cs.po 16.8 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4 5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
7 8
msgid ""
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
11
"POT-Creation-Date: 2012-03-22 14:47+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2011-05-29 16:49+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
14
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"Language: cs\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
20
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
21

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
22
msgid "Master"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgstr "Master"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

msgid "Bass"
msgstr "Basy"

msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
msgstr "Syntezátor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
36 37

msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
msgstr "Linkový vstup"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
39 40 41 42 43 44 45 46

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "PC Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
msgstr "PC Speaker"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
48 49

msgid "Playback"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50
msgstr "Přehrávání"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
51 52

msgid "Capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
msgstr "Záznam"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
54

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57 58

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65 66 67 68 69 70
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71 72

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77 78

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v %dkanálovém režimu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85 86 87 88 89 90
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91 92

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94

95
msgid "Could not open CD device for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení CD ke čtení."
97

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
98
msgid "Could not seek CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Nezdařilo se nalézt CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
100 101

msgid "Could not read CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Nezdařilo se přečíst CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
103

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
104
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
106

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109 110 111
msgstr ""
"Zásuvný modul %s je vyžadován k přehrání tohoto proudu, ale není "
"nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112

113
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
115

116 117
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
118

119 120
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgstr "Schází prvek \"%s\" - zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
122

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
#, c-format
124
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
126 127

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
msgstr "Schází prvek autovideosink."
129

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
130
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
131
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
132
msgstr "Nefunguje prvek videosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
133

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
#, c-format
135
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
137 138

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140 141

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
msgstr "Vlastní prvek kanálu textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144 145 146
msgid "No volume control found"
msgstr "Nenalezeno žádné ovládání hlasitosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147
#, c-format
148
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
150 151

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
153

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
154
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
155
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
156
msgstr "Nefunguje prvek audiosink %s."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
157

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158
#, c-format
159
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
161 162

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164

165
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
166
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa nebo vizualizací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168 169
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgstr "K typu \"%s\" není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171

172 173 174 175 176 177 178
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nezadáno žádné URI, ze kterého se má přehrávat."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Neplatné URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181 182 183

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184
msgstr "U \"%s\" není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185

186 187 188
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191
msgstr "Chyba při odesílání dat na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192

193 194 195
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
msgstr "Zvuk nelze zaznamenat s dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199 200 201
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nezdařilo se přečtení značky: nedostatek dat"

202
msgid "track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203
msgstr "ID stopy"
204 205

msgid "MusicBrainz track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206
msgstr "ID stopy MusicBrainz"
207 208

msgid "artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209
msgstr "ID umělce"
210 211

msgid "MusicBrainz artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
212
msgstr "ID umělce MusicBrainz"
213 214

msgid "album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215
msgstr "ID alba"
216 217

msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
218
msgstr "ID alba MusicBrainz"
219 220

msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
221
msgstr "ID umělce alba"
222 223

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224
msgstr "ID umělce alba MusicBrainz"
225 226

msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227
msgstr "ID stopy TRM"
228 229

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230
msgstr "ID stopy TRM MusicBrainz"
231

232
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233
msgstr "rychlost závěrky záznamu"
234 235

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
236
msgstr "Rychlost závěrky při záznamu obrazu, v sekundách"
237 238

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
239
msgstr "ohnisková vzdálenost záznamu"
240 241

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242
msgstr "Clonové číslo při záznamu obrazu"
243 244

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245
msgstr "ohnisková vzdálenost záznamu"
246 247

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248
msgstr "Ohnisková vzdálenost čoček při záznamu obrazu, v mm"
249 250

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
251
msgstr "stupeň digitálního přiblížení záznamu"
252 253

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254
msgstr "Stupeň digitálního přiblížení při záznamu obrazu"
255 256

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
msgstr "rychlost ISO záznamu"
258 259

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "Rychlost ISO při záznamu obrazu"
261 262

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
263
msgstr "program expozice záznamu"
264 265

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266
msgstr "Program expozice při záznamu obrazu"
267 268

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
msgstr "režim expozice záznamu"
270 271

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "Režim expozice při záznamu obrazu"
273

