nb.po 17.1 KB
Newer Older
1 2
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2012,
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.0.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2013-09-24 14:11+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12 13
"PO-Revision-Date: 2012-12-21 21:43+0100\n"
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
14
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: nb_NO\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
20
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
21

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
23
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i mono-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24 25

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
26
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i stereo-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
28
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
30
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for avspilling i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32 33 34
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
35 36 37
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Enheten brukes av et annet "
"program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38 39

msgid "Could not open audio device for playback."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
40
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41

42 43 44
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
46
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i monomodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47 48

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
49
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i stereomodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
53
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55 56 57
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58 59
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lydenheten for opptak. Enheten brukes av et annet program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60 61

msgid "Could not open audio device for recording."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
62
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for opptak."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63

64 65 66
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

67 68 69
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
70
msgid "Could not seek CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
71
msgstr "Kunne ikke søke på CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
72 73

msgid "Could not read CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74
msgstr "Kunne ikke lese CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
75

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
76
msgid "Internal data stream error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
77
msgstr "Intern feil i datastrøm."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
78

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79 80
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
81
msgstr "Mangler elementet «%s» - kontroller GStreamer-installasjonen."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83 84 85
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
86 87
"Et %s-tillegg kreves for å spille av denne strømmen, men det er ikke "
"installert."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88

89
msgid "Could not determine type of stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
90
msgstr "Kunne ikke bestemme type strøm."
91

92 93
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Dette ser ut som en tekstfil"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
94

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
95
#, fuzzy
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
96
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
97
msgstr "Kunne ikke opprette elementet «decodebin»"
98

99 100
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
101
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer mangler."
102 103

msgid "The autovideosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
104
msgstr "Autobildeslukelementet mangler."
105

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
106 107
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
108
msgstr "Konfigurert bildesluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
109

110 111
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
112
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer virker ikke."
113 114

msgid "The autovideosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
115
msgstr "autobildeslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116 117

msgid "Custom text sink element is not usable."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
118
msgstr "Tilpasset tekstslukelement er ikke brukbart."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119 120

msgid "No volume control found"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
121
msgstr "Fant ikke volumkontroll"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122

123 124
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer mangler."
126 127

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
128
msgstr "Autolydslukelementet mangler"
129

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
130 131
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
132
msgstr "Konfigurert lydsluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
133

134 135
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
136
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer virker ikke."
137 138

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
139
msgstr "Autolydslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140

141
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
142
msgstr "Kan ikke spille av en tekstfil uten film eller visualiseringer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144 145
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
146
msgstr "Ingen dekoder tilgjengelig for type «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147

148 149 150 151 152 153 154
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen URI for avspilling oppgitt."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI «%s»."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155
msgid "This stream type cannot be played yet."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
156
msgstr "Dennestrømtypen kan ikke spilles ennå."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157 158 159

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
160
msgstr "Ingen URI-håndterer er implementert for «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161

162 163 164
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldig."

165
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
167
msgstr "Feil ved sending av data til «%s:%d»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
169
msgid "Can't record audio fast enough"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
170
msgstr "Kan ikke ta opp lyd rask nok"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
171

172 173 174
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne CDen har ingen lydspor"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
175
msgid "ID3 tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
176
msgstr "ID3-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
178
msgid "APE tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
179
msgstr "APE-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
181
msgid "ICY internet radio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
182
msgstr "ICY internettradio"
183

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
184
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
185
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
186

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
187
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
188
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
189

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
190
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
191
msgstr "Tapsfri True Audio (TTA)"
192

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
193
msgid "Windows Media Speech"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
194
msgstr "Windows Mediatale"
195

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
196
msgid "CYUV Lossless"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
197
msgstr "CYUV tapsfritt"
198

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
199
msgid "FFMpeg v1"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
200
msgstr "FFMpeg v1"
201

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
202
msgid "Lossless MSZH"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
203
msgstr "Tapsfritt MSZH"
204

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
205
msgid "Run-length encoding"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
206
msgstr "Kjørelengde-koding"
207

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
208
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
209
msgstr "Undertekst"
210

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
211
msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
212
msgstr "MPL2 undertekstformat"
213

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
214
msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
215
msgstr "DKS undertekstformat"
216

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
217
msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
218
msgstr "QTtext undertekstformat"
219

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
220
msgid "Sami subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
221
msgstr "Samisk undertekstformat"
222

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
223
msgid "TMPlayer subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
224
msgstr "TMPlayer undertekstformat"
225

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
226
msgid "Kate subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
227
msgstr "Kate undertekstformat"
228

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
229
msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230
msgstr "Ukomprimert video"
231

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233
msgstr "Ukomprimert grå"
234

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
235 236 237
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:2:2"
238

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:2:0"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Ukomprimert %s%d-bit %s"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
253
msgstr "Ukomprimert %s%d-bit %s"
254

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255 256
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
msgstr "DivX MPEG-4-versjon %d"
258

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
259
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "Ukomprimert lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262 263
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264
msgstr "Rå %d-bit %s-lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
265

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266
msgid "Audio CD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267
msgstr "Lyd-CD-kilde"
268

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
269
msgid "DVD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgstr "DVD-kilde"
271

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
272
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273
msgstr "Sanntidsdirekteavspillingsprotokoll (RTSP) kilde"
274

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
275
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protokollkilde"
277

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
278 279
#, c-format
msgid "%s protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
msgstr "%s protokollkilde"
281

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
282 283
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "%s bilde RTP-depayloader"
285

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
286 287
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr "%s lyd RTP-depayloader"
289

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
290 291
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292
msgstr "%s RTP-depayloader"
293

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
294 295
#, c-format
msgid "%s demuxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "%s demultiplekser"
297

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
298 299
#, c-format
msgid "%s decoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "%s dekoder"
301

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
302 303
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304
msgstr "%s bilde RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
306 307
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgstr "%s lyd RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
310 311
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "%s RTP-payloader"
313

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
314 315
#, c-format
msgid "%s muxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316
msgstr "%s multiplekser"
317

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
318 319
#, c-format
msgid "%s encoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgstr "%s koder"
321

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
322 323
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
msgstr "GStreamer-element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
325

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
326
msgid "Unknown source element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
msgstr "Ukjent kildeelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
328

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329
msgid "Unknown sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
msgstr "Ukjent slukelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
331

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
332
msgid "Unknown element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
msgstr "Ukjent element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
334

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
335
msgid "Unknown decoder element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
336
msgstr "Ukjent dekoderelement"
337

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
338 339
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukjent element for koding"
340

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
341 342
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Tillegg eller element av ukjent type"
343

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
344
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
345
msgstr "Klarte ikke å lese merket: Ikke nok data"
346

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
347 348
msgid "track ID"
msgstr "spor-ID"
349

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
350
msgid "MusicBrainz track ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
351
msgstr "MusicBrainz spor-id"
352

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
353 354 355 356
msgid "artist ID"
msgstr "artist-ID"

msgid "MusicBrainz artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
357
msgstr "MusicBrainz artist-id"
358

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
359 360 361 362
msgid "album ID"
msgstr "album-ID"

msgid "MusicBrainz album ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
363
msgstr "MusicBrainz album-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
365
msgid "album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
366
msgstr "albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
368
msgid "MusicBrainz album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
369
msgstr "MusicBrainz albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
371
msgid "track TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
372
msgstr "spor TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
374
msgid "MusicBrainz TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
375
msgstr "MusicBrainz TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
378
msgstr "opptakslukkerhastighet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
380
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
381
msgstr "Lukkehastighet som benyttes når du tar et bilde, i sekunder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383
msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
384
msgstr "opptaksbrennvidder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
386
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
387
msgstr "Brennvidden (f-tall) som benyttes når du tar bildet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389
msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
390
msgstr "opptaksbrennvidde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
392
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
393
msgstr "Brennvidden til objektivet som brukes når du tar bildet, i mm"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
395
msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
396
msgstr "fanger digitalt zoomforhold"
397

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
399
msgstr "Digitalt zoomforhold som benyttes når du tar et bilde"
400

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
401
msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
402
msgstr "opptaks-ISO-hastighet"
403

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
404
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
405
msgstr "ISO-hastigheten som benyttes når du tar et bilde"
406

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
407
msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
408
msgstr "opptakseksponeringsprogram"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
410
msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
411
msgstr "Eksponeringsprogrammet som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
412

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
413
msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
414
msgstr "opptakseksponeringsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
416
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417
msgstr "Eksponeringsmodusen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419
msgid "capturing exposure compensation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
420
msgstr "opptakseksponeringskompensasjon"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
423
msgstr "Eksponeringskompensasjonen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
426
msgstr "opptaksscene opptakstype"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
429
msgstr "Sceneopptaksmodus som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
431
msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
432
msgstr "opptaksstyrkejustering"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
435
msgstr "Den samlede styrkejusteringen som anvendes på et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437
msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
438
msgstr "opptakshvitbalanse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
440
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
441
msgstr "Hvitbalanseinnstillingen når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443
msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
444
msgstr "opptakskontrast"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
445

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
447
msgstr "Retningen av kontrastbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
448

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
449
msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
450
msgstr "opptaksmetning"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
453
msgstr "Retningen av metningsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
455
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
456
msgstr "opptaksskarphet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
459
msgstr "Retningen av skarphetsbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
462
msgstr "opptaksblits avfyrt"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
464
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
465
msgstr "Om blitsen avfyres mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
467
msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
468
msgstr "opptaksblitsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
470
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
471
msgstr "Valgt blitsmodus mens du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
473
msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
474
msgstr "opptaksmålemodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
476 477
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
479
"Målemodus som brukes mens man bestemmer eksponeringen for å ta et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
480

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
481
msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
482
msgstr "opptakskilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
484
msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
485
msgstr "Kilden eller type enhet som brukes for opptak"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
487
msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
488
msgstr "Bilde horisontalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
489

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
490
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
491
msgstr "Media (bilde/video) beregnet horisontal pikseltetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
492

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
493
msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
494
msgstr "Bilde vertikalt (ppi)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
495

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
496
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
497
msgstr "Media (bilde/video) beregnet vertikal piksel tetthet i ppi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
498

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
499
msgid "ID3v2 frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
500
msgstr "ID3v2-ramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
501

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502
msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
503
msgstr "Utolket id3v2 merkeramme"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
504

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
505 506 507 508 509 510
msgid "musical-key"
msgstr ""

msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
msgid "Buffering..."
msgstr ""

msgid "Print version information and exit"
msgstr ""

msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr ""

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr ""

msgid "Enable gapless playback"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr ""

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr ""

#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "Ukomprimert %s YUV %s"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Hovedvolum"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bass"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linje inn"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-høyttaler"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Spill av"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Ta opp"

569 570
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne VFS-fil «%s» for skriving: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
571

572 573
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Ingen filnavn oppgitt"
574

575 576
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke lukke VFS-fil «%s»."
577

578 579 580 581 582 583 584 585 586
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Feil under skriving til fil «%s»."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Ugyldig URI «%s» til undertekst. Undertekst er slått av."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-strømmer kan ikke spilles av ennå."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601
#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Kun en undertekststrøm ble oppdaget. Enten laster du inn en undertekstfil "
#~ "eller en annen type tekstfil, eller mediafilen ble ikke gjenkjent."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Du har ikke en dekoder installert for å håndtere denne filen. Du må "
#~ "kanskje installere de nødvendige programtilleggene."

602 603 604
#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Dette er ikke en mediefil"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655
#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "En undertekststrøm ble oppdaget, men ingen videostrøm."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Både autobildesluk- og xvbildeslukelementene mangler."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Både autolydsluk- og alsaslukelementene mangler."

#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Feil ved sending av GDP overskriftsdata til «%s:%d»"

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Feil ved sending av GDP nyttelast data til «%s:%d»"

#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Forbindelse til %s:%d ble avvist"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Ukomprimert pakket YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Ukomprimert planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Ukomprimert planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Ukomprimert svart og hvitt Y-flate"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Rå PCM-lyd"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Rå %d-bit flyttallslyd"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Rå flyttallslyd"

656 657 658 659
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Ingen enhet oppgitt."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
660
#~ msgstr "Enheten «%s» eksisterer ikke."
661 662

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
663
#~ msgstr "Enheten «%s» er allerede i bruk."
664 665 666

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Kunne ikke åpne enhet «%s» for lesing og skriving."