Save sound file"
#~ msgstr "Spara ljudfil"

#~ msgid ""
#~ "The sound device is not ready. Please check that there isn't\n"
#~ "another program running that is using the device."
#~ msgstr ""
#~ "Ljudenheten är inte klar. Kontrollera att inte ett annat\n"
#~ "program är igång som blockerar enheten."

#~ msgid "Add echo"
#~ msgstr "Lägg till eko"

#~ msgid "Add echo to the current sample"
#~ msgstr "Lägg till eko till det aktuella ljudklippet"

#~ msgid "Echo"
#~ msgstr "Eko"

#~ msgid "_Undo All"
#~ msgstr "_Ångra alla"

#~ msgid "Undo all changes made on the current sample"
#~ msgstr "Ångra alla ändringar gjorda på det aktuella ljudklippet"

#~ msgid "Effects"
#~ msgstr "Effekter"

#~ msgid "16bit PCM"
#~ msgstr "16-bitars PCM"

#~ msgid "8bit PCM"
#~ msgstr "8-bitars PCM"

#~ msgid "stereo"
#~ msgstr "stereo"

#~ msgid "mono"
#~ msgstr "mono"

#~ msgid "Create new sample"
#~ msgstr "Skapa nytt ljudklipp"

#~ msgid "Play current sample"
#~ msgstr "Spela upp det aktuella ljudklippet"

#~ msgid "Stop playing/recording"
#~ msgstr "Sluta spela upp/in"

#~ msgid "Start recording"
#~ msgstr "Påbörja inspelning"

#~ msgid "Audio format: "
#~ msgstr "Ljudformat: "

#~ msgid "File '%s' doesn't exist; using default."
#~ msgstr "Filen \"%s\" finns inte; använder standardval."

#~ msgid "File '%s' isn't a supported soundfile."
#~ msgstr "Filen \"%s\" är inte en ljudfil som stöds."

#~ msgid "translator_credits"
#~ msgstr ""
#~ "Christian Rose\n"
#~ "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"

#~ msgid "translator-credits"
#~ msgstr ""
#~ "Christian Rose\n"
#~ "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"

#~ msgid "Sound Recorder Preferences"
#~ msgstr "Inställningar för ljudinspelare"

#~ msgid "Recording"
#~ msgstr "Inspelning"

#~ msgid "Time"
#~ msgstr "Tid"

#~ msgid "_Recording timeout: "
#~ msgstr "_Inspelningstimeout: "

#~ msgid "_Stop recording on timeout"
#~ msgstr "S_tanna inspelning vid time-out"

#~ msgid "_Open save dialog when recording is finished"
#~ msgstr "_Öppna spardialog när inspelningen är klar"

#~ msgid "Size"
#~ msgstr "Storlek"

#~ msgid "Show warning _message if size (MB) of sample becomes bigger than:"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
1943
#~ msgstr "Visa varnings_meddelande om ljudklippets storlek (MB) blir större än:"
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061

#~ msgid "Sto_p recording if size (MB) of sample becomes bigger than:"
#~ msgstr "Sta_nna inspelning om ljudklippets storlek (MB) blir större än:"

#~ msgid "Repetition"
#~ msgstr "Repetition"

#~ msgid "_Repeat the sound"
#~ msgstr "_Upprepa ljudet"

#~ msgid "Repeat _forever"
#~ msgstr "Upprepa _för evigt"

#~ msgid "_Number of times:"
#~ msgstr "_Antal gånger:"

#~ msgid "Paths"
#~ msgstr "Sökvägar"

#~ msgid "Program files"
#~ msgstr "Programfiler"

#~ msgid "_Path to sox:"
#~ msgstr "_Sökväg till sox:"

#~ msgid "_Apply"
#~ msgstr "_Verkställ"

#~ msgid "Folders"
#~ msgstr "Mappar"

#~ msgid "_Temporary folder:"
#~ msgstr "_Temporär mapp:"

#~ msgid "Apply"
#~ msgstr "Verkställ"

#~ msgid "Sound"
#~ msgstr "Ljud"

#~ msgid "Audio format:"
#~ msgstr "Ljudformat:"

#~ msgid "8 _bit PCM"
#~ msgstr "8-_bitars PCM"

#~ msgid "16 b_it PCM"
#~ msgstr "16-b_itars PCM"

