cs.po 7.68 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Czech translations of gst-plugins.
# Copyright (C) 2004 gst-plugins' COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.3\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
11
"POT-Creation-Date: 2005-12-20 13:14+0100\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
12
"PO-Revision-Date: 2004-08-08 22:58+0200\n"
13 14 15 16 17
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
18 19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
21 22 23 24
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:83
msgid "Master"
msgstr ""

25
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:84
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
26 27 28
msgid "Bass"
msgstr "Basy"

29
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:85
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
30 31 32
msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

33
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:86
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
34 35 36
msgid "PCM"
msgstr "PCM"

37
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:87
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
38 39 40
msgid "Synth"
msgstr "Synth"

41
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:88
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
42 43 44
msgid "Line-in"
msgstr "Line-in"

45
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:89
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
46 47 48
msgid "CD"
msgstr "CD"

49
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:90
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:91
#, fuzzy
msgid "PC Speaker"
msgstr "Reproduktor"

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:92
msgid "Playback"
msgstr ""

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:93
msgid "Capture"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
66
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:305
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
67 68 69
msgid "discid"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:305
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
71 72 73
msgid "CDDA discid for metadata retrieval"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
74
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:808 ext/cdparanoia/gstcdparanoia.c:814
75 76 77
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nemohu otevřít zařízení CD pro čtení."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
78
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:431
79 80 81 82
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro zápis: %s."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
83
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:438
84 85 86
msgid "No filename given"
msgstr "Nezadán název souboru"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
87
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:466
88 89 90 91
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "Nemohu zavřít soubor vfs \"%s\"."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
92
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:2503
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
93 94 95
msgid "Internal data stream error."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
96
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1347
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
97 98 99
msgid "No URI specified to play from."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
100
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1353
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
101 102 103 104
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
105
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1357
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
106 107 108 109
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
110
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1364
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
111 112 113
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
114
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1430
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
115 116 117 118 119 120
#, c-format
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle \"%s\".  You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
121
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1433
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
122 123 124 125
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" is not a media file"
msgstr "Zařízení \"%s\" není zachytávací zařízení."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
126
#: gst/playback/gstplaybin.c:434
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
127 128 129
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
130
#: gst/playback/gstplaybin.c:564
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131 132 133
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
134 135
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nezadáno zařízení."
136

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
137 138
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
139

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
140 141
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení \"%s\" pro čtení a zápis."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
142

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
143 144
#~ msgid "Device is not open."
#~ msgstr "Zařízení není otevřeno."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
145

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
146 147
#~ msgid "Device is open."
#~ msgstr "Zařízení je otevřeno."
148

149 150 151 152 153 154 155
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro čtení."

#, fuzzy
#~ msgid "No filename given."
#~ msgstr "Nezadán název souboru"

156 157
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro zápis."
158

159 160
#~ msgid "Error closing file \"%s\"."
#~ msgstr "Chyba při zavírání souboru \"%s\"."
161

162 163
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro čtení."
164

165 166
#~ msgid "No filename specified."
#~ msgstr "Nezadán název souboru."
167

168 169
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zapisovat do souboru \"%s\"."
170

171 172
#~ msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
#~ msgstr "Žádný nebo neplatný vstup zvuku, proud AVI bude poškozen."
173

174 175 176 177 178 179 180 181
#~ msgid ""
#~ "The %s element could not be found. This element is essential for "
#~ "playback. Please install the right plug-in and verify that it works by "
#~ "running 'gst-inspect %s'"
#~ msgstr ""
#~ "Element %s nelze najít. Tento element je pro přehrávání nutný. "
#~ "Nainstalujte prosím potřebný modul a ověřte, že funguje, spuštěním 'gst-"
#~ "inspect %s'"
182

183 184 185 186 187 188
#~ msgid ""
#~ "No usable colorspace element could be found.\n"
#~ "Please install one and restart."
#~ msgstr ""
#~ "Nenalezen použitelný element colorspace.\n"
#~ "Nainstalujte prosím nějaký a restartujte."
189

190 191
#~ msgid "Could not open audio device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení zvuku \"%s\" pro zápis."
192

193 194
#~ msgid "Could not open control device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít řídicí zařízení \"%s\" pro zápis."
195

196 197
#~ msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\"."
198

199 200
#~ msgid "Could not set audio device \"%s\" to %d Hz."
#~ msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\" na %d Hz."
201

202 203
#~ msgid "Could not close audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít zařízení zvuku \"%s\"."
204

205 206
#~ msgid "Could not close control device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít řídicí zařízení \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
207

208 209
#~ msgid "Could not open video device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení videa \"%s\" pro zápis."
210

211 212
#~ msgid "Could not close video device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít zařízení videa \"%s\"."
213

214 215
#~ msgid "Could not write to device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zapisovat do zařízení \"%s\"."
216

217 218
#~ msgid "OSS device \"%s\" is already in use by another program."
#~ msgstr "Zařízení OSS \"%s\" již používá jiný program."
219

220 221
#~ msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
#~ msgstr "Nemohu přistupovat k zařízení \"%s\", zkontrolujte jeho oprávnění."
222

223 224
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro zápis."
225

226 227
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro čtení."
228

229 230 231
#, fuzzy
#~ msgid "Your OSS device doesn't support mono or stereo."
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"
232

233 234
#~ msgid "Your OSS device could not be probed correctly"
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"
235

236 237
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Hlasitost"
238

239 240
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"
241

242 243
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mixér"
244

245 246
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
247

248 249
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Nahrávání"
250

251 252
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Vstupní-zisk"
253

254 255
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Výstupní-zisk"
256

257 258
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Line-1"
259

260 261
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Line-2"
262

263 264
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Line-3"
265

266 267
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digitální-1"
268

269 270
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digitální-2"
271

272 273
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digitální-3"
274

275 276
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Telefon-in"
277

278 279
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Telefon-out"
280

281 282
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
283

284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Rádio"

#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"

#~ msgid "Could not get buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat vyrovnávací paměti."

#~ msgid "Could not get enough buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat dost vyrovnávacích pamětí."