nb.po 17.7 KB
Newer Older
1
2
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2012,
6
7
8
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.2.1\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2014-05-21 11:55+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"PO-Revision-Date: 2014-01-22 17:42+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
14
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: nb_NO\n"
16
17
18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
20
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
21

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
23
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i mono-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
25

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
26
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i stereo-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
28
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
30
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for avspilling i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32
33
34
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
35
36
37
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Enheten brukes av et annet "
"program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
39

msgid "Could not open audio device for playback."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
40
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41

42
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
43
msgstr "Feil ved sending til lydenhet. Enheten er frakoblet."
44

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
46
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i monomodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
48

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
49
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i stereomodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
53
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
56
57
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
59
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for opptak. Enheten brukes av et annet program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60
61

msgid "Could not open audio device for recording."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
62
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for opptak."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63

64
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65
msgstr "Feil ved opptak fra lydenhet. Enheten er frakoblet."
66

67
68
69
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70
msgid "Could not seek CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
71
msgstr "Kunne ikke søke på CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
72
73

msgid "Could not read CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74
msgstr "Kunne ikke lese CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
75

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76
msgid "Internal data stream error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
77
msgstr "Intern feil i datastrøm."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
78

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79
80
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
81
msgstr "Mangler elementet «%s» - kontroller GStreamer-installasjonen."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
84
85
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
86
87
"Et %s-tillegg kreves for å spille av denne strømmen, men det er ikke "
"installert."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88

89
msgid "Could not determine type of stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
90
msgstr "Kunne ikke bestemme type strøm."
91

92
93
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Dette ser ut som en tekstfil"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
94

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
95
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
96
msgstr "Kunne ikke opprette elementet «uridecodebin»"
97

98
99
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
100
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer mangler."
101
102

msgid "The autovideosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
103
msgstr "Autobildeslukelementet mangler."
104

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
105
106
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
107
msgstr "Konfigurert bildesluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
108

109
110
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
111
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer virker ikke."
112
113

msgid "The autovideosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
114
msgstr "autobildeslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
116

msgid "Custom text sink element is not usable."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
117
msgstr "Tilpasset tekstslukelement er ikke brukbart."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
119

msgid "No volume control found"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
120
msgstr "Fant ikke volumkontroll"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121

122
123
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
124
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer mangler."
125
126

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
127
msgstr "Autolydslukelementet mangler"
128

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
129
130
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
131
msgstr "Konfigurert lydsluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
132

133
134
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
135
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer virker ikke."
136
137

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
138
msgstr "Autolydslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139

140
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
141
msgstr "Kan ikke spille av en tekstfil uten film eller visualiseringer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
144
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
145
msgstr "Ingen dekoder tilgjengelig for type «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146

147
148
149
150
151
152
153
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen URI for avspilling oppgitt."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI «%s»."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154
msgid "This stream type cannot be played yet."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
155
msgstr "Dennestrømtypen kan ikke spilles ennå."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156
157
158

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
159
msgstr "Ingen URI-håndterer er implementert for «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160

161
162
163
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldig."

164
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
166
msgstr "Feil ved sending av data til «%s:%d»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
168
msgid "Can't record audio fast enough"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
169
msgstr "Kan ikke ta opp lyd rask nok"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
170

171
172
173
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne CDen har ingen lydspor"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
174
msgid "ID3 tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
175
msgstr "ID3-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
177
msgid "APE tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
178
msgstr "APE-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
180
msgid "ICY internet radio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
181
msgstr "ICY internettradio"
182

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
183
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
184
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
185

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
186
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
187
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
188

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
189
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
190
msgstr "Tapsfri True Audio (TTA)"
191

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
192
msgid "Windows Media Speech"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
193
msgstr "Windows Mediatale"
194

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
195
msgid "CYUV Lossless"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
196
msgstr "CYUV tapsfritt"
197

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
198
msgid "FFMpeg v1"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
199
msgstr "FFMpeg v1"
200

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
201
msgid "Lossless MSZH"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
202
msgstr "Tapsfritt MSZH"
203

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
204
msgid "Run-length encoding"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
205
msgstr "Kjørelengde-koding"
206

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
207
208
209
msgid "Timed Text"
msgstr "Tidsbestemt tekst"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
210
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
211
msgstr "Undertekst"
212

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
213
msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
214
msgstr "MPL2 undertekstformat"
215

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
216
msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
217
msgstr "DKS undertekstformat"
218

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
219
msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
220
msgstr "QTtext undertekstformat"
221

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
222
msgid "Sami subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
223
msgstr "Samisk undertekstformat"
224

