cs.po 17.2 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4 5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
7 8
msgid ""
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2013-06-05 16:29+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2011-05-29 16:49+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
14
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: cs\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
20
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
21

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24 25

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32 33 34 35 36 37
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38 39

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41

42 43 44
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47 48

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v %dkanálovém režimu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55 56 57 58 59 60
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61 62

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64

65 66 67
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

68
msgid "Could not open CD device for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení CD ke čtení."
70

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
71
msgid "Could not seek CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72
msgstr "Nezdařilo se nalézt CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
73 74

msgid "Could not read CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
msgstr "Nezdařilo se přečíst CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
77
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
79

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82 83 84
msgstr ""
"Zásuvný modul %s je vyžadován k přehrání tohoto proudu, ale není "
"nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85

86
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
88

89 90
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
91

92 93
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
msgstr "Schází prvek \"%s\" - zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
95

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
#, c-format
97
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
99 100

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
msgstr "Schází prvek autovideosink."
102

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
103
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
104
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
105
msgstr "Nefunguje prvek videosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
106

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
#, c-format
108
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
110 111

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113 114

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
msgstr "Vlastní prvek kanálu textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117 118 119
msgid "No volume control found"
msgstr "Nenalezeno žádné ovládání hlasitosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
#, c-format
121
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
123 124

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
126

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
127
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
128
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
129
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
130

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
#, c-format
132
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
134 135

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137

138
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
139
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141 142
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
msgstr "K typu \"%s\" není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

145 146 147 148 149 150 151
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nezadáno žádné URI, ze kterého se má přehrávat."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Neplatné URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154 155 156

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157
msgstr "U \"%s\" není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158

159 160 161
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164
msgstr "Chyba při odesílání dat na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165

166 167 168
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgstr "Zvuk nelze zaznamenat s dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172 173 174
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nezdařilo se přečtení značky: nedostatek dat"

175
msgid "track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
msgstr "ID stopy"
177 178

msgid "MusicBrainz track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
msgstr "ID stopy MusicBrainz"
180 181

msgid "artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182
msgstr "ID umělce"
183 184

msgid "MusicBrainz artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185
msgstr "ID umělce MusicBrainz"
186 187

msgid "album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
188
msgstr "ID alba"
189 190

msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191
msgstr "ID alba MusicBrainz"
192 193

msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
194
msgstr "ID umělce alba"
195 196

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
msgstr "ID umělce alba MusicBrainz"
198 199

msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200
msgstr "ID stopy TRM"
201 202

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203
msgstr "ID stopy TRM MusicBrainz"
204

205
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
206
msgstr "rychlost závěrky záznamu"
207 208

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
209
msgstr "Rychlost závěrky při záznamu obrazu, v sekundách"
210 211

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
212
msgstr "ohnisková vzdálenost záznamu"
213 214

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
215
msgstr "Clonové číslo při záznamu obrazu"
216 217

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
218
msgstr "ohnisková vzdálenost záznamu"
219 220

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
221
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček při záznamu obrazu, v mm"
222 223

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
224
msgstr "stupeň digitálního přiblížení záznamu"
225 226

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
227
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení při záznamu obrazu"
228 229

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230
msgstr "rychlost ISO záznamu"
231 232

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233
msgstr "Rychlost ISO při záznamu obrazu"
234 235

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
236
msgstr "program expozice záznamu"
237 238

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
239
msgstr "Program expozice při záznamu obrazu"
240 241

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242
msgstr "režim expozice záznamu"
243 244

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245
msgstr "Režim expozice při záznamu obrazu"
246

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247
msgid "capturing exposure compensation"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
248
msgstr "kompenzace expozice záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249 250

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
251
msgstr "Kompenzace expozice při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
252

253
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254
msgstr "typ zachycení scény záznamu"
255 256

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
msgstr "Typ zachycení scény při záznamu obrazu"
258 259

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "úprava zesílení záznamu"
261 262

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
263
msgstr "Úprava zesílení při záznamu obrazu"
264 265

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266
msgstr "vyvážení bílé záznamu"
267 268

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při záznamu obrazu"
270 271

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "kontrast záznamu"
273 274

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgstr "Použité zpracování kontrastu při záznamu obrazu"
276 277

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278
msgstr "sytost záznamu"
279 280

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281
msgstr "Použité zpracování sytosti při záznamu obrazu"
282

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "ostrost záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285 286

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgstr "Použité zpracování ostrosti při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288

289
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgstr "použití blesku při záznamu"
291

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
msgstr "Zda byl při záznamu obrazu použit blesk"
294 295

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "režim blesku při záznamu"
297

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
298
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgstr "Režim blesku vybraný při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300 301

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302
msgstr "režim měření při záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303 304 305

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
msgstr "Režim měření expozice při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307 308

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
msgstr "zdroj záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
310 311

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "Zdroj nebo typ zařízení použitého při záznamu"
313 314

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "pixelů na palec vodorovně v obrazu"
316 317 318

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
319 320
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na "
"palec"
321 322

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
msgstr "pixelů na palec svisle v obrazu"
324 325 326

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) svisle v pixelech na palec"
328

329 330 331 332 333 334
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335 336
msgid "ID3 tag"
msgstr "Značka ID3"
337

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338 339 340 341 342 343
msgid "APE tag"
msgstr "Značka APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346 347

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349 350

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352 353

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355 356

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358 359

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361 362

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364 365

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367

368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382
msgid "Subtitle"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Formát titulků TMPlayer"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Formát titulků Sami"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383
msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385 386

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389 390 391
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
392 393 394
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
395

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
396 397 398
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
400 401
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
402
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
404 405
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407 408 409

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
411

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
412 413 414
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
416 417 418
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Surový %dbitový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419 420

msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421
msgstr "Zdroj zvukového CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422 423

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
425 426

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
428 429

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
431 432 433

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435 436 437

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439 440 441

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
443 444 445

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
446
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447 448 449

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451 452 453

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455 456 457

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459 460 461

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463 464 465

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
467 468 469

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471 472 473

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475 476 477

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
479 480

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482 483

msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484
msgstr "Neznámý kanálový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485 486

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
488 489

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
490
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
491 492

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
493
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
494 495

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
496
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
497

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Master"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basy"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Výšky"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Syntezátor"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linkový vstup"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC Speaker"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Přehrávání"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Záznam"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
531 532 533
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Spojení s %s:%d bylo odmítnuto."

534 535
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nezdařilo se otevření souboru vfs \"%s\" k zápisu: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
536

537 538
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nezadán název souboru"
539

540 541
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
542

543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Neplatné URI titulků \"%s\", titulky vypnuty."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "Proudy RTSP zatím nemohou být přehrávány."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin\"."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Byl rozpoznán pouze proud titulků. Buď je nahráván pouze soubor titulků "
#~ "nebo nějaký jiný typ textového soubor, popřípadě nebyl rozpoznán "
#~ "multimediální soubor."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "K obsluze tohoto souboru není nainstalován dekodér. Patrně bude nutné "
#~ "nainstalovat nezbytné zásuvné moduly."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Toto není multimediální soubor"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Byl rozpoznán proud titulků, ale nikoliv obrazový proud."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
583 584 585 586 587 588
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba při odesílání dat záhlaví gdp na \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba při odesílání zátěžových dat gdp na \"%s:%d\"."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Nekomprimovaná černá a bílá rovina Y"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Surový zvuk PCM"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Surový %dbitový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"

628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nezadáno zařízení."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" je již používáno."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" se nezdařilo otevřít ke čtení a k zápisu."