tr.po 17.6 KB
Newer Older
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1
# translation of gst-plugins-base-0.10.32.2.po to Turkish
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Server Acim <serveracim@gmail.com>, 2010.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4 5
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
8
"POT-Creation-Date: 2012-09-14 00:45+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 19:22+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10 11
"Last-Translator: Server Acim <serveracim@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Language: tr\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Mono kipte çalmak için aygıt açılamıyor."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Stereo kipte çalmak için aygıt açılamıyor."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Aygıtı %d- kanal kipinde çalmak için açamıyor."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27 28 29 30 31 32
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Aygıtı çalmak için için açamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından "
"kullanılmakta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Aygıtı çalma için açamıyor."

msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Mono kipte kaydetmek için aygıtı açamıyor."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Stereo kipte kaydetmek için aygıtı açamıyor."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Aygıtı %d- kanal kipinde kaydetmek için açamıyor"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47 48 49 50 51 52
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Aygıtı kaydetmek için açamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından "
"kullanılmakta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kayıt için ses aygıtı açılamıyor."

msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Okumak için CD aygıtı açılamıyor."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD bulunamıyor."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD okunamıyor."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "İç veri akışı hatası."

#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr "Bir %s eklenti bu akışı çalmak için gerekli, fakat kurulu değil."

73
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
msgstr "Akışın türü belirlenemiyor"
75

76 77
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Bu bir metin dosyasına benziyor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78 79 80 81 82

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Kayıp öğe '%s' - GStreamer kurulumunu denetleyin."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
#, c-format
84
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgstr "Autovideosink ve xvimagesink %s öğelerininin ikisi de kayıp."
86 87

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
msgstr "Autovideosink öğelesi kayıp."
89

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
90
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
91
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
92
msgstr "Yapılandırılmış olan videosink öğesi %s çalışmıyor."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
93

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
#, c-format
95
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
msgstr "Autoaudiosink ve xvimagesink %s öğelerinin ikisi de çalışmıyor."
97 98

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Autoaudiosink öğesi çalışmıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100 101 102 103 104 105 106

msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Varsayılan metin gömme öğesi kullanılamaz durumda."

msgid "No volume control found"
msgstr "Ses denetimi bulunamadı"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
#, c-format
108
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
msgstr "Autoaudiosink ve alsasink %s öğelerinin ikisi de kayıp."
110 111

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
msgstr "Autoaudiosink öğesi kayıp."
113

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
114
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
115
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
116
msgstr "Yapılandırılmış olan videosink öğesi %s çalışmıyor."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
117

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
#, c-format
119
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Autoaudiosink ve %s öğelerinin ikisi de çalışmıyor."
121 122

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgstr "Autoaudiosink öğesi çalışmıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124

125
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
126
msgstr "Vidyo veya görsellik olmadan metin dosyasını oynatamaz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127 128 129 130 131

#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Şu tür '%s' için kod çözücü bulunamadı."

132 133 134 135 136 137 138
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Çalmak için bir ağ adresi belirtilmedi."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Geçersiz URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139 140 141 142 143 144 145
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Bu akış türü henüz çalınamıyor."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Hiç bir URI bağlantısı sağlanmadı \"%s\"."

146 147 148
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kaynak öğesi geçersiz."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149 150 151 152
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Dosyayı şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

153 154 155
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Bu CD hiç ses izi içermiyor"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Sesi yeterince hızlı kaydedemiyor"

msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Etiketi okunamadı: yetersiz veri"

msgid "track ID"
msgstr "iz BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz iz BAŞLIĞI ID"

msgid "artist ID"
msgstr "sanatçı BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz sanatçı BAŞLIĞI ID"

msgid "album ID"
msgstr "albüm BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz albümü BAŞLIĞI"

msgid "album artist ID"
msgstr "albüm sanatçısı BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albüm sanatçısı BAŞLIĞI"

msgid "track TRM ID"
msgstr "iz TRM BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM BAŞLIĞI"

192
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
193
msgstr "objektif hızını yakalıyor"
194 195

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
196
msgstr "Saniye bazında, bir resim çekerken kullanılan objektif hızı"
197 198

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
199
msgstr "odaksal oranı yakalıyor"
200 201

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
202
msgstr "Resim çekerken kullanılan odaksal oran (f-numarası)"
203 204

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
205
msgstr "odaksal uzunluğu yakalıyor"
206 207

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
208
msgstr "Mm bazında, resim çekerken kullanılan odaksal uzunluk"
209 210

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
211
msgstr "sayısal zum oranını yakalıyor"
212 213

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
214
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan sayısal yakınlaştırma oranı"
215 216

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
217
msgstr "iso hızını yakalıyor"
218 219

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
220
msgstr "Bir resim çekerken kulllanılan ISO hızı"
221 222

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
223
msgstr "pozlandırma programını yakalıyor"
224 225

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
226
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma programı"
227 228

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229
msgstr "pozlandırma kipini yakalıyor"
230 231

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
232
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma kipi"
233

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234
msgid "capturing exposure compensation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
msgstr "pozlandırma kipini yakalanıyor"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
236 237 238 239

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma kipi"

240
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgstr "manzara çekme türünü yakalıyor"
242 243

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan manzara yakalama kipi"
245 246

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247
msgstr "kazanç ayarı yakalanıyor"
248 249

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
250
msgstr "Bir resime uygulanan kapsamlı kazanç ayarı"
251 252

