cs.po 18.4 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translations of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-base.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4
5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
7
8
9
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.21.3\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"POT-Creation-Date: 2009-04-21 20:53+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"PO-Revision-Date: 2009-01-18 18:58+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
15
16
17
18
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:144
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
22
msgid "Master"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgstr "Master"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
24

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:145
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
26
27
28
msgid "Bass"
msgstr "Basy"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:146
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
30
31
32
msgid "Treble"
msgstr "Výšky"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:147
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
34
35
36
msgid "PCM"
msgstr "PCM"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:148
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
38
msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39
msgstr "Syntezátor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
40

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:149
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
42
msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43
msgstr "Linkový vstup"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
44

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:150
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
46
47
48
msgid "CD"
msgstr "CD"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:151
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
50
51
52
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:152
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
54
msgid "PC Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgstr "PC Speaker"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
56

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:153
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
58
msgid "Playback"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
msgstr "Přehrávání"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
60

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
62
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:154 ext/alsa/gstalsamixertrack.c:220
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:223
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
63
msgid "Capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64
msgstr "Záznam"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
65

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66
#: ext/alsa/gstalsasink.c:479
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
68
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70
#: ext/alsa/gstalsasink.c:481
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
#: ext/alsa/gstalsasink.c:485
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k přehrávání v %dkanálovém režimu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
#: ext/alsa/gstalsasink.c:687
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
81
82
83
84
85
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
#: ext/alsa/gstalsasink.c:692
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
msgid "Could not open audio device for playback."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k přehrávání."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:417
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:419
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v režimu stereo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:423
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení k záznamu v %dkanálovém režimu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:628
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
106
107
108
109
110
msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu. Zařízení je používáno "
"jinou aplikací."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:633
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgid "Could not open audio device for recording."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr "Nezdařilo se otevření zvukového zařízení k záznamu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:257 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:263
117
msgid "Could not open CD device for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
msgstr "Nezdařilo se otevření zařízení CD ke čtení."
119

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:389
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
121
msgid "Could not seek CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
msgstr "Nezdařilo se nalézt CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
123

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:397
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
125
msgid "Could not read CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr "Nezdařilo se přečíst CD."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
127

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:379
129
130
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru vfs \"%s\" k zápisu: %s."
132

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:386
134
135
136
msgid "No filename given"
msgstr "Nezadán název souboru"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:412
138
139
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
msgstr "Nezdařilo se zavření souboru vfs \"%s\"."
141

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:570
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
#, c-format
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
144
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
msgstr "Chyba při zápisu do souboru \"%s\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
146

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:3160
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
148
msgid "Internal data stream error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
150

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151
152
#: gst/playback/gstdecodebin.c:985 gst/playback/gstdecodebin2.c:1075
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1554 gst/playback/gstplaybasebin.c:1690
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155
156
157
msgstr ""
"Zásuvný modul %s je vyžadován k přehrání tohoto proudu, ale není "
"nainstalován."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159
#: gst/playback/gstdecodebin.c:1799 gst/playback/gstdecodebin2.c:1460
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160
msgid "This appears to be a text file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161
msgstr "Zdá se, že se jedná o textový soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
162

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1537
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166
msgstr "Neplatné URI titulků \"%s\", titulky vypnuty."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1660 gst/playback/gsturidecodebin.c:840
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169
msgid "No URI specified to play from."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
msgstr "Nezadáno žádné URI, ze kterého se má přehrávat."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
171

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1666 gst/playback/gsturidecodebin.c:846
173
174
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
175
msgstr "Neplatné URI \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1672
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
178
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
msgstr "Proudy RTSP zatím nemohou být přehrávány."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2025
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
182
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin\"."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
184

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2244 gst/playback/gsturidecodebin.c:1446
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
186
msgid "Source element is invalid."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187
msgstr "Zdrojový prvek je neplatný."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
188

