nb.po 16.5 KB
Newer Older
1
2
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2012,
6
7
8
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.0.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2013-08-28 12:31+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
13
"PO-Revision-Date: 2012-12-21 21:43+0100\n"
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
14
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: nb_NO\n"
16
17
18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
20
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
21

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
23
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i mono-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
25

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
26
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i stereo-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
28
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
30
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for avspilling i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32
33
34
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
35
36
37
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Enheten brukes av et annet "
"program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
39

msgid "Could not open audio device for playback."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
40
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41

42
43
44
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
46
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i monomodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
48

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
49
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i stereomodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
53
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
56
57
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
59
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for opptak. Enheten brukes av et annet program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60
61

msgid "Could not open audio device for recording."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
62
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for opptak."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63

64
65
66
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

67
68
69
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70
msgid "Could not seek CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
71
msgstr "Kunne ikke søke på CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
72
73

msgid "Could not read CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74
msgstr "Kunne ikke lese CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
75

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76
msgid "Internal data stream error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
77
msgstr "Intern feil i datastrøm."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
78

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79
80
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
81
msgstr "Mangler elementet «%s» - kontroller GStreamer-installasjonen."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
84
85
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
86
87
"Et %s-tillegg kreves for å spille av denne strømmen, men det er ikke "
"installert."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88

89
msgid "Could not determine type of stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
90
msgstr "Kunne ikke bestemme type strøm."
91

92
93
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Dette ser ut som en tekstfil"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
94

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
95
#, fuzzy
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
96
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
97
msgstr "Kunne ikke opprette elementet «decodebin»"
98

99
100
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
101
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer mangler."
102
103

msgid "The autovideosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
104
msgstr "Autobildeslukelementet mangler."
105

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
106
107
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
108
msgstr "Konfigurert bildesluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
109

110
111
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
112
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer virker ikke."
113
114

msgid "The autovideosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
115
msgstr "autobildeslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
117

msgid "Custom text sink element is not usable."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
118
msgstr "Tilpasset tekstslukelement er ikke brukbart."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
120

msgid "No volume control found"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
121
msgstr "Fant ikke volumkontroll"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122

123
124
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer mangler."
126
127

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
128
msgstr "Autolydslukelementet mangler"
129

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
130
131
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
132
msgstr "Konfigurert lydsluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
133

134
135
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
136
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer virker ikke."
137
138

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
139
msgstr "Autolydslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140

141
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
142
msgstr "Kan ikke spille av en tekstfil uten film eller visualiseringer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144
145
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
146
msgstr "Ingen dekoder tilgjengelig for type «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147

148
149
150
151
152
153
154
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen URI for avspilling oppgitt."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI «%s»."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155
msgid "This stream type cannot be played yet."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
156
msgstr "Dennestrømtypen kan ikke spilles ennå."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157
158
159

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
160
msgstr "Ingen URI-håndterer er implementert for «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161

162
163
164
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldig."

165
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
167
msgstr "Feil ved sending av data til «%s:%d»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
169
msgid "Can't record audio fast enough"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
170
msgstr "Kan ikke ta opp lyd rask nok"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
171

172
173
174
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne CDen har ingen lydspor"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
175
msgid "ID3 tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
176
msgstr "ID3-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
178
msgid "APE tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
179
msgstr "APE-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
181
msgid "ICY internet radio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
182
msgstr "ICY internettradio"
183

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
184
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
185
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
186

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
187
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
188
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
189

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
190
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
191
msgstr "Tapsfri True Audio (TTA)"
192

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
193
msgid "Windows Media Speech"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
194
msgstr "Windows Mediatale"
195

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
196
msgid "CYUV Lossless"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
197
msgstr "CYUV tapsfritt"
198

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
199
msgid "FFMpeg v1"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
200
msgstr "FFMpeg v1"
201

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
202
msgid "Lossless MSZH"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
203
msgstr "Tapsfritt MSZH"
204

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
205
msgid "Run-length encoding"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
206
msgstr "Kjørelengde-koding"
207

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
208
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
209
msgstr "Undertekst"
210

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
211
msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
212
msgstr "MPL2 undertekstformat"
213

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
214
msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
215
msgstr "DKS undertekstformat"
216

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
217
msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
218
msgstr "QTtext undertekstformat"
219

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
220
msgid "Sami subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
221
msgstr "Samisk undertekstformat"
222

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
223
msgid "TMPlayer subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
224
msgstr "TMPlayer undertekstformat"
225

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
226
msgid "Kate subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
227
msgstr "Kate undertekstformat"
228

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
229
msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230
msgstr "Ukomprimert video"
231

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233
msgstr "Ukomprimert grå"
234

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
235
236
#, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237
msgstr "Ukomprimert %s YUV %s"
238

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239
240
#, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgstr "Ukomprimert %s%d-bit %s"
242

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
244
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245
msgstr "DivX MPEG-4-versjon %d"
246

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248
msgstr "Ukomprimert lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
251
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
252
msgstr "Rå %d-bit %s-lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
253

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
msgid "Audio CD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
255
msgstr "Lyd-CD-kilde"
256

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgid "DVD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
258
msgstr "DVD-kilde"
259

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
260
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261
msgstr "Sanntidsdirekteavspillingsprotokoll (RTSP) kilde"
262

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protokollkilde"
265

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266
267
#, c-format
msgid "%s protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
268
msgstr "%s protokollkilde"
269

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
270
271
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "%s bilde RTP-depayloader"
273

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
274
275
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgstr "%s lyd RTP-depayloader"
277

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
278
279
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
msgstr "%s RTP-depayloader"
281

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
282
283
#, c-format
msgid "%s demuxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "%s demultiplekser"
285

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
286
287
#, c-format
msgid "%s decoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr "%s dekoder"
289

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
290
291
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292
msgstr "%s bilde RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
294
295
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "%s lyd RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
298
299
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "%s RTP-payloader"
301

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
302
303
#, c-format
msgid "%s muxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304
msgstr "%s multiplekser"
305

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
306
307
#, c-format
msgid "%s encoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgstr "%s koder"
309

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
310
311
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "GStreamer-element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
313

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
314
msgid "Unknown source element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "Ukjent kildeelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
317
msgid "Unknown sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgstr "Ukjent slukelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
319

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
320
msgid "Unknown element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
msgstr "Ukjent element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
322

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
323
msgid "Unknown decoder element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
msgstr "Ukjent dekoderelement"
325

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
326
327
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukjent element for koding"
328

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329
330
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Tillegg eller element av ukjent type"
331

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
332
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
msgstr "Klarte ikke å lese merket: Ikke nok data"
334

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
335
336
msgid "track ID"
msgstr "spor-ID"
337

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
338
msgid "MusicBrainz track ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
339
msgstr "MusicBrainz spor-id"
340

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
341
342
343
344
msgid "artist ID"
msgstr "artist-ID"

msgid "MusicBrainz artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
345
msgstr "MusicBrainz artist-id"
346

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
347
348
349
350
msgid "album ID"
msgstr "album-ID"

msgid "MusicBrainz album ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
351
msgstr "MusicBrainz album-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
353
msgid "album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
354
msgstr "albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
356
msgid "MusicBrainz album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
357
msgstr "MusicBrainz albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
359
msgid "track TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
360
msgstr "spor TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
362
msgid "MusicBrainz TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
363
msgstr "MusicBrainz TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
365
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
366
msgstr "opptakslukkerhastighet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
368
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
369
msgstr "Lukkehastighet som benyttes når du tar et bilde, i sekunder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
371
msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
372
msgstr "opptaksbrennvidder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
374
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
375
msgstr "Brennvidden (f-tall) som benyttes når du tar bildet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377
msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
378
msgstr "opptaksbrennvidde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
380
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
381
msgstr "Brennvidden til objektivet som brukes når du tar bildet, i mm"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383
msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
384
msgstr "fanger digitalt zoomforhold"
385

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
386
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
387
msgstr "Digitalt zoomforhold som benyttes når du tar et bilde"
388