#~ msgid "S_ample rate:"
#~ msgstr "S_amplingsfrekvens:"

#~ msgid "Mono or Stereo:"
#~ msgstr "Mono eller stereo:"

#~ msgid "_Mono"
#~ msgstr "_Mono"

#~ msgid "_Stereo"
#~ msgstr "_Stereo"

#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Stereo"

#~ msgid "Specify the geometry of the main window"
#~ msgstr "Ange huvudfönstrets geometri"

#~ msgid "GEOMETRY"
#~ msgstr "GEOMETRI"

#~ msgid "Specify a file to be opened"
#~ msgstr "Ange en fil att öppna"

#~ msgid "Specify a file to start recording"
#~ msgstr "Ange en fil att börja spela in till"

#~ msgid "Specify a file to start playing"
#~ msgstr "Ange en fil att börja spela upp"

#~ msgid "Sound recorder"
#~ msgstr "Ljudinspelare"

#~ msgid "Audio format: 8bit PCM"
#~ msgstr "Ljudformat: 8-bitars PCM"

#~ msgid "Audio format: 16bit PCM"
#~ msgstr "Ljudformat: 16-bitars PCM"

#~ msgid "Sample rate: %s"
#~ msgstr "Samplingsfrekvens: %s"

#~ msgid "Channels: mono"
#~ msgstr "Kanaler: mono"

#~ msgid "Channels: stereo"
#~ msgstr "Kanaler: stereo"

#~ msgid "Adding echo to sample..."
#~ msgstr "Lägger till eko till ljudklippet..."

#~ msgid "Send _other information"
#~ msgstr "Skicka _annan information"

#~ msgid "_Name"
#~ msgstr "_Namn"

#~ msgid "Hostname:"
#~ msgstr "Värdnamn:"

#~ msgid "Update Server List"
#~ msgstr "Uppdatera serverlistan"

#~ msgid "Hostname"
#~ msgstr "Värdnamn"

#~ msgid "Info to send to server"
#~ msgstr "Information att skicka till server"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
2062 2063
#~ msgid "This key specifies which user info will be sent to the server to contact for CD queries. Possible values are 0 (no info), 1 (real info) and 3 (other info)."
#~ msgstr "Denna nyckel anger vilken användarinformation som kommer att skickas till servern som kontaktas för cd-frågor. Möjliga värden är 0 (ingen information), 1 (verklig information) och 3 (annan information)."
2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136

#~ msgid "Send _no info"
#~ msgstr "Skicka in_gen information"

#~ msgid "Send real _info"
#~ msgstr "Skicka verklig _information"

#~ msgid "Send _other info..."
#~ msgstr "Skicka _annan information..."

#~ msgid "_Hostname:"
#~ msgstr "_Värdnamn:"

#~ msgid "Information Line"
#~ msgstr "Informationsrad"

#~ msgid "Default Sink"
#~ msgstr "Standardutgång"

#~ msgid "Sink"
#~ msgstr "Utgång"

#~ msgid "Default Source"
#~ msgstr "Standardkälla"

#~ msgid "Click OK to finish."
#~ msgstr "Klicka på OK för att slutföra."

#~ msgid "Pipeline:"
#~ msgstr "Pipeline:"

#~ msgid "Te_st..."
#~ msgstr "Te_sta..."

#~ msgid "Test"
#~ msgstr "Testa"

#~ msgid "Test..."
#~ msgstr "Testa..."

#~ msgid "_Test..."
#~ msgstr "_Testa..."

#~ msgid "Audio _Input:"
#~ msgstr "Ljud_ingång:"

#~ msgid "Video _Output:"
#~ msgstr "Video_utgång:"

#~ msgid "Play when the CD player starts"
#~ msgstr "Spela då cd-spelaren startar"

#~ msgid "Should the CD be ejected when the CD player quits"
#~ msgstr "Ska cd-skivan matas ut då cd-spelaren avslutas"

#~ msgid "CD Player _Device:"
#~ msgstr "Cd-spelar_enhet:"

#~ msgid "CD Player Behaviour"
#~ msgstr "Cd-spelarbeteende"

#~ msgid "Action on application exit"
#~ msgstr "Åtgärd vid programavslut"

#~ msgid "Action on start"
#~ msgstr "Åtgärd vid start"

#~ msgid "Should the CD player attempt to shut the CD drive on start up?"
#~ msgstr "Ska cd-spelaren försöka stänga cd-enheten vid uppstart?"