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
253
msgstr "beyaz dengesi yakalanıyor"
254 255

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan beyaz dengesi kipi"
257 258

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
259
msgstr "zıtlık yakalanıyor"
260 261

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
262
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan zıtlık işleminin yönü"
263 264

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
265
msgstr "canlılık yakalanıyor"
266 267

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
268
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan doygunluk işleminin yönü"
269

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
271
msgstr "keskinlik yakalanıyor"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272 273

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
274
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan keskinlik işleminin yönü"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275

276
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
277
msgstr "flaşın yanışı yakalanıyor"
278

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
msgstr "Bir resim çekerken eğer flaş patlamışsa"
281 282

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283
msgstr "flaş kipi yakalanıyor"
284

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
286
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan flaş kipi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287 288

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
msgstr "metreleme kipi yakalanıyor"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290 291 292

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
msgstr "Bir resim çekmek için pozlandırmanın metreleme kipi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294 295

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "kaynak yakalanıyor"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297 298

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgstr "Resim çekerken kullanılan aygıtın kaynak türü"
300 301

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302
msgstr "yatay resim ppi değeri"
303 304

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305
msgstr "Medya (resim/vidyo)'nın ppi değerinden yatay piksel yoğunluğu"
306 307

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgstr "resim dikey ppi değeri"
309 310

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgstr "Medya (resim/vidyo)'nun ppi değerinden dikey piksel yoğunluğu"
312

313 314 315 316 317 318
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3 etiketi"

msgid "APE tag"
msgstr "APE etiketi"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY internet radyosu"

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Hecelemesi"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Kayıpsız"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Kayıpsız MSZH"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Çalıştırma-uzunluğu kodlaması"

352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366
msgid "Subtitle"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "TMPlayer altyazı kipi"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Sami altyazı kipi"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Kate altyazı kipi"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367 368 369 370 371 372 373 374 375
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami altyazı kipi"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer altyazı kipi"

msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate altyazı kipi"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
376 377 378
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Sıkıştırılmamış YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
380 381 382
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Sıkıştırılmamış Gri Resim"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
384 385
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386 387
msgstr "Sıkıştırılmamış YUV"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
388 389
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390 391 392 393 394 395
msgstr "Şıkıştırılmamış seviyesi şuna düşürülmüş %d-bit %s"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 Versiyonu %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
396 397 398
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Sıkıştırılmamış YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
400 401 402
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Ham %d-bit PCM ses"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481

msgid "Audio CD source"
msgstr "Ses CD'si kaynağı"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD kaynağı"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Gerçek Zamanlı Akış Protokolu (RTSP) kaynağı"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Medya Sunucusu (MMS) protokol kaynağı"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokol kaynağı"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s video RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s audio RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s demuxer"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s kod çözücü"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s video RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s audio RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s muxer"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s kodlayıcı"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer öğesi %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Bilinmeyen kaynak öğesi"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Bilinmeyen gömme öğesi"

msgid "Unknown element"
msgstr "Bilinmeyen öğe"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Bilinmeyen kod çözücü öğesi"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Bilinmeyen kodlama öğesi"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Bilinmeyen türde eklenti veya öğe"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Ana"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bas"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Tiz"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synthizer"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Hat-girişi"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC Hoparlörü"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Çalma"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Yakala"

515 516
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Vfs dosyası \"%s\" yazmak için açılamıyor: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
517

518 519
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Dosya adı verilmedi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
520

521 522
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Vfs dosyası kapatılamıyor \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
523

524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Dosyaya yazmada hata \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Geçersiz altyazı adresi \"%s\", altyazılar kaldırıldı."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP akışları henüz çalınamıyor."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "\"decodebin\" öğesi oluşturulamıyor."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Bir altyazı dosyası algılandı. Siz ya bir altyazı veya başka bir metin "
#~ "dosyası yüklemek üzeresiniz, veya çokluortam dosyası tanınamadı."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Bu yüklü dosyası çözümleyecek bir kod çözücüye sahip değilsiniz. Gerekli "
#~ "eklentileri kurmak zorundasınız."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Bu bir çokluortam dosyası değil."

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Bir altyazı akışı algılanda, ancak vidyo akışı bulunamadı."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Autovideosink ve xvimagesink öğelerininin ikisi de kayıp."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Autoaudiosink ve alsasink öğelerinin ikisi de kayıp."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
563 564 565 566 567 568
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Bir gdp başlık verisini şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Bir gdp verisini şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
569 570 571
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Şuraya bağlantı %s:%d reddedildi."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış siyah ve beyaz Y"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Ham PCM ses"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Ham %d-bit yüzer-noktalı ses"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Ham yüzer-noktalı ses"

611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Aygıt belirtilmedi."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Aygıt \"%s\" bulunamadı."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Aygıt \"%s\" zaten kullanımda."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Şu aygıtı\"%s\" for okuma veya yazma için açamıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
622

623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Metin altyazılarını altgörüntülerini oynatamıyor."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Geçici Temp dizini belirtilmedi."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Geçici dosya oluşturulamıyor \"%s\"."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Dosyayı \"%s\" okumak için açamıyor."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "İç veri akışı hatası."

638 639 640 641 642 643 644 645 646
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Bir \"decodebin2\" öğesi oluşturamıyor."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Bir \"queue2\" öğesi oluşturamıyor."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Bir \"typefind\" öğesi oluşturamıyor."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
647 648
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Dosya adı belirtilmedi."