cs.po 13.4 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4 5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
7 8
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.24.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:54+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"PO-Revision-Date: 2009-09-21 01:21+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
14
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: cs\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
21
msgid "Master"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgstr "Master"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

msgid "Bass"
msgstr "Basy"

msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34
msgstr "Syntezátor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
35 36

msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37
msgstr "Linkový vstup"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
38 39 40 41 42 43 44 45

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "PC Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46
msgstr "PC Speaker"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
47 48

msgid "Playback"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49
msgstr "Přehrávání"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
50 51

msgid "Capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgstr "Záznam"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
53

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56 57

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64 65 66 67 68 69
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70 71

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76 77

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v %dkanálovém režimu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84 85 86 87 88 89
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90 91

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93

94
msgid "Could not open CD device for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení CD ke čtení."
96

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
97
msgid "Could not seek CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
msgstr "Nezdařilo se nalézt CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
99 100

msgid "Could not read CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
msgstr "Nezdařilo se přečíst CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
102

103 104
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru vfs \"%s\" k zápisu: %s."
106 107 108 109 110 111

msgid "No filename given"
msgstr "Nezadán název souboru"

#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
113

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
115
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
117

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
118
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
120

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123 124 125
msgstr ""
"Zásuvný modul %s je vyžadován k přehrání tohoto proudu, ale není "
"nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126 127

msgid "This appears to be a text file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
129

130
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
132

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgstr "Neplatné URI titulků \"%s\", titulky vypnuty."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgid "No URI specified to play from."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
msgstr "Nezadáno žádné URI, ze kterého se má přehrávat."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
139

140 141
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
msgstr "Neplatné URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
msgstr "Proudy RTSP zatím nemohou být přehrávány."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
147
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
149

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150
msgid "Source element is invalid."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153 154 155 156 157 158 159
msgid ""
"Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file "
"or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr ""
"Byl rozpoznán pouze proud titulků. Buď je nahráván pouze soubor titulků nebo "
"nějaký jiný typ textového soubor, popřípadě nebyl rozpoznán multimediální "
"soubor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161 162 163 164 165 166
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""
"K obsluze tohoto souboru není nainstalován dekodér. Patrně bude nutné "
"nainstalovat nezbytné zásuvné moduly."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
167

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
msgid "This is not a media file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169
msgstr "Toto není multimediální soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
170

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172
msgstr "Byl rozpoznán proud titulků, ale nikoliv obrazový proud."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
174
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
175
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
176

177 178
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
msgstr "Schází prvek \"%s\" - zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
180

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184
#, c-format
185
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
186
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
187 188

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189
msgstr "Schází prvek autovideosink."
190

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
191 192 193 194
#, fuzzy, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
#, c-format
196
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
198 199

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
201 202

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203
msgstr "Vlastní prvek kanálu textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205 206 207
msgid "No volume control found"
msgstr "Nenalezeno žádné ovládání hlasitosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208
#, c-format
209
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
211 212

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
213
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
214

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
215 216 217 218
#, fuzzy, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
219
#, c-format
220
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
221
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
222 223

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225

226 227
#, fuzzy
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230 231
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232
msgstr "K typu \"%s\" není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233 234

msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236 237 238

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239
msgstr "U \"%s\" není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
msgstr "Chyba při odesílání dat na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244

245
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247
msgstr "Chyba při odesílání dat záhlaví gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248 249 250

#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251
msgstr "Chyba při odesílání zátěžových dat gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252 253 254

#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255
msgstr "Spojení s %s:%d bylo odmítnuto."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258
msgstr "Zvuk nelze zaznamenat s dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260 261 262
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nezdařilo se přečtení značky: nedostatek dat"

263
msgid "track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
msgstr "ID stopy"
265 266

msgid "MusicBrainz track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267
msgstr "ID stopy MusicBrainz"
268 269

msgid "artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
msgstr "ID umělce"
271 272

msgid "MusicBrainz artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
msgstr "ID umělce MusicBrainz"
274 275

msgid "album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276
msgstr "ID alba"
277 278

msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279
msgstr "ID alba MusicBrainz"
280 281

msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
msgstr "ID umělce alba"
283 284

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285
msgstr "ID umělce alba MusicBrainz"
286 287

msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288
msgstr "ID stopy TRM"
289 290

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291
msgstr "ID stopy TRM MusicBrainz"
292 293

msgid "This CD has no audio tracks"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294 295 296 297
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"

msgid "ID3 tag"
msgstr "Značka ID3"
298

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299 300 301 302 303 304
msgid "APE tag"
msgstr "Značka APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307 308

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310 311

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313 314

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316 317

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319 320

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322 323

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325 326

msgid "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327
msgstr "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328 329

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331 332

msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334 335

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338 339 340
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343 344

msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345
msgstr "Nekomprimovaný planární YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346 347

msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349 350

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352 353

msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355 356

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358 359

msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361 362

msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364 365

msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367 368

msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369
msgstr "Nekomprimovaná černá a bílá rovina Y"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370 371

msgid "Uncompressed YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373 374 375

#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
377 378 379

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
380
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381 382 383

#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384
msgstr "Surový %dbitový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385 386

msgid "Raw PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
msgstr "Surový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388 389 390

#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391
msgstr "Surový %dbitový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392 393

msgid "Raw floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394
msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
395 396

msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
msgstr "Zdroj zvukového CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
398 399

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401 402

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404 405

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407 408 409

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
411 412 413

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415 416 417

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419 420 421

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423 424 425

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427 428 429

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
431 432 433

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435 436 437

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439 440 441

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
443 444 445

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
446
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447 448 449

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451 452 453

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455 456

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458 459

msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460
msgstr "Neznámý kanálový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
461 462

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
464 465

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
467 468

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470 471

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
473

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474 475 476 477 478 479
msgid "No device specified."
msgstr "Nezadáno zařízení."

#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
480

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482
msgid "Device \"%s\" is already being used."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483
msgstr "Zařízení \"%s\" je již používáno."
484

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485 486
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487
msgstr "Zařízení \"%s\" se nezdařilo otevřít ke čtení a k zápisu."
488

489 490 491 492 493 494 495 496 497
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin2\"."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"queue2\"."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"typefind\"."

498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Textové titulky ani podřazené obrázky nelze zobrazit."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Nezadán žádný adresář Temp."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření dočasného souboru \"%s\"."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nezdařilo se otevření souboru \"%s\" ke čtení."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Vnitřní chyba datového toku."