Commit 3647af24 authored by Tim-Philipp Müller's avatar Tim-Philipp Müller
Browse files

po: update translations

parent 74375d25
......@@ -3,16 +3,38 @@
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011.
#
# capture -> optage
# gain -> forstærkning
# shutter -> lukketid
#
# Hej Torben, de fleste af dem her er vist afklaringen af hvorvidt det er et
# udsagnsord eller navneord. Har du været i koden og kigge? Ville godt nok
# være ked af at rette alle dem her, for så bare at »opdage« at de var gode nok,
# Nu har jeg haft src/gst-plugins-base/tags.c åben i en nylig version
# (gst-blugins-base version 0.10.31), og jeg tror ikke strengene bruges,
# mens der sker en aktiv handling.
# I filen ser det således ud:
# /* photography tags */
# gst_tag_register (GST_TAG_CAPTURING_SHUTTER_SPEED,
# GST_TAG_FLAG_META,
# GST_TYPE_FRACTION,
# _("capturing shutter speed"),
# _("Shutter speed used when capturing an image,
# in seconds"), NULL);
# Dette kan du se som en indgang i en tabel over strenge. Den første korte
# streng er navnet på mærket, den anden er en beskrivelse af samme mærke.
# Strengene er altså betegnelser/navneord.
#
# brugt kunne erstattes med der blev brugt (men skal så rettes igennem for alle).
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.31.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-01 16:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-27 16:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-11 18:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-07 16:38+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -292,108 +314,119 @@ msgstr "spor TRM-id"
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM-id"
# nb ikke handling men navneord.
# "optagelukkertid" / "optagerlukkertid"
# Mogens: shutter speed = lukkerhastighed
msgid "capturing shutter speed"
msgstr "optager hastighed for lukketid"
msgstr "optagerlukkertid"
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Lukketidshastighed brug når et billede optages, i sekunder"
msgstr "Lukketidshastighed brugt når et billede optages, i sekunder"
msgid "capturing focal ratio"
msgstr "optager brændforhold"
msgstr "brændforhold for optager"
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Brændforhold (f-nummer) brugt under optagelse af billedet"
msgid "capturing focal length"
msgstr "optager brændvidde"
msgstr "brændvidde for optager"
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Brændvidde på linser brugt under optagelse af billedet, i mm"
msgstr "Brændvidde på linse brugt under optagelse af billedet, i mm"
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr "optager digitalt zoomforhold"
msgstr "digitalt zoomforhold for optager"
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Digitalt zoomforhold brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing iso speed"
msgstr "optager iso-hastighed"
msgstr "iso-hastighed for optager"
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "ISO-hastigheden brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing exposure program"
msgstr "optager belysningsprogram"
msgstr "belysningsprogram for optagelse"
msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr "Belysningsprogrammet brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing exposure mode"
msgstr "optager belysningstilstand"
msgstr "belysningstilstand for optagelse"
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr "Belysningstilstanden brugt under optagelse af et billede"
# "optagelsestype for optagelse af scene" /
# "optagelsestype for sceneoptagelse" /
# "sceneoptagelsestype for optager" /
# "optageroptagelsestype for scene"
# De to første rammer vist forlægget mest præcist.
msgid "capturing scene capture type"
msgstr "optager optagelsestype for scene"
msgstr "optagelsestype for optagelse af scene"
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr "Optagelsestilstanden for scene under optagelse af et billede"
msgstr "Sceneoptagelsestilstanden brugt da billedet blev optaget"
# "justering af optageforstærkning" /
# "justering af optagerforstærkning"
msgid "capturing gain adjustment"
msgstr "optager forøgelsesjustering"
msgstr "justering af optageforstærkning"
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr "Den samlede forøgelsesjustering brugt på et billede"
msgstr "Den samlede optageforstærkning brugt på et billede"
msgid "capturing white balance"
msgstr "optager hvidbalance"
msgstr "hvidbalance for optagelse"
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr "Hvidbalancetilstanden angivet under optagelse af et billede"
# kontrast for optagelse
msgid "capturing contrast"
msgstr "optager kontrast"
msgstr "optagekontrast"
# Jeg tror "direction" skal oversættes til "indstilling af"
# (sml. "director" ~ "instruction" ~ "instruering" ~ "indstilling"
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr "Retningen på kontrastprocessen brugt under optagelse af et billede"
msgstr "Indstilling af kontrastprocessen brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing saturation"
msgstr "optager farvemætning"
msgstr "farvemætning for optagelse"
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr ""
"Retningen farvemætningsprocessen brugt under optagelse af et billede"
"Indstillingen af farvemætningsprocessen brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing sharpness"
msgstr "optager skarphed"
msgstr "optageskarphed"
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr "Retningen på skarphedsprocessen brugt under optagelse af et billede"
msgstr "skarphedindstilling brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing flash fired"
msgstr "optager blitzen der blev brugt"
msgstr "optagerblitzen der blev brugt"
msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr "Hvorvidt blitzen blev brugt under optagelse af et billede"
msgid "capturing flash mode"
msgstr "optager blitztilstand"
msgstr "optagererens blitztilstand"
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Den valgte blitztilstand under optagelse af et billede"
msgid "capturing metering mode"
msgstr "optager måletilstanden"
msgstr "optagerens måletilstand"
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr ""
"Måletilstanden brugt under bestemmelse af belysning under optagelse af et "
"billede"
msgstr "Måletilstanden brugt da optagelsens belysning skulle bestemmes"
msgid "capturing source"
msgstr "optager kilde"
msgstr "optagekilde"
msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr "Kilden eller typen af enhed brugt under optagelsen"
......@@ -608,38 +641,3 @@ msgstr "Enheden \"%s\" er allerede i brug."
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke tilgå enheden \"%s\"."
#~ msgid "Can't display both text subtitles and subpictures."
#~ msgstr "Kan ikke vise både undertekster og underbilleder."
#~ msgid "No Temp directory specified."
#~ msgstr "Ingen midlertidig mappe angivet."
#~ msgid "Could not create temp file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke oprette midlertidig fil \"%s\"."
#~ msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
#~ msgstr "Kunne ikke åbne fil \"%s\" til læsning."
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Intern datastrømsfejl."
# eller oprette (evt. sammensat).
# beholdt danne og ikke sammensat da tillægsord.
#~ msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
#~ msgstr "Kunne ikke danne et \"decodebin2\" element."
#~ msgid "Could not create \"queue2\" element."
#~ msgstr "Kunne ikke danne et \"queue2\" element."
#~ msgid "Could not create \"typefind\" element."
#~ msgstr "Kunne ikke danne et \"typefind\" element."
#~ msgid "No file name specified."
#~ msgstr "Intet filnavn angivet."
#~ msgid "artist sortname"
#~ msgstr "kunstner sorteringsnavn"
#~ msgid "MusicBrainz artist sortname"
#~ msgstr "MusicBrainz kunstner sorteringsnavn"
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) 2010 Fran Dieguez
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
# Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2010.
# Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2010, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.29.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.31.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-16 01:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-19 15:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-11 18:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-09 21:20+0100\n"
"Last-Translator: Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\\\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Poedit-Language: galego\n"
msgid "Master"
......@@ -291,119 +291,120 @@ msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "ID TRM en MusicBrainz"
msgid "capturing shutter speed"
msgstr ""
msgstr "velocidade do obturador da toma"
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr ""
msgstr "Velocidade do obturador usada ao tomar unha imaxe, en segundos"
msgid "capturing focal ratio"
msgstr ""
msgstr "taxa focal da toma"
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr ""
msgstr "Taxa focal (número-f) usada ao tomar a imaxe"
msgid "capturing focal length"
msgstr ""
msgstr "lonxitude focal da toma"
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr ""
msgstr "Lonxitude focal da lente usada ao tomar a imaxe, en mm"
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr ""
msgstr "taxa de ampliación dixital da toma"
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "Taxa de ampliación dixital usada ao tomar unha imaxe"
msgid "capturing iso speed"
msgstr ""
msgstr "velocidade ISO da toma"
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "A velocidade de captura ISO usada ao tomar unha imaxe"
msgid "capturing exposure program"
msgstr ""
msgstr "programa de exposición da toma"
msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "O programa de exposición usado ao tomar unha imaxe"
msgid "capturing exposure mode"
msgstr ""
msgstr "modo de exposición da toma"
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "O modo de exposición usado ao tomar unha imaxe"
msgid "capturing scene capture type"
msgstr ""
msgstr "tipo de escena usado na toma"
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "O modo de captura usado ao tomar unha imaxe"
msgid "capturing gain adjustment"
msgstr ""
msgstr "axuste de ganancia da toma"
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr ""
msgstr "O axuste xeral de ganancia aplicado nunha imaxe"
msgid "capturing white balance"
msgstr ""
msgstr "balance de brancos da toma"
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "O modo de balance de brancos usado ao tomar unha imaxe"
msgid "capturing contrast"
msgstr ""
msgstr "contraste da toma"
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "A dirección de contraste procesada aplicada ao tomar unha imaxe"
msgid "capturing saturation"
msgstr ""
msgstr "saturación da toma"
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "A dirección de saturación procesada aplicada ao tomar unha imaxe"
msgid "capturing sharpness"
msgstr ""
msgstr "nitidez da toma"
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "A dirección de nitidez procesada aplicada ao tomar unha imaxe"
msgid "capturing flash fired"
msgstr ""
msgstr "disparo de flash da toma"
msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr ""
msgstr "Se o flash se disparou ao capturar unha imaxe"
msgid "capturing flash mode"
msgstr ""
msgstr "modo de flash da toma"
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr ""
msgstr "O modo de flash seleccionado ao tomar unha imaxe"
msgid "capturing metering mode"
msgstr ""
msgstr "modo de medición da toma"
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr ""
"O modo de medición usado ao determinar a exposición ao tomar unha imaxe"
msgid "capturing source"
msgstr ""
msgstr "orixe da toma"
msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr ""
msgstr "A orixe ou tipo de dispositivo usado para a toma"
msgid "image horizontal ppi"
msgstr ""
msgstr "ppi horizontal da imaxe"
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr ""
msgstr "Densidade horizontal de píxeles, en ppi, do medio (imaxe ou vídeo)"
msgid "image vertical ppi"
msgstr ""
msgstr "ppi vertical da imaxe"
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr ""
msgstr "Densidade vertical de píxeles, en ppi, do medio (imaxe ou vídeo)"
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Este CD non contén pistas de son"
......
# Brazilian Portuguese translation of gst-plugins-base.
# Copyright (C) 2008-2010 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2008-2011 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
# Fabrício Godoy <skarllot@gmail.com>, 2008-2010.
# Fabrício Godoy <skarllot@gmail.com>, 2008-2011.
#
# PCM -> PCM
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.29.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.31.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-16 01:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-28 20:25-0300\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-11 18:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-08 01:02-0300\n"
"Last-Translator: Fabrício Godoy <skarllot@gmail.com>\n"
"Language-Team: Brazilian Portuguese <ldp-br@bazar.conectiva.com.br>\n"
"Language: pt_BR\n"
......@@ -292,119 +292,126 @@ msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "ident. da trilha TRM no MusicBrainz"
msgid "capturing shutter speed"
msgstr ""
msgstr "velocidade do obturador ao capturar"
msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr ""
msgstr "Velocidade do obturador usada ao capturar uma imagem, em segundos"
msgid "capturing focal ratio"
msgstr ""
msgstr "taxa focal ao capturar"
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr ""
msgstr "Taxa focal usada ao capturar a imagem, f-number"
msgid "capturing focal length"
msgstr ""
msgstr "distância focal ao capturar"
msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr ""
msgstr "Distância focal das lentes usada ao capturar a imagem, em mm"
msgid "capturing digital zoom ratio"
msgstr ""
msgstr "taxa de zoom digital ao capturar"
msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "Taxa de zoom digital usada ao capturar uma imagem"
msgid "capturing iso speed"
msgstr ""
msgstr "velocidade ISO ao capturar"
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "A velocidade ISO usada ao capturar uma imagem"
msgid "capturing exposure program"
msgstr ""
msgstr "programa de exposição ao capturar"
msgid "The exposure program used when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "O programa de exposição usado ao capturar uma imagem"
msgid "capturing exposure mode"
msgstr ""
msgstr "modo de exposição ao capturar"
msgid "The exposure mode used when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "O modo de exposição usado ao capturar uma imagem"
msgid "capturing scene capture type"
msgstr ""
msgstr "tipo de captura de cena ao capturar"
msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "O modo de captura de cena usado ao capturar uma imagem"
msgid "capturing gain adjustment"
msgstr ""
msgstr "ajuste de ganho ao capturar"
msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
msgstr ""
msgstr "O ajuste de ganho geral aplicado na imagem"
msgid "capturing white balance"
msgstr ""
msgstr "balanço de branco ao capturar"
msgid "The white balance mode set when capturing an image"
msgstr ""
msgstr "O modo de balanço de branco definido ao capturar uma imagem"
msgid "capturing contrast"
msgstr ""
msgstr "contraste ao capturar"
msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr ""
"O procedimento de processamento de contraste aplicado ao capturar uma imagem"
msgid "capturing saturation"
msgstr ""
msgstr "saturação ao capturar"
msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr ""
"O procedimento de processamento de saturação aplicado ao capturar uma imagem"
msgid "capturing sharpness"
msgstr ""
msgstr "nitidez ao capturar"
msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr ""
"O procedimento de processamento de nitidez aplicado ao capturar uma imagem"
msgid "capturing flash fired"
msgstr ""
msgstr "disparar flash ao capturar"
msgid "If the flash fired while capturing an image"
msgstr ""
msgstr "Define se o flash é disparado ao capturar uma imagem"
msgid "capturing flash mode"
msgstr ""
msgstr "modo de flash ao capturar"
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr ""
msgstr "O modo de flash selecionado ao capturar uma imagem"
msgid "capturing metering mode"
msgstr ""
msgstr "modo de medição de luz ao capturar"
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr ""
"O modo de medição de luz usado ao determinar a exposição para captura de uma "
"imagem"
msgid "capturing source"
msgstr ""
msgstr "fonte ao capturar"
msgid "The source or type of device used for the capture"
msgstr ""
msgstr "A fonte ou tipo de dispositivo usado para a captura"
msgid "image horizontal ppi"
msgstr ""
msgstr "PPI horizontal da imagem"
msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
msgstr ""
"Densidade de pixels horizontais desejado para a mídia (imagem/vídeo), em PPI"
msgid "image vertical ppi"
msgstr ""
msgstr "PPI vertical da imagem"
msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
msgstr ""
"Densidade de pixels verticais desejado para a mídia (imagem/vídeo), em PPI"
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Este CD não tem trilhas de áudio"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment