nb.po 19.4 KB
Newer Older
1
2
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2012,
6
7
8
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.4.0\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 22:47+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"PO-Revision-Date: 2014-07-22 12:38+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
14
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: nb_NO\n"
16
17
18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
20
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
21

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
23
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i mono-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
25

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
26
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i stereo-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
28
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
30
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for avspilling i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32
33
34
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
35
36
37
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Enheten brukes av et annet "
"program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
39

msgid "Could not open audio device for playback."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
40
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41

42
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
43
msgstr "Feil ved sending til lydenhet. Enheten er frakoblet."
44

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
46
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i monomodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
48

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
49
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i stereomodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
53
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
56
57
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
59
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for opptak. Enheten brukes av et annet program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60
61

msgid "Could not open audio device for recording."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
62
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for opptak."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63

64
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65
msgstr "Feil ved opptak fra lydenhet. Enheten er frakoblet."
66

67
68
69
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70
msgid "Could not seek CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
71
msgstr "Kunne ikke søke på CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
72
73

msgid "Could not read CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74
msgstr "Kunne ikke lese CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
75

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76
msgid "Internal data stream error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
77
msgstr "Intern feil i datastrøm."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
78

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79
80
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
81
msgstr "Mangler elementet «%s» - kontroller GStreamer-installasjonen."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82

83
msgid "Could not determine type of stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
84
msgstr "Kunne ikke bestemme type strøm."
85

86
87
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Dette ser ut som en tekstfil"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
88

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
89
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90
msgstr "Kunne ikke opprette elementet «uridecodebin»"
91

92
93
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
94
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer mangler."
95
96

msgid "The autovideosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
97
msgstr "Autobildeslukelementet mangler."
98

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
99
100
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
101
msgstr "Konfigurert bildesluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
102

103
104
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
105
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer virker ikke."
106
107

msgid "The autovideosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
108
msgstr "autobildeslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
110

msgid "Custom text sink element is not usable."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
111
msgstr "Tilpasset tekstslukelement er ikke brukbart."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
113

msgid "No volume control found"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
114
msgstr "Fant ikke volumkontroll"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115

116
117
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
118
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer mangler."
119
120

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
121
msgstr "Autolydslukelementet mangler"
122

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
123
124
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125
msgstr "Konfigurert lydsluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
126

127
128
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
129
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer virker ikke."
130
131

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
132
msgstr "Autolydslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133

134
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
135
msgstr "Kan ikke spille av en tekstfil uten film eller visualiseringer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
138
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
139
msgstr "Ingen dekoder tilgjengelig for type «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140

141
142
143
144
145
146
147
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen URI for avspilling oppgitt."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI «%s»."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148
msgid "This stream type cannot be played yet."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
149
msgstr "Dennestrømtypen kan ikke spilles ennå."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150
151
152

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
153
msgstr "Ingen URI-håndterer er implementert for «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154

155
156
157
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldig."

158
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
160
msgstr "Feil ved sending av data til «%s:%d»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
162
msgid "Can't record audio fast enough"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
163
msgstr "Kan ikke ta opp lyd rask nok"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
164

165
166
167
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne CDen har ingen lydspor"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
168
msgid "ID3 tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
169
msgstr "ID3-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
171
msgid "APE tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
172
msgstr "APE-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
174
msgid "ICY internet radio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
175
msgstr "ICY internettradio"
176

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
177
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
178
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
179

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
180
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
181
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
182

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
183
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
184
msgstr "Tapsfri True Audio (TTA)"
185

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
186
msgid "Windows Media Speech"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
187
msgstr "Windows Mediatale"
188

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
189
msgid "CYUV Lossless"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
190
msgstr "CYUV tapsfritt"
191

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
192
msgid "FFMpeg v1"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
193
msgstr "FFMpeg v1"
194

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
195
msgid "Lossless MSZH"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
196
msgstr "Tapsfritt MSZH"
197

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
198
msgid "Run-length encoding"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
199
msgstr "Kjørelengde-koding"
200

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
201
202
203
msgid "Timed Text"
msgstr "Tidsbestemt tekst"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
204
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
205
msgstr "Undertekst"
206

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
207
msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
208
msgstr "MPL2 undertekstformat"
209

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
210
msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
211
msgstr "DKS undertekstformat"
212

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
213
msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
214
msgstr "QTtext undertekstformat"
215

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
216
msgid "Sami subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
217
msgstr "Samisk undertekstformat"
218

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
219
msgid "TMPlayer subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
220
msgstr "TMPlayer undertekstformat"
221

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
222
msgid "Kate subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
223
msgstr "Kate undertekstformat"
224

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
225
msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
226
msgstr "Ukomprimert video"
227

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
228
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229
msgstr "Ukomprimert grå"
230

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
231
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
233
msgstr "Ukomprimert pakket YUV %s"
234

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
235
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237
msgstr "Ukomprimert semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241
msgstr "Ukomprimert planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgstr "Ukomprimert palettopmimert %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
msgstr "Ukomprimert %d-bit %s"
250

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
252
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
253
msgstr "DivX MPEG-4-versjon %d"
254

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256
msgstr "Ukomprimert lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
258
259
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "Rå %d-bit %s-lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262
msgid "Audio CD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
263
msgstr "Lyd-CD-kilde"
264

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
265
msgid "DVD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266
msgstr "DVD-kilde"
267

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
268
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
msgstr "Sanntidsdirekteavspillingsprotokoll (RTSP) kilde"
270

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
271
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protokollkilde"
273

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
274
275
#, c-format
msgid "%s protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgstr "%s protokollkilde"
277

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
278
279
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
msgstr "%s bilde RTP-depayloader"
281

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
282
283
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "%s lyd RTP-depayloader"
285

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
286
287
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr "%s RTP-depayloader"
289

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
290
291
#, c-format
msgid "%s demuxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292
msgstr "%s demultiplekser"
293

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
294
295
#, c-format
msgid "%s decoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "%s dekoder"
297

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
298
299
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "%s bilde RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
301

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
302
303
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304
msgstr "%s lyd RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
306
307
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgstr "%s RTP-payloader"
309

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
310
311
#, c-format
msgid "%s muxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "%s multiplekser"
313

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
314
315
#, c-format
msgid "%s encoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316
msgstr "%s koder"
317

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
318
319
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgstr "GStreamer-element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
322
msgid "Unknown source element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
msgstr "Ukjent kildeelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
325
msgid "Unknown sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326
msgstr "Ukjent slukelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
328
msgid "Unknown element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329
msgstr "Ukjent element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
331
msgid "Unknown decoder element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
332
msgstr "Ukjent dekoderelement"
333

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
334
335
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukjent element for koding"
336

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
337
338
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Tillegg eller element av ukjent type"
339

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
340
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
341
msgstr "Klarte ikke å lese merket: Ikke nok data"
342

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
343
344
msgid "track ID"
msgstr "spor-ID"
345

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
346
msgid "MusicBrainz track ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
347
msgstr "MusicBrainz spor-id"
348

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
349
350
351
352
msgid "artist ID"
msgstr "artist-ID"

msgid "MusicBrainz artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
353
msgstr "MusicBrainz artist-id"
354

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
355
356
357
358
msgid "album ID"
msgstr "album-ID"

msgid "MusicBrainz album ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
359
msgstr "MusicBrainz album-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
361
msgid "album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
362
msgstr "albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
364
msgid "MusicBrainz album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
365
msgstr "MusicBrainz albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
367
msgid "track TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
368
msgstr "spor TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
370
msgid "MusicBrainz TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
371
msgstr "MusicBrainz TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
373
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
374
msgstr "opptakslukkerhastighet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
376
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
377
msgstr "Lukkehastighet som benyttes når du tar et bilde, i sekunder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
379
msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
380
msgstr "opptaksbrennvidder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
382
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
383
msgstr "Brennvidden (f-tall) som benyttes når du tar bildet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
385
msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
386
msgstr "opptaksbrennvidde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
388
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
389
msgstr "Brennvidden til objektivet som brukes når du tar bildet, i mm"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
391
msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
392
msgstr "fanger digitalt zoomforhold"
393

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
394
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
395
msgstr "Digitalt zoomforhold som benyttes når du tar et bilde"
396

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
397
msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
398
msgstr "opptaks-ISO-hastighet"
399

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
400
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
401
msgstr "ISO-hastigheten som benyttes når du tar et bilde"
402

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
403
msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
404
msgstr "opptakseksponeringsprogram"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
406
msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
407
msgstr "Eksponeringsprogrammet som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
408

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
409
msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
410
msgstr "opptakseksponeringsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
411

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
412
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
413
msgstr "Eksponeringsmodusen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
415
msgid "capturing exposure compensation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
416
msgstr "opptakseksponeringskompensasjon"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
418
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
419
msgstr "Eksponeringskompensasjonen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
420

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
421
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
422
msgstr "opptaksscene opptakstype"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
424
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
425
msgstr "Sceneopptaksmodus som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
427
msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
428
msgstr "opptaksstyrkejustering"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
430
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
431
msgstr "Den samlede styrkejusteringen som anvendes på et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
433
msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
434
msgstr "opptakshvitbalanse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
436
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
437
msgstr "Hvitbalanseinnstillingen når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
439
msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
440
msgstr "opptakskontrast"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
442
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
443
msgstr "Retningen av kontrastbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
445
msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
446
msgstr "opptaksmetning"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
448
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
449
msgstr "Retningen av metningsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
451
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
452
msgstr "opptaksskarphet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
454
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
455
msgstr "Retningen av skarphetsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
457
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
458
msgstr "opptaksblits avfyrt"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
460
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
461
msgstr "Om blitsen avfyres mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
463
msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
464
msgstr "opptaksblitsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
465

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
466
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
467
msgstr "Valgt blitsmodus mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
468

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
469
msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
470
msgstr "opptaksmålemodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
472
473
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
475
"Målemodus som brukes mens man bestemmer eksponeringen for å ta et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
476

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
477
msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
478
msgstr "opptakskilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
479

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
480
msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
481
msgstr "Kilden eller type enhet som brukes for opptak"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
483
msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
484
msgstr "Bilde horisontalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
486
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
487
msgstr "Media (bilde/video) beregnet horisontal pikseltetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
488

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
489
msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
490
msgstr "Bilde vertikalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
491

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
492
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
493
msgstr "Media (bilde/video) beregnet vertikal piksel tetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
494

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
495
msgid "ID3v2 frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
496
msgstr "ID3v2-ramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
497

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
498
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
499
msgstr "Utolket id3v2 merkeramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
500

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
501
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502
msgstr "musikal-tast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
503
504

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
505
msgstr "Innledende tast der lyden begynner"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
506

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
507
508
509
510
511
512
513
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versjonsinformasjon og avslutt"

msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514
515
"Ikke avslutt etter å ha vist den første enheteslisten, men vent på at "
"enheter blir lagt til/fjernet."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
516

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
517
#, fuzzy, c-format
518
msgid "Volume: %.0f%%"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
519
msgstr "Volum"
520

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
522
523
524
msgstr "Bufrer ..."

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525
msgstr "Klokke tapt, velger en ny\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
526

527
528
529
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530
531
532
msgid "Paused"
msgstr ""

533
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
534
msgid "Now playing %s\n"
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
msgstr ""

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i stereo-modus."

msgid "space"
msgstr ""

msgid "pause/unpause"
msgstr ""

msgid "q or ESC"
msgstr ""

msgid "quit"
msgstr ""

msgid "play next"
msgstr ""

msgid "play previous"
msgstr ""

msgid "seek forward"
msgstr ""

msgid "seek backward"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
573
#, fuzzy
574
msgid "volume up"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
575
msgstr "Volum"
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

msgid "volume down"
msgstr ""

msgid "increase playback rate"
msgstr ""

msgid "decrease playback rate"
msgstr ""

msgid "change playback direction"
msgstr ""

msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Denne CDen har ingen lydspor"

msgid "change video track"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Kate undertekstformat"

603
604
605
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
606
#, fuzzy
607
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
608
msgstr "Interaktiv kontroll via tastatur"
609

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
610
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
611
msgstr "Video-sink som skal brukes (standard er autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
612
613

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
614
msgstr "Lyd-sink som skal brukes (standard er autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
615
616

msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
617
618
619
msgstr "Aktiver sømløs avspilling"

msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
620
msgstr "Stokke spilleliste"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
621

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
622
#, fuzzy
623
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
624
msgstr "Interaktiv kontroll via tastatur"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
625
626

msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
627
msgstr "Volum"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
628
629

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
630
msgstr "Spillelistefil som inneholder inngangsmediefiler"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
631

632
633
634
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
635
636
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
637
msgstr "Bruk: %s FIL1|URI1 [FILE|URI2] [FILE|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
638
639

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
640
msgstr "Du må ha med minst ett filnavn eller nettadresse å spille."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
641

642
643
644
645
646
647
648
649
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""

#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "Et %s-tillegg kreves for å spille av denne strømmen, men det er ikke "
#~ "installert."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
650
651
652
#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "Ukomprimert %s YUV %s"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Hovedvolum"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bass"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linje inn"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-høyttaler"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Spill av"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Ta opp"

686
687
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne VFS-fil «%s» for skriving: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
688

689
690
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Ingen filnavn oppgitt"
691

692
693
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke lukke VFS-fil «%s»."
694

695
696
697
698
699
700
701
702
703
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Feil under skriving til fil «%s»."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Ugyldig URI «%s» til undertekst. Undertekst er slått av."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-strømmer kan ikke spilles av ennå."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Kun en undertekststrøm ble oppdaget. Enten laster du inn en undertekstfil "
#~ "eller en annen type tekstfil, eller mediafilen ble ikke gjenkjent."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Du har ikke en dekoder installert for å håndtere denne filen. Du må "
#~ "kanskje installere de nødvendige programtilleggene."

719
720
721
#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Dette er ikke en mediefil"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "En undertekststrøm ble oppdaget, men ingen videostrøm."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Både autobildesluk- og xvbildeslukelementene mangler."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Både autolydsluk- og alsaslukelementene mangler."

#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Feil ved sending av GDP overskriftsdata til «%s:%d»"

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Feil ved sending av GDP nyttelast data til «%s:%d»"

#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Forbindelse til %s:%d ble avvist"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Ukomprimert planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ukomprimert planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Ukomprimert svart og hvitt Y-flate"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Rå PCM-lyd"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Rå %d-bit flyttallslyd"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Rå flyttallslyd"

773
774
775
776
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Ingen enhet oppgitt."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
777
#~ msgstr "Enheten «%s» eksisterer ikke."
778
779

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
780
#~ msgstr "Enheten «%s» er allerede i bruk."
781
782
783

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne enhet «%s» for lesing og skriving."