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189
190
191
192
193
194
195
196
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2321
msgid ""
"Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file "
"or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr ""
"Byl rozpoznán pouze proud titulků. Buď je nahráván pouze soubor titulků nebo "
"nějaký jiný typ textového soubor, popřípadě nebyl rozpoznán multimediální "
"soubor."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198
199
200
201
202
203
204
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2326
msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to "
"install the necessary plugins."
msgstr ""
"K obsluze tohoto souboru není nainstalován dekodér. Patrně bude nutné "
"nainstalovat nezbytné zásuvné moduly."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
205

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2330
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207
msgid "This is not a media file"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208
msgstr "Toto není multimediální soubor"
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
209

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2335
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
212
msgstr "Byl rozpoznán proud titulků, ale nikoliv obrazový proud."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
213

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
214
#: gst/playback/gstplaybin.c:882 gst/playback/gstplaysink.c:958
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
215
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
216
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."
Thomas Vander Stichele's avatar
Thomas Vander Stichele committed
217

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
218
219
220
221
#: gst/playback/gstplaybin.c:890 gst/playback/gstplaybin.c:900
#: gst/playback/gstplaybin.c:1157 gst/playback/gstplaybin.c:1166
#: gst/playback/gstplaybin.c:1175 gst/playback/gstplaybin.c:1306
#: gst/playback/gstplaybin.c:1315 gst/playback/gstplaybin.c:1324
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222
223
224
225
226
227
#: gst/playback/gstplaysink.c:906 gst/playback/gstplaysink.c:924
#: gst/playback/gstplaysink.c:1091 gst/playback/gstplaysink.c:1103
#: gst/playback/gstplaysink.c:1258 gst/playback/gstplaysink.c:1271
#: gst/playback/gstplaysink.c:1396 gst/playback/gstplaysink.c:1414
#: gst/playback/gstplaysink.c:1433 gst/playback/gstplaysink.c:1639
#: gst/playback/gstplaysink.c:1648 gst/playback/gstplaysink.c:1657
228
229
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230
msgstr "Schází prvek \"%s\" - zkontrolujte prosím instalaci systému GStreamer."
231

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
232
#: gst/playback/gstplaybin.c:1150 gst/playback/gstplaysink.c:1487
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
#: gst/playback/gstplaysink.c:962
#, fuzzy
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are not working."
msgstr "Schází jak prvek autovideosink, tak xvimagesink."

#: gst/playback/gstplaysink.c:1078 gst/playback/gstplaysink.c:1235
msgid "Custom text sink element is not usable."
msgstr ""

#: gst/playback/gstplaysink.c:1469
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246
247
248
msgid "No volume control found"
msgstr "Nenalezeno žádné ovládání hlasitosti"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249
250
251
252
253
254
#: gst/playback/gstplaysink.c:1490
#, fuzzy
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are not working."
msgstr "Schází jak prvek autoaudiosink, tak alsasink."

#: gst/playback/gstplaysink.c:1985
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255
msgid "Can't play a text file without video."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
256
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258
259
260
261
262
263
#: gst/playback/gstplaysink.c:1993
#, fuzzy
msgid "Can't play a text subtitles and subpictures."
msgstr "Textový soubor nelze přehrát bez videa."

#: gst/playback/gstqueue2.c:1005
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
265
266
msgid "No file name specified."
msgstr "Nezadán název souboru."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267
#: gst/playback/gstqueue2.c:1011
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268
269
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
msgstr "Nezdařilo se otevření souboru \"%s\" ke čtení."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:609
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
274
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
msgstr "K typu \"%s\" není dostupný dekodér."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
277
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:852
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278
msgid "This stream type cannot be played yet."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279
msgstr "Tento typ proudu zatím nemůže být přehrán."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:863
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
283
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
msgstr "U \"%s\" není prováděna obsluha URI."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1164
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287
msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
288
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"decodebin2\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
289

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1231
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291
msgid "Could not create \"queue2\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"queue2\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:1270
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgid "Could not create \"typefind\" element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296
msgstr "Nezdařilo se vytvoření prvku \"typefind\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
#: gst/tcp/gsttcp.c:503 gst/tcp/gsttcpclientsink.c:287
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
msgstr "Chyba při odesílání dat na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
#: gst/tcp/gsttcp.c:555
304
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306
msgstr "Chyba při odesílání dat záhlaví gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
308
#: gst/tcp/gsttcp.c:564
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
310
#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
msgstr "Chyba při odesílání zátěžových dat gdp na \"%s:%d\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:399 gst/tcp/gsttcpclientsrc.c:382
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314
315
#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316
msgstr "Spojení s %s:%d bylo odmítnuto."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318
#: gst-libs/gst/audio/gstbaseaudiosrc.c:804
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
msgid "Can't record audio fast enough"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320
msgstr "Zvuk nelze zaznamenat s dostatečnou rychlostí"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322
#: gst-libs/gst/tag/gsttagdemux.c:1055
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
324
325
326
msgid "Failed to read tag: not enough data"
msgstr "Nezdařilo se přečtení značky: nedostatek dat"

#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
327
msgid "track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328
msgstr "ID stopy"
329

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
330
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
331
msgid "MusicBrainz track ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332
msgstr "ID stopy MusicBrainz"
333

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
335
msgid "artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
msgstr "ID umělce"
337

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
339
msgid "MusicBrainz artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340
msgstr "ID umělce MusicBrainz"
341

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:63
343
msgid "album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344
msgstr "ID alba"
345

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:63
347
msgid "MusicBrainz album ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348
msgstr "ID alba MusicBrainz"
349

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
351
msgid "album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352
msgstr "ID umělce alba"
353

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
355
msgid "MusicBrainz album artist ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356
msgstr "ID umělce alba MusicBrainz"
357

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:68
359
msgid "track TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360
msgstr "ID stopy TRM"
361

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:68
363
msgid "MusicBrainz TRM ID"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364
msgstr "ID stopy TRM MusicBrainz"
365

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366
367
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1397
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1430
368
msgid "This CD has no audio tracks"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369
370
371
372
373
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"

#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:66
msgid "ID3 tag"
msgstr "Značka ID3"
374

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375
376
377
378
379
380
381
382
383
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:67
msgid "APE tag"
msgstr "Značka APE"

#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:68
msgid "ICY internet radio"
msgstr "Internetové rádio ICY"

#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:91
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:100
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:125
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:126
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
395

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
396
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:134
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397
msgid "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
398
msgstr "Windows Media Speech"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:148
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401
msgid "CYUV Lossless"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
402
msgstr "Bezeztrátový CYUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:151
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405
msgid "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406
msgstr "FFMpeg v1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
408
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:163
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409
msgid "Lossless MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410
msgstr "Bezeztrátové MSZH"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
411

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
412
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:169
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
413
msgid "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414
msgstr "Uncompressed Gray Image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
416
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:174
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417
msgid "Run-length encoding"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418
msgstr "RLE (Run-Length Encoding)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
420
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:208
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421
msgid "Sami subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422
msgstr "Formát titulků Sami"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
423

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:209
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
425
msgid "TMPlayer subtitle format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426
msgstr "Formát titulků TMPlayer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
428
429
430
431
432
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:210
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Formát titulků Kate"

#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:269
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
435

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:272
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
437
msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
438
msgstr "Nekomprimovaný planární YVU 4:2:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
440
441
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:275
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:285
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
442
msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
443
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
444

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
445
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:278
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
446
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
447
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
448

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
449
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:281
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
450
msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
451
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YVU 4:1:0"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
452

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
453
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:288
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
454
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
455
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
456

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
457
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:291
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
458
msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
459
msgstr "Nekomprimovaný zabalený YUV 4:4:4"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
460

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
461
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:294
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
462
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
463
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:2:2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
464

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
465
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:297
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
466
msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
467
msgstr "Nekomprimovaný planární YUV 4:1:1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
468

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
469
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:300
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
470
msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
471
msgstr "Nekomprimovaná černá a bílá rovina Y"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
472

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
473
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:303
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
474
msgid "Uncompressed YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
475
msgstr "Nekomprimovaný YUV"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
476

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
477
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:314
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
478
479
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
480
msgstr "Nekomprimovaný paletizovaný %dbitový %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
481

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
482
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:366
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
483
484
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
485
msgstr "DivX MPEG-4, verze %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
486

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
487
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:584
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
488
489
#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
490
msgstr "Surový %dbitový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
491

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
492
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:586
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
493
msgid "Raw PCM audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
494
msgstr "Surový zvuk PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
495

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
496
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:592
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
497
498
#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
499
msgstr "Surový %dbitový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
500

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
501
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:594
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
502
msgid "Raw floating-point audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
503
msgstr "Surový zvuk s pohyblivou desetinnou čárkou"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
504

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
505
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:681
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
506
msgid "Audio CD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
507
msgstr "Zdroj zvukového CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
508

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
509
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:684
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
510
msgid "DVD source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
511
msgstr "Zdroj DVD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
512

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
513
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:687
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
514
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
515
msgstr "Zdroj Real Time Streaming Protocol (RTSP)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
516

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
517
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:691
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
518
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
519
msgstr "Zdroj protokolu Microsoft Media Server (MMS)"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
520

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
521
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:699
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
522
523
#, c-format
msgid "%s protocol source"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
524
msgstr "Zdroj protokolu %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
525

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
526
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:767
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
527
528
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
529
msgstr "Depayloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
530

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
531
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:769
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
532
533
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
534
msgstr "Depayloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
535

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
536
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:771
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
537
538
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
539
msgstr "Depayloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
540

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
541
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:778
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
542
543
#, c-format
msgid "%s demuxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
544
msgstr "Demultiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
545

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
546
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:780
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
547
548
#, c-format
msgid "%s decoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
549
msgstr "Dekodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
550

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
551
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:815
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
552
553
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
554
msgstr "Payloader RTP %s, video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
555

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
556
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:817
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
557
558
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
559
msgstr "Payloader RTP %s, audio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
560

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
561
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:819
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
562
563
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
564
msgstr "Payloader RTP %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
565

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
566
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:826
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
567
568
#, c-format
msgid "%s muxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
569
msgstr "Multiplexer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
570

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
571
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:828
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
572
573
#, c-format
msgid "%s encoder"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
574
msgstr "Kodér %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
575

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
576
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:859
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
577
578
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
579
msgstr "Prvek systému GStreamer %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
580

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
581
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:554
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
582
msgid "Unknown source element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
583
msgstr "Neznámý zdrojový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
584

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
585
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:557
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
586
msgid "Unknown sink element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
587
msgstr "Neznámý kanálový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
588

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
589
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:560
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
590
msgid "Unknown element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
591
msgstr "Neznámý prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
592

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
593
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:563
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
594
msgid "Unknown decoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
595
msgstr "Neznámý dekodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
596

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
597
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:566
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
598
msgid "Unknown encoder element"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
599
msgstr "Neznámý kodérový prvek"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
600

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
601
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:571
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
602
msgid "Plugin or element of unknown type"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
603
msgstr "Zásuvný modul nebo prvek neznámého typu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
604

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
605
606
607
608
609
610
611
612
#: sys/v4l/v4l_calls.c:159
msgid "No device specified."
msgstr "Nezadáno zařízení."

#: sys/v4l/v4l_calls.c:168
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Zařízení \"%s\" neexistuje."
613

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
614
#: sys/v4l/v4l_calls.c:173
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
615
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
616
msgid "Device \"%s\" is already being used."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
617
msgstr "Zařízení \"%s\" je již používáno."
618

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
619
620
621
#: sys/v4l/v4l_calls.c:178
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
622
msgstr "Zařízení \"%s\" se nezdařilo otevřít ke čtení a k zápisu."