tr.po 17.6 KB
Newer Older
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1
# translation of gst-plugins-base-0.10.32.2.po to Turkish
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Server Acim <serveracim@gmail.com>, 2010.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4
5
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
8
"POT-Creation-Date: 2012-09-14 00:45+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 19:22+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
11
"Last-Translator: Server Acim <serveracim@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Language: tr\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Mono kipte çalmak için aygıt açılamıyor."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Stereo kipte çalmak için aygıt açılamıyor."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Aygıtı %d- kanal kipinde çalmak için açamıyor."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
28
29
30
31
32
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Aygıtı çalmak için için açamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından "
"kullanılmakta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Aygıtı çalma için açamıyor."

msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Mono kipte kaydetmek için aygıtı açamıyor."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Stereo kipte kaydetmek için aygıtı açamıyor."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Aygıtı %d- kanal kipinde kaydetmek için açamıyor"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
48
49
50
51
52
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Aygıtı kaydetmek için açamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından "
"kullanılmakta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kayıt için ses aygıtı açılamıyor."

msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Okumak için CD aygıtı açılamıyor."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD bulunamıyor."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD okunamıyor."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "İç veri akışı hatası."

#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr "Bir %s eklenti bu akışı çalmak için gerekli, fakat kurulu değil."

73
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
msgstr "Akışın türü belirlenemiyor"
75

76
77
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Bu bir metin dosyasına benziyor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
79
80
81
82

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Kayıp öğe '%s' - GStreamer kurulumunu denetleyin."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
#, c-format
84
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgstr "Autovideosink ve xvimagesink %s öğelerininin ikisi de kayıp."
86
87

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
msgstr "Autovideosink öğelesi kayıp."
89

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
90
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
91
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
92
msgstr "Yapılandırılmış olan videosink öğesi %s çalışmıyor."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
93

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
#, c-format
95
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
msgstr "Autoaudiosink ve xvimagesink %s öğelerinin ikisi de çalışmıyor."
97
98

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Autoaudiosink öğesi çalışmıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
101
102
103
104
105
106

msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Varsayılan metin gömme öğesi kullanılamaz durumda."

msgid "No volume control found"
msgstr "Ses denetimi bulunamadı"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
#, c-format
108
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
msgstr "Autoaudiosink ve alsasink %s öğelerinin ikisi de kayıp."
110
111

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
msgstr "Autoaudiosink öğesi kayıp."
113

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
114
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
115
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
116
msgstr "Yapılandırılmış olan videosink öğesi %s çalışmıyor."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
117

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
#, c-format
119
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Autoaudiosink ve %s öğelerinin ikisi de çalışmıyor."
121
122

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgstr "Autoaudiosink öğesi çalışmıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124

125
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
126
msgstr "Vidyo veya görsellik olmadan metin dosyasını oynatamaz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
128
129
130
131

#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Şu tür '%s' için kod çözücü bulunamadı."

132
133
134
135
136
137
138
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Çalmak için bir ağ adresi belirtilmedi."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Geçersiz URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
140
141
142
143
144
145
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Bu akış türü henüz çalınamıyor."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Hiç bir URI bağlantısı sağlanmadı \"%s\"."

146
147
148
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kaynak öğesi geçersiz."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
150
151
152
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Dosyayı şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

153
154
155
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Bu CD hiç ses izi içermiyor"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Sesi yeterince hızlı kaydedemiyor"

msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Etiketi okunamadı: yetersiz veri"

msgid "track ID"
msgstr "iz BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz iz BAŞLIĞI ID"

msgid "artist ID"
msgstr "sanatçı BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz sanatçı BAŞLIĞI ID"

msgid "album ID"
msgstr "albüm BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz albümü BAŞLIĞI"

msgid "album artist ID"
msgstr "albüm sanatçısı BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albüm sanatçısı BAŞLIĞI"

msgid "track TRM ID"
msgstr "iz TRM BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM BAŞLIĞI"

192
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
193
msgstr "objektif hızını yakalıyor"
194
195

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
196
msgstr "Saniye bazında, bir resim çekerken kullanılan objektif hızı"
197
198

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
199
msgstr "odaksal oranı yakalıyor"
200
201

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
202
msgstr "Resim çekerken kullanılan odaksal oran (f-numarası)"
203
204

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
205
msgstr "odaksal uzunluğu yakalıyor"
206
207

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
208
msgstr "Mm bazında, resim çekerken kullanılan odaksal uzunluk"
209
210

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
211
msgstr "sayısal zum oranını yakalıyor"
212
213

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
214
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan sayısal yakınlaştırma oranı"
215
216

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
217
msgstr "iso hızını yakalıyor"
218
219

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
220
msgstr "Bir resim çekerken kulllanılan ISO hızı"
221
222

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
223
msgstr "pozlandırma programını yakalıyor"
224
225

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
226
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma programı"
227
228

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229
msgstr "pozlandırma kipini yakalıyor"
230
231

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
232
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma kipi"
233

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234
msgid "capturing exposure compensation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
msgstr "pozlandırma kipini yakalanıyor"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
236
237
238
239

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma kipi"

240
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgstr "manzara çekme türünü yakalıyor"
242
243

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan manzara yakalama kipi"
245
246

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247
msgstr "kazanç ayarı yakalanıyor"
248
249

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
250
msgstr "Bir resime uygulanan kapsamlı kazanç ayarı"
251
252

