Commit 969df748 authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge
Browse files

po: Update translations

parent d2e942ac
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.7.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 11:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 14:16+0200\n"
"Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n"
......@@ -529,6 +529,9 @@ msgstr ""
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
......@@ -588,6 +591,15 @@ msgstr ""
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
msgid "change audio track"
msgstr ""
msgid "change video track"
msgstr ""
msgid "change subtitle track"
msgstr ""
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 11:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:29+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -530,6 +530,9 @@ msgstr ""
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
......@@ -589,6 +592,15 @@ msgstr ""
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
msgid "change audio track"
msgstr ""
msgid "change video track"
msgstr ""
msgid "change subtitle track"
msgstr ""
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 11:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 22:31+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
......@@ -531,6 +531,9 @@ msgstr ""
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
......@@ -589,6 +592,17 @@ msgstr ""
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "В това CD липсва аудио"
msgid "change video track"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Субтитри, формат Kate"
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 11:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-01 14:19+0100\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gforcada@gnome.org>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......@@ -543,6 +543,9 @@ msgstr ""
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
......@@ -602,6 +605,17 @@ msgstr ""
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Aquest CD no té pistes d'àudio"
msgid "change video track"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Format de subtítols Kate"
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
......
......@@ -8,10 +8,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.4.1\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.5.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-16 10:33+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 11:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-17 17:31+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -519,9 +519,9 @@ msgstr ""
"Po zobrazení počátečního seznamu zařízení neskončit, ale ček na přidání/"
"odebrání zařízení."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr "Hlasitost"
msgstr "Hlasitost: %.0f %%"
msgid "Buffering..."
msgstr "Ukládá se do vyrovnávací paměti…"
......@@ -530,73 +530,85 @@ msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr "Bylo ztraceno časování, vybírá se nové\n"
msgid "Reached end of play list."
msgstr "Dosažen konec seznamu k přehrání"
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
msgstr "Nyní se přehrává %s\n"
#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""
msgstr "Blíží se konec, připravuje se následující titul: %s"
#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""
msgstr "Rychlost přehrávání: %.2f"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Nezdařilo se otevřít zařízení pro přehrávání v režimu stereo."
msgstr "Nezdařilo se změnit rychlost přehrávání na %.2f"
msgid "space"
msgstr ""
msgstr "mezerník"
msgid "pause/unpause"
msgstr ""
msgstr "pozastavit/pokračovat"
msgid "q or ESC"
msgstr ""
msgstr "q nebo ESC"
msgid "quit"
msgstr ""
msgstr "ukončit"
msgid "play next"
msgstr ""
msgstr "přehrát následující"
msgid "play previous"
msgstr ""
msgstr "přehrát předchozí"
msgid "seek forward"
msgstr ""
msgstr "posounout vpřed"
msgid "seek backward"
msgstr ""
msgstr "posunout zpět"
#, fuzzy
msgid "volume up"
msgstr "Hlasitost"
msgstr "zvýšit hlasitost"
msgid "volume down"
msgstr ""
msgstr "snížit hlasitost"
msgid "increase playback rate"
msgstr ""
msgstr "zvýšit rychlost přehrávání"
msgid "decrease playback rate"
msgstr ""
msgstr "snížti rychlost přehrávání"
msgid "change playback direction"
msgstr ""
msgstr "změnit směr přehrávání"
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
msgstr "zapnout/vypnout trikový režim"
msgid "show keyboard shortcuts"
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Toto CD nemá žádné zvukové stopy"
msgid "change video track"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Formát titulků Kate"
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr "zobrazit klávesové zkratky"
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr "Interaktivní ovládání přes klávesnici"
msgstr "Interaktivní režim – ovládání klávesnicí:"
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr "Spotřebič videa, který se má použít (výchozí je autovideosink)"
......@@ -610,9 +622,8 @@ msgstr "Zapnout přehrávání bez mezer"
msgid "Shuffle playlist"
msgstr "Náhodně zamíchat seznam k přehrání"
#, fuzzy
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr "Interaktivní ovládání přes klávesnici"
msgstr "Zakázat interaktivní ovládání klávesnicí"
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitost"
......@@ -621,7 +632,7 @@ msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr "Soubor se seznamem k přehrání obsahující vstupní multimediální soubory"
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""
msgstr "Nevypisovat žádný výstup (mimo chyb)"
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
......@@ -631,9 +642,4 @@ msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr "Musíte zadat minimálně jeden název souboru nebo adresu URI k přehrání."
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "K přehrání tohoto proudu je vyžadován zásuvný modul %s, ale není "
#~ "nainstalován."
msgstr "Zmáčknutím „k“ si zobrazíte seznam klávesových zkratek.\n"
......@@ -33,7 +33,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 11:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-29 16:38+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -568,6 +568,9 @@ msgstr "Ur tabt, vælger et nyt ur\n"
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
......@@ -627,6 +630,17 @@ msgstr ""
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Denne cd har ingen lydspor"
msgid "change video track"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Kate-undertekstformat"
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
......
......@@ -7,10 +7,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.4.0\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.5.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-24 23:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 11:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-11 21:00+0100\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: de\n"
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Gerät konnte nicht zur Wiedergabe in Mono geöffnet werden."
......@@ -522,9 +522,9 @@ msgstr ""
"Nicht nach dem Anzeigen der anfänglichen Geräteliste beenden, sondern auf "
"das Hinzufügen/Entfernen von Geräten warten."
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr "Lautstärke"
msgstr "Lautstärke: %.0f%%"
msgid "Buffering..."
msgstr "Zwischenspeichern …"
......@@ -533,73 +533,85 @@ msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr "Uhrzeit verloren, es wird eine neue gewählt\n"
msgid "Reached end of play list."
msgstr "Das Ende der Wiedergabeliste wurde erreicht."
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
msgstr "Momentan wird %s wiedergegeben\n"
#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""
msgstr "Kurz vor dem Abschluss. Nächster Titel wird vorbereitet: %s"
#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""
msgstr "Wiedergabegeschwindigkeit: %.2f"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr "Gerät konnte nicht zur Wiedergabe in Stereo geöffnet werden."
msgstr "Wiedergabegeschwindigkeit konnte nicht auf %.2f geändert werden"
msgid "space"
msgstr ""
msgstr "Leertaste"
msgid "pause/unpause"
msgstr ""
msgstr "Anhalten/Fortsetzen"
msgid "q or ESC"
msgstr ""
msgstr "q oder ESC"
msgid "quit"
msgstr ""
msgstr "Beenden"
msgid "play next"
msgstr ""
msgstr "Nächsten wiedergeben"
msgid "play previous"
msgstr ""
msgstr "Vorherigen wiedergeben"
msgid "seek forward"
msgstr ""
msgstr "Vorspulen"
msgid "seek backward"
msgstr ""
msgstr "Zurückspulen"
#, fuzzy
msgid "volume up"
msgstr "Lautstärke"
msgstr "Lauter"
msgid "volume down"
msgstr ""
msgstr "Leiser"
msgid "increase playback rate"
msgstr ""
msgstr "Schneller wiedergeben"
msgid "decrease playback rate"
msgstr ""
msgstr "Langsamer wiedergeben"
msgid "change playback direction"
msgstr ""
msgstr "Wiedergaberichtung ändern"
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
msgstr "Trickmodi einschalten/ausschalten"
msgid "show keyboard shortcuts"
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Auf dieser CD befinden sich keine Audio-Titel"
msgid "change video track"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Untertitel-Format Kate"
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr "Tastenkombinationen anzeigen"
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr "Interaktive Steuerung via Tastatur"
msgstr "Interaktiver Modus - Tastatursteuerung:"
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr "Zu verwendende Video-Ziel (Voreinstellung ist »autovideosink«)"
......@@ -613,9 +625,8 @@ msgstr "Lückenlose Wiedergabe einschalten"
msgid "Shuffle playlist"
msgstr "Wiedergabeliste mischen"
#, fuzzy
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr "Interaktive Steuerung via Tastatur"
msgstr "Interaktive Steuerung via Tastatur deaktivieren"
msgid "Volume"
msgstr "Lautstärke"
......@@ -624,7 +635,7 @@ msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr "Datei mit Wiedergabeliste enthält Eingabe-Mediendateien"
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""
msgstr "Nichts ausgeben (außer Fehlermeldungen)"
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
......@@ -636,7 +647,7 @@ msgstr ""
"angeben."
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""
msgstr "Geben Sie »k« ein, um die Liste der Tastenkombinationen zu sehen.\n"
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 11:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-05 19:13+0100\n"
"Last-Translator: Savvas Radevic <vicedar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Greek <team@lists.gnome.gr>\n"
......@@ -549,6 +549,9 @@ msgstr ""
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
......@@ -607,6 +610,17 @@ msgstr ""
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Αυτό το CD δεν έχει ηχητικά κομμάτια"
msgid "change video track"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Μορφή υποτίτλων Kate"
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 11:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-26 10:41-0400\n"
"Last-Translator: Gareth Owen <gowen72@yahoo.com>\n"
"Language-Team: English (British) <en_gb@li.org>\n"
......@@ -528,6 +528,9 @@ msgstr ""
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
......@@ -587,6 +590,15 @@ msgstr ""
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
msgid "change audio track"
msgstr ""
msgid "change video track"
msgstr ""
msgid "change subtitle track"
msgstr ""
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 11:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-04 21:11+0100\n"
"Last-Translator: Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>\n"
"Language-Team: Esperanto <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -524,6 +524,9 @@ msgstr ""
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
......@@ -582,6 +585,15 @@ msgstr ""
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
msgid "change audio track"
msgstr ""
msgid "change video track"
msgstr ""
msgid "change subtitle track"
msgstr ""
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 11:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-02 15:46+0200\n"
"Last-Translator: Jorge González González <aloriel@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
......@@ -532,6 +532,9 @@ msgstr ""
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
......@@ -590,6 +593,17 @@ msgstr ""
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Este CD no tiene pistas de sonido"
msgid "change video track"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Formato de subtítulos kate"
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.26.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-24 11:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-25 12:32+0100\n"
"Last-Translator: Mikel Olasagasti Uranga <hey_neken@mundurat.net>\n"
"Language-Team: Basque <translation-team-eu@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -534,6 +534,9 @@ msgstr ""
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
msgid "Paused"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
......@@ -592,6 +595,17 @@ msgstr ""
msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "CD honek ez du audio-pistarik"
msgid "change video track"
msgstr ""
#, fuzzy