fi.po 19.9 KB
Newer Older
1
# Finnish messages for gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
3
#
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Copyright (C) 2008-2010 Tommi Vainikainen,
5
6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2008-2010.
8
9
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
# Suomennos: http://gnome.fi/
11
12
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"PO-Revision-Date: 2010-12-31 23:21+0200\n"
17
18
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Language: fi\n"
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten monona."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
36
37
38
39
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Laitetta ei voitu avata toistoa varten. Laitetta käyttää toinen sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40
41

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43

44
45
46
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten monona."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57
58
59
60
61
62
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitetta käyttää toinen "
"sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
64

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avat nauhoitusta varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66

67
68
69
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "CD-laitetta ei voitu avata luettavaksi."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD-levyllä ei voitu siirtyä."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD-levyä ei voitu lukea."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82
83
84
85
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Puuttuva elementti \"%s\" - tarkista GStreamer-asennuksesi."

86
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
msgstr "Virran tyyppiä ei voitu määrittää"
88

89
90
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tämä näyttää olevan tekstitiedosto"
91

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
92
93
94
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Elementtiä \"decodebin\" ei voitu luoda."
95

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
#, c-format
97
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit puuttuvat."
99
100

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
msgstr "Autovideosink-elementti puuttuu."
102

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
103
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
104
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
105
msgstr "Asetettu videonielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
106

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
#, c-format
108
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit eivät toimi."
110
111

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
msgstr "Autovideosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
114

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
msgstr "Räätälöity tekstinieluelementti ei ole käyttökunnossa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
118
119
msgid "No volume control found"
msgstr "Äänenvoimakkuuden hallintaa ei löytynyt"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
#, c-format
121
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit puuttuvat."
123
124

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
msgstr "Autoaudiosink-elementti puuttuu."
126

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
127
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
128
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
129
msgstr "Asetettu ääninielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
130

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
#, c-format
132
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit eivät toimi."
134
135

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
msgstr "Autoaudiosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137

138
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
139
msgstr "Ei voida toistaa tekstitiedosta ilman videota tai visualisointia."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140

141
142
143
144
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Purkajaa tyypille \"%s\" ei ole saatavilla."

145
146
147
148
149
150
151
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "URIa, josta soitetaan, ei annettu."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Virheellinen URI \"%s\"."

152
153
154
155
156
157
158
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tätä virtatyyppiä ei voi vielä soittaa."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Protokollalle \"%s\" ei ole määritelty URI-käsittelijää."

159
160
161
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Lähde-elementti on virheellinen."

162
163
164
165
166
167
168
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Virhe lähetettäessä tietoa kohteeseen \"%s:%d\"."

msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Ääntä ei voi nauhoittaa tarpeeksi nopeasti"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
169
170
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Tällä CD-levyllä ei ole ääniraitoja"
171

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172
msgid "ID3 tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
msgstr "ID3-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174
175

msgid "APE tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
msgstr "APE-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177
178

msgid "ICY internet radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
msgstr "ICY-Internet-radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows-media (puhe)"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Häviötön CYUV"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Häviötön MSZH"

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203
msgstr "RLE-koodaus"
204

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
205
206
207
msgid "Timed Text"
msgstr ""

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
msgid "Subtitle"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"

223
224
225
226
227
228
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229
230
231
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
232
233
234
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
235

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
236
237
238
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Pakkaamaton harmaakuva"
239

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
240
#, fuzzy, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Pakkaamaton paletillinen %d-bittinen %s"
255

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
256
#, fuzzy, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
258
259
260
261
262
263
msgstr "Pakkaamaton paletillinen %d-bittinen %s"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versio %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
264
265
266
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
267

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
268
269
270
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Raaka %d-bittinen pcm-ääni"
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

msgid "Audio CD source"
msgstr "Ääni-CD-lähde"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD-lähde"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) -lähde"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) -protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s-protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
msgstr "%s-video-RTP-purkaja"
291
292
293

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294
msgstr "%s-ääni-RTP-purkaja"
295
296
297

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
msgstr "%s-RTP-purkaja"
299
300
301

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302
msgstr "%s-demukseri"
303
304
305
306
307
308
309

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s-purkaja"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310
msgstr "%s-video-RTP-pakkain"
311
312
313

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314
msgstr "%s-ääni-RTP-pakkain"
315
316
317

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318
msgstr "%s-RTP-pakkain"
319
320
321

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322
msgstr "%s-mukseri"
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s-pakkain"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer-elementti %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Tuntematon lähde-elementti"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Tuntematon nieluelementti"

msgid "Unknown element"
msgstr "Tuntematon elementti"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Tuntematon purkajaelementti"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Tuntematon kodekkielementti"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Liitännäisen tai elementin tyyppi on tuntematon"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Tagin lukeminen epäonnistui: ei riittävästi dataa"

msgid "track ID"
msgstr "kappaletunniste"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz-kappaletunniste"

msgid "artist ID"
msgstr "esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz-esittäjätunniste"

msgid "album ID"
msgstr "levytunniste"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz-levytunniste"

msgid "album artist ID"
msgstr "levyn esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz levyn esittäjätunniste"

msgid "track TRM ID"
msgstr "kappaleen TRM-tunniste"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-tunniste"

msgid "capturing shutter speed"
msgstr "kuvaamisen suljinnopeus"

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Suljinnopeus kuvattaessa, sekunteina"

msgid "capturing focal ratio"
msgstr "kuvaamisen aukkosuhde"

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Aukkosuhde (f-luku) kuvattaessa"

msgid "capturing focal length"
msgstr "kuvaamisen polttoväli"

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Linssin polttoväli kuvattaessa, millimetriä"

msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "kuvaamisen digitaalinen zoomaus"

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Digitaalinen suurennuskerroin kuvattaessa"

msgid "capturing iso speed"
msgstr "kuvaamisen ISO-nopeus"

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "ISO-nopeus kuvattaessa"

msgid "capturing exposure program"
msgstr "kuvaamisen valotusohjelma"

msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Valotusohjelma kuvattaessa"

msgid "capturing exposure mode"
msgstr "kuvaamisen valotustapa"

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"

#, fuzzy
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "kuvaamisen valotustapa"

#, fuzzy
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"

msgid "capturing scene capture type"
msgstr "kuvaamisen kuvausmoodi"

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Kuvausmoodi kuvattaessa"

msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "kuvaamisen kirkkauskorjaus"

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Yleinen kirkkauskorjaus, joka kuvalle on tehty"

msgid "capturing white balance"
msgstr "kuvaamisen valkotasapaino"

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Valittu valkotasapainotila kuvattaessa"

msgid "capturing contrast"
msgstr "kuvaamisen kontrasti"

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Käytetty kontrastikäsittelyn suunta kuvattessa"

msgid "capturing saturation"
msgstr "kuvaamisen saturaatio"

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Käytetty saturaatiokäsittelyn suunta kuvattessa"

msgid "capturing sharpness"
msgstr "kuvaamisen terävyys"

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Käytetty terävyyskäsittelyn suunta kuvattessa"

msgid "capturing flash fired"
msgstr "kuvaamisen salamankäyttö"

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Syttyikö salama kuvattaessa"

msgid "capturing flash mode"
msgstr "kuvaamisen salamamoodi"

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Valittu salamamoodi kuvattessa"

msgid "capturing metering mode"
msgstr "kuvaamisen mittausmoodi"

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Käytetty mittausmoodi päätettäessä valotusta kuvattaessa"

msgid "capturing source"
msgstr "kuvaamisen lähde"

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Lähde tai laitetyyppi kuvattaessa"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "kuvan vaakasuora ppi"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu vaakasuora pikselitiheys ppi:nä"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "kuvan pystysuora ppi"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu pystysuora pikselitiheys ppi:nä"

msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
512
513
514
515
516
517
msgid "musical-key"
msgstr ""

msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
518
msgid "Print version information and exit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
519
520
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521
522
523
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
524
525
msgstr ""

526
527
528
529
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530
531
532
533
msgid "Buffering..."
msgstr ""

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
534
535
msgstr ""

536
537
538
539
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
540
msgid "Now playing %s\n"
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
msgstr ""

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten stereona."

msgid "space"
msgstr ""

msgid "pause/unpause"
msgstr ""

msgid "q or ESC"
msgstr ""

msgid "quit"
msgstr ""

msgid "play next"
msgstr ""

msgid "play previous"
msgstr ""

msgid "seek forward"
msgstr ""

msgid "seek backward"
msgstr ""

msgid "volume up"
msgstr ""

msgid "volume down"
msgstr ""

msgid "increase playback rate"
msgstr ""

msgid "decrease playback rate"
msgstr ""

msgid "change playback direction"
msgstr ""

msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""

msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""

msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
603
604
605
606
607
608
609
610
611
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr ""

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr ""

msgid "Enable gapless playback"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
612
613
614
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""

615
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
616
617
618
619
620
621
622
623
msgstr ""

msgid "Volume"
msgstr ""

msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""

624
625
626
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
627
628
629
630
631
632
633
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr ""

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr ""

634
635
636
637
638
639
640
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""

#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "Virran toistamiseen tarvitaan %s-liitännäinen, mutta se ei ole asennettu."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
641
642
643
644
#, fuzzy
#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "Pakkaamaton YUV"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Pääkanava"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basso"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Ylä-äänet"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linjatulo"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofoni"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-kaiutin"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Toisto"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Nauhoitus"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
678
679
680
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Yhteys kohteeseen %s:%d estettiin."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Pakkaamaton mustavalkoinen Y-taso"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Raaka pcm-ääni"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka %d-bittinen liukulukupohjainen ääni"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka liukulukupohjainen ääni"

714
715
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voi avata kirjoitettavaksi: %s."
716

717
718
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu"
719

720
721
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voitu sulkea."
722

723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Virheellinen tekstitysten URI \"%s\", tekstitys ei ole käytössä."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-virtoja ei voi vielä soittaa."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Havaittiin vain tekstitysvirta. Joko yrität ladata tekstitystiedostoa tai "
#~ "muuta tekstitiedostoa, tai mediatiedostoa ei voitu tunnistaa."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Tämän tiedoston käsittelyyn ei ole asennettu purkajaa. Voi olla, että "
#~ "sinun täytyy asentaa tarvittavia liitännäisiä."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Tämä ei ole mediatiedosto"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Havaittiin tekstitysvirta, mutta ei videovirtaa."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autovideosink- ja xvimagesink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autoaudiosink- että alsasink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Laitetta ei ole määritelty."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei ole olemassa."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Laite \"%s\" on jo käytössä."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei voi avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
770

771
772
773
774
775
776
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-otsaketietoja kohteeseen \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-sisältöä kohteeseen \"%s:%d\"."

777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Ei voida toistaa sekä tekstitystä että alikuvaa."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Tilapäishakemistoa ei ole määritelty."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Tilapäistiedostoa ”%s” ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voi avata luettavaksi."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
792
793
794
795
796
797
798
799
800
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"decodebin2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"queue2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"typefind\" ei voitu luoda."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
801
802
803
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
804
805
806
807
808
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "esittäjän järjestysnimi"

#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "MusicBrainz esittäjän järjestysnimi"