cs.po 17.7 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-base.
3
# This file is put in the public domain.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
4
#
5
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
#
9
10
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.7.1\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
14
"POT-Creation-Date: 2016-02-19 10:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-24 22:31+0100\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
16
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
17
"Language: cs\n"
18
19
20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
22
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
23

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
25
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26
27

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
28
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
34
35
36
37
38
39
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání. Zařízení je "
"používáno jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40
41

msgid "Could not open audio device for playback."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43

44
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
45
msgstr "Chyba výstupu do zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
46

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
48
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49
50

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
51
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
57
58
59
60
61
62
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
64

msgid "Could not open audio device for recording."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66

67
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
68
msgstr "Chyba nahrávání ze zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
69

70
msgid "Could not open CD device for reading."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
71
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení CD pro čtení."
72

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
73
msgid "Could not seek CD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
74
msgstr "Nezdařilo přeskočit na CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
75
76

msgid "Could not read CD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
77
msgstr "Nezdařilo čtení z CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
78

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
79
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
81

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82
83
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
84
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
85

86
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
88

89
90
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
91

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
92
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
93
msgstr "Nelze vytvořit prvek „uridecodebin“."
94

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
#, c-format
96
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
98
99

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
msgstr "Schází prvek autovideosink."
101

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
102
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
103
msgid "Configured videosink %s is not working."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
104
msgstr "Nefunguje nastavený spotřebič videa %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
105

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
#, c-format
107
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
109
110

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
113

msgid "Custom text sink element is not usable."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
114
msgstr "Vlastní prvek spotřebiče textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
msgid "No volume control found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
117
msgstr "Nebylo nalezeno žádné ovládání hlasitosti"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
#, c-format
120
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
122
123

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
125

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
126
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
127
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
128
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
129

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
#, c-format
131
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
133
134

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136

137
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
138
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
141
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
142
msgstr "K typu „%s“ není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143

144
msgid "No URI specified to play from."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
145
msgstr "Nezadána žádná adresa URI, ze které se má přehrávat."
146
147
148

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
149
msgstr "Neplatná adresa URI „%s“."
150

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153
154
155

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
156
msgstr "U „%s“ není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157

158
159
160
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
163
msgstr "Chyba při odesílání dat na „%s:%d“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165
msgid "Can't record audio fast enough"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
166
msgstr "Zvuk nelze nahrávat dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
168
169
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"
170

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171
msgid "ID3 tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
172
msgstr "Štítek ID3"
173

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174
msgid "APE tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
175
msgstr "Štítek APE"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
177
178
179

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182
183

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185
186

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
188
189

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191
192

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
194
195

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
198

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200
201

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
204
205
206
msgid "Timed Text"
msgstr "Timed Text"

207
msgid "Subtitle"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
208
msgstr "Titulek"
209
210

msgid "MPL2 subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
211
msgstr "Formát titulků MPL2"
212
213

msgid "DKS subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
214
msgstr "Formát titulků DKS"
215
216

msgid "QTtext subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
217
msgstr "Formát titulků QTtext"
218

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
219
msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
221
222

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
223
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225
226
227
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
228
msgid "Uncompressed video"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
229
msgstr "Nekomprimované video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
231
msgid "Uncompressed gray"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
233
msgstr "Nekomprimované stupně šedi"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
234
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
235
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
msgstr "Nekomprimovaný poloplanární YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
245

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s s paletou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
253
254
255

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
258
msgid "Uncompressed audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
259
msgstr "Nekomprimovaný zvuk"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
261
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
262
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263
msgstr "Surový %dbitový zvuk %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
265

msgid "Audio CD source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266
msgstr "Zdroj zvukové CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267
268

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
271

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
274

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276
277
278

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280
281
282

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
285
286

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288
289
290

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292
293
294

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296
297
298

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300
301
302

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
305
306

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308
309
310

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312
313
314

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316
317
318

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320
321
322

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324
325

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327
328

msgid "Unknown sink element"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329
msgstr "Neznámý spotřebičový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330
331

