cs.po 24.7 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-base.
3
# This file is put in the public domain.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
4
#
5
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
7
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
8
#
9 10
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.5.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 22:47+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
14
"PO-Revision-Date: 2015-06-26 08:29+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
16
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
17
"Language: cs\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
22
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
23

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24
#: ext/alsa/gstalsasink.c:577
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
26
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
28
#: ext/alsa/gstalsasink.c:579
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
30
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32
#: ext/alsa/gstalsasink.c:583
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
35
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
37 38 39
#: ext/alsa/gstalsasink.c:856
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání. Zařízení je používáno jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
41
#: ext/alsa/gstalsasink.c:861
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42
msgid "Could not open audio device for playback."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
43
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
44

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
45
#: ext/alsa/gstalsasink.c:1081
46
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
47
msgstr "Chyba výstupu do zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
48

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
49
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:440
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
51
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
53
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:442
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
57
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:446
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
60
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro nahrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
62 63 64
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:737
msgid "Could not open audio device for recording. Device is being used by another application."
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání. Zařízení je používáno jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
66
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:742
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67
msgid "Could not open audio device for recording."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
68
msgstr "Nezdařilo se otevřít zvukového zařízení pro nahrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
70
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:997
71
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
72
msgstr "Chyba nahrávání ze zvukového zařízení. Zařízení bylo odpojeno."
73

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
74
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:277 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:283
75
msgid "Could not open CD device for reading."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
76
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení CD pro čtení."
77

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
78
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:409
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
79
msgid "Could not seek CD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
80
msgstr "Nezdařilo přeskočit na CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
81

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:417
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
83
msgid "Could not read CD."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
84
msgstr "Nezdařilo čtení z CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
85

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
86
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:4824
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
87
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
89

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
#: gst/encoding/gstencodebin.c:1571 gst/playback/gstplaybin2.c:3357
#: gst/playback/gstplaysink.c:1496 gst/playback/gstplaysink.c:1513
#: gst/playback/gstplaysink.c:1847 gst/playback/gstplaysink.c:1876
#: gst/playback/gstplaysink.c:2456 gst/playback/gstplaysink.c:2505
#: gst/playback/gstplaysink.c:2520 gst/playback/gstplaysink.c:2545
#: gst/playback/gstplaysink.c:2577 gst/playback/gstplaysink.c:2722
#: gst/playback/gstplaysink.c:2750 gst/playback/gstplaysink.c:3143
#: gst/playback/gstplaysink.c:3152 gst/playback/gstplaysink.c:3161
#: gst/playback/gstplaysink.c:3170 gst/playback/gstplaysink.c:3546
#: gst/playback/gstplaysink.c:4417 gst/playback/gstplaysinkconvertbin.c:97
#: gst/playback/gstplaysinkconvertbin.c:117
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1490
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
102 103
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
104
msgstr "Schází prvek „%s“ – zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
105

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
106
#: gst/playback/gstdecodebin2.c:1845
107
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
109

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
110
#: gst/playback/gstdecodebin2.c:2763
111 112
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
113

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
114
#: gst/playback/gstplaybin2.c:5351
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
115
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
116
msgstr "Nelze vytvořit prvek „uridecodebin“."
117

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
118
#: gst/playback/gstplaysink.c:1975
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
#, c-format
120
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
122

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
123
#: gst/playback/gstplaysink.c:1979
124
msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
msgstr "Schází prvek autovideosink."
126

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
127
#: gst/playback/gstplaysink.c:1984
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
128
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
129
msgid "Configured videosink %s is not working."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
130
msgstr "Nefunguje nastavený spotřebič videa %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
131

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
132
#: gst/playback/gstplaysink.c:1988
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
#, c-format
134
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
136

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
137
#: gst/playback/gstplaysink.c:1992
138
msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
141
#: gst/playback/gstplaysink.c:2493
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
msgid "Custom text sink element is not usable."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
143
msgstr "Vlastní prvek spotřebiče textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
145
#: gst/playback/gstplaysink.c:2875
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146
msgid "No volume control found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
147
msgstr "Nebylo nalezeno žádné ovládání hlasitosti"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
149
#: gst/playback/gstplaysink.c:2905
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150
#, c-format
151
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
153

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
154
#: gst/playback/gstplaysink.c:2909
155
msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
157

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
158
#: gst/playback/gstplaysink.c:2914
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
159
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
160
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
161
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
162

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
163
#: gst/playback/gstplaysink.c:2918
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164
#, c-format
165
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
167

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
168
#: gst/playback/gstplaysink.c:2922
169
msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
172
#: gst/playback/gstplaysink.c:3246 gst/playback/gstplaysink.c:3251
173
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
174
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
175

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
176
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:939
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177 178
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
179
msgstr "K typu „%s“ není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
181
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1396
182
msgid "No URI specified to play from."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
183
msgstr "Nezadána žádná adresa URI, ze které se má přehrávat."
184

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
185
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1402
186 187
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
188
msgstr "Neplatná adresa URI „%s“."
189

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
190
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1409
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
194
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1427
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195 196
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
197
msgstr "U „%s“ není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
199
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:2300
200 201 202
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
203
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:215
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
206
msgstr "Chyba při odesílání dat na „%s:%d“."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
208
#: gst-libs/gst/audio/gstaudiobasesrc.c:863
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209
msgid "Can't record audio fast enough"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
210
msgstr "Zvuk nelze nahrávat dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
212
#: gst-libs/gst/audio/gstaudiocdsrc.c:1655
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
213 214
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"
215

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
216
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:92
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217
msgid "ID3 tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
218
msgstr "Štítek ID3"
219

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
220 221
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:93
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:94
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222
msgid "APE tag"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
223
msgstr "Štítek APE"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
225
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:95
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
226 227 228
msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
229
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:130
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
233
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:146
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237 238
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:176
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:177
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
242
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:185
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
245

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
246
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:201
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247
msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
250
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:205
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251
msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
253

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
254
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:219
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255
msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
258
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:230
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259
msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:276
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263 264 265
msgid "Timed Text"
msgstr "Timed Text"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:280
267
msgid "Subtitle"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
268
msgstr "Titulek"
269

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
270
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:281
271
msgid "MPL2 subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
272
msgstr "Formát titulků MPL2"
273

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
274
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:282
275
msgid "DKS subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
276
msgstr "Formát titulků DKS"
277

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
278
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:283
279
msgid "QTtext subtitle format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
280
msgstr "Formát titulků QTtext"
281

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
282
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:284
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283
msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
286
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:285
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287
msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
290
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:289
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291 292 293
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
294 295 296
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:451
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:454
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:504
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
297
msgid "Uncompressed video"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
298
msgstr "Nekomprimované video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
300
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:459
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
301
msgid "Uncompressed gray"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
302 303
msgstr "Nekomprimované stupně šedi"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
304
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:482
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
305
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
306
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
307
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
308

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
309
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:484
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
310
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
311
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
312
msgstr "Nekomprimovaný poloplanární YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
313

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
314
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:486
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
315
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
316
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
317
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
319
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:497
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
320
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
321
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
322
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s s paletou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
324
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:500
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
325
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
326
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
327
msgstr "Nekomprimovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:582
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330 331
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
334
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:829
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
335
msgid "Uncompressed audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
336
msgstr "Nekomprimovaný zvuk"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
338
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:835
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
339
#, c-format
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
340
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
341
msgstr "Surový %dbitový zvuk %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
343
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:935
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344
msgid "Audio CD source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
345
msgstr "Zdroj zvukové CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
347
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:938
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348
msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
351
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:941
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
355
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:945
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
359
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:953
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360 361
#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
364
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1025
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
365 366
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
369
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1027
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370 371
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
374
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1029
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375 376
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
377
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
379
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1036
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
380 381
#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
384
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1038
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385 386
#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1076
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390 391
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
394
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1078
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
395 396
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
398

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
399
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1080
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400 401
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
402
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
404
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1087
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405 406
#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
408

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
409
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1089
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410 411
#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
412
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
413

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
414
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1121
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415 416
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
419
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:559
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
420
msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
423
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:562
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424
msgid "Unknown sink element"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
msgstr "Neznámý spotřebičový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
427
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:565
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
428
msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
431
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:568
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
432
msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
435
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:571
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436
msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
437
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
439
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:576
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440
msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
443
#: gst-libs/gst/tag/gsttagdemux.c:1259
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
444
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
445
msgstr "Selhalo čtení značky: nedostatek dat"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
447
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:79
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
448 449 450
msgid "track ID"
msgstr "ID stopy"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
451
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:79
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
452
msgid "MusicBrainz track ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
453
msgstr "ID stopy z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
454

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
455
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:81
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
456 457 458
msgid "artist ID"
msgstr "ID umělce"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
459
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:81
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
460
msgid "MusicBrainz artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461
msgstr "ID umělce z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
462

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
463
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:83
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
464 465 466
msgid "album ID"
msgstr "ID alba"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
467
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:83
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
468
msgid "MusicBrainz album ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
469
msgstr "ID alba z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
470

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
471
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:86
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
472 473 474
msgid "album artist ID"
msgstr "ID umělce alba"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
475
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:86
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
476
msgid "MusicBrainz album artist ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
477
msgstr "ID umělce alba z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
478

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
479
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:88
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
480 481 482
msgid "track TRM ID"
msgstr "ID stopy TRM"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
483
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:88
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
484
msgid "MusicBrainz TRM ID"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
485
msgstr "ID stopy TRM z MusicBrainz"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
486

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
487
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:110
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
488
msgid "capturing shutter speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
489
msgstr "rychlost závěrky při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
490

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
491
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:111
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
492
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
493
msgstr "Rychlost závěrky při zachytávání obrazu, v sekundách"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
494

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
495
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:114
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
496
msgid "capturing focal ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
497
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
498

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
499
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:115
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
500
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
501
msgstr "Clonové číslo (číslo F) použité při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
503
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:118
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
504
msgid "capturing focal length"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
505
msgstr "ohnisková vzdálenost při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
506

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
507
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:119
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
508
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
509
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček použitá při záchytávání obrazu, v mm"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
510

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
511
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:122
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
512
msgid "capturing digital zoom ratio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
513
msgstr "stupeň digitálního přiblížení při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
515
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:123
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
516
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
517
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení použitého při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
518

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
519
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:126
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520
msgid "capturing iso speed"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521
msgstr "rychlost ISO při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
522

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
523
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:127
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
524
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525
msgstr "Rychlost ISO použitá při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
526

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
527
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:130
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
528
msgid "capturing exposure program"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
529
msgstr "program expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
531
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:131
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
532
msgid "The exposure program used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
533
msgstr "Program expozice použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
534

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
535
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:134
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
536
msgid "capturing exposure mode"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
537
msgstr "režim expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
538

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
539
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:135
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
540
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
541
msgstr "Režim expozice použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
542

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
543
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:138
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
544
msgid "capturing exposure compensation"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
545
msgstr "kompenzace expozice při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
546

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
547
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:139
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
548
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
549
msgstr "Kompenzace expozice použitá při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
550

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
551
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:142
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
552
msgid "capturing scene capture type"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
553
msgstr "typ zachycení scény při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
554

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
555
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:143
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
556
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
557
msgstr "Režim zachycení scény použitý při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
558

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
559
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:146
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
560
msgid "capturing gain adjustment"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
561
msgstr "úprava zesílení při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
562

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
563
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:147
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
564
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
565
msgstr "Úprava celkového zesílení při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
566

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
567
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:150
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
568
msgid "capturing white balance"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
569
msgstr "vyvážení bílé při zachytávání"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
570

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
571
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:151
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
572
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
573
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při zachytávání obrazu"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
574

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
575
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:154
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
576
msgid "capturing contrast"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
577
msgstr "kontrast při zachytávání"