cs.po 15.5 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-base.
3
# This file is put in the public domain.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
4
#
5
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
#
9 10
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.2.1\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"POT-Creation-Date: 2014-07-19 16:23+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
14
"PO-Revision-Date: 2014-03-09 12:37+0100\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
16
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
17
"Language: cs\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
22
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
23

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
25
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26 27

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
28
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34 35 36 37
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
38 39
"Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání. Zařízení je "
"používáno jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40 41

msgid "Could not open audio device for playback."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43

44
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
45
msgstr "Chyba výstupu do zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
46

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
48
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49 50

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
51
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57 58 59 60
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
61
"Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání. Zařízení je používáno "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64

msgid "Could not open audio device for recording."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66

67
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
68
msgstr "Chyba nahrávání ze zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
69

70
msgid "Could not open CD device for reading."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
71
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení CD pro čtení."
72

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
73
msgid "Could not seek CD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
74
msgstr "Nezdařilo přeskočit na CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
75 76

msgid "Could not read CD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
77
msgstr "Nezdařilo čtení z CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
78

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
79
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
81

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82 83
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
84
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
85

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
89
"K přehrání tohoto proudu je vyžadován zásuvný modul %s, ale není "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90
"nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91

92
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
94

95 96
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
97

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
98
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
99
msgstr "Nelze vytvořit prvek „uridecodebin“."
100

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
#, c-format
102
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
104 105

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
msgstr "Schází prvek autovideosink."
107

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
108
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
109
msgid "Configured videosink %s is not working."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
110
msgstr "Nefunguje nastavený spotřebič videa %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
111

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
#, c-format
113
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
115 116

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118 119

msgid "Custom text sink element is not usable."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
120
msgstr "Vlastní prvek spotřebiče textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
msgid "No volume control found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
123
msgstr "Nebylo nalezeno žádné ovládání hlasitosti"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
#, c-format
126
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
128 129

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
131

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
132
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
133
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
134
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
135

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
#, c-format
137
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
139 140

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142

143
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
144
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146 147
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
148
msgstr "K typu „%s“ není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149

150
msgid "No URI specified to play from."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
151
msgstr "Nezadána žádná adresa URI, ze které se má přehrávat."
152 153 154

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
155
msgstr "Neplatná adresa URI „%s“."
156

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159 160 161

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
162
msgstr "U „%s“ není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163

164 165 166
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
169
msgstr "Chyba při odesílání dat na „%s:%d“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171
msgid "Can't record audio fast enough"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
172
msgstr "Zvuk nelze nahrávat dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
174 175
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"
176

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177
msgid "ID3 tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
178
msgstr "Štítek ID3"
179

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
msgid "APE tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
181
msgstr "Štítek APE"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182 183 184 185

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
186
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
188 189

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191 192

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
194 195

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197 198

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200 201

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203 204

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206 207

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
210 211 212
msgid "Timed Text"
msgstr "Timed Text"

213
msgid "Subtitle"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
214
msgstr "Titulek"
215 216

msgid "MPL2 subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
217
msgstr "Formát titulků MPL2"
218 219

msgid "DKS subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
220
msgstr "Formát titulků DKS"
221 222

msgid "QTtext subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
223
msgstr "Formát titulků QTtext"
224

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225
msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
226
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227 228

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231 232 233
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
234
msgid "Uncompressed video"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
235
msgstr "Nekomprimované video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
237
msgid "Uncompressed gray"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238 239
msgstr "Nekomprimované stupně šedi"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
msgstr "Nekomprimovaný poloplanární YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s s paletou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
258
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259 260 261

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
262
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
264
msgid "Uncompressed audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
265
msgstr "Nekomprimovaný zvuk"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
268
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
269
msgstr "Surový %dbitový zvuk %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270 271

msgid "Audio CD source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
272
msgstr "Zdroj zvukové CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273 274

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276 277

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279 280

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282 283 284

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286 287 288

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290 291 292

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294 295 296

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298 299 300

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302 303 304

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306 307 308

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
310 311 312

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314 315 316

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318 319 320

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322 323 324

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326 327 328

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
329
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330 331

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333 334

msgid "Unknown sink element"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
335
msgstr "Neznámý spotřebičový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336 337

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339 340

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342 343

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345 346

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
347
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
349
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
350
msgstr "Selhalo čtení značky: nedostatek dat"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
351 352 353 354 355

msgid "track ID"
msgstr "ID stopy"

msgid "MusicBrainz track ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
356
msgstr "ID stopy z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
357 358 359 360 361

msgid "artist ID"
msgstr "ID umělce"

msgid "MusicBrainz artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
362
msgstr "ID umělce z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
363 364 365 366 367

msgid "album ID"
msgstr "ID alba"

msgid "MusicBrainz album ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
368
msgstr "ID alba z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
369 370 371 372 373

msgid "album artist ID"
msgstr "ID umělce alba"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
374
msgstr "ID umělce alba z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
375 376 377 378 379

msgid "track TRM ID"
msgstr "ID stopy TRM"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
380
msgstr "ID stopy TRM z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
381 382

msgid "capturing shutter speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383
msgstr "rychlost závěrky při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
384 385

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
386
msgstr "Rychlost závěrky při zachytávání obrazu, v sekundách"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
387 388

msgid "capturing focal ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
390 391

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
392
msgstr "Clonové číslo (číslo F) použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
393 394

msgid "capturing focal length"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
395
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
396 397

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček použitá při záchytávání obrazu, v mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
399 400

msgid "capturing digital zoom ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
401
msgstr "stupeň digitálního přiblížení při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
402 403

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
404
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení použitého při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
405 406

msgid "capturing iso speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
407
msgstr "rychlost ISO při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
408 409

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
410
msgstr "Rychlost ISO použitá při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
411 412

msgid "capturing exposure program"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
413
msgstr "program expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
414 415

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
416
msgstr "Program expozice použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
417 418

msgid "capturing exposure mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419
msgstr "režim expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
420 421

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422
msgstr "Režim expozice použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
423 424

msgid "capturing exposure compensation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
msgstr "kompenzace expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
426 427

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
428
msgstr "Kompenzace expozice použitá při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
429 430

msgid "capturing scene capture type"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
431
msgstr "typ zachycení scény při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
432 433

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434
msgstr "Režim zachycení scény použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
435 436

msgid "capturing gain adjustment"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437
msgstr "úprava zesílení při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
438 439

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
440
msgstr "Úprava celkového zesílení při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
441 442

msgid "capturing white balance"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443
msgstr "vyvážení bílé při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
444 445

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
447 448

msgid "capturing contrast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
449
msgstr "kontrast při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
450 451

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452
msgstr "Nastavené zpracování kontrastu použité při zachytávání obrazuj"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
453 454

msgid "capturing saturation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
455
msgstr "sytost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
456 457

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458
msgstr "Nastavené zpracování sytosti použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
459 460

msgid "capturing sharpness"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461
msgstr "ostrost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
462 463

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
464
msgstr "Nastavené zpracování ostrosti použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
465 466

msgid "capturing flash fired"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
467
msgstr "použití blesku při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
468 469

msgid "If the flash fired while capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
470
msgstr "Zda byl při zachytávání obrazu použit blesk"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
471 472

msgid "capturing flash mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
473
msgstr "režim blesku při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
474 475

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
476
msgstr "Režim blesku vybraný při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
477 478

msgid "capturing metering mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
479
msgstr "režim měření při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
480 481 482

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
483
msgstr "Režim měření použitý pro určení expozice při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
484 485

msgid "capturing source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
486
msgstr "zdroj při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
487 488

msgid "The source or type of device used for the capture"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
489
msgstr "Zdroj nebo typ zařízení použitého při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "pixelů na palec vodorovně v obrazu"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr ""
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na "
"palec"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "pixelů na palec svisle v obrazu"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr ""
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) svisle v pixelech na palec"

msgid "ID3v2 frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
507
msgstr "Rámec ID3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
508 509

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
510
msgstr "nezpracovaný rámec štítků id3v2"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
511

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
512
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
513
msgstr "klíčové místo skladby"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514 515

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
516
msgstr "Počáteční klíčové místo, od kterého se má zvuk spouštět"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
517

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
518 519 520 521 522 523 524 525
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypsat informace o verzi a skončit"

msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
526
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
527 528 529
msgstr "Ukládá se do vyrovnávací paměti…"

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
531

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
532
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
533
msgstr "Spotřebič videa, který se má použít (výchozí je autovideosink)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
534

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
535
msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
536
msgstr "Spotřebič zvuku, který se má použít (výchozí je autoaudiosink)"
537

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
538
msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
msgstr "Zapnout přehrávání bez mezer"

msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""

msgid "Interactive control via keyboard"
msgstr ""

msgid "Volume"
msgstr ""

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
551
msgstr ""
552

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
553 554
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
555
msgstr "Použítí: %s SOUBOR1|URI1 [SOUBOR2|URI2] [SOUBOR3|URI3] …"
556

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
557
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
558
msgstr "Musíte zadat minimálně jeden název souboru nebo adresu URI k přehrání."