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
225
msgid "TMPlayer subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
226
msgstr "TMPlayer undertekstformat"
227

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
228
msgid "Kate subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229
msgstr "Kate undertekstformat"
230

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
231
msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
232
msgstr "Ukomprimert video"
233

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
234
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
msgstr "Ukomprimert grå"
236

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239
msgstr "Ukomprimert pakket YUV %s"
240

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
msgstr "Ukomprimert semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
msgstr "Ukomprimert planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
msgstr "Ukomprimert palettopmimert %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255
msgstr "Ukomprimert %d-bit %s"
256

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
258
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
259
msgstr "DivX MPEG-4-versjon %d"
260

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
261
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
262
msgstr "Ukomprimert lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
263

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264
265
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266
msgstr "Rå %d-bit %s-lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
268
msgid "Audio CD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
msgstr "Lyd-CD-kilde"
270

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
271
msgid "DVD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "DVD-kilde"
273

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
274
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgstr "Sanntidsdirekteavspillingsprotokoll (RTSP) kilde"
276

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
277
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protokollkilde"
279

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
280
281
#, c-format
msgid "%s protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
282
msgstr "%s protokollkilde"
283

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
284
285
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
286
msgstr "%s bilde RTP-depayloader"
287

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
288
289
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgstr "%s lyd RTP-depayloader"
291

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
292
293
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
msgstr "%s RTP-depayloader"
295

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
296
297
#, c-format
msgid "%s demuxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
298
msgstr "%s demultiplekser"
299

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
300
301
#, c-format
msgid "%s decoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302
msgstr "%s dekoder"
303

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
304
305
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
msgstr "%s bilde RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
308
309
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
310
msgstr "%s lyd RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
312
313
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314
msgstr "%s RTP-payloader"
315

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
316
317
#, c-format
msgid "%s muxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgstr "%s multiplekser"
319

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
320
321
#, c-format
msgid "%s encoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
322
msgstr "%s koder"
323

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
324
325
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326
msgstr "GStreamer-element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
328
msgid "Unknown source element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329
msgstr "Ukjent kildeelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
331
msgid "Unknown sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
332
msgstr "Ukjent slukelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
334
msgid "Unknown element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
335
msgstr "Ukjent element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
336

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
337
msgid "Unknown decoder element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
338
msgstr "Ukjent dekoderelement"
339

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
340
341
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukjent element for koding"
342

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
343
344
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Tillegg eller element av ukjent type"
345

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
346
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
347
msgstr "Klarte ikke å lese merket: Ikke nok data"
348

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
349
350
msgid "track ID"
msgstr "spor-ID"
351

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
352
msgid "MusicBrainz track ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
353
msgstr "MusicBrainz spor-id"
354

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
355
356
357
358
msgid "artist ID"
msgstr "artist-ID"

msgid "MusicBrainz artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
359
msgstr "MusicBrainz artist-id"
360

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
361
362
363
364
msgid "album ID"
msgstr "album-ID"

msgid "MusicBrainz album ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
365
msgstr "MusicBrainz album-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
367
msgid "album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
368
msgstr "albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
370
msgid "MusicBrainz album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
371
msgstr "MusicBrainz albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
373
msgid "track TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
374
msgstr "spor TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
376
msgid "MusicBrainz TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
377
msgstr "MusicBrainz TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
379
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
380
msgstr "opptakslukkerhastighet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
382
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
383
msgstr "Lukkehastighet som benyttes når du tar et bilde, i sekunder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
385
msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
386
msgstr "opptaksbrennvidder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
388
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
389
msgstr "Brennvidden (f-tall) som benyttes når du tar bildet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
391
msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
392
msgstr "opptaksbrennvidde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
394
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
395
msgstr "Brennvidden til objektivet som brukes når du tar bildet, i mm"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
396

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
397
msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
398
msgstr "fanger digitalt zoomforhold"
399

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
400
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
401
msgstr "Digitalt zoomforhold som benyttes når du tar et bilde"
402

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
403
msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
404
msgstr "opptaks-ISO-hastighet"
405

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
406
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
407
msgstr "ISO-hastigheten som benyttes når du tar et bilde"
408

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
409
msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
410
msgstr "opptakseksponeringsprogram"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
411

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
412
msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
413
msgstr "Eksponeringsprogrammet som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
415
msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
416
msgstr "opptakseksponeringsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
418
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
419
msgstr "Eksponeringsmodusen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
420

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
421
msgid "capturing exposure compensation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
422
msgstr "opptakseksponeringskompensasjon"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
424
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
425
msgstr "Eksponeringskompensasjonen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
427
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
428
msgstr "opptaksscene opptakstype"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
430
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
431
msgstr "Sceneopptaksmodus som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
433
msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
434
msgstr "opptaksstyrkejustering"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
436
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
437
msgstr "Den samlede styrkejusteringen som anvendes på et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
439
msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
440
msgstr "opptakshvitbalanse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
442
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
443
msgstr "Hvitbalanseinnstillingen når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
445
msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
446
msgstr "opptakskontrast"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
448
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
449
msgstr "Retningen av kontrastbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
451
msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
452
msgstr "opptaksmetning"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
454
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
455
msgstr "Retningen av metningsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
457
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
458
msgstr "opptaksskarphet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
460
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
461
msgstr "Retningen av skarphetsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
463
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
464
msgstr "opptaksblits avfyrt"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
465

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
466
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
467
msgstr "Om blitsen avfyres mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
468

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
469
msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
470
msgstr "opptaksblitsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
472
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
473
msgstr "Valgt blitsmodus mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
475
msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
476
msgstr "opptaksmålemodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
477

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
478
479
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
480
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
481
"Målemodus som brukes mens man bestemmer eksponeringen for å ta et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
483
msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
484
msgstr "opptakskilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
486
msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
487
msgstr "Kilden eller type enhet som brukes for opptak"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
488

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
489
msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
490
msgstr "Bilde horisontalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
491

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
492
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
493
msgstr "Media (bilde/video) beregnet horisontal pikseltetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
494

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
495
msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
496
msgstr "Bilde vertikalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
497

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
498
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
499
msgstr "Media (bilde/video) beregnet vertikal piksel tetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
500

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
501
msgid "ID3v2 frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
502
msgstr "ID3v2-ramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
503

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
504
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
505
msgstr "Utolket id3v2 merkeramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
506

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
507
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
508
msgstr "musikal-tast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
509
510

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
511
msgstr "Innledende tast der lyden begynner"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
512

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
513
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514
515
516
msgstr "Bufrer ..."

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
517
518
519
msgstr ""

msgid "Print version information and exit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520
msgstr "Skriv ut versjonsinformasjon og avslutt"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521
522

msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
523
msgstr "Video-sink som skal brukes (standard er autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
524
525

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
526
msgstr "Lyd-sink som skal brukes (standard er autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
527
528

msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
msgstr "Aktiver sømløs avspilling"

msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""

msgid "Interactive control via keyboard"
msgstr ""

msgid "Volume"
msgstr ""

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
541
542
543
544
msgstr ""

#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
545
msgstr "Bruk: %s FIL1|URI1 [FILE|URI2] [FILE|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
546
547

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
548
msgstr "Du må ha med minst ett filnavn eller nettadresse å spille."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
549
550
551
552

#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "Ukomprimert %s YUV %s"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Hovedvolum"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bass"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linje inn"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-høyttaler"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Spill av"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Ta opp"

586
587
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne VFS-fil «%s» for skriving: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
588

589
590
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Ingen filnavn oppgitt"
591

592
593
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke lukke VFS-fil «%s»."
594

595
596
597
598
599
600
601
602
603
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Feil under skriving til fil «%s»."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Ugyldig URI «%s» til undertekst. Undertekst er slått av."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-strømmer kan ikke spilles av ennå."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Kun en undertekststrøm ble oppdaget. Enten laster du inn en undertekstfil "
#~ "eller en annen type tekstfil, eller mediafilen ble ikke gjenkjent."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Du har ikke en dekoder installert for å håndtere denne filen. Du må "
#~ "kanskje installere de nødvendige programtilleggene."

619
620
621
#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Dette er ikke en mediefil"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "En undertekststrøm ble oppdaget, men ingen videostrøm."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Både autobildesluk- og xvbildeslukelementene mangler."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Både autolydsluk- og alsaslukelementene mangler."

#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Feil ved sending av GDP overskriftsdata til «%s:%d»"

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Feil ved sending av GDP nyttelast data til «%s:%d»"

#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Forbindelse til %s:%d ble avvist"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Ukomprimert planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ukomprimert planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Ukomprimert svart og hvitt Y-flate"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Rå PCM-lyd"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Rå %d-bit flyttallslyd"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Rå flyttallslyd"

673
674
675
676
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Ingen enhet oppgitt."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
677
#~ msgstr "Enheten «%s» eksisterer ikke."
678
679

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
680
#~ msgstr "Enheten «%s» er allerede i bruk."
681
682
683

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne enhet «%s» for lesing og skriving."