tr.po 20.9 KB
Newer Older
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1
# translation of gst-plugins-base-1.0.3.po to Turkish
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# This file is put in the public domain.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Server Acim <serveracim@gmail.com>, 2010.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
5
# Server Acim <serveracim@gmail.com>, 2013, 2015.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6 7
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.4.1\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10 11 12
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-10 21:07+0100\n"
"Last-Translator: Volkan Gezer <volkangezer@gmail.com>\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
14
"Language: tr\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
18 19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Mono kipte çalmak için aygıt açılamıyor."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Stereo kipte çalmak için aygıt açılamıyor."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Aygıtı %d- kanal kipinde çalmak için açamıyor."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31 32 33 34 35 36
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Aygıtı çalmak için için açamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından "
"kullanılmakta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37 38 39 40

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Aygıtı çalma için açamıyor."

41
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
msgstr "Ses aygıtına çıktı gönderilirken hata. Aygıt bağlantısı kesildi."
43

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Mono kipte kaydetmek için aygıtı açamıyor."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Stereo kipte kaydetmek için aygıtı açamıyor."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Aygıtı %d- kanal kipinde kaydetmek için açamıyor"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54 55 56 57 58 59
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Aygıtı kaydetmek için açamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından "
"kullanılmakta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60 61 62 63

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kayıt için ses aygıtı açılamıyor."

64
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
65
msgstr "Ses aygıtından kayıt sırasında hata. Aygıt bağlantısı kesildi."
66

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Okumak için CD aygıtı açılamıyor."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD bulunamıyor."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD okunamıyor."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "İç veri akışı hatası."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79 80 81 82
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Kayıp öğe '%s' - GStreamer kurulumunu denetleyin."

83
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
msgstr "Akışın türü belirlenemiyor"
85

86 87
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Bu bir metin dosyasına benziyor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
89
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90
msgstr "\"uridecodebin\" ögesi oluşturulamıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92
#, c-format
93
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
msgstr "Autovideosink ve xvimagesink %s öğelerininin ikisi de kayıp."
95 96

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
msgstr "Autovideosink öğelesi kayıp."
98

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
99
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
100
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
101
msgstr "Yapılandırılmış olan videosink öğesi %s çalışmıyor."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
102

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103
#, c-format
104
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
msgstr "Autoaudiosink ve xvimagesink %s öğelerinin ikisi de çalışmıyor."
106 107

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
msgstr "Autoaudiosink öğesi çalışmıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109 110 111 112 113 114 115

msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Varsayılan metin gömme öğesi kullanılamaz durumda."

msgid "No volume control found"
msgstr "Ses denetimi bulunamadı"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
#, c-format
117
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
msgstr "Autoaudiosink ve alsasink %s öğelerinin ikisi de kayıp."
119 120

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgstr "Autoaudiosink öğesi kayıp."
122

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
123
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
124
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125
msgstr "Yapılandırılmış olan videosink öğesi %s çalışmıyor."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
126

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
#, c-format
128
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Autoaudiosink ve %s öğelerinin ikisi de çalışmıyor."
130 131

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
msgstr "Autoaudiosink öğesi çalışmıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133

134
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
135
msgstr "Vidyo veya görsellik olmadan metin dosyasını oynatamaz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136 137 138 139 140

#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Şu tür '%s' için kod çözücü bulunamadı."

141 142 143 144 145 146 147
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Çalmak için bir ağ adresi belirtilmedi."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Geçersiz URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148 149 150 151 152 153 154
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Bu akış türü henüz çalınamıyor."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Hiç bir URI bağlantısı sağlanmadı \"%s\"."

155 156 157
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kaynak öğesi geçersiz."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158 159 160 161 162 163 164
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Dosyayı şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Sesi yeterince hızlı kaydedemiyor"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
165 166
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Bu CD hiç ses izi içermiyor"
167

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3 etiketi"

msgid "APE tag"
msgstr "APE etiketi"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY internet radyosu"

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Hecelemesi"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Kayıpsız"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Kayıpsız MSZH"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Çalıştırma-uzunluğu kodlaması"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
201
msgid "Timed Text"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
202
msgstr "Zamanlanmış Metin"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
203

204
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
205
msgstr "Altyazı"
206 207

msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
208
msgstr "MPL2 altyazı kipi"
209 210

msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
211
msgstr "DKS altyazı kipi"
212 213

msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
214
msgstr "QTtext altyazı kipi"
215

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
216 217 218 219 220 221 222 223 224
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami altyazı kipi"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer altyazı kipi"

msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate altyazı kipi"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
225
msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
226
msgstr "Sıkıştırılmamış video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
228
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229
msgstr "Sıkıştırılmamış gri resim"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
231
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
233
msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
235
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237
msgstr "Sıkıştırılmamış yarı düzlem YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
238

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
239
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241
msgstr "Sıkıştırılmamış düzlem YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgstr "Sıkıştırılmamış paletlenmiş %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
247
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
msgstr "Şıkıştırılmamış %d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250 251 252 253 254

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 Versiyonu %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
255
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256
msgstr "Sıkıştırılmamış ses"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
258
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
259
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "Ham %d-bit %s audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

msgid "Audio CD source"
msgstr "Ses CD'si kaynağı"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD kaynağı"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Gerçek Zamanlı Akış Protokolu (RTSP) kaynağı"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Medya Sunucusu (MMS) protokol kaynağı"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokol kaynağı"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s video RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s audio RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s demuxer"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s kod çözücü"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s video RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s audio RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s muxer"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s kodlayıcı"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer öğesi %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Bilinmeyen kaynak öğesi"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Bilinmeyen gömme öğesi"

msgid "Unknown element"
msgstr "Bilinmeyen öğe"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Bilinmeyen kod çözücü öğesi"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Bilinmeyen kodlama öğesi"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Bilinmeyen türde eklenti veya öğe"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Etiketi okunamadı: yetersiz veri"

msgid "track ID"
msgstr "iz BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz iz BAŞLIĞI ID"

msgid "artist ID"
msgstr "sanatçı BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz sanatçı BAŞLIĞI ID"

msgid "album ID"
msgstr "albüm BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz albümü BAŞLIĞI"

msgid "album artist ID"
msgstr "albüm sanatçısı BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albüm sanatçısı BAŞLIĞI"

msgid "track TRM ID"
msgstr "iz TRM BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM BAŞLIĞI"

msgid "capturing shutter speed"
msgstr "objektif hızını yakalıyor"

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Saniye bazında, bir resim çekerken kullanılan objektif hızı"

msgid "capturing focal ratio"
msgstr "odaksal oranı yakalıyor"

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Resim çekerken kullanılan odaksal oran (f-numarası)"

msgid "capturing focal length"
msgstr "odaksal uzunluğu yakalıyor"

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Mm bazında, resim çekerken kullanılan odaksal uzunluk"

msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "sayısal zum oranını yakalıyor"

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan sayısal yakınlaştırma oranı"

msgid "capturing iso speed"
msgstr "iso hızını yakalıyor"

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kulllanılan ISO hızı"

msgid "capturing exposure program"
msgstr "pozlandırma programını yakalıyor"

msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma programı"

msgid "capturing exposure mode"
msgstr "pozlandırma kipini yakalıyor"

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma kipi"

msgid "capturing exposure compensation"
msgstr "pozlandırma kipini yakalanıyor"

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma kipi"

msgid "capturing scene capture type"
msgstr "manzara çekme türünü yakalıyor"

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan manzara yakalama kipi"

msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "kazanç ayarı yakalanıyor"

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Bir resime uygulanan kapsamlı kazanç ayarı"

msgid "capturing white balance"
msgstr "beyaz dengesi yakalanıyor"

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan beyaz dengesi kipi"

msgid "capturing contrast"
msgstr "zıtlık yakalanıyor"

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan zıtlık işleminin yönü"

msgid "capturing saturation"
msgstr "canlılık yakalanıyor"

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan doygunluk işleminin yönü"

msgid "capturing sharpness"
msgstr "keskinlik yakalanıyor"

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan keskinlik işleminin yönü"

msgid "capturing flash fired"
msgstr "flaşın yanışı yakalanıyor"

msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken eğer flaş patlamışsa"

msgid "capturing flash mode"
msgstr "flaş kipi yakalanıyor"

msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan flaş kipi"

msgid "capturing metering mode"
msgstr "metreleme kipi yakalanıyor"

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr "Bir resim çekmek için pozlandırmanın metreleme kipi"

msgid "capturing source"
msgstr "kaynak yakalanıyor"

msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Resim çekerken kullanılan aygıtın kaynak türü"

msgid "image horizontal ppi"
msgstr "yatay resim ppi değeri"

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr "Medya (resim/vidyo)'nın ppi değerinden yatay piksel yoğunluğu"

msgid "image vertical ppi"
msgstr "resim dikey ppi değeri"

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr "Medya (resim/vidyo)'nun ppi değerinden dikey piksel yoğunluğu"

msgid "ID3v2 frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
495
msgstr "ID3v2 çerçevesi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
496 497

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
498
msgstr "ayrıştırılmamış id3v2 etiket çerçevesi"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
499

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
500
msgid "musical-key"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
501
msgstr "müzik anahtarı"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502 503

msgid "Initial key in which the sound starts"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
504
msgstr "Sesin başladığı başlangıç anahtarı"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
505

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
506
msgid "Print version information and exit"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
507
msgstr "Sürüm bilgisini yaz ve çık"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
508

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
509 510 511
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
512
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
513 514
"Başlangıç aygıt listesini gösterdikten sonra kapanma, eklenecek/çıkartılacak "
"aygıtları bekle."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
515

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
516
#, fuzzy, c-format
517
msgid "Volume: %.0f%%"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
518
msgstr "Ses"
519

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520
msgid "Buffering..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521
msgstr "Tampon belleğe alınıyor..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
522 523

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
524
msgstr "Saat kayboldu, yenisi seçiliyor\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525

526 527 528 529
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""

#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530
msgid "Now playing %s\n"
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
msgstr ""

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Stereo kipte çalmak için aygıt açılamıyor."

msgid "space"
msgstr ""

msgid "pause/unpause"
msgstr ""

msgid "q or ESC"
msgstr ""

msgid "quit"
msgstr ""

msgid "play next"
msgstr ""

msgid "play previous"
msgstr ""

msgid "seek forward"
msgstr ""

msgid "seek backward"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
569
#, fuzzy
570
msgid "volume up"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
571
msgstr "Ses"
572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590

msgid "volume down"
msgstr ""

msgid "increase playback rate"
msgstr ""

msgid "decrease playback rate"
msgstr ""

msgid "change playback direction"
msgstr ""

msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""

msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
591
#, fuzzy
592
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
593
msgstr "Klavye ile etkileşimli kontrol"
594

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
595
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
596
msgstr "Kullanılacak video alıcı (varsayılan autovideosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
597 598

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
599
msgstr "Kullanılacak ses alıcı (varsayılan autoaudiosink)"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
600 601

msgid "Enable gapless playback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
602
msgstr "Aralıksız çalmayı etkinleştir"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
603

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
604
msgid "Shuffle playlist"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
605
msgstr "Çalma listesini karıştır"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
606

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
607
#, fuzzy
608
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
609
msgstr "Klavye ile etkileşimli kontrol"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
610 611

msgid "Volume"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
612
msgstr "Ses"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
613 614

msgid "Playlist file containing input media files"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
615
msgstr "Çalma listesi dosyası girdi medya dosyaları içeriyor"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
616

617 618 619
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
620 621
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
622
msgstr "Kullanım: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
623 624

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
625
msgstr "Çalmak için en azından bir dosya adı veya URI sağlamalısınız."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
626

627 628 629 630 631 632
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""

#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr "Bir %s eklenti bu akışı çalmak için gerekli, fakat kurulu değil."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
633 634 635
#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış %s YUV %s"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Ana"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bas"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Tiz"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synthizer"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Hat-girişi"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "PC Hoparlörü"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Çalma"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Yakala"

669 670
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Vfs dosyası \"%s\" yazmak için açılamıyor: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
671

672 673
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Dosya adı verilmedi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
674

675 676
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Vfs dosyası kapatılamıyor \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
677

678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Dosyaya yazmada hata \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Geçersiz altyazı adresi \"%s\", altyazılar kaldırıldı."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP akışları henüz çalınamıyor."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Bir altyazı dosyası algılandı. Siz ya bir altyazı veya başka bir metin "
#~ "dosyası yüklemek üzeresiniz, veya çokluortam dosyası tanınamadı."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Bu yüklü dosyası çözümleyecek bir kod çözücüye sahip değilsiniz. Gerekli "
#~ "eklentileri kurmak zorundasınız."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Bu bir çokluortam dosyası değil."

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Bir altyazı akışı algılanda, ancak vidyo akışı bulunamadı."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Autovideosink ve xvimagesink öğelerininin ikisi de kayıp."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Autoaudiosink ve alsasink öğelerinin ikisi de kayıp."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
714 715 716 717 718 719
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Bir gdp başlık verisini şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Bir gdp verisini şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
720 721 722
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Şuraya bağlantı %s:%d reddedildi."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış siyah ve beyaz Y"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Ham PCM ses"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Ham %d-bit yüzer-noktalı ses"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Ham yüzer-noktalı ses"

756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Aygıt belirtilmedi."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Aygıt \"%s\" bulunamadı."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Aygıt \"%s\" zaten kullanımda."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Şu aygıtı\"%s\" for okuma veya yazma için açamıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
767

768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Metin altyazılarını altgörüntülerini oynatamıyor."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Geçici Temp dizini belirtilmedi."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Geçici dosya oluşturulamıyor \"%s\"."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Dosyayı \"%s\" okumak için açamıyor."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "İç veri akışı hatası."

783 784 785 786 787 788 789 790 791
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Bir \"decodebin2\" öğesi oluşturamıyor."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Bir \"queue2\" öğesi oluşturamıyor."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Bir \"typefind\" öğesi oluşturamıyor."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
792 793
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Dosya adı belirtilmedi."