tr.po 17.3 KB
Newer Older
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
1
# translation of gst-plugins-base-0.10.32.2.po to Turkish
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# This file is put in the public domain.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Server Acim <serveracim@gmail.com>, 2010.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4
5
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
8
"POT-Creation-Date: 2012-03-22 14:47+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 19:22+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
11
"Last-Translator: Server Acim <serveracim@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Language: tr\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "Master"
msgstr "Ana"

msgid "Bass"
msgstr "Bas"

msgid "Treble"
msgstr "Tiz"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
msgstr "Synthizer"

msgid "Line-in"
msgstr "Hat-girişi"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "PC Speaker"
msgstr "PC Hoparlörü"

msgid "Playback"
msgstr "Çalma"

msgid "Capture"
msgstr "Yakala"

msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Mono kipte çalmak için aygıt açılamıyor."

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Stereo kipte çalmak için aygıt açılamıyor."

#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Aygıtı %d- kanal kipinde çalmak için açamıyor."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60
61
62
63
64
65
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Aygıtı çalmak için için açamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından "
"kullanılmakta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Aygıtı çalma için açamıyor."

msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Mono kipte kaydetmek için aygıtı açamıyor."

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Stereo kipte kaydetmek için aygıtı açamıyor."

#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Aygıtı %d- kanal kipinde kaydetmek için açamıyor"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
81
82
83
84
85
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Aygıtı kaydetmek için açamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından "
"kullanılmakta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kayıt için ses aygıtı açılamıyor."

msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Okumak için CD aygıtı açılamıyor."

msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD bulunamıyor."

msgid "Could not read CD."
msgstr "CD okunamıyor."

msgid "Internal data stream error."
msgstr "İç veri akışı hatası."

#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr "Bir %s eklenti bu akışı çalmak için gerekli, fakat kurulu değil."

106
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
msgstr "Akışın türü belirlenemiyor"
108

109
110
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Bu bir metin dosyasına benziyor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
112
113
114
115

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Kayıp öğe '%s' - GStreamer kurulumunu denetleyin."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
#, c-format
117
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
msgstr "Autovideosink ve xvimagesink %s öğelerininin ikisi de kayıp."
119
120

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgstr "Autovideosink öğelesi kayıp."
122

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
123
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
124
msgid "Configured videosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125
msgstr "Yapılandırılmış olan videosink öğesi %s çalışmıyor."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
126

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
#, c-format
128
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Autoaudiosink ve xvimagesink %s öğelerinin ikisi de çalışmıyor."
130
131

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
msgstr "Autoaudiosink öğesi çalışmıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
134
135
136
137
138
139

msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr "Varsayılan metin gömme öğesi kullanılamaz durumda."

msgid "No volume control found"
msgstr "Ses denetimi bulunamadı"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
#, c-format
141
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
msgstr "Autoaudiosink ve alsasink %s öğelerinin ikisi de kayıp."
143
144

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
msgstr "Autoaudiosink öğesi kayıp."
146

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
147
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
148
msgid "Configured audiosink %s is not working."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
149
msgstr "Yapılandırılmış olan videosink öğesi %s çalışmıyor."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
150

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151
#, c-format
152
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153
msgstr "Autoaudiosink ve %s öğelerinin ikisi de çalışmıyor."
154
155

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156
msgstr "Autoaudiosink öğesi çalışmıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157

158
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
159
msgstr "Vidyo veya görsellik olmadan metin dosyasını oynatamaz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160
161
162
163
164

#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Şu tür '%s' için kod çözücü bulunamadı."

165
166
167
168
169
170
171
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Çalmak için bir ağ adresi belirtilmedi."

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Geçersiz URI \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172
173
174
175
176
177
178
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Bu akış türü henüz çalınamıyor."

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Hiç bir URI bağlantısı sağlanmadı \"%s\"."

179
180
181
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kaynak öğesi geçersiz."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182
183
184
185
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Dosyayı şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

186
187
188
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Bu CD hiç ses izi içermiyor"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Sesi yeterince hızlı kaydedemiyor"

msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Etiketi okunamadı: yetersiz veri"

msgid "track ID"
msgstr "iz BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz iz BAŞLIĞI ID"

msgid "artist ID"
msgstr "sanatçı BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz sanatçı BAŞLIĞI ID"

msgid "album ID"
msgstr "albüm BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz albümü BAŞLIĞI"

msgid "album artist ID"
msgstr "albüm sanatçısı BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albüm sanatçısı BAŞLIĞI"

msgid "track TRM ID"
msgstr "iz TRM BAŞLIĞI"

msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM BAŞLIĞI"

225
msgid "capturing shutter speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
226
msgstr "objektif hızını yakalıyor"
227
228

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229
msgstr "Saniye bazında, bir resim çekerken kullanılan objektif hızı"
230
231

msgid "capturing focal ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
232
msgstr "odaksal oranı yakalıyor"
233
234

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
msgstr "Resim çekerken kullanılan odaksal oran (f-numarası)"
236
237

msgid "capturing focal length"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238
msgstr "odaksal uzunluğu yakalıyor"
239
240

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgstr "Mm bazında, resim çekerken kullanılan odaksal uzunluk"
242
243

msgid "capturing digital zoom ratio"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244
msgstr "sayısal zum oranını yakalıyor"
245
246

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan sayısal yakınlaştırma oranı"
248
249

msgid "capturing iso speed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
250
msgstr "iso hızını yakalıyor"
251
252

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
253
msgstr "Bir resim çekerken kulllanılan ISO hızı"
254
255

msgid "capturing exposure program"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256
msgstr "pozlandırma programını yakalıyor"
257
258

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
259
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma programı"
260
261

msgid "capturing exposure mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
262
msgstr "pozlandırma kipini yakalıyor"
263
264

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
265
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma kipi"
266

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267
msgid "capturing exposure compensation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
268
msgstr "pozlandırma kipini yakalanıyor"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
270
271
272

msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan pozlandırma kipi"

273
msgid "capturing scene capture type"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
274
msgstr "manzara çekme türünü yakalıyor"
275
276

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
277
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan manzara yakalama kipi"
278
279

msgid "capturing gain adjustment"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
msgstr "kazanç ayarı yakalanıyor"
281
282

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283
msgstr "Bir resime uygulanan kapsamlı kazanç ayarı"
284
285

msgid "capturing white balance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
286
msgstr "beyaz dengesi yakalanıyor"
287
288

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan beyaz dengesi kipi"
290
291

msgid "capturing contrast"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292
msgstr "zıtlık yakalanıyor"
293
294

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan zıtlık işleminin yönü"
296
297

msgid "capturing saturation"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
298
msgstr "canlılık yakalanıyor"
299
300

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
301
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan doygunluk işleminin yönü"
302

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgid "capturing sharpness"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304
msgstr "keskinlik yakalanıyor"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305
306

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307
msgstr "Bir resim çekerken uygulanan keskinlik işleminin yönü"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308

309
msgid "capturing flash fired"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
310
msgstr "flaşın yanışı yakalanıyor"
311

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
313
msgstr "Bir resim çekerken eğer flaş patlamışsa"
314
315

msgid "capturing flash mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316
msgstr "flaş kipi yakalanıyor"
317

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
319
msgstr "Bir resim çekerken kullanılan flaş kipi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
321

msgid "capturing metering mode"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
322
msgstr "metreleme kipi yakalanıyor"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
324
325

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326
msgstr "Bir resim çekmek için pozlandırmanın metreleme kipi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
328

msgid "capturing source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329
msgstr "kaynak yakalanıyor"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
331

msgid "The source or type of device used for the capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
332
msgstr "Resim çekerken kullanılan aygıtın kaynak türü"
333
334

msgid "image horizontal ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
335
msgstr "yatay resim ppi değeri"
336
337

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
338
msgstr "Medya (resim/vidyo)'nın ppi değerinden yatay piksel yoğunluğu"
339
340

msgid "image vertical ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
341
msgstr "resim dikey ppi değeri"
342
343

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
344
msgstr "Medya (resim/vidyo)'nun ppi değerinden dikey piksel yoğunluğu"
345

346
347
348
349
350
351
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
msgid "ID3 tag"
msgstr "ID3 etiketi"

msgid "APE tag"
msgstr "APE etiketi"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "ICY internet radyosu"

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Hecelemesi"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Kayıpsız"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Kayıpsız MSZH"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Çalıştırma-uzunluğu kodlaması"

msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami altyazı kipi"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer altyazı kipi"

msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Kate altyazı kipi"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
394
395
396
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "Sıkıştırılmamış YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
398
399
400
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Sıkıştırılmamış Gri Resim"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
402
403
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s YUV %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404
405
msgstr "Sıkıştırılmamış YUV"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
406
407
#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed %s%d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
408
409
410
411
412
413
msgstr "Şıkıştırılmamış seviyesi şuna düşürülmüş %d-bit %s"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 Versiyonu %d"

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
414
415
416
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "Sıkıştırılmamış YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
418
419
420
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Ham %d-bit PCM ses"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499

msgid "Audio CD source"
msgstr "Ses CD'si kaynağı"

msgid "DVD source"
msgstr "DVD kaynağı"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Gerçek Zamanlı Akış Protokolu (RTSP) kaynağı"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Medya Sunucusu (MMS) protokol kaynağı"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokol kaynağı"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "%s video RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "%s audio RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "%s RTP depayloader"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "%s demuxer"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s kod çözücü"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "%s video RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "%s audio RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "%s RTP payloader"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "%s muxer"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s kodlayıcı"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer öğesi %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "Bilinmeyen kaynak öğesi"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "Bilinmeyen gömme öğesi"

msgid "Unknown element"
msgstr "Bilinmeyen öğe"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Bilinmeyen kod çözücü öğesi"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Bilinmeyen kodlama öğesi"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Bilinmeyen türde eklenti veya öğe"

500
501
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Vfs dosyası \"%s\" yazmak için açılamıyor: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
502

503
504
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Dosya adı verilmedi"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
505

506
507
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Vfs dosyası kapatılamıyor \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
508

509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Dosyaya yazmada hata \"%s\"."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr "Geçersiz altyazı adresi \"%s\", altyazılar kaldırıldı."

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "RTSP akışları henüz çalınamıyor."

#~ msgid "Could not create \"decodebin\" element."
#~ msgstr "\"decodebin\" öğesi oluşturulamıyor."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Bir altyazı dosyası algılandı. Siz ya bir altyazı veya başka bir metin "
#~ "dosyası yüklemek üzeresiniz, veya çokluortam dosyası tanınamadı."

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Bu yüklü dosyası çözümleyecek bir kod çözücüye sahip değilsiniz. Gerekli "
#~ "eklentileri kurmak zorundasınız."

#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Bu bir çokluortam dosyası değil."

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Bir altyazı akışı algılanda, ancak vidyo akışı bulunamadı."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Autovideosink ve xvimagesink öğelerininin ikisi de kayıp."

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Autoaudiosink ve alsasink öğelerinin ikisi de kayıp."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
548
549
550
551
552
553
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Bir gdp başlık verisini şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Bir gdp verisini şuraya gönderirken hata \"%s:%d\"."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
554
555
556
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Şuraya bağlantı %s:%d reddedildi."

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YVU 4:2:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YVU 4:1:0"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış paket YUV 4:4:4"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:2:2"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış planar YUV 4:1:1"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Sıkıştırılmamış siyah ve beyaz Y"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Ham PCM ses"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Ham %d-bit yüzer-noktalı ses"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Ham yüzer-noktalı ses"

596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Aygıt belirtilmedi."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Aygıt \"%s\" bulunamadı."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Aygıt \"%s\" zaten kullanımda."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Şu aygıtı\"%s\" for okuma veya yazma için açamıyor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
607

608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Metin altyazılarını altgörüntülerini oynatamıyor."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Geçici Temp dizini belirtilmedi."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Geçici dosya oluşturulamıyor \"%s\"."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Dosyayı \"%s\" okumak için açamıyor."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "İç veri akışı hatası."

623
624
625
626
627
628
629
630
631
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Bir \"decodebin2\" öğesi oluşturamıyor."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Bir \"queue2\" öğesi oluşturamıyor."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Bir \"typefind\" öğesi oluşturamıyor."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
632
633
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Dosya adı belirtilmedi."