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333
334

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
337

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339
340

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
343
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
344
msgstr "Selhalo čtení značky: nedostatek dat"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
345
346
347
348
349

msgid "track ID"
msgstr "ID stopy"

msgid "MusicBrainz track ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
350
msgstr "ID stopy z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
351
352
353
354
355

msgid "artist ID"
msgstr "ID umělce"

msgid "MusicBrainz artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
356
msgstr "ID umělce z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
357
358
359
360
361

msgid "album ID"
msgstr "ID alba"

msgid "MusicBrainz album ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
362
msgstr "ID alba z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
363
364
365
366
367

msgid "album artist ID"
msgstr "ID umělce alba"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
368
msgstr "ID umělce alba z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
369
370
371
372
373

msgid "track TRM ID"
msgstr "ID stopy TRM"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
374
msgstr "ID stopy TRM z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
375
376

msgid "capturing shutter speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377
msgstr "rychlost závěrky při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
378
379

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
380
msgstr "Rychlost závěrky při zachytávání obrazu, v sekundách"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
381
382

msgid "capturing focal ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
384
385

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
386
msgstr "Clonové číslo (číslo F) použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
387
388

msgid "capturing focal length"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
390
391

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
392
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček použitá při záchytávání obrazu, v mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
393
394

msgid "capturing digital zoom ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
395
msgstr "stupeň digitálního přiblížení při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
396
397

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení použitého při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
399
400

msgid "capturing iso speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
401
msgstr "rychlost ISO při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
402
403

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
404
msgstr "Rychlost ISO použitá při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
405
406

msgid "capturing exposure program"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
407
msgstr "program expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
408
409

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
410
msgstr "Program expozice použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
411
412

msgid "capturing exposure mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
413
msgstr "režim expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
414
415

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
416
msgstr "Režim expozice použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
417
418

msgid "capturing exposure compensation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419
msgstr "kompenzace expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
420
421

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422
msgstr "Kompenzace expozice použitá při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
423
424

msgid "capturing scene capture type"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
msgstr "typ zachycení scény při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
426
427

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428
msgstr "Režim zachycení scény použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
429
430

msgid "capturing gain adjustment"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
431
msgstr "úprava zesílení při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
432
433

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434
msgstr "Úprava celkového zesílení při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
435
436

msgid "capturing white balance"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437
msgstr "vyvážení bílé při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
438
439

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
440
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
441
442

msgid "capturing contrast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443
msgstr "kontrast při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
444
445

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446
msgstr "Nastavené zpracování kontrastu použité při zachytávání obrazuj"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
447
448

msgid "capturing saturation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
449
msgstr "sytost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
450
451

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452
msgstr "Nastavené zpracování sytosti použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
453
454

msgid "capturing sharpness"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
455
msgstr "ostrost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
456
457

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458
msgstr "Nastavené zpracování ostrosti použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
459
460

msgid "capturing flash fired"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461
msgstr "použití blesku při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
462
463

msgid "If the flash fired while capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
464
msgstr "Zda byl při zachytávání obrazu použit blesk"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
465
466

msgid "capturing flash mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
467
msgstr "režim blesku při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
468
469

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
470
msgstr "Režim blesku vybraný při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
471
472

msgid "capturing metering mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
473
msgstr "režim měření při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
474

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
475
476
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
477
msgstr "Režim měření použitý pro určení expozice při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
478
479

msgid "capturing source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
480
msgstr "zdroj při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
481
482

msgid "The source or type of device used for the capture"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
483
msgstr "Zdroj nebo typ zařízení použitého při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
484
485
486
487
488

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "pixelů na palec vodorovně v obrazu"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
489
490
491
msgstr ""
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na "
"palec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
492
493
494
495
496

msgid "image vertical ppi"
msgstr "pixelů na palec svisle v obrazu"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
497
498
msgstr ""
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) svisle v pixelech na palec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
499
500

msgid "ID3v2 frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
501
msgstr "Rámec ID3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502
503

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
504
msgstr "nezpracovaný rámec štítků id3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
505

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
506
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
507
msgstr "klíčové místo skladby"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
508
509

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
510
msgstr "Počáteční klíčové místo, od kterého se má zvuk spouštět"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
511

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
512
513
514
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypsat informace o verzi a skončit"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
515
516
517
518
519
520
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Po zobrazení počátečního seznamu zařízení neskončit, ale ček na přidání/"
"odebrání zařízení."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
522
#, c-format
523
msgid "Volume: %.0f%%"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
524
msgstr "Hlasitost: %.0f %%"
525

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
526
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
527
528
529
msgstr "Ukládá se do vyrovnávací paměti…"

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530
msgstr "Bylo ztraceno časování, vybírá se nové\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
531

532
msgid "Reached end of play list."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
533
534
535
msgstr "Dosažen konec seznamu k přehrání"

msgid "Paused"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
536
msgstr "Pozastaveno"
537
538

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
539
msgid "Now playing %s\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
540
msgstr "Nyní se přehrává %s\n"
541
542
543

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
544
msgstr "Blíží se konec, připravuje se následující titul: %s"
545
546
547

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
548
msgstr "Rychlost přehrávání: %.2f"
549

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
550
#, c-format
551
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
552
msgstr "Nezdařilo se změnit rychlost přehrávání na %.2f"
553
554

msgid "space"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
555
msgstr "mezerník"
556
557

msgid "pause/unpause"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
558
msgstr "pozastavit/pokračovat"
559
560

msgid "q or ESC"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
561
msgstr "q nebo ESC"
562
563

msgid "quit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
564
msgstr "ukončit"
565
566

msgid "play next"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
567
msgstr "přehrát následující"
568
569

msgid "play previous"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
570
msgstr "přehrát předchozí"
571
572

msgid "seek forward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
573
msgstr "posounout vpřed"
574
575

msgid "seek backward"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
576
msgstr "posunout zpět"
577
578

msgid "volume up"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
579
msgstr "zvýšit hlasitost"
580
581

msgid "volume down"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
582
msgstr "snížit hlasitost"
583
584

msgid "increase playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
585
msgstr "zvýšit rychlost přehrávání"
586
587

msgid "decrease playback rate"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
588
msgstr "snížti rychlost přehrávání"
589
590

msgid "change playback direction"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
591
msgstr "změnit směr přehrávání"
592
593

msgid "enable/disable trick modes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
594
msgstr "zapnout/vypnout trikový režim"
595

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
596
msgid "change audio track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
597
msgstr "změnit stopu zvuku"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
598
599

msgid "change video track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
600
msgstr "změnit stopu videa"
601

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
602
msgid "change subtitle track"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
603
msgstr "změnit stopu titulků"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
604

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
605
msgid "seek to beginning"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
606
msgstr "přeskočit na začátek"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
607

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
608
609
610
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr "zobrazit klávesové zkratky"

611
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
612
msgstr "Interaktivní režim – ovládání klávesnicí:"
613

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
614
615
616
617
618
619
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr ""

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
620
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
621
msgstr "Spotřebič videa, který se má použít (výchozí je autovideosink)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
622

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
623
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
624
msgstr "Spotřebič zvuku, který se má použít (výchozí je autoaudiosink)"
625

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
626
msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
627
628
629
msgstr "Zapnout přehrávání bez mezer"

msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
630
msgstr "Náhodně zamíchat seznam k přehrání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
631

632
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
633
msgstr "Zakázat interaktivní ovládání klávesnicí"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
634
635

msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
636
msgstr "Hlasitost"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
637
638

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
639
msgstr "Soubor se seznamem k přehrání obsahující vstupní multimediální soubory"
640

641
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
642
msgstr "Nevypisovat žádný výstup (mimo chyb)"
643

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
644
645
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
646
msgstr "Použítí: %s SOUBOR1|URI1 [SOUBOR2|URI2] [SOUBOR3|URI3] …"
647

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
648
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
649
msgstr "Musíte zadat minimálně jeden název souboru nebo adresu URI k přehrání."
650
651

msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
652
msgstr "Zmáčknutím „k“ si zobrazíte seznam klávesových zkratek.\n"