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
253
msgstr "beyaz dengesi yakalanıyor"
254
255

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan beyaz dengesi kipi"
257
258

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
259
msgstr "zıtlık yakalanıyor"
260
261

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
262
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan zıtlık işleminin yönü"
263
264

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
265
msgstr "canlılık yakalanıyor"
266
267

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
268
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan doygunluk işleminin yönü"
269

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
271
msgstr "keskinlik yakalanıyor"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
273

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
274
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan keskinlik işleminin yönü"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275

276
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
277
msgstr "flaşın yanışı yakalanıyor"
278

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
msgstr "Bir resim çekerken eğer flaş patlamışsa"
281
282

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283
msgstr "flaş kipi yakalanıyor"
284

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
286
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan flaş kipi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
288

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
msgstr "metreleme kipi yakalanıyor"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
291
292

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
msgstr "Bir resim çekmek için pozlandırmanın metreleme kipi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
295

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "kaynak yakalanıyor"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
298

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgstr "Resim çekerken kullanılan aygıtın kaynak türü"
300
301

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302
msgstr "yatay resim ppi değeri"
303
304

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305
msgstr "Medya (resim/vidyo)'nın ppi değerinden yatay piksel yoğunluğu"
306
307

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgstr "resim dikey ppi değeri"
309
310

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgstr "Medya (resim/vidyo)'nun ppi değerinden dikey piksel yoğunluğu"
312

313
314
315
316
317
318
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3 etiketi"

msgid "APE tag"
msgstr "APE etiketi"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY internet radyosu"

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Hecelemesi"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Kayıpsız"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Kayıpsız MSZH"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Çalıştırma-uzunluğu kodlaması"

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
msgid "Subtitle"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "TMPlayer altyazı kipi"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Sami altyazı kipi"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Kate altyazı kipi"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367
368
369
370
371
372
373
374
375
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami altyazı kipi"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer altyazı kipi"

msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate altyazı kipi"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
376
377
378
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Sıkıştırılmamış YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
380
381
382
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Sıkıştırılmamış Gri Resim"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
384
385
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386
387
msgstr "Sıkıştırılmamış YUV"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
388
389
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390
391
392
393
394
395
msgstr "Şıkıştırılmamış seviyesi şuna düşürülmüş %d-bit %s"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 Versiyonu %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
396
397
398
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Sıkıştırılmamış YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
400
401
402
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Ham %d-bit PCM ses"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481

msgid "Audio CD source"
msgstr "Ses CD'si kaynağı"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD kaynağı"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Gerçek Zamanlı Akış Protokolu (RTSP) kaynağı"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Medya Sunucusu (MMS) protokol kaynağı"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokol kaynağı"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s video RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s audio RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s demuxer"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s kod çözücü"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s video RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s audio RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s muxer"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s kodlayıcı"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer öğesi %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Bilinmeyen kaynak öğesi"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Bilinmeyen gömme öğesi"

msgid "Unknown element"
msgstr "Bilinmeyen öğe"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Bilinmeyen kod çözücü öğesi"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Bilinmeyen kodlama öğesi"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Bilinmeyen türde eklenti veya öğe"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Ana"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bas"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Tiz"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synthizer"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Hat-girişi"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC Hoparlörü"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Çalma"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Yakala"

515
516
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Vfs dosyası \"%s\" yazmak için açılamıyor: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
517

518
519
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Dosya adı verilmedi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
520

521
522
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Vfs dosyası kapatılamıyor \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
523

524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Dosyaya yazmada hata \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Geçersiz altyazı adresi \"%s\", altyazılar kaldırıldı."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP akışları henüz çalınamıyor."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "\"decodebin\" öğesi oluşturulamıyor."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Bir altyazı dosyası algılandı. Siz ya bir altyazı veya başka bir metin "
#~ "dosyası yüklemek üzeresiniz, veya çokluortam dosyası tanınamadı."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Bu yüklü dosyası çözümleyecek bir kod çözücüye sahip değilsiniz. Gerekli "
#~ "eklentileri kurmak zorundasınız."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Bu bir çokluortam dosyası değil."

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Bir altyazı akışı algılanda, ancak vidyo akışı bulunamadı."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Autovideosink ve xvimagesink öğelerininin ikisi de kayıp."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Autoaudiosink ve alsasink öğelerinin ikisi de kayıp."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
563
564
565
566
567
568
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Bir gdp başlık verisini şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Bir gdp verisini şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
569
570
571
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Şuraya bağlantı %s:%d reddedildi."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış siyah ve beyaz Y"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Ham PCM ses"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Ham %d-bit yüzer-noktalı ses"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Ham yüzer-noktalı ses"

611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Aygıt belirtilmedi."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Aygıt \"%s\" bulunamadı."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Aygıt \"%s\" zaten kullanımda."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Şu aygıtı\"%s\" for okuma veya yazma için açamıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
622

623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Metin altyazılarını altgörüntülerini oynatamıyor."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Geçici Temp dizini belirtilmedi."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Geçici dosya oluşturulamıyor \"%s\"."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Dosyayı \"%s\" okumak için açamıyor."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "İç veri akışı hatası."

638
639
640
641
642
643
644
645
646
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Bir \"decodebin2\" öğesi oluşturamıyor."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Bir \"queue2\" öğesi oluşturamıyor."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Bir \"typefind\" öğesi oluşturamıyor."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
647
648
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Dosya adı belirtilmedi."