Commit 53045d69 authored by Thomas Vander Stichele's avatar Thomas Vander Stichele
Browse files

po/da.po: Added Danish translation.

Original commit message from CVS:
translated by: Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>
* po/da.po:
Added Danish translation.
parent a82eb386
2007-09-22 Thomas Vander Stichele <thomas at apestaart dot org>
translated by: Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>
* po/da.po:
Added Danish translation.
2007-09-22 Thomas Vander Stichele <thomas at apestaart dot org>
 
translated by: Funda Wang <fundawang@linux.net.cn>
# Danish translation of gst-plugins-base-0.10.12.po
# This file is put in the public domain.
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-05 11:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-22 16:38+0100\n"
"Last-Translator: Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:130
msgid "Master"
msgstr "Master"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:131
msgid "Bass"
msgstr "Bas"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:132
msgid "Treble"
msgstr "Diskant"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:133
msgid "PCM"
msgstr "Pcm"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:134
msgid "Synth"
msgstr "Synthesizer"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:135
msgid "Line-in"
msgstr "Linie-ind"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:136
msgid "CD"
msgstr "Cd"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:137
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:138
msgid "PC Speaker"
msgstr "Pc-højttaler"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:139
msgid "Playback"
msgstr "Afspilning"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:140 ext/alsa/gstalsamixertrack.c:201
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:204
msgid "Capture"
msgstr "Optage"
#: ext/alsa/gstalsasink.c:441
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i mono-tilstand."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:443
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i stereo-tilstand."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:447
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Kunne ikke afspille fra enheden i %d-kanals-tilstand."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:406
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i mono-tilstand."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:408
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i stereo-tilstand."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:412
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Kunne ikke optage fra enheden i %d-kanals-tilstand."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:240 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:246
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Kunne ikke læse fra cd-enhed."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:333
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Kunne ikke søge på cd."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:363
msgid "Could not read CD."
msgstr "Kunne ikke læse cd."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:387
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
msgstr "Kunne ikke åbne vfs-filen \"%s\" til skrivning: %s."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:394
msgid "No filename given"
msgstr "Intet filnavn angivet"
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:420
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke lukke vfs-filen \"%s\"."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:571
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Fejl ved skrivning til filen \"%s\"."
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:3081
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1437
#, c-format
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
msgstr "Defekt undertekst URI \"%s\", undertekster deaktiveret."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1454 gst/playback/gstplaybasebin.c:1580
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr "Et %s plugin er nødvendigt ved afspilning af denne sekvens, men ikke installeret."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1550
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Ingen angivet URI til afspilning."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1556
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Ugyldig URI \"%s\"."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1562
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
msgstr "RTSP sekvenser kan endnu ikke afspilles."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1889
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
msgstr "Kunne ikke danne et \"decodebin\" element."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2100
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Kildeelement er ugyldigt."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2176
msgid "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr "Der blev kun fundet en undertekst-sekvens. Enten forsøger du at indlæse en undertekst-fil eller en anden type tekstfil, eller media-filen blev ikke genkendt."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2181
msgid "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to install the necessary plugins."
msgstr "Du har ingen dekoder installeret, der kan håndtere denne fil. Du er nødt til at installere de nødvendige plugins."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2185
msgid "This is not a media file"
msgstr "Dette er ikke en media-fil"
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2190
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
msgstr "En undertekst-sekvens blev fundet, men ingen video-sekvens."
#: gst/playback/gstplaybin.c:909
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
msgstr "Både autovideosink og xvimagesink elementerne mangler."
#: gst/playback/gstplaybin.c:917 gst/playback/gstplaybin.c:927
#: gst/playback/gstplaybin.c:1112 gst/playback/gstplaybin.c:1122
#: gst/playback/gstplaybin.c:1253 gst/playback/gstplaybin.c:1262
#: gst/playback/gstplaybin.c:1271
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "'%s' elementet mangler - check din GStreamer installation."
#: gst/playback/gstplaybin.c:1105
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
msgstr "Både autoaudiosink og alsasink elementerne mangler."
#: gst/tcp/gsttcp.c:519 gst/tcp/gsttcpclientsink.c:268
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Der opstod en fejl under data-overførsel til \"%s:%d\"."
#: gst/tcp/gsttcp.c:571
#, c-format
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
msgstr "Der opstod en fejl under overførsel af gdp-overskriftsdata til \"%s:%d\"."
#: gst/tcp/gsttcp.c:580
#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
msgstr "Der opstod en fejl under overførsel af gdp-pakkeindhold til \"%s:%d\"."
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:380 gst/tcp/gsttcpclientsrc.c:364
#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
msgstr "Opkobling til %s:%d afvist."
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:57
msgid "track ID"
msgstr "spor id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:57
