fi.po 17.6 KB
Newer Older
1
# Finnish messages for gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
3
#
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Copyright (C) 2008-2010 Tommi Vainikainen,
5
6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2008-2010.
8
9
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
# Suomennos: http://gnome.fi/
11
12
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"POT-Creation-Date: 2012-05-13 16:19+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"PO-Revision-Date: 2010-12-31 23:21+0200\n"
17
18
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Language: fi\n"
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten monona."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
36
37
38
39
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Laitetta ei voitu avata toistoa varten. Laitetta käyttää toinen sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40
41

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten monona."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten stereona."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten %d-kanavaisessa tilassa."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
55
56
57
58
59
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitetta käyttää toinen "
"sovellus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60
61

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avat nauhoitusta varten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "CD-laitetta ei voitu avata luettavaksi."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD-levyllä ei voitu siirtyä."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD-levyä ei voitu lukea."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
77
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
79
msgstr ""
"Virran toistamiseen tarvitaan %s-liitännäinen, mutta se ei ole asennettu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80

81
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgstr "Virran tyyppiä ei voitu määrittää"
83

84
85
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tämä näyttää olevan tekstitiedosto"
86
87
88
89
90

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Puuttuva elementti \"%s\" - tarkista GStreamer-asennuksesi."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
#, c-format
92
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit puuttuvat."
94
95

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
msgstr "Autovideosink-elementti puuttuu."
97

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
98
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
99
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
100
msgstr "Asetettu videonielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
101

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
#, c-format
103
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
msgstr "Sekä autovideosink- ja %s-elementit eivät toimi."
105
106

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
msgstr "Autovideosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
109

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110
msgstr "Räätälöity tekstinieluelementti ei ole käyttökunnossa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
113
114
msgid "No volume control found"
msgstr "Äänenvoimakkuuden hallintaa ei löytynyt"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
#, c-format
116
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit puuttuvat."
118
119

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Autoaudiosink-elementti puuttuu."
121

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
122
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
123
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
124
msgstr "Asetettu ääninielu %s ei toimi."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
125

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
#, c-format
127
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
msgstr "Sekä autoaudiosink- että %s-elementit eivät toimi."
129
130

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
msgstr "Autoaudiosink-elementti ei toimi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132

133
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
134
msgstr "Ei voida toistaa tekstitiedosta ilman videota tai visualisointia."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135

136
137
138
139
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Purkajaa tyypille \"%s\" ei ole saatavilla."

140
141
142
143
144
145
146
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "URIa, josta soitetaan, ei annettu."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Virheellinen URI \"%s\"."

147
148
149
150
151
152
153
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tätä virtatyyppiä ei voi vielä soittaa."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Protokollalle \"%s\" ei ole määritelty URI-käsittelijää."

154
155
156
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Lähde-elementti on virheellinen."

157
158
159
160
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Virhe lähetettäessä tietoa kohteeseen \"%s:%d\"."

161
162
163
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Tällä CD-levyllä ei ole ääniraitoja"

164
165
166
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Ääntä ei voi nauhoittaa tarpeeksi nopeasti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167
168
169
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Tagin lukeminen epäonnistui: ei riittävästi dataa"

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
msgid "track ID"
msgstr "kappaletunniste"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz-kappaletunniste"

msgid "artist ID"
msgstr "esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz-esittäjätunniste"

msgid "album ID"
msgstr "levytunniste"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz-levytunniste"

msgid "album artist ID"
msgstr "levyn esittäjätunniste"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz levyn esittäjätunniste"

msgid "track TRM ID"
msgstr "kappaleen TRM-tunniste"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-tunniste"

200
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
201
msgstr "kuvaamisen suljinnopeus"
202
203

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
204
msgstr "Suljinnopeus kuvattaessa, sekunteina"
205
206

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
207
msgstr "kuvaamisen aukkosuhde"
208
209

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
210
msgstr "Aukkosuhde (f-luku) kuvattaessa"
211
212

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
213
msgstr "kuvaamisen polttoväli"
214
215

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216
msgstr "Linssin polttoväli kuvattaessa, millimetriä"
217
218

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219
msgstr "kuvaamisen digitaalinen zoomaus"
220
221

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
222
msgstr "Digitaalinen suurennuskerroin kuvattaessa"
223
224

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225
msgstr "kuvaamisen ISO-nopeus"
226
227

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgstr "ISO-nopeus kuvattaessa"
229
230

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231
msgstr "kuvaamisen valotusohjelma"
232
233

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234
msgstr "Valotusohjelma kuvattaessa"
235
236

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237
msgstr "kuvaamisen valotustapa"
238
239

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"
241

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242
243
244
245
246
247
248
249
#, fuzzy
msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "kuvaamisen valotustapa"

#, fuzzy
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Valotustapa kuvattaessa"

250
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
251
msgstr "kuvaamisen kuvausmoodi"
252
253

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254
msgstr "Kuvausmoodi kuvattaessa"
255
256

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
msgstr "kuvaamisen kirkkauskorjaus"
258
259

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "Yleinen kirkkauskorjaus, joka kuvalle on tehty"
261
262

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
263
msgstr "kuvaamisen valkotasapaino"
264
265

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266
msgstr "Valittu valkotasapainotila kuvattaessa"
267
268

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
msgstr "kuvaamisen kontrasti"
270
271

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "Käytetty kontrastikäsittelyn suunta kuvattessa"
273
274

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgstr "kuvaamisen saturaatio"
276
277

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278
msgstr "Käytetty saturaatiokäsittelyn suunta kuvattessa"
279

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281
msgstr "kuvaamisen terävyys"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
282
283

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "Käytetty terävyyskäsittelyn suunta kuvattessa"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285

286
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgstr "kuvaamisen salamankäyttö"
288

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgstr "Syttyikö salama kuvattaessa"
291
292

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
msgstr "kuvaamisen salamamoodi"
294

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "Valittu salamamoodi kuvattessa"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
298

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgstr "kuvaamisen mittausmoodi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
301
302

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgstr "Käytetty mittausmoodi päätettäessä valotusta kuvattaessa"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304
305

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
msgstr "kuvaamisen lähde"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307
308

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
msgstr "Lähde tai laitetyyppi kuvattaessa"
310
311

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "kuvan vaakasuora ppi"
313
314

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu vaakasuora pikselitiheys ppi:nä"
316
317

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgstr "kuvan pystysuora ppi"
319
320

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
msgstr "Median (kuva tai video) tarkoitettu pystysuora pikselitiheys ppi:nä"
322

323
324
325
326
327
328
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
329
msgid "ID3 tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330
msgstr "ID3-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331
332

msgid "APE tag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333
msgstr "APE-tagi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334
335

msgid "ICY internet radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
msgstr "ICY-Internet-radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337

338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows-media (puhe)"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Häviötön CYUV"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Häviötön MSZH"

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
msgstr "RLE-koodaus"
361

362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
msgid "Subtitle"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"

377
378
379
380
381
382
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383
384
385
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate-tekstitysmuoto"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
386
387
388
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
389

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
390
391
392
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Pakkaamaton harmaakuva"
393

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
394
395
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
396
397
msgstr "Pakkaamaton YUV"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
398
399
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
400
401
402
403
404
405
msgstr "Pakkaamaton paletillinen %d-bittinen %s"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versio %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
406
407
408
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
409

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
410
411
412
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Raaka %d-bittinen pcm-ääni"
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431

msgid "Audio CD source"
msgstr "Ääni-CD-lähde"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD-lähde"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) -lähde"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) -protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s-protokollalähde"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432
msgstr "%s-video-RTP-purkaja"
433
434
435

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436
msgstr "%s-ääni-RTP-purkaja"
437
438
439

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440
msgstr "%s-RTP-purkaja"
441
442
443

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444
msgstr "%s-demukseri"
445
446
447
448
449
450
451

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s-purkaja"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
452
msgstr "%s-video-RTP-pakkain"
453
454
455

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456
msgstr "%s-ääni-RTP-pakkain"
457
458
459

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460
msgstr "%s-RTP-pakkain"
461
462
463

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
464
msgstr "%s-mukseri"
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s-pakkain"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer-elementti %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Tuntematon lähde-elementti"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Tuntematon nieluelementti"

msgid "Unknown element"
msgstr "Tuntematon elementti"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Tuntematon purkajaelementti"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Tuntematon kodekkielementti"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Liitännäisen tai elementin tyyppi on tuntematon"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Pääkanava"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basso"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Ylä-äänet"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linjatulo"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofoni"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC-kaiutin"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Toisto"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Nauhoitus"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
525
526
527
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Yhteys kohteeseen %s:%d estettiin."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Pakkaamaton mustavalkoinen Y-taso"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Raaka pcm-ääni"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka %d-bittinen liukulukupohjainen ääni"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Raaka liukulukupohjainen ääni"

567
568
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voi avata kirjoitettavaksi: %s."
569

570
571
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu"
572

573
574
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voitu sulkea."
575

576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Virheellinen tekstitysten URI \"%s\", tekstitys ei ole käytössä."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP-virtoja ei voi vielä soittaa."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"decodebin\" ei voitu luoda."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Havaittiin vain tekstitysvirta. Joko yrität ladata tekstitystiedostoa tai "
#~ "muuta tekstitiedostoa, tai mediatiedostoa ei voitu tunnistaa."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Tämän tiedoston käsittelyyn ei ole asennettu purkajaa. Voi olla, että "
#~ "sinun täytyy asentaa tarvittavia liitännäisiä."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Tämä ei ole mediatiedosto"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Havaittiin tekstitysvirta, mutta ei videovirtaa."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autovideosink- ja xvimagesink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Sekä autoaudiosink- että alsasink-elementit puuttuvat."

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Laitetta ei ole määritelty."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei ole olemassa."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Laite \"%s\" on jo käytössä."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Laitetta \"%s\" ei voi avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
626

627
628
629
630
631
632
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-otsaketietoja kohteeseen \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-sisältöä kohteeseen \"%s:%d\"."

633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Ei voida toistaa sekä tekstitystä että alikuvaa."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Tilapäishakemistoa ei ole määritelty."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Tilapäistiedostoa ”%s” ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voi avata luettavaksi."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
648
649
650
651
652
653
654
655
656
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"decodebin2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"queue2\" ei voitu luoda."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Elementtiä \"typefind\" ei voitu luoda."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
657
658
659
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Tiedostonimeä ei annettu."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
660
661
662
663
664
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "esittäjän järjestysnimi"

#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "MusicBrainz esittäjän järjestysnimi"