cs.po 7.74 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Czech translations of gst-plugins.
# Copyright (C) 2004 gst-plugins' COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.3\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
11
"POT-Creation-Date: 2006-01-14 23:36+0100\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
12
"PO-Revision-Date: 2004-08-08 22:58+0200\n"
13 14 15 16 17
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
18 19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
21 22 23 24
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:83
msgid "Master"
msgstr ""

25
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:84
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
26 27 28
msgid "Bass"
msgstr "Basy"

29
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:85
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
30 31 32
msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

33
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:86
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
34 35 36
msgid "PCM"
msgstr "PCM"

37
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:87
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
38 39 40
msgid "Synth"
msgstr "Synth"

41
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:88
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
42 43 44
msgid "Line-in"
msgstr "Line-in"

45
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:89
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
46 47 48
msgid "CD"
msgstr "CD"

49
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:90
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:91
#, fuzzy
msgid "PC Speaker"
msgstr "Reproduktor"

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:92
msgid "Playback"
msgstr ""

#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:93
msgid "Capture"
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
66
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:215 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:221
67 68 69
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nemohu otevřít zařízení CD pro čtení."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:283
#, fuzzy
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nemohu zavřít soubor vfs \"%s\"."

#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:296
#, fuzzy
msgid "Could not read CD."
msgstr "Nemohu zapisovat do zařízení \"%s\"."

#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:361
81 82 83 84
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro zápis: %s."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
85
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:368
86 87 88
msgid "No filename given"
msgstr "Nezadán název souboru"

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
89
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:394
90 91 92 93
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "Nemohu zavřít soubor vfs \"%s\"."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
94 95 96 97 98
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:542
#, fuzzy, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Chyba při zavírání souboru \"%s\"."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
99
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:2503
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
100 101 102
msgid "Internal data stream error."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
103
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1374
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
104 105 106
msgid "No URI specified to play from."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
107
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1380
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
108 109 110 111
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
112
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1384
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
113 114 115 116
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
117
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1391
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
118 119 120
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
121
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1457
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
122 123 124 125 126 127
#, c-format
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle \"%s\".  You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
128
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1460
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
129 130 131 132
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" is not a media file"
msgstr "Zařízení \"%s\" není zachytávací zařízení."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
133
#: gst/playback/gstplaybin.c:434
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
134 135 136
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
137
#: gst/playback/gstplaybin.c:564
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138 139 140
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
msgstr ""

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
141 142
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nezadáno zařízení."
143

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
144 145
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
146

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
147 148
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení \"%s\" pro čtení a zápis."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
149

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
150 151
#~ msgid "Device is not open."
#~ msgstr "Zařízení není otevřeno."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
152

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
153 154
#~ msgid "Device is open."
#~ msgstr "Zařízení je otevřeno."
155

156 157 158 159 160 161 162
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor vfs \"%s\" pro čtení."

#, fuzzy
#~ msgid "No filename given."
#~ msgstr "Nezadán název souboru"

163 164
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro zápis."
165

166 167
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít soubor \"%s\" pro čtení."
168

169 170
#~ msgid "No filename specified."
#~ msgstr "Nezadán název souboru."
171

172 173
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zapisovat do souboru \"%s\"."
174

175 176
#~ msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
#~ msgstr "Žádný nebo neplatný vstup zvuku, proud AVI bude poškozen."
177

178 179 180 181 182 183 184 185
#~ msgid ""
#~ "The %s element could not be found. This element is essential for "
#~ "playback. Please install the right plug-in and verify that it works by "
#~ "running 'gst-inspect %s'"
#~ msgstr ""
#~ "Element %s nelze najít. Tento element je pro přehrávání nutný. "
#~ "Nainstalujte prosím potřebný modul a ověřte, že funguje, spuštěním 'gst-"
#~ "inspect %s'"
186

187 188 189 190 191 192
#~ msgid ""
#~ "No usable colorspace element could be found.\n"
#~ "Please install one and restart."
#~ msgstr ""
#~ "Nenalezen použitelný element colorspace.\n"
#~ "Nainstalujte prosím nějaký a restartujte."
193

194 195
#~ msgid "Could not open audio device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení zvuku \"%s\" pro zápis."
196

197 198
#~ msgid "Could not open control device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít řídicí zařízení \"%s\" pro zápis."
199

200 201
#~ msgid "Could not configure audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\"."
202

203 204
#~ msgid "Could not set audio device \"%s\" to %d Hz."
#~ msgstr "Nemohu nastavit zařízení zvuku \"%s\" na %d Hz."
205

206 207
#~ msgid "Could not close audio device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít zařízení zvuku \"%s\"."
208

209 210
#~ msgid "Could not close control device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít řídicí zařízení \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
211

212 213
#~ msgid "Could not open video device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zařízení videa \"%s\" pro zápis."
214

215 216
#~ msgid "Could not close video device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu zavřít zařízení videa \"%s\"."
217

218 219
#~ msgid "OSS device \"%s\" is already in use by another program."
#~ msgstr "Zařízení OSS \"%s\" již používá jiný program."
220

221 222
#~ msgid "Could not access device \"%s\", check its permissions."
#~ msgstr "Nemohu přistupovat k zařízení \"%s\", zkontrolujte jeho oprávnění."
223

224 225
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for writing."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro zápis."
226

227 228
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nemohu otevřít zažízení \"%s\" pro čtení."
229

230 231 232
#, fuzzy
#~ msgid "Your OSS device doesn't support mono or stereo."
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"
233

234 235
#~ msgid "Your OSS device could not be probed correctly"
#~ msgstr "Vaše zařízení OSS nebylo možné správně najít"
236

237 238
#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Hlasitost"
239

240 241
#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Reproduktor"
242

243 244
#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mixér"
245

246 247
#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"
248

249 250
#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Nahrávání"
251

252 253
#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Vstupní-zisk"
254

255 256
#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Výstupní-zisk"
257

258 259
#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Line-1"
260

261 262
#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Line-2"
263

264 265
#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Line-3"
266

267 268
#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digitální-1"
269

270 271
#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digitální-2"
272

273 274
#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digitální-3"
275

276 277
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Telefon-in"
278

279 280
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Telefon-out"
281

282 283
#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"
284

285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295
#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Rádio"

#~ msgid "Monitor"
#~ msgstr "Monitor"

#~ msgid "Could not get buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat vyrovnávací paměti."

#~ msgid "Could not get enough buffers from device \"%s\"."
#~ msgstr "Nemohu od zařízení \"%s\" získat dost vyrovnávacích pamětí."