Commit b7455f97 authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge
Browse files

po: Update translations

parent 3113e341
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.7.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 14:16+0200\n"
"Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n"
......@@ -530,7 +530,7 @@ msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:29+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -531,7 +531,7 @@ msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 22:31+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
......@@ -532,7 +532,7 @@ msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-01 14:19+0100\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gforcada@gnome.org>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......@@ -544,7 +544,7 @@ msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......
......@@ -4,14 +4,14 @@
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.2.1\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-09 12:37+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-16 10:33+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -516,22 +516,24 @@ msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Po zobrazení počátečního seznamu zařízení neskončit, ale ček na přidání/"
"odebrání zařízení."
#, c-format
#, fuzzy, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr ""
msgstr "Hlasitost"
msgid "Buffering..."
msgstr "Ukládá se do vyrovnávací paměti…"
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr ""
msgstr "Bylo ztraceno časování, vybírá se nové\n"
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......@@ -570,8 +572,9 @@ msgstr ""
msgid "seek backward"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "volume up"
msgstr ""
msgstr "Hlasitost"
msgid "volume down"
msgstr ""
......@@ -591,8 +594,9 @@ msgstr ""
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr ""
msgstr "Interaktivní ovládání přes klávesnici"
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr "Spotřebič videa, který se má použít (výchozí je autovideosink)"
......@@ -604,16 +608,17 @@ msgid "Enable gapless playback"
msgstr "Zapnout přehrávání bez mezer"
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""
msgstr "Náhodně zamíchat seznam k přehrání"
#, fuzzy
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr ""
msgstr "Interaktivní ovládání přes klávesnici"
msgid "Volume"
msgstr ""
msgstr "Hlasitost"
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""
msgstr "Soubor se seznamem k přehrání obsahující vstupní multimediální soubory"
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""
......
......@@ -31,10 +31,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.3.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-24 16:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-29 16:38+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -552,6 +552,8 @@ msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Afslut ikke efter visning af den oprindelige enhedsliste, men vent på at "
"enheder bliver tilføjet/fjernet."
#, fuzzy, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
......@@ -567,7 +569,7 @@ msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......
# German messages for gst-plugins-base 1.3.2
# German messages for gst-plugins-base 1.4.0
# Copyright © 2006 Karl Eichwalder
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
# Karl Eichwalder <ke@suse.de>, 2006.
......@@ -7,10 +7,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.3.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-22 20:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-24 23:58+0100\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: de\n"
......@@ -519,6 +519,8 @@ msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
msgstr ""
"Nicht nach dem Anzeigen der anfänglichen Geräteliste beenden, sondern auf "
"das Hinzufügen/Entfernen von Geräten warten."
#, fuzzy, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
......@@ -534,7 +536,7 @@ msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-05 19:13+0100\n"
"Last-Translator: Savvas Radevic <vicedar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Greek <team@lists.gnome.gr>\n"
......@@ -550,7 +550,7 @@ msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-26 10:41-0400\n"
"Last-Translator: Gareth Owen <gowen72@yahoo.com>\n"
"Language-Team: English (British) <en_gb@li.org>\n"
......@@ -529,7 +529,7 @@ msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-04 21:11+0100\n"
"Last-Translator: Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>\n"
"Language-Team: Esperanto <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -525,7 +525,7 @@ msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-02 15:46+0200\n"
"Last-Translator: Jorge González González <aloriel@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
......@@ -533,7 +533,7 @@ msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-0.10.26.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-25 12:32+0100\n"
"Last-Translator: Mikel Olasagasti Uranga <hey_neken@mundurat.net>\n"
"Language-Team: Basque <translation-team-eu@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -535,7 +535,7 @@ msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.30.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-31 23:21+0200\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -537,7 +537,7 @@ msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......
......@@ -4,14 +4,15 @@
#
# Nicolas Velin <nicolas@velin.fr>, 2008.
# Claude Paroz <claude@2xlibre.net>, 2008-2011.
# Stéphane Aulery <lkppo@free.fr>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-24 18:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-28 09:19+0200\n"
"Last-Translator: Claude Paroz <claude@2xlibre.net>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-07 09:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-26 19:42+0200\n"
"Last-Translator: Stéphane Aulery <lkppo@free.fr>\n"
"Language-Team: French <traduc@traduc.org>\n"
"Language: fr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -92,9 +93,8 @@ msgstr "Impossible de déterminer le type de flux"
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "Ce fichier semble être un fichier texte"
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "Impossible de créer un élément « decodebin »."
msgstr "Impossible de créer un élément « uridecodebin »."