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "MusicBrainz spor id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
msgid "artist ID"
msgstr "kunstner id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "MusicBrainz kunstner id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
msgid "album ID"
msgstr "album id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "MusicBrainz album id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:64
msgid "album artist ID"
msgstr "albumkunstner id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:64
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "MusicBrainz albumkunstner id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
msgid "track TRM ID"
msgstr "spor TRM id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "MusicBrainz TRM id"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:69
msgid "artist sortname"
msgstr "kunstner sorteringsnavn"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:69
msgid "MusicBrainz artist sortname"
msgstr "MusicBrainz kunstner sorteringsnavn"
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1382
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1415
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Denne cd har ingen lyd-spor"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:90
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:98
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:121
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:122
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:130
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:144
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Lossless"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:147
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:159
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Lossless MSZH"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:165
msgid "Uncompressed Gray Image"
msgstr "Ukomprimeret gråtonebillede"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:170
msgid "Run-length encoding"
msgstr "Kørsels-længde indkodning"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:204
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Sami undertekstformat"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:205
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "TMPlayer undertekstformat"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:263
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
msgstr "Ukomprimeret plan-YUV 4:2:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:266
msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
msgstr "Ukomprimeret plan-YVU 4:2:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:269
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:279
msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:2:2"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:272
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:1:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:275
msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
msgstr "Ukomprimeret pakket YVU 4:1:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:282
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:1:1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:285
msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
msgstr "Ukomprimeret pakket YUV 4:4:4"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:288
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
msgstr "Ukomprimeret plan-YUV 4:2:2"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:291
msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
msgstr "Ukomprimeret plan-YUV 4:1:1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:294
msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
msgstr "Ukomprimeret sort og hvid Y-plan"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:297
msgid "Uncompressed YUV"
msgstr "Ukomprimeret YUV"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:308
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:358
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 version %d"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:547
#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
msgstr "Ufiltreret %d-bit PCM audio"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:549
msgid "Raw PCM audio"
msgstr "Ufiltreret PCM audio"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:555
#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
msgstr "Ufiltreret %d-bit flydende-komma audio"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:557
msgid "Raw floating-point audio"
msgstr "Ufiltreret flydende-komma audio"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:636
msgid "Audio CD source"
msgstr "Audio cd kilde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:639
msgid "DVD source"
msgstr "DVD kilde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:642
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Real Time Streaming Protocol (RTSP) kilde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:646
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Microsoft Media Server (MMS) protokol kilde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:654
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "%s protokol kilde"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:722
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:724
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:726
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:733
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:735
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "%s afkoder"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:770
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:772
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:774
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:781
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:783
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "%s indkoder"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:814
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "GStreamer element %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:540
msgid "Unknown source element"
msgstr "Ukendt kildeelement"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:543
msgid "Unknown sink element"
msgstr ""
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:546
msgid "Unknown element"
msgstr "Ukendt element"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:549
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Ukendt afkodeelement"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:552
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Ukendt indkodeelement"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:557
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Plugin eller element af ukendt type"
#: sys/v4l/v4l_calls.c:159
msgid "No device specified."
msgstr "Ingen enhed angivet."
#: sys/v4l/v4l_calls.c:168
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enheden \"%s\" eksisterer ikke."
#: sys/v4l/v4l_calls.c:173
#, c-format
msgid "Device \"%s\" is already being used."
msgstr "Enheden \"%s\" er allerede i brug."
#: sys/v4l/v4l_calls.c:178
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke tilgå enheden \"%s\"."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment