cs.po 13.2 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4 5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
7 8
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.24.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"POT-Creation-Date: 2010-03-08 20:33+0000\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"PO-Revision-Date: 2009-09-21 01:21+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
14 15 16 17
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
18
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
20
msgid "Master"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
msgstr "Master"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

msgid "Bass"
msgstr "Basy"

msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
msgstr "Syntezátor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
34 35

msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36
msgstr "Linkový vstup"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
37 38 39 40 41 42 43 44

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "PC Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgstr "PC Speaker"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
46 47

msgid "Playback"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48
msgstr "Přehrávání"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
49 50

msgid "Capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51
msgstr "Záznam"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
52

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55 56

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64 65 66 67 68
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69 70

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75 76

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v %dkanálovém režimu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83 84 85 86 87 88
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89 90

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92

93
msgid "Could not open CD device for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení CD ke čtení."
95

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
96
msgid "Could not seek CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
msgstr "Nezdařilo se nalézt CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
98 99

msgid "Could not read CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
msgstr "Nezdařilo se přečíst CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
101

102 103
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru vfs \"%s\" k zápisu: %s."
105 106 107 108 109 110

msgid "No filename given"
msgstr "Nezadán název souboru"

#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
112

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
114
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
116

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
117
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
119

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122 123 124
msgstr ""
"Zásuvný modul %s je vyžadován k přehrání tohoto proudu, ale není "
"nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125 126

msgid "This appears to be a text file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
128

129
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
131

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
msgstr "Neplatné URI titulků \"%s\", titulky vypnuty."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
msgid "No URI specified to play from."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgstr "Nezadáno žádné URI, ze kterého se má přehrávat."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
138

139 140
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
msgstr "Neplatné URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144
msgstr "Proudy RTSP zatím nemohou být přehrávány."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
146
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
148

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
msgid "Source element is invalid."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152 153 154 155 156 157 158
msgid ""
"Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file "
"or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr ""
"Byl rozpoznán pouze proud titulků. Buď je nahráván pouze soubor titulků nebo "
"nějaký jiný typ textového soubor, popřípadě nebyl rozpoznán multimediální "
"soubor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160 161 162 163 164 165
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""
"K obsluze tohoto souboru není nainstalován dekodér. Patrně bude nutné "
"nainstalovat nezbytné zásuvné moduly."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
166

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167
msgid "This is not a media file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
msgstr "Toto není multimediální soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
169

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171
msgstr "Byl rozpoznán proud titulků, ale nikoliv obrazový proud."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
173
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
175

176 177
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
178
msgstr "Schází prvek \"%s\" - zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
179

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
#, c-format
184
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
186 187

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
188
msgstr "Schází prvek autovideosink."
189

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190
#, c-format
191
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
193 194

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196 197

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198
msgstr "Vlastní prvek kanálu textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200 201 202
msgid "No volume control found"
msgstr "Nenalezeno žádné ovládání hlasitosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203
#, c-format
204
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
206 207

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
209

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
#, c-format
211
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
212
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
213 214

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
216

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217
msgid "Can't play a text file without video."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
218
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
219

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220 221
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222
msgstr "K typu \"%s\" není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
223 224

msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
226 227 228

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229
msgstr "U \"%s\" není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233
msgstr "Chyba při odesílání dat na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234

235
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237
msgstr "Chyba při odesílání dat záhlaví gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
238 239 240

#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241
msgstr "Chyba při odesílání zátěžových dat gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242 243 244

#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
245
msgstr "Spojení s %s:%d bylo odmítnuto."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248
msgstr "Zvuk nelze zaznamenat s dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250 251 252
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nezdařilo se přečtení značky: nedostatek dat"

253
msgid "track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
254
msgstr "ID stopy"
255 256

msgid "MusicBrainz track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257
msgstr "ID stopy MusicBrainz"
258 259

msgid "artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260
msgstr "ID umělce"
261 262

msgid "MusicBrainz artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263
msgstr "ID umělce MusicBrainz"
264 265

msgid "album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266
msgstr "ID alba"
267 268

msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269
msgstr "ID alba MusicBrainz"
270 271

msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272
msgstr "ID umělce alba"
273 274

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
msgstr "ID umělce alba MusicBrainz"
276 277

msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278
msgstr "ID stopy TRM"
279 280

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281
msgstr "ID stopy TRM MusicBrainz"
282 283

msgid "This CD has no audio tracks"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284 285 286 287
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"

msgid "ID3 tag"
msgstr "Značka ID3"
288

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289 290 291 292 293 294
msgid "APE tag"
msgstr "Značka APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297 298

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300 301

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303 304

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306 307

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309 310

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312 313

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315 316

msgid "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317
msgstr "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318 319

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321 322

msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324 325

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328 329 330
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333 334

msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335
msgstr "Nekomprimovaný planární YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336 337

msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339 340

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342 343

msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345 346

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
347
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348 349

msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351 352

msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354 355

msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357 358

msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
359
msgstr "Nekomprimovaná černá a bílá rovina Y"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360 361

msgid "Uncompressed YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363 364 365

#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367 368 369

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371 372 373

#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
374
msgstr "Surový %dbitový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375 376

msgid "Raw PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
377
msgstr "Surový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378 379 380

#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381
msgstr "Surový %dbitový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382 383

msgid "Raw floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384
msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385 386

msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
msgstr "Zdroj zvukového CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388 389

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391 392

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394 395

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
396
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397 398 399

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401 402 403

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405 406 407

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
408
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409 410 411

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
412
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
413 414 415

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
416
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417 418 419

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
420
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421 422 423

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
425 426 427

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
428
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429 430 431

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433 434 435

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
437 438 439

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441 442 443

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
445 446

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
448 449

msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgstr "Neznámý kanálový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451 452

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454 455

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457 458

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460 461

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
464 465 466 467 468 469
msgid "No device specified."
msgstr "Nezadáno zařízení."

#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
470

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472
msgid "Device \"%s\" is already being used."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
473
msgstr "Zařízení \"%s\" je již používáno."
474

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475 476
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
477
msgstr "Zařízení \"%s\" se nezdařilo otevřít ke čtení a k zápisu."
478

479 480 481 482 483 484 485 486 487
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin2\"."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"queue2\"."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"typefind\"."

488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Textové titulky ani podřazené obrázky nelze zobrazit."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Nezadán žádný adresář Temp."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření dočasného souboru \"%s\"."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nezdařilo se otevření souboru \"%s\" ke čtení."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Vnitřní chyba datového toku."