cs.po 17.1 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4 5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
7 8
msgid ""
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"POT-Creation-Date: 2012-09-14 00:45+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2011-05-29 16:49+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
14
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: cs\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
20
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
21

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24 25

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38 39

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
44 45

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v %dkanálovém režimu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52 53 54 55 56 57
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58 59

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61

62
msgid "Could not open CD device for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení CD ke čtení."
64

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
65
msgid "Could not seek CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66
msgstr "Nezdařilo se nalézt CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
67 68

msgid "Could not read CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69
msgstr "Nezdařilo se přečíst CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
71
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
73

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76 77 78
msgstr ""
"Zásuvný modul %s je vyžadován k přehrání tohoto proudu, ale není "
"nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79

80
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
82

83 84
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
85

86 87
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
msgstr "Schází prvek \"%s\" - zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
89

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90
#, c-format
91
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
93 94

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
msgstr "Schází prvek autovideosink."
96

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
97
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
98
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
99
msgstr "Nefunguje prvek videosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
100

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
#, c-format
102
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
104 105

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107 108

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
msgstr "Vlastní prvek kanálu textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111 112 113
msgid "No volume control found"
msgstr "Nenalezeno žádné ovládání hlasitosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
#, c-format
115
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
117 118

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
120

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
121
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
122
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
123
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
124

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
#, c-format
126
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
128 129

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131

132
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135 136
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgstr "K typu \"%s\" není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138

139 140 141 142 143 144 145
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nezadáno žádné URI, ze kterého se má přehrávat."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Neplatné URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148 149 150

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151
msgstr "U \"%s\" není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152

153 154 155
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158
msgstr "Chyba při odesílání dat na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159

160 161 162
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164
msgstr "Zvuk nelze zaznamenat s dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166 167 168
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nezdařilo se přečtení značky: nedostatek dat"

169
msgid "track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgstr "ID stopy"
171 172

msgid "MusicBrainz track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
msgstr "ID stopy MusicBrainz"
174 175

msgid "artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
msgstr "ID umělce"
177 178

msgid "MusicBrainz artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
msgstr "ID umělce MusicBrainz"
180 181

msgid "album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182
msgstr "ID alba"
183 184

msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185
msgstr "ID alba MusicBrainz"
186 187

msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
188
msgstr "ID umělce alba"
189 190

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191
msgstr "ID umělce alba MusicBrainz"
192 193

msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
194
msgstr "ID stopy TRM"
195 196

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
msgstr "ID stopy TRM MusicBrainz"
198

199
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
200
msgstr "rychlost závěrky záznamu"
201 202

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
203
msgstr "Rychlost závěrky při záznamu obrazu, v sekundách"
204 205

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
206
msgstr "ohnisková vzdálenost záznamu"
207 208

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
209
msgstr "Clonové číslo při záznamu obrazu"
210 211

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
212
msgstr "ohnisková vzdálenost záznamu"
213 214

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
215
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček při záznamu obrazu, v mm"
216 217

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
218
msgstr "stupeň digitálního přiblížení záznamu"
219 220

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
221
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení při záznamu obrazu"
222 223

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
224
msgstr "rychlost ISO záznamu"
225 226

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
227
msgstr "Rychlost ISO při záznamu obrazu"
228 229

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230
msgstr "program expozice záznamu"
231 232

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233
msgstr "Program expozice při záznamu obrazu"
234 235

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
236
msgstr "režim expozice záznamu"
237 238

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
239
msgstr "Režim expozice při záznamu obrazu"
240

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgid "capturing exposure compensation"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
242
msgstr "kompenzace expozice záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243 244

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
245
msgstr "Kompenzace expozice při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246

247
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248
msgstr "typ zachycení scény záznamu"
249 250

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
251
msgstr "Typ zachycení scény při záznamu obrazu"
252 253

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254
msgstr "úprava zesílení záznamu"
255 256

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
msgstr "Úprava zesílení při záznamu obrazu"
258 259

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "vyvážení bílé záznamu"
261 262

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
263
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při záznamu obrazu"
264 265

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266
msgstr "kontrast záznamu"
267 268

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
msgstr "Použité zpracování kontrastu při záznamu obrazu"
270 271

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "sytost záznamu"
273 274

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgstr "Použité zpracování sytosti při záznamu obrazu"
276

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
277
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278
msgstr "ostrost záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279 280

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281
msgstr "Použité zpracování ostrosti při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
282

283
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "použití blesku při záznamu"
285

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
286
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgstr "Zda byl při záznamu obrazu použit blesk"
288 289

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgstr "režim blesku při záznamu"
291

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
msgstr "Režim blesku vybraný při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294 295

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "režim měření při záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297 298 299

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "Režim měření expozice při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
301 302

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgstr "zdroj záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304 305

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
msgstr "Zdroj nebo typ zařízení použitého při záznamu"
307 308

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
msgstr "pixelů na palec vodorovně v obrazu"
310 311 312

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
313 314
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na "
"palec"
315 316

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
317
msgstr "pixelů na palec svisle v obrazu"
318 319 320

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) svisle v pixelech na palec"
322

323 324 325 326 327 328
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
329 330
msgid "ID3 tag"
msgstr "Značka ID3"
331

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332 333 334 335 336 337
msgid "APE tag"
msgstr "Značka APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340 341

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343 344

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346 347

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349 350

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352 353

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355 356

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358 359

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361

362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376
msgid "Subtitle"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Formát titulků TMPlayer"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Formát titulků Sami"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
377
msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379 380

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383 384 385
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
386 387 388
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
390 391 392
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
394 395
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
396
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
398 399
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401 402 403

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
406 407 408
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
410 411 412
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Surový %dbitový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
413 414

msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415
msgstr "Zdroj zvukového CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
416 417

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419 420

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422 423

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
425 426 427

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
428
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429 430 431

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433 434 435

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
437 438 439

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441 442 443

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
445 446 447

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
448
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
449 450 451

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
452
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453 454 455

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457 458 459

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
461 462 463

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
464
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
465 466 467

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
468
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469 470 471

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
473 474

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
476 477

msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
msgstr "Neznámý kanálový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
479 480

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482 483

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485 486

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
488 489

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
490
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
491

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Master"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basy"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Výšky"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Syntezátor"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linkový vstup"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC Speaker"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Přehrávání"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Záznam"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
525 526 527
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Spojení s %s:%d bylo odmítnuto."

528 529
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nezdařilo se otevření souboru vfs \"%s\" k zápisu: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
530

531 532
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nezadán název souboru"
533

534 535
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
536

537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Neplatné URI titulků \"%s\", titulky vypnuty."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "Proudy RTSP zatím nemohou být přehrávány."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin\"."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Byl rozpoznán pouze proud titulků. Buď je nahráván pouze soubor titulků "
#~ "nebo nějaký jiný typ textového soubor, popřípadě nebyl rozpoznán "
#~ "multimediální soubor."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "K obsluze tohoto souboru není nainstalován dekodér. Patrně bude nutné "
#~ "nainstalovat nezbytné zásuvné moduly."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Toto není multimediální soubor"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Byl rozpoznán proud titulků, ale nikoliv obrazový proud."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
577 578 579 580 581 582
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba při odesílání dat záhlaví gdp na \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba při odesílání zátěžových dat gdp na \"%s:%d\"."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Nekomprimovaná černá a bílá rovina Y"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Surový zvuk PCM"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Surový %dbitový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"

622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nezadáno zařízení."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" je již používáno."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" se nezdařilo otevřít ke čtení a k zápisu."