cs.po 13.4 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4
5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
7
8
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.24.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
11
"POT-Creation-Date: 2010-04-28 01:26+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"PO-Revision-Date: 2009-09-21 01:21+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
14
15
16
17
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
18
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
20
msgid "Master"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
msgstr "Master"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

msgid "Bass"
msgstr "Basy"

msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
msgstr "Syntezátor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
34
35

msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36
msgstr "Linkový vstup"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
37
38
39
40
41
42
43
44

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "PC Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgstr "PC Speaker"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
46
47

msgid "Playback"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48
msgstr "Přehrávání"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
49
50

msgid "Capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51
msgstr "Záznam"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
52

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
56

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
64
65
66
67
68
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69
70

msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
76

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v %dkanálovém režimu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
84
85
86
87
88
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
90

msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92

93
msgid "Could not open CD device for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení CD ke čtení."
95

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
96
msgid "Could not seek CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
msgstr "Nezdařilo se nalézt CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
98
99

msgid "Could not read CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
msgstr "Nezdařilo se přečíst CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
101

102
103
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru vfs \"%s\" k zápisu: %s."
105
106
107
108
109
110

msgid "No filename given"
msgstr "Nezadán název souboru"

#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
112

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
114
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
116

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
117
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
119

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
123
124
msgstr ""
"Zásuvný modul %s je vyžadován k přehrání tohoto proudu, ale není "
"nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
126

msgid "This appears to be a text file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
128

129
msgid "Could not determine type of stream"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
msgstr "Nezdařilo se určit typ proudu"
131

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
msgstr "Neplatné URI titulků \"%s\", titulky vypnuty."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
msgid "No URI specified to play from."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgstr "Nezadáno žádné URI, ze kterého se má přehrávat."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
138

139
140
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
msgstr "Neplatné URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144
msgstr "Proudy RTSP zatím nemohou být přehrávány."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
146
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
148

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
msgid "Source element is invalid."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
153
154
155
156
157
158
msgid ""
"Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file "
"or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr ""
"Byl rozpoznán pouze proud titulků. Buď je nahráván pouze soubor titulků nebo "
"nějaký jiný typ textového soubor, popřípadě nebyl rozpoznán multimediální "
"soubor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160
161
162
163
164
165
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""
"K obsluze tohoto souboru není nainstalován dekodér. Patrně bude nutné "
"nainstalovat nezbytné zásuvné moduly."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
166

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167
msgid "This is not a media file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
msgstr "Toto není multimediální soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
169

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171
msgstr "Byl rozpoznán proud titulků, ale nikoliv obrazový proud."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172

Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
173
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
175

176
177
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
178
msgstr "Schází prvek \"%s\" - zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
179

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
#, c-format
184
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak %s."
186
187

msgid "The autovideosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
188
msgstr "Schází prvek autovideosink."
189

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
190
191
192
193
#, fuzzy, c-format
msgid "Configured videosink %s is not working."
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
194
#, c-format
195
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196
msgstr "Nefunguje ani prvek autovideosink, ani %s."
197
198

msgid "The autovideosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199
msgstr "Nefunguje prvek autovideosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200
201

msgid "Custom text sink element is not usable."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202
msgstr "Vlastní prvek kanálu textu není použitelný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
205
206
msgid "No volume control found"
msgstr "Nenalezeno žádné ovládání hlasitosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207
#, c-format
208
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak %s."
210
211

msgid "The autoaudiosink element is missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
212
msgstr "Schází prvek autoaudiosink."
213

Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
214
215
216
217
#, fuzzy, c-format
msgid "Configured audiosink %s is not working."
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
218
#, c-format
219
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220
msgstr "Nefunguje ani prvek autoaudiosink, ani %s."
221
222

msgid "The autoaudiosink element is not working."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
223
msgstr "Nefunguje prvek autoaudiosink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224

225
226
#, fuzzy
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229
230
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
231
msgstr "K typu \"%s\" není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232
233

msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235
236
237

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
238
msgstr "U \"%s\" není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242
msgstr "Chyba při odesílání dat na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243

244
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
245
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246
msgstr "Chyba při odesílání dat záhlaví gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247
248
249

#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250
msgstr "Chyba při odesílání zátěžových dat gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251
252
253

#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
254
msgstr "Spojení s %s:%d bylo odmítnuto."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257
msgstr "Zvuk nelze zaznamenat s dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259
260
261
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nezdařilo se přečtení značky: nedostatek dat"

262
msgid "track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263
msgstr "ID stopy"
264
265

msgid "MusicBrainz track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266
msgstr "ID stopy MusicBrainz"
267
268

msgid "artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269
msgstr "ID umělce"
270
271

msgid "MusicBrainz artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272
msgstr "ID umělce MusicBrainz"
273
274

msgid "album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
msgstr "ID alba"
276
277

msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278
msgstr "ID alba MusicBrainz"
279
280

msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281
msgstr "ID umělce alba"
282
283

msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
msgstr "ID umělce alba MusicBrainz"
285
286

msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287
msgstr "ID stopy TRM"
288
289

msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
msgstr "ID stopy TRM MusicBrainz"
291
292

msgid "This CD has no audio tracks"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293
294
295
296
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"

msgid "ID3 tag"
msgstr "Značka ID3"
297

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
299
300
301
302
303
msgid "APE tag"
msgstr "Značka APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306
307

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
310

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312
313

msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315
316

msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318
319

msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321
322

msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324
325

msgid "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326
msgstr "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327
328

msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
329
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330
331

msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333
334

msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337
338
339
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
343

msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344
msgstr "Nekomprimovaný planární YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345
346

msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
347
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348
349

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351
352

msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
355

msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
358

msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
359
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
361

msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363
364

msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
365
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
367

msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368
msgstr "Nekomprimovaná černá a bílá rovina Y"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369
370

msgid "Uncompressed YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372
373
374

#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376
377
378

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
380
381
382

#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
383
msgstr "Surový %dbitový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384
385

msgid "Raw PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386
msgstr "Surový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
388
389

#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390
msgstr "Surový %dbitový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391
392

msgid "Raw floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393
msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394
395

msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
396
msgstr "Zdroj zvukového CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
398

msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400
401

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
402
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403
404

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406
407
408

#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410
411
412

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
413
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414
415
416

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418
419
420

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422
423
424

#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
425
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426
427
428

#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430
431
432

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434
435
436

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
437
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
439
440

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
441
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442
443
444

#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
445
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
446
447
448

#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
449
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
451
452

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
455

msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457
458

msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459
msgstr "Neznámý kanálový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460
461

msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463
464

msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
465
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
467

msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
468
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469
470

msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
473
474
475
476
477
478
msgid "No device specified."
msgstr "Nezadáno zařízení."

#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
479

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
480
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481
msgid "Device \"%s\" is already being used."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482
msgstr "Zařízení \"%s\" je již používáno."
483

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
484
485
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486
msgstr "Zařízení \"%s\" se nezdařilo otevřít ke čtení a k zápisu."
487

488
489
490
491
492
493
494
495
496
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin2\"."

#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"queue2\"."

#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"typefind\"."

497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Textové titulky ani podřazené obrázky nelze zobrazit."

#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Nezadán žádný adresář Temp."

#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Nezdařilo se vytvoření dočasného souboru \"%s\"."

#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Nezdařilo se otevření souboru \"%s\" ke čtení."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Vnitřní chyba datového toku."