#~ msgid "Shut the CD tray on start"
#~ msgstr "Stäng cd-luckan vid start"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
2137 2138
#~ msgid "What action should the CD player perform on exit? 0 = Nothing, 1 = Stop playing, 2 = Eject the CD, 3 = Attempt to close the tray"
#~ msgstr "Vilken åtgärd ska cd-spelaren utföra vid avslut? 0 = ingenting, 1 = sluta spela, 2 = mata ut cd-skivan, 3 = försök stänga luckan"
2139

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
2140 2141
#~ msgid "What action should the CD player perform on start up? 0 = Nothing, 1 = Start playing, 2 = Stop playing"
#~ msgstr "Vilken åtgärd ska cd-spelaren utföra vid uppstart? 0 = ingenting, 1 = börja spela, 2 = sluta spela"
2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299

#~ msgid "Do _nothing"
#~ msgstr "Gör i_nget"

#~ msgid "Do nothing when CD Player starts"
#~ msgstr "Gör ingenting då cd-spelaren startar"

#~ msgid "Start _playing CD"
#~ msgstr "Börja s_pela cd"

#~ msgid "_Stop playing CD"
#~ msgstr "_Sluta spela cd"

#~ msgid "Stop playing CD when CD Player starts"
#~ msgstr "Stoppa uppspelning av cd-skiva då cd-spelaren startar"

#~ msgid "Attempt to _close CD tray"
#~ msgstr "Försök s_tänga cd-luckan"

#~ msgid "When CD player quits"
#~ msgstr "Då cd-spelaren avslutas"

#~ msgid "Do not_hing"
#~ msgstr "Gör in_get"

#~ msgid "Do nothing when CD Player exits"
#~ msgstr "Gör ingenting då cd-spelaren avslutas"

#~ msgid "S_top playing CD"
#~ msgstr "S_luta spela cd"

#~ msgid "Attempt to _open CD tray"
#~ msgstr "Försök att _öppna cd-luckan"

#~ msgid "Attempt to c_lose CD tray"
#~ msgstr "Försök att st_änga cd-luckan"

#~ msgid "Theme name"
#~ msgstr "Temanamn"

#~ msgid "Rythmic Soul"
#~ msgstr "Rythmic Soul"

#~ msgid "Folder"
#~ msgstr "Mapp"

#~ msgid "Folders:"
#~ msgstr "Mappar:"

#~ msgid "Audio Information:"
#~ msgstr "Ljudinformation:"

#~ msgid "Testing..."
#~ msgstr "Testar..."

#~ msgid "Copyright (C) 2001, 2002"
#~ msgstr "Copyright © 2001, 2002"

#~ msgid "About Sound Recorder"
#~ msgstr "Om ljudinspelaren"

#~ msgid "Run mixer"
#~ msgstr "Kör mixer"

#~ msgid "%s (Has not been saved"
#~ msgstr "%s (Har inte sparats"

#~ msgid "Unknown length"
#~ msgstr "Okänd längd"

#~ msgid "%.1f khz/s"
#~ msgstr "%.1f kHz/s"

#~ msgid "File Information:"
#~ msgstr "Filinformation:"

#~ msgid "Directory:"
#~ msgstr "Katalog:"

#~ msgid "don't restore mixer-settings from configuration"
#~ msgstr "återställ inte mixerinställningar från konfigurationen"

#~ msgid "restore mixer-settings from configuration"
#~ msgstr "återställ mixerinställningar från konfigurationen"

#~ msgid "initialise the mixer(s) from stored configuration and exit"
#~ msgstr "initiera mixern (mixrarna) från sparade inställningar och avsluta"

#~ msgid "don't save (modified) mixer-settings into configuration"
#~ msgstr "spara inte (modifierade) mixerinställningar till konfigurationen"

#~ msgid "Recording Level Monitor"
#~ msgstr "Inspelningsnivåmätare"

#~ msgid "Volume Monitor"
#~ msgstr "Volymmätare"

#~ msgid "On startup"
#~ msgstr "Vid uppstart"

#~ msgid "Restore saved mixer levels on startup"
#~ msgstr "Återställ sparade mixernivåer vid uppstart"

#~ msgid "GUI"
#~ msgstr "Grafiskt användargränssnitt"

#~ msgid "Show mixer icons"
#~ msgstr "Visa mixerikoner"

#~ msgid "Show mixer labels"
#~ msgstr "Visa mixeretiketter"

#~ msgid "Labels"
#~ msgstr "Etiketter"

#~ msgid "CDDB"
#~ msgstr "CDDB"

#~ msgid "CDDB Properties"
#~ msgstr "Egenskaper för CDDB"

#~ msgid "%s is not a CDROM drive\n"
#~ msgstr "%s är ingen cdrom-enhet\n"

#~ msgid "%s is a CDROM drive\n"
#~ msgstr "%s är en cdrom-enhet\n"

#~ msgid "%s is not a CDROM drive"
#~ msgstr "%s är ingen cdrom-enhet"

#~ msgid "(%s): ioctl failed: %s"
#~ msgstr "(%s): ioctl misslyckades: %s"

#~ msgid "(%s): Drive not ready"
#~ msgstr "(%s): Enheten är inte redo"

#~ msgid "(%s): Drive still not ready"
#~ msgstr "(%s): Enheten är fortfarande inte redo"

#~ msgid "(%s) ioctl failed %s"
#~ msgstr "(%s) ioctl misslyckades %s"

#~ msgid "Open mixer"
#~ msgstr "Öppna mixer"

#~ msgid "Change volume"
#~ msgstr "Ändra volym"

#~ msgid "Left %s"
#~ msgstr "Vänster %s"

#~ msgid ""
#~ "Could not find '%s'.\n"
#~ "Set the correct path to sox in preferences under the tab 'paths'.\n"
#~ "\n"
#~ "If you don't have sox, you will not be able to record or do any effects."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte hitta \"%s\".\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
2300
#~ "Ställ in korrekt sökväg till sox i inställningarna under fliken \"sökvägar\".\n"
2301
#~ "\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
2302
#~ "Om du inte har sox kommer du inte att kunna spela in eller göra några effekter."
2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351

#~ msgid "%s%s"
#~ msgstr "%s%s"

#~ msgid "Rec"
#~ msgstr "Insp"

#~ msgid "Don't quit"
#~ msgstr "Avsluta inte"

#~ msgid "Undo all changes"
#~ msgstr "Ångra alla ändringar"

#~ msgid "Show time"
#~ msgstr "Visa tid"

#~ msgid "Show sound information"
#~ msgstr "Visa ljudinformation"

#~ msgid "Info"
#~ msgstr "Info"

#~ msgid "Information"
#~ msgstr "Information"

#~ msgid "Play-repeating"
#~ msgstr "Uppspelningsrepetering"

#~ msgid "Main window"
#~ msgstr "Huvudfönster"

#~ msgid "User interface"
#~ msgstr "Användargränssnitt"

#~ msgid ""
#~ "You havn't entered a sox command; you will not be able to record.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Du har inte angivit ett sox-kommando; du kommer inte att kunna spela in.\n"
#~ "Vill du använda det ändå?"

#~ msgid ""
#~ "File %s in 'sox command' does not exist.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Filen %s i \"sox-kommandot\" finns inte.\n"
#~ "Vill du använda det ändå?"

#~ msgid ""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
2352
#~ "You havn't entered a mixer command; you will not be able to start the mixer.\n"
2353 2354
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
2355
#~ "Du har inte angivit ett mixerkommando; du kommer inte att kunna starta mixern.\n"
2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379
#~ "Vill du använda det ändå?"

#~ msgid ""
#~ "File %s in 'mixer command' does not exist.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Filen %s i \"mixer-kommandot\" finns inte.\n"
#~ "Vill du använda det ändå?"

#~ msgid ""
#~ "You havn't entered a temp dir. You will not be able to record.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Du har inte angivit en temp-katalog. Du kommer inte att kunna spela in.\n"
#~ "Vill du använda det ändå?"

#~ msgid ""
#~ "Temp directory %s is a file.\n"
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
#~ "Temp-katalogen %s är en fil.\n"
#~ "Vill du använda den ändå?"

#~ msgid ""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
2380
#~ "You don't have the correct permissions (read & write) for temp directory %s.\n"
2381 2382
#~ "Do you want to use it anyway?"
#~ msgstr ""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
2383
#~ "Du har inte rätt läs- och skrivrättigheter för den temporära katalogen %s.\n"
2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435