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
274
msgid "capturing exposure compensation"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
275
msgstr "kompenzace expozice záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276 277

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
278
msgstr "Kompenzace expozice při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279

280
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281
msgstr "typ zachycení scény záznamu"
282 283

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "Typ zachycení scény při záznamu obrazu"
285 286

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
msgstr "úprava zesílení záznamu"
288 289

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgstr "Úprava zesílení při záznamu obrazu"
291 292

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
msgstr "vyvážení bílé záznamu"
294 295

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "Režim vyvážení bílé nastavený při záznamu obrazu"
297 298

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgstr "kontrast záznamu"
300 301

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302
msgstr "Použité zpracování kontrastu při záznamu obrazu"
303 304

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305
msgstr "sytost záznamu"
306 307

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgstr "Použité zpracování sytosti při záznamu obrazu"
309

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
310
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgstr "ostrost záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312 313

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314
msgstr "Použité zpracování ostrosti při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315

316
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
317
msgstr "použití blesku při záznamu"
318

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
319
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgstr "Zda byl při záznamu obrazu použit blesk"
321 322

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
msgstr "režim blesku při záznamu"
324

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
325
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326
msgstr "Režim blesku vybraný při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327 328

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329
msgstr "režim měření při záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330 331 332

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
msgstr "Režim měření expozice při záznamu obrazu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
334 335

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
336
msgstr "zdroj záznamu"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
337 338

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
339
msgstr "Zdroj nebo typ zařízení použitého při záznamu"
340 341

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
342
msgstr "pixelů na palec vodorovně v obrazu"
343 344 345

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
346 347
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) vodorovně v pixelech na "
"palec"
348 349

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
350
msgstr "pixelů na palec svisle v obrazu"
351 352 353

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
354
"Zamýšlená hustota pixelů multimédia (image/video) svisle v pixelech na palec"
355

356 357 358 359 360 361
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362 363
msgid "ID3 tag"
msgstr "Značka ID3"
364

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
365 366 367 368 369 370
msgid "APE tag"
msgstr "Značka APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373 374

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376 377

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379 380

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382 383

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385 386

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388 389

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391 392

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394 395

msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
396
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397 398

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401 402 403
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
404 405 406
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
408 409 410
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
411

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
412 413
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
416 417
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419 420 421

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
424 425 426
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
428 429 430
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Surový %dbitový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
431 432

msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433
msgstr "Zdroj zvukového CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434 435

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
437 438

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440 441

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
443 444 445

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
446
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447 448 449

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451 452 453

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455 456 457

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459 460 461

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463 464 465

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
467 468 469

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471 472 473

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475 476 477

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
479 480 481

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483 484 485

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487 488 489

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
490
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
491 492

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
493
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
494 495

msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
496
msgstr "Neznámý kanálový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
497 498

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
499
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
500 501

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
502
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
503 504

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
505
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
506 507

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
508
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
509

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
510 511 512
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Spojení s %s:%d bylo odmítnuto."

513 514
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Nezdařilo se otevření souboru vfs \"%s\" k zápisu: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
515

516 517
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Nezadán název souboru"
518

519 520
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
521

522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Neplatné URI titulků \"%s\", titulky vypnuty."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "Proudy RTSP zatím nemohou být přehrávány."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin\"."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Byl rozpoznán pouze proud titulků. Buď je nahráván pouze soubor titulků "
#~ "nebo nějaký jiný typ textového soubor, popřípadě nebyl rozpoznán "
#~ "multimediální soubor."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "K obsluze tohoto souboru není nainstalován dekodér. Patrně bude nutné "
#~ "nainstalovat nezbytné zásuvné moduly."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Toto není multimediální soubor"

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Byl rozpoznán proud titulků, ale nikoliv obrazový proud."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
562 563 564 565 566 567
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba při odesílání dat záhlaví gdp na \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Chyba při odesílání zátěžových dat gdp na \"%s:%d\"."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Nekomprimovaná černá a bílá rovina Y"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Surový zvuk PCM"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Surový %dbitový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"

607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Nezadáno zařízení."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" je již používáno."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Zařízení \"%s\" se nezdařilo otevřít ke čtení a k zápisu."