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389
msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
390
msgstr "opptaks-ISO-hastighet"
391

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
392
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
393
msgstr "ISO-hastigheten som benyttes når du tar et bilde"
394

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
395
msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
396
msgstr "opptakseksponeringsprogram"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398
msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
399
msgstr "Eksponeringsprogrammet som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
401
msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
402
msgstr "opptakseksponeringsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
404
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
405
msgstr "Eksponeringsmodusen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
407
msgid "capturing exposure compensation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
408
msgstr "opptakseksponeringskompensasjon"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
410
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
411
msgstr "Eksponeringskompensasjonen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
412

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
413
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
414
msgstr "opptaksscene opptakstype"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
416
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417
msgstr "Sceneopptaksmodus som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419
msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
420
msgstr "opptaksstyrkejustering"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
423
msgstr "Den samlede styrkejusteringen som anvendes på et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
426
msgstr "opptakshvitbalanse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
429
msgstr "Hvitbalanseinnstillingen når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
431
msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
432
msgstr "opptakskontrast"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
435
msgstr "Retningen av kontrastbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437
msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
438
msgstr "opptaksmetning"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
440
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
441
msgstr "Retningen av metningsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
444
msgstr "opptaksskarphet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
445

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
447
msgstr "Retningen av skarphetsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
448

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
449
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
450
msgstr "opptaksblits avfyrt"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
453
msgstr "Om blitsen avfyres mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
455
msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
456
msgstr "opptaksblitsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
459
msgstr "Valgt blitsmodus mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461
msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
462
msgstr "opptaksmålemodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
464
465
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
467
"Målemodus som brukes mens man bestemmer eksponeringen for å ta et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
468

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
469
msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
470
msgstr "opptakskilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
472
msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
473
msgstr "Kilden eller type enhet som brukes for opptak"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
475
msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
476
msgstr "Bilde horisontalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
477

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
478
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
479
msgstr "Media (bilde/video) beregnet horisontal pikseltetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
480

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
481
msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
482
msgstr "Bilde vertikalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
484
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
485
msgstr "Media (bilde/video) beregnet vertikal piksel tetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
487
msgid "ID3v2 frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
488
msgstr "ID3v2-ramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
489

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
490
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
491
msgstr "Utolket id3v2 merkeramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
492

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
493
494
495
496
497
498
msgid "musical-key"
msgstr ""

msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Hovedvolum"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bass"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linje inn"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-høyttaler"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Spill av"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Ta opp"

532
533
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne VFS-fil «%s» for skriving: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
534

535
536
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Ingen filnavn oppgitt"
537

538
539
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke lukke VFS-fil «%s»."
540

541
542
543
544
545
546
547
548
549
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Feil under skriving til fil «%s»."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Ugyldig URI «%s» til undertekst. Undertekst er slått av."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-strømmer kan ikke spilles av ennå."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Kun en undertekststrøm ble oppdaget. Enten laster du inn en undertekstfil "
#~ "eller en annen type tekstfil, eller mediafilen ble ikke gjenkjent."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Du har ikke en dekoder installert for å håndtere denne filen. Du må "
#~ "kanskje installere de nødvendige programtilleggene."

565
566
567
#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Dette er ikke en mediefil"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "En undertekststrøm ble oppdaget, men ingen videostrøm."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Både autobildesluk- og xvbildeslukelementene mangler."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Både autolydsluk- og alsaslukelementene mangler."

#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Feil ved sending av GDP overskriftsdata til «%s:%d»"

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Feil ved sending av GDP nyttelast data til «%s:%d»"

#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Forbindelse til %s:%d ble avvist"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Ukomprimert planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ukomprimert planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Ukomprimert svart og hvitt Y-flate"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Rå PCM-lyd"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Rå %d-bit flyttallslyd"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Rå flyttallslyd"

625
626
627
628
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Ingen enhet oppgitt."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
629
#~ msgstr "Enheten «%s» eksisterer ikke."
630
631

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
632
#~ msgstr "Enheten «%s» er allerede i bruk."
633
634
635

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne enhet «%s» for lesing og skriving."