nb.po 27 KB
Newer Older
1 2
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
5
# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2012-2015
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.5.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 22:47+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"PO-Revision-Date: 2015-07-11 01:33+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
14
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: nb_NO\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
20
"X-Generator: Poedit 1.5.7\n"
21

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
22
#: ext/alsa/gstalsasink.c:577
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
24
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i mono-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
26
#: ext/alsa/gstalsasink.c:579
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
28
msgstr "Kunne ikke åpne enheten for avspilling i stereo-modus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
30
#: ext/alsa/gstalsasink.c:583
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
31
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
33
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for avspilling i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
35 36 37
#: ext/alsa/gstalsasink.c:856
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling. Enheten brukes av et annet program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
39
#: ext/alsa/gstalsasink.c:861
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40
msgid "Could not open audio device for playback."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
41
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for avspilling."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
43
#: ext/alsa/gstalsasink.c:1081
44
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
45
msgstr "Feil ved sending til lydenhet. Enheten er frakoblet."
46

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
47
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:440
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
49
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i monomodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
51
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:442
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
53
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i stereomodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:446
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
56
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
msgstr "Kunne ikke åpne enhet for opptak i %d-kanalmodus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
60 61 62
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:737
msgid "Could not open audio device for recording. Device is being used by another application."
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for opptak. Enheten brukes av et annet program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
64
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:742
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
msgid "Could not open audio device for recording."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
66
msgstr "Kunne ikke åpne lydenheten for opptak."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
68
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:997
69
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
70
msgstr "Feil ved opptak fra lydenhet. Enheten er frakoblet."
71

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
72
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:277 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:283
73 74 75
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne CD-enheten for lesing."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
76
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:409
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
77
msgid "Could not seek CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
78
msgstr "Kunne ikke søke på CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
79

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
80
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:417
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
81
msgid "Could not read CD."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
82
msgstr "Kunne ikke lese CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
83

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
84
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:4824
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
85
msgid "Internal data stream error."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
86
msgstr "Intern feil i datastrøm."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
87

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
#: gst/encoding/gstencodebin.c:1571 gst/playback/gstplaybin2.c:3357
#: gst/playback/gstplaysink.c:1496 gst/playback/gstplaysink.c:1513
#: gst/playback/gstplaysink.c:1847 gst/playback/gstplaysink.c:1876
#: gst/playback/gstplaysink.c:2456 gst/playback/gstplaysink.c:2505
#: gst/playback/gstplaysink.c:2520 gst/playback/gstplaysink.c:2545
#: gst/playback/gstplaysink.c:2577 gst/playback/gstplaysink.c:2722
#: gst/playback/gstplaysink.c:2750 gst/playback/gstplaysink.c:3143
#: gst/playback/gstplaysink.c:3152 gst/playback/gstplaysink.c:3161
#: gst/playback/gstplaysink.c:3170 gst/playback/gstplaysink.c:3546
#: gst/playback/gstplaysink.c:4417 gst/playback/gstplaysinkconvertbin.c:97
#: gst/playback/gstplaysinkconvertbin.c:117
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1490
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
100 101
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
102
msgstr "Mangler elementet «%s» - kontroller GStreamer-installasjonen."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
103

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
104
#: gst/playback/gstdecodebin2.c:1845
105
msgid "Could not determine type of stream"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
106
msgstr "Kunne ikke bestemme type strøm."
107

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
108
#: gst/playback/gstdecodebin2.c:2763
109 110
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Dette ser ut som en tekstfil"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
111

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
112
#: gst/playback/gstplaybin2.c:5351
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
113
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
114
msgstr "Kunne ikke opprette elementet «uridecodebin»"
115

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
116
#: gst/playback/gstplaysink.c:1975
117 118
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
119
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer mangler."
120

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
121
#: gst/playback/gstplaysink.c:1979
122
msgid "The autovideosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
123
msgstr "Autobildeslukelementet mangler."
124

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
125
#: gst/playback/gstplaysink.c:1984
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
126 127
#, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
128
msgstr "Konfigurert bildesluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
129

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
130
#: gst/playback/gstplaysink.c:1988
131 132
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133
msgstr "Både autobildesluk- og %s-elementer virker ikke."
134

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
135
#: gst/playback/gstplaysink.c:1992
136
msgid "The autovideosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
137
msgstr "autobildeslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
139
#: gst/playback/gstplaysink.c:2493
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
msgid "Custom text sink element is not usable."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
141
msgstr "Tilpasset tekstslukelement er ikke brukbart."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
143
#: gst/playback/gstplaysink.c:2875
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144
msgid "No volume control found"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
145
msgstr "Fant ikke volumkontroll"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
147
#: gst/playback/gstplaysink.c:2905
148 149
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
150
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer mangler."
151

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
152
#: gst/playback/gstplaysink.c:2909
153
msgid "The autoaudiosink element is missing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
154
msgstr "Autolydslukelementet mangler"
155

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
156
#: gst/playback/gstplaysink.c:2914
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
157 158
#, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
159
msgstr "Konfigurert lydsluk %s fungerer ikke."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
160

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
161
#: gst/playback/gstplaysink.c:2918
162 163
#, c-format
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
164
msgstr "Både autolydsluk- og %s-elementer virker ikke."
165

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
166
#: gst/playback/gstplaysink.c:2922
167
msgid "The autoaudiosink element is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
168
msgstr "Autolydslukelementet fungerer ikke."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
170
#: gst/playback/gstplaysink.c:3246 gst/playback/gstplaysink.c:3251
171
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
172
msgstr "Kan ikke spille av en tekstfil uten film eller visualiseringer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
174
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:939
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
175 176
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
177
msgstr "Ingen dekoder tilgjengelig for type «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
178

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
179
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1396
180 181 182
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen URI for avspilling oppgitt."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
183
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1402
184 185 186 187
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI «%s»."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
188
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1409
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189
msgid "This stream type cannot be played yet."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
190
msgstr "Dennestrømtypen kan ikke spilles ennå."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
192
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1427
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193 194
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
195
msgstr "Ingen URI-håndterer er implementert for «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
197
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:2300
198 199 200
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldig."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
201
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:215
202
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
204
msgstr "Feil ved sending av data til «%s:%d»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
206
#: gst-libs/gst/audio/gstaudiobasesrc.c:863
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
207
msgid "Can't record audio fast enough"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
208
msgstr "Kan ikke ta opp lyd rask nok"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
209

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
210
#: gst-libs/gst/audio/gstaudiocdsrc.c:1655
211 212 213
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne CDen har ingen lydspor"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
214
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:92
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
215
msgid "ID3 tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216
msgstr "ID3-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
218 219
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:93
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:94
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
220
msgid "APE tag"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
221
msgstr "APE-merke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
223
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:95
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
224
msgid "ICY internet radio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225
msgstr "ICY internettradio"
226

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
227
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:130
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
228
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
230

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
231
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:146
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
232
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
234

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
235 236
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:176
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:177
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
237
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238
msgstr "Tapsfri True Audio (TTA)"
239

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
240
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:185
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
241
msgid "Windows Media Speech"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242
msgstr "Windows Mediatale"
243

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
244
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:201
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgid "CYUV Lossless"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246
msgstr "CYUV tapsfritt"
247

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
248
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:205
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
249
msgid "FFMpeg v1"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
250
msgstr "FFMpeg v1"
251

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:219
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253
msgid "Lossless MSZH"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254
msgstr "Tapsfritt MSZH"
255

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:230
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
257
msgid "Run-length encoding"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
258
msgstr "Kjørelengde-koding"
259

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
260
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:276
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
261 262 263
msgid "Timed Text"
msgstr "Tidsbestemt tekst"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:280
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
265
msgid "Subtitle"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266
msgstr "Undertekst"
267

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
268
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:281
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
269
msgid "MPL2 subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgstr "MPL2 undertekstformat"
271

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
272
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:282
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
273
msgid "DKS subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
274
msgstr "DKS undertekstformat"
275

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
276
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:283
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
277
msgid "QTtext subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278
msgstr "QTtext undertekstformat"
279

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
280
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:284
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
281
msgid "Sami subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
282
msgstr "Samisk undertekstformat"
283

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
284
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:285
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
285
msgid "TMPlayer subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
286
msgstr "TMPlayer undertekstformat"
287

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
288
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:289
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
289
msgid "Kate subtitle format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgstr "Kate undertekstformat"
291

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
292 293 294
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:451
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:454
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:504
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
295
msgid "Uncompressed video"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "Ukomprimert video"
297

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
298
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:459
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
299
msgid "Uncompressed gray"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "Ukomprimert grå"
301

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
302
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:482
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
303
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
304
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
305
msgstr "Ukomprimert pakket YUV %s"
306

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
307
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:484
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
308
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
309
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
310
msgstr "Ukomprimert semi-planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
311

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
312
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:486
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
313
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
314
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
315
msgstr "Ukomprimert planar YUV %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
316

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
317
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:497
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
318
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
319
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
320
msgstr "Ukomprimert palettopmimert %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
321

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
322
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:500
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
323
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
324
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
325
msgstr "Ukomprimert %d-bit %s"
326

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
327
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:582
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
328 329
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
msgstr "DivX MPEG-4-versjon %d"
331

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
332
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:829
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
333
msgid "Uncompressed audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
334
msgstr "Ukomprimert lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
335

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
336
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:835
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
337 338
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
339
msgstr "Rå %d-bit %s-lyd"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
340

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
341
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:935
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
342
msgid "Audio CD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
343
msgstr "Lyd-CD-kilde"
344

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
345
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:938
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
346
msgid "DVD source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
347
msgstr "DVD-kilde"
348

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
349
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:941
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
350
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
351
msgstr "Sanntidsdirekteavspillingsprotokoll (RTSP) kilde"
352

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
353
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:945
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
354
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
355
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protokollkilde"
356

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
357
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:953
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
358 359
#, c-format
msgid "%s protocol source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
360
msgstr "%s protokollkilde"
361

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
362
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1025
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
363 364
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
365
msgstr "%s bilde RTP-depayloader"
366

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
367
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1027
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
368 369
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
370
msgstr "%s lyd RTP-depayloader"
371

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
372
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1029
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
373 374
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
375
msgstr "%s RTP-depayloader"
376

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1036
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
378 379
#, c-format
msgid "%s demuxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
380
msgstr "%s demultiplekser"
381

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
382
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1038
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383 384
#, c-format
msgid "%s decoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
385
msgstr "%s dekoder"
386

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
387
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1076
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
388 389
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
390
msgstr "%s bilde RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
391

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
392
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1078
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
393 394
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
395
msgstr "%s lyd RTP-payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
396

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
397
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1080
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398 399
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
400
msgstr "%s RTP-payloader"
401

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
402
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1087
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
403 404
#, c-format
msgid "%s muxer"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
405
msgstr "%s multiplekser"
406

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
407
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1089
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
408 409
#, c-format
msgid "%s encoder"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
410
msgstr "%s koder"
411

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
412
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:1121
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
413 414
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
415
msgstr "GStreamer-element %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
416

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
417
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:559
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
418
msgid "Unknown source element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
419
msgstr "Ukjent kildeelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
420

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
421
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:562
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
422
msgid "Unknown sink element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
423
msgstr "Ukjent slukelement"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
424

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
425
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:565
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
426
msgid "Unknown element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
427
msgstr "Ukjent element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
428

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
429
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:568
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
430
msgid "Unknown decoder element"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
431
msgstr "Ukjent dekoderelement"
432

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
433
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:571
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
434 435
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukjent element for koding"
436

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
437
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:576
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
438 439
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Tillegg eller element av ukjent type"
440

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
441
#: gst-libs/gst/tag/gsttagdemux.c:1259
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
442
msgid "Failed to read tag: not enough data"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
443
msgstr "Klarte ikke å lese merket: Ikke nok data"
444

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
445
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:79
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
446 447
msgid "track ID"
msgstr "spor-ID"
448

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
449
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:79
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
450
msgid "MusicBrainz track ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
451
msgstr "MusicBrainz spor-id"
452

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
453
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:81
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
454 455 456
msgid "artist ID"
msgstr "artist-ID"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
457
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:81
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
458
msgid "MusicBrainz artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
459
msgstr "MusicBrainz artist-id"
460

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
461
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:83
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
462 463 464
msgid "album ID"
msgstr "album-ID"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
465
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:83
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
466
msgid "MusicBrainz album ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
467
msgstr "MusicBrainz album-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
468

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
469
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:86
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
470
msgid "album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
471
msgstr "albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
473
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:86
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
474
msgid "MusicBrainz album artist ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
475
msgstr "MusicBrainz albumartist-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
476

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
477
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:88
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
478
msgid "track TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
479
msgstr "spor TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
480

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
481
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:88
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
482
msgid "MusicBrainz TRM ID"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
483
msgstr "MusicBrainz TRM-id"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
485
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:110
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
486
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
487
msgstr "opptakslukkerhastighet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
488

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
489
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:111
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
490
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
491
msgstr "Lukkehastighet som benyttes når du tar et bilde, i sekunder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
492

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
493
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:114
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
494
msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
495
msgstr "opptaksbrennvidder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
496

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
497
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:115
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
498
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
499
msgstr "Brennvidden (f-tall) som benyttes når du tar bildet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
500

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
501
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:118
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
502
msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
503
msgstr "opptaksbrennvidde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
504

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
505
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:119
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
506
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
507
msgstr "Brennvidden til objektivet som brukes når du tar bildet, i mm"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
508

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
509
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:122
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
510
msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
511
msgstr "fanger digitalt zoomforhold"
512

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
513
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:123
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
514
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
515
msgstr "Digitalt zoomforhold som benyttes når du tar et bilde"
516

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
517
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:126
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
518
msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
519
msgstr "opptaks-ISO-hastighet"
520

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
521
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:127
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
522
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
523
msgstr "ISO-hastigheten som benyttes når du tar et bilde"
524

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
525
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:130
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
526
msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
527
msgstr "opptakseksponeringsprogram"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
528

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
529
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:131
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
530
msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
531
msgstr "Eksponeringsprogrammet som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
532

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
533
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:134
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
534
msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
535
msgstr "opptakseksponeringsmodus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
536

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
537
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:135
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
538
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
539
msgstr "Eksponeringsmodusen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
540

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
541
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:138
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
542
msgid "capturing exposure compensation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
543
msgstr "opptakseksponeringskompensasjon"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
544

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
545
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:139
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
546
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
547
msgstr "Eksponeringskompensasjonen som benyttes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
548

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
549
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:142
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
550
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
551
msgstr "opptaksscene opptakstype"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
552

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
553
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:143
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
554
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
555
msgstr "Sceneopptaksmodus som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
556

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
557
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:146
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
558
msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
559
msgstr "opptaksstyrkejustering"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
560

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
561
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:147
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
562
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
563
msgstr "Den samlede styrkejusteringen som anvendes på et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
564

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
565
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:150
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
566
msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
567
msgstr "opptakshvitbalanse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
568

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
569
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:151
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
570
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
571
msgstr "Hvitbalanseinnstillingen når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
572

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
573
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:154
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
574
msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
575
msgstr "opptakskontrast"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
576

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
577
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:155
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
578
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
579
msgstr "Retningen av kontrastbehandling som anvendes når du tar et bilde"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
580

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
581
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:159
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
582
msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar