cs.po 16.8 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4 5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
7 8
msgid ""
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
11
"POT-Creation-Date: 2011-11-12 00:54+0000\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2010-10-31 10:51+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
14
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: cs\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
20
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
21

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
22
msgid "Master"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgstr "Master"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

msgid "Bass"
msgstr "Basy"

msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
msgstr "Syntezátor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
36 37

msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
msgstr "Linkový vstup"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
39 40 41 42 43 44 45 46

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "PC Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
msgstr "PC Speaker"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
48 49

msgid "Playback"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50
msgstr "Přehrávání"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
51 52

msgid "Capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
msgstr "Záznam"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
54

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57 58

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65 66 67 68 69 70
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71 72

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77 78

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v %dkanálovém režimu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85 86 87 88 89 90
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91 92

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94

95
msgid "Could not open CD device for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení CD ke čtení."
97

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
98
msgid "Could not seek CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Nezdařilo se nalézt CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
100 101

msgid "Could not read CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Nezdařilo se přečíst CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
103

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
104
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
106

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109 110 111
msgstr ""
"Zásuvný modul %s je vyžadován k přehrání tohoto proudu, ale není "
"nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112

113
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
115

116 117
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
118

119 120
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgstr "Schází prvek \"%s\" - zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
122

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
#, c-format
124
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
126 127

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
msgstr "Schází prvek autovideosink."
129

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
130
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
131
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
132
msgstr "Nefunguje prvek videosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
133

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
#, c-format
135
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
137 138

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140 141

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
msgstr "Vlastní prvek kanálu textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144 145 146
msgid "No volume control found"
msgstr "Nenalezeno žádné ovládání hlasitosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147
#, c-format
148
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
150 151

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
153

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
154
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
155
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
156
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
157

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158
#, c-format
159
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
161 162

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164

165
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
166
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168 169
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgstr "K typu \"%s\" není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171

172 173 174 175 176 177 178
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nezadáno žádné URI, ze kterého se má přehrávat."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Neplatné URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181 182 183

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184
msgstr "U \"%s\" není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185

186 187 188
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191
msgstr "Chyba při odesílání dat na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192 193 194

#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
msgstr "Spojení s %s:%d bylo odmítnuto."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196

197 198 199
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
201
msgstr "Zvuk nelze zaznamenat s dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203 204 205
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nezdařilo se přečtení značky: nedostatek dat"

206
msgid "track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207
msgstr "ID stopy"
208 209

msgid "MusicBrainz track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
msgstr "ID stopy MusicBrainz"
211 212

msgid "artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
213
msgstr "ID umělce"
214 215

msgid "MusicBrainz artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
216
msgstr "ID umělce MusicBrainz"
217 218

msgid "album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
219
msgstr "ID alba"
220 221

msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222
msgstr "ID alba MusicBrainz"
223 224

msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225
msgstr "ID umělce alba"
226 227

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228
msgstr "ID umělce alba MusicBrainz"
229 230

msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231
msgstr "ID stopy TRM"
232 233

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234
msgstr "ID stopy TRM MusicBrainz"
235

236
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237
msgstr "rychlost závěrky záznamu"
238 239

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
msgstr "Rychlost závěrky při záznamu obrazu, v sekundách"
241 242

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
msgstr "ohnisková vzdálenost záznamu"
244 245

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246
msgstr "Clonové číslo při záznamu obrazu"
247 248

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249
msgstr "ohnisková vzdálenost záznamu"
250 251

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
252
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček při záznamu obrazu, v mm"
253 254

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
255
msgstr "stupeň digitálního přiblížení záznamu"
256 257

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
258
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení při záznamu obrazu"
259 260

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261
msgstr "rychlost ISO záznamu"
262 263

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264
msgstr "Rychlost ISO při záznamu obrazu"
265 266

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267
msgstr "program expozice záznamu"
268 269

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgstr "Program expozice při záznamu obrazu"
271 272

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273
msgstr "režim expozice záznamu"
274 275

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgstr "Režim expozice při záznamu obrazu"
277

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278
msgid "capturing exposure compensation"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
279
msgstr "kompenzace expozice záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280 281

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
282
msgstr "Kompenzace expozice při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283

284
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285
msgstr "typ zachycení scény záznamu"
286 287

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr "Typ zachycení scény při záznamu obrazu"
289 290

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291
msgstr "úprava zesílení záznamu"
292 293

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
msgstr "Úprava zesílení při záznamu obrazu"
295 296

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
msgstr "vyvážení bílé záznamu"
298 299

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při záznamu obrazu"
301 302

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgstr "kontrast záznamu"
304 305

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
msgstr "Použité zpracování kontrastu při záznamu obrazu"
307 308

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
msgstr "sytost záznamu"
310 311

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "Použité zpracování sytosti při záznamu obrazu"
313

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "ostrost záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316 317

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgstr "Použité zpracování ostrosti při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
319

320
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
msgstr "použití blesku při záznamu"
322

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
msgstr "Zda byl při záznamu obrazu použit blesk"
325 326

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
msgstr "režim blesku při záznamu"
328

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
msgstr "Režim blesku vybraný při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
331 332

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
msgstr "režim měření při záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
334 335 336

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
337
msgstr "Režim měření expozice při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
338 339

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
340
msgstr "zdroj záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
341 342

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
343
msgstr "Zdroj nebo typ zařízení použitého při záznamu"
344 345

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
346
msgstr "pixelů na palec vodorovně v obrazu"
347 348 349

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
350 351
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na "
"palec"
352 353

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
354
msgstr "pixelů na palec svisle v obrazu"
355 356 357

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
358
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) svisle v pixelech na palec"
359

360 361 362 363 364 365
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366 367
msgid "ID3 tag"
msgstr "Značka ID3"
368

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369 370 371 372 373 374
msgid "APE tag"
msgstr "Značka APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
377 378

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
380 381

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383 384

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386 387

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389 390

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392 393

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
395 396

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
398 399

msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401 402

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405 406 407
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
408 409 410
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
411

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
412 413 414
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
416 417
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
420 421
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423 424 425

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
428 429 430
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
431

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
432 433 434
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Surový %dbitový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435 436

msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
437
msgstr "Zdroj zvukového CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438 439

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441 442

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
443
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444 445

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
446
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447 448 449

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451 452 453

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455 456 457

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459 460 461

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463 464 465

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
467 468 469

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471 472 473

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475 476 477

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
479 480 481

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483 484 485

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487 488 489

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
490
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
491 492 493

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
494
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
495 496

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
497
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
498 499

msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
500
msgstr "Neznámý kanálový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
501 502

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
503
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
504 505

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
506
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
507 508

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
509
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
510 511

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
512
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
513

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Nekomprimovaná černá a bílá rovina Y"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Surový zvuk PCM"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Surový %dbitový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"

553 554
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nezdařilo se otevření souboru vfs \"%s\" k zápisu: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
555

556 557
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nezadán název souboru"
558

559 560
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
561

562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Neplatné URI titulků \"%s\", titulky vypnuty."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "Proudy RTSP zatím nemohou být přehrávány."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin\"."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Byl rozpoznán pouze proud titulků. Buď je nahráván pouze soubor titulků "
#~ "nebo nějaký jiný typ textového soubor, popřípadě nebyl rozpoznán "
#~ "multimediální soubor."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "K obsluze tohoto souboru není nainstalován dekodér. Patrně bude nutné "
#~ "nainstalovat nezbytné zásuvné moduly."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Toto není multimediální soubor"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Byl rozpoznán proud titulků, ale nikoliv obrazový proud."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
602 603 604 605 606 607
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba při odesílání dat záhlaví gdp na \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba při odesílání zátěžových dat gdp na \"%s:%d\"."

608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nezadáno zařízení."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" je již používáno."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" se nezdařilo otevřít ke čtení a k zápisu."