Commit 1f92c12b authored by Thomas Vander Stichele's avatar Thomas Vander Stichele
Browse files

po/fi.po: Added Finnish translation.

Original commit message from CVS:
translated by: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* po/fi.po:
Added Finnish translation.
parent 6bd5f909
2007-09-22 Thomas Vander Stichele <thomas at apestaart dot org>
translated by: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* po/fi.po:
Added Finnish translation.
2007-09-22 Thomas Vander Stichele <thomas at apestaart dot org>
 
translated by: Jorge González González <aloriel@gmail.com>
# Finnish messages for gst-plugins-base.
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
# Suomennos: http://gnome.fi/
#
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-26 21:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-07 00:24+0300\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:131
msgid "Master"
msgstr "Pääkanava"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:132
msgid "Bass"
msgstr "Basso"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:133
msgid "Treble"
msgstr "Ylä-äänet"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:134
msgid "PCM"
msgstr "PCM"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:135
msgid "Synth"
msgstr "Synth"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:136
msgid "Line-in"
msgstr "Linjatulo"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:137
msgid "CD"
msgstr "CD"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:138
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:139
msgid "PC Speaker"
msgstr "PC-kaiutin"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:140
msgid "Playback"
msgstr "Toisto"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:141 ext/alsa/gstalsamixertrack.c:204
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:207
msgid "Capture"
msgstr "Nauhoitus"
#: ext/alsa/gstalsasink.c:441
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten monona."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:443
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten stereona."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:447
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata toistoa varten %d-kanavaisessa tilassa."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:406
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten monona."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:408
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten stereona."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:412
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Laitetta ei voitu avata nauhoitusta varten %d-kanavaisessa tilassa."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:240 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:246
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "CD-laitetta ei voitu avata luettavaksi."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:372
msgid "Could not seek CD."
msgstr "CD-levyllä ei voitu siirtyä."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:380
msgid "Could not read CD."
msgstr "CD-levyä ei voitu lukea."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:387
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voi avata kirjoitettavaksi: %s."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:394
msgid "No filename given"
msgstr "Tiedostonimeä ei annettu"
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:420
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "VFS-tiedostoa \"%s\" ei voitu sulkea."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:572
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon \"%s\"."
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:3095
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."
#: gst/playback/gstdecodebin.c:1552
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Tämä näyttää olevan tekstitiedosto"
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1460
#, c-format
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
msgstr "Virheellinen tekstitysten URI \"%s\", tekstitys ei ole käytössä."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1477 gst/playback/gstplaybasebin.c:1603
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr "Virran toistamiseen tarvitaan %s-liitännäinen, mutta se ei ole asennettu."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1573 gst/playback/gsturidecodebin.c:378
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "URIa, josta soitetaan, ei annettu."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1579 gst/playback/gsturidecodebin.c:384
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Virheellinen URI \"%s\"."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1585
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
msgstr "RTSP-virtoja ei voi vielä soittaa."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1915
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
msgstr "Elementtiä \"decodebin\" ei voitu luoda."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2133 gst/playback/gsturidecodebin.c:798
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Lähde-elementti on virheellinen."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2209
msgid "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr "Havaittiin vain tekstitysvirta. Joko yrität ladata tekstitystiedostoa tai muuta tekstitiedostoa, tai mediatiedostoa ei voitu tunnistaa."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2214
msgid "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to install the necessary plugins."
msgstr "Tämän tiedoston käsittelyyn ei ole asennettu purkajaa. Voi olla, että sinun täytyy asentaa tarvittavia liitännäisiä."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2218
msgid "This is not a media file"
msgstr "Tämä ei ole mediatiedosto"
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2223
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
msgstr "Havaittiin tekstitysvirta, mutta ei videovirtaa."
#: gst/playback/gstplaybin.c:906
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
msgstr "Sekä autovideosink- ja xvimagesink-elementit puuttuvat."
#: gst/playback/gstplaybin.c:914 gst/playback/gstplaybin.c:924
#: gst/playback/gstplaybin.c:1109 gst/playback/gstplaybin.c:1119
#: gst/playback/gstplaybin.c:1250 gst/playback/gstplaybin.c:1259
#: gst/playback/gstplaybin.c:1268
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Puuttuva elementti \"%s\" - tarkista GStreamer-asennuksesi."
#: gst/playback/gstplaybin.c:1102
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
msgstr "Sekä autoaudiosink- että alsasink-elementit puuttuvat."
#: gst/playback/gstqueue2.c:944
msgid "No file name specified."
msgstr "Tiedostonimeä ei annettu."
#: gst/playback/gstqueue2.c:950
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voi avata luettavaksi."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:205
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Purkajaa tyypille \"%s\" ei ole saatavilla."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:390
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tätä virtatyyppiä ei voi vielä soittaa."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:401
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Protokollalle \"%s\" ei ole määritelty URI-käsittelijää."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:639
msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
msgstr "Elementtiä \"decodebin2\" ei voitu luoda."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:645
msgid "Could not create \"queue2\" element."
msgstr "Elementtiä \"queue2\" ei voitu luoda."
#: gst/tcp/gsttcp.c:519 gst/tcp/gsttcpclientsink.c:270
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Virhe lähetettäessä tietoa kohteeseen \"%s:%d\"."
#: gst/tcp/gsttcp.c:571
#, c-format
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-otsaketietoja kohteeseen \"%s:%d\"."
#: gst/tcp/gsttcp.c:580
#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
msgstr "Virhe lähetettäessä gdp-sisältöä kohteeseen \"%s:%d\"."
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:382 gst/tcp/gsttcpclientsrc.c:366
#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
msgstr "Yhteys kohteeseen %s:%d estettiin."
#: gst-libs/gst/audio/gstbaseaudiosrc.c:602
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Ääntä ei voi nauhoittaa tarpeeksi nopeasti"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:57
msgid "track ID"
msgstr "kappaletunniste"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:57
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz-kappaletunniste"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
msgid "artist ID"
msgstr "esittäjätunniste"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz-esittäjätunniste"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
msgid "album ID"
msgstr "levytunniste"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz-levytunniste"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:64
msgid "album artist ID"
msgstr "levyn esittäjätunniste"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:64
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz levyn esittäjätunniste"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
msgid "track TRM ID"
msgstr "kappaleen TRM-tunniste"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-tunniste"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:69
msgid "artist sortname"
msgstr "esittäjän järjestysnimi"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:69
msgid "MusicBrainz artist sortname"
msgstr "MusicBrainz esittäjän järjestysnimi"
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1385
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1418
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Tällä CD-levyllä ei ole ääniraitoja"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:90
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:98
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:121
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:122
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:130
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows-media (puhe)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:144
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "Häviötön CYUV"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:147
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:159
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Häviötön MSZH"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:165
msgid "Uncompressed Gray Image"
msgstr "Pakkaamaton harmaakuva"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:170
msgid "Run-length encoding"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:204
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami-tekstitysmuoto"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:205
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer-tekstitysmuoto"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:263
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:266
msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
msgstr "Pakkaamaton tasollinen YVU 4:2:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:269
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:279
msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:2:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:272
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:275
msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
msgstr "Pakkaamaton paketoitu YVU 4:1:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:282
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:1:1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:285
msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
msgstr "Pakkaamaton paketoitu YUV 4:4:4"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:288
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:2:2"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:291
msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
msgstr "Pakkaamaton tasollinen YUV 4:1:1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:294
msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
msgstr "Pakkaamaton mustavalkoinen Y-taso"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:297
msgid "Uncompressed YUV"
msgstr "Pakkaamaton YUV"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:308
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Pakkaamaton paletillinen %d-bittinen %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:358
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versio %d"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:547
#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
msgstr "Raaka %d-bittinen pcm-ääni"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:549
msgid "Raw PCM audio"
msgstr "Raaka pcm-ääni"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:555
#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
msgstr "Raaka %d-bittinen liukulukupohjainen ääni"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:557
msgid "Raw floating-point audio"
msgstr "Raaka liukulukupohjainen ääni"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:644
msgid "Audio CD source"
msgstr "Ääni-CD-lähde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:647
msgid "DVD source"
msgstr "DVD-lähde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:650
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) -lähde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:654
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) -protokollalähde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:662
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s-protokollalähde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:730
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:732
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:734
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:741
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:743
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s-purkaja"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:778
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:780
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:782
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:789
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:791
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s-pakkain"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:822
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer-elementti %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:550
msgid "Unknown source element"
msgstr "Tuntematon lähde-elementti"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:553
msgid "Unknown sink element"
msgstr "Tuntematon nieluelementti"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:556
msgid "Unknown element"
msgstr "Tuntematon elementti"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:559
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Tuntematon purkajaelementti"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:562
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Tuntematon kodekkielementti"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:567
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Liitännäisen tai elementin tyyppi on tuntematon"
#: sys/v4l/v4l_calls.c:159
msgid "No device specified."
msgstr "Laitetta ei ole määritelty."
#: sys/v4l/v4l_calls.c:168
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Laitetta \"%s\" ei ole olemassa."
#: sys/v4l/v4l_calls.c:173
#, c-format
msgid "Device \"%s\" is already being used."
msgstr "Laite \"%s\" on jo käytössä."
#: sys/v4l/v4l_calls.c:178
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
msgstr "Laitetta \"%s\" ei voi avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment