cs.po 7.74 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
# Czech translations of gst-plugins.
# Copyright (C) 2004 gst-plugins' COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.3\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
11
"POT-Creation-Date: 2006-01-14 23:36+0100\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
12
"PO-Revision-Date: 2004-08-08 22:58+0200\n"
13
14
15
16
17
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
18
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
21
22
23
24
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:83
msgid "Master"
msgstr ""

25
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:84
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
26
27
28
msgid "Bass"
msgstr "Basy"

29
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:85
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
30
31
32
msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

33
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:86
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
34
35
36
msgid "PCM"
msgstr "PCM"

37
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:87
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
38
39
40
msgid "Synth"
msgstr "Synth"

41
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:88
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
42
43
44
msgid "Line-in"
msgstr "Line-in"

45
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:89
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
46
47
48
msgid "CD"
msgstr "CD"

49
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:90
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:91
#, fuzzy
msgid "PC Speaker"
msgstr "Reproduktor"

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:92
msgid "Playback"
msgstr ""

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:93
msgid "Capture"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
66
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:215 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:221
67
68
69
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nemohu otevřít zařízení CD pro čtení."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:283
#, fuzzy
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nemohu zavřít soubor vfs \"%s\"."

#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:296
#, fuzzy
msgid "Could not read CD."
msgstr "Nemohu zapisovat do zařízení \"%s\"."

#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:361
81
82
83
84
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro zápis: %s."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
85
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:368
86
87
88
msgid "No filename given"
msgstr "Nezadán název souboru"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
89
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:394
90
91
92
93
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "Nemohu zavřít soubor vfs \"%s\"."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
94
95
96
97
98
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:542
#, fuzzy, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Chyba při zavírání souboru \"%s\"."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
99
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:2503
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
100
101
102
msgid "Internal data stream error."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
103
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1374
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
104
105
106
msgid "No URI specified to play from."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
107
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1380
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
108
109
110
111
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
112
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1384
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
113
114
115
116
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
117
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1391
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
118
119
120
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
121
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1457
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
122
123
124
125
126
127
#, c-format
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle \"%s\".  You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
128
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1460
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
129
130
131
132
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" is not a media file"
msgstr "Zařízení \"%s\" není zachytávací zařízení."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
133
#: gst/playback/gstplaybin.c:434
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
134
135
136
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
137
#: gst/playback/gstplaybin.c:564
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
139
140
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
141
142
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nezadáno zařízení."
143

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
144
145
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
146

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
147
148
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení \"%s\" pro čtení a zápis."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
149

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
150
151
#~ msgid "Device is not open."
#~ msgstr "Zařízení není otevřeno."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
152

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
153
154
#~ msgid "Device is open."
#~ msgstr "Zařízení je otevřeno."
155

156
157
158
159
160
161
162
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro čtení."

#, fuzzy
#~ msgid "No filename given."
#~ msgstr "Nezadán název souboru"

163
164
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro zápis."
165

166
167
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro čtení."
168

169
170
#~ msgid "No filename specified."
#~ msgstr "Nezadán název souboru."
171

172
173
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zapisovat do souboru \"%s\"."
174

175
176
#~ msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
#~ msgstr "Žádný nebo neplatný vstup zvuku, proud AVI bude poškozen."
177

178
179
180
181
182
183
184
185
#~ msgid ""
#~ "The %s element could not be found. This element is essential for "
#~ "playback. Please install the right plug-in and verify that it works by "
#~ "running 'gst-inspect %s'"
#~ msgstr ""
#~ "Element %s nelze najít. Tento element je pro přehrávání nutný. "
#~ "Nainstalujte prosím potřebný modul a ověřte, že funguje, spuštěním 'gst-"
#~ "inspect %s'"
186

187
188
189
190
191
192
#~ msgid ""
#~ "No usable colorspace element could be found.\n"
#~ "Please install one and restart."
#~ msgstr ""
#~ "Nenalezen použitelný element colorspace.\n"
#~ "Nainstalujte prosím nějaký a restartujte."
193

194
195
#~ msgid "Could not open audio device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení zvuku \"%s\" pro zápis."
196

197
198
#~ msgid "Could not open control device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít řídicí zařízení \"%s\" pro zápis."
199

200
201
#~ msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\"."
202

203
204
#~ msgid "Could not set audio device \"%s\" to %d Hz."
#~ msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\" na %d Hz."
205

206
207
#~ msgid "Could not close audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít zařízení zvuku \"%s\"."
208

209
210
#~ msgid "Could not close control device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít řídicí zařízení \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
211

212
213
#~ msgid "Could not open video device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení videa \"%s\" pro zápis."
214

215
216
#~ msgid "Could not close video device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít zařízení videa \"%s\"."
217

218
219
#~ msgid "OSS device \"%s\" is already in use by another program."
#~ msgstr "Zařízení OSS \"%s\" již používá jiný program."
220

221
222
#~ msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
#~ msgstr "Nemohu přistupovat k zařízení \"%s\", zkontrolujte jeho oprávnění."
223

224
225
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro zápis."
226

227
228
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro čtení."
229

230
231
232
#, fuzzy
#~ msgid "Your OSS device doesn't support mono or stereo."
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"
233

234
235
#~ msgid "Your OSS device could not be probed correctly"
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"
236

237
238
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Hlasitost"
239

240
241
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"
242

243
244
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mixér"
245

246
247
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
248

249
250
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Nahrávání"
251

252
253
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Vstupní-zisk"
254

255
256
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Výstupní-zisk"
257

258
259
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Line-1"
260

261
262
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Line-2"
263

264
265
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Line-3"
266

267
268
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digitální-1"
269

270
271
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digitální-2"
272

273
274
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digitální-3"
275

276
277
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Telefon-in"
278

279
280
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Telefon-out"
281

282
283
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
284

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Rádio"

#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"

#~ msgid "Could not get buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat vyrovnávací paměti."

#~ msgid "Could not get enough buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat dost vyrovnávacích pamětí."