#, c-format
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
......@@ -210,19 +210,16 @@ msgid "Timed Text"
msgstr ""
msgid "Subtitle"
msgstr ""
msgstr "Sous-titre"
#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Format de sous-titres TMPlayer"
msgstr "Format de sous-titres MPL2"
#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Format de sous-titres Sami"
msgstr "Format de sous-titres DKS"
#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Format de sous-titres Kate"
msgstr "Format de sous-titres QTtext"
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Format de sous-titres Sami"
......@@ -233,45 +230,42 @@ msgstr "Format de sous-titres TMPlayer"
msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Format de sous-titres Kate"
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "YUV non compressé"
msgstr "Video non compressée"
#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Image niveaux de gris non compressée"
msgstr "Niveaux de gris non compressés"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "YUV empaqueté 4:2:2 non compressé"
msgstr "YUV %s empaqueté non compressé"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "YUV planaire 4:2:0 non compressé"
msgstr "YUV semi-planaire %s non compressé"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "YUV planaire 4:2:0 non compressé"
msgstr "YUV planaire %s non compressé"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "%2$s %1$d bits en palette non compressé"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
msgstr "%2$s %1$d bits en palette non compressé"
msgstr "%2$s %1$d bits non compressé"
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "MPEG-4 DivX version %d"
#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "YUV non compressé"
msgstr "Audio non compressé"
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Audio PCM brut %d bits"
msgstr "Audio brut %2$s %1$d bits"
msgid "Audio CD source"
msgstr "Source CD audio"
......@@ -327,7 +321,7 @@ msgstr "Multiplexeur %s"
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "Codeur %s"
msgstr "Encodeur %s"
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
......@@ -412,7 +406,7 @@ msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
msgstr "Valeur du zoom numérique utilisé lors de la capture de l'image"
msgid "capturing iso speed"
msgstr "sensibilité iso de la capture"
msgstr "sensibilité ISO de la capture"
msgid "The ISO speed used when capturing an image"
msgstr "La sensibilité ISO utilisée lors de la capture de l'image"
......@@ -489,7 +483,7 @@ msgid "The selected flash mode while capturing an image"
msgstr "Le mode de flash sélectionné lors de la capture d'une image"
msgid "capturing metering mode"
msgstr "mode de msure de la capture"
msgstr "mode de mesure de la capture"
msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
......@@ -539,12 +533,12 @@ msgid ""
"added/removed."
msgstr ""
#, c-format
#, fuzzy, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr ""
msgstr "Volume"
msgid "Buffering..."
msgstr ""
msgstr "Mise en cache…"
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr ""
......@@ -553,7 +547,7 @@ msgid "Reached end of play list."
msgstr ""
#, c-format
msgid "Now playing %s"
msgid "Now playing %s\n"
msgstr ""
#, c-format
......@@ -592,8 +586,9 @@ msgstr ""
msgid "seek backward"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "volume up"
msgstr ""
msgstr "Volume"
msgid "volume down"
msgstr ""
......@@ -632,7 +627,7 @@ msgid "Disable interactive control via the keyboard"
msgstr ""
msgid "Volume"
msgstr ""
msgstr "Volume"
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""
......@@ -642,7 +637,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr ""
msgstr "Usage : %s FICHIER1|URI1 [FICHIER2|URI2] [FICHIER3|URI3] …"
msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr ""
......@@ -653,142 +648,3 @@ msgstr ""
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "Un greffon %s est requis pour lire ce flux, mais il n'est pas installé."
#, fuzzy
#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "YUV non compressé"
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Volume général"
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basses"
#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Aiguës"
#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"
#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"
#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Entrée ligne"
#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"
#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Micro"
#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Haut-parleur PC"
#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Lecture"
#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Enregistrement"
#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "Connexion refusée vers %s:%d."
#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "YVU planaire 4:2:0 non compressé"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "YUV empaqueté 4:1:0 non compressé"
#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "YVU empaqueté 4:1:0 non compressé"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "YUV empaqueté 4:1:1 non compressé"
#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "YUV empaqueté 4:4:4 non compressé"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "YUV planaire 4:2:2 non compressé"
#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "YUV planaire 4:1:1 non compressé"
#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Plan Y noir et blanc non compressé"
#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Audio PCM brut"
#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Audio brut virgule flottante %d bits"
#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Audio brut virgule flottante"
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier vfs « %s » en écriture : %s."
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "Aucun nom de fichier indiqué"
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "Impossible de fermer le fichier vfs « %s »."
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "Erreur lors de l'écriture dans le fichier « %s »."
#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
#~ msgstr ""
#~ "URI de sous-titres « %s » non valide, les sous-titres sont désactivés."
#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "Il n'est pas encore possible de lire les flux RTSP."
#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Seul un flux de sous-titres a été détecté. Soit vous essayez d'ouvrir un "
#~ "fichier de sous-titres ou un autre type de fichier texte, soit le fichier "
#~ "multimédia n'a pas été reconnu."
#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
#~ "Aucun décodeur n'est installé pour gérer ce fichier. Vous devriez "
#~ "probablement installer des greffons supplémentaires."
#~ msgid "This is not a media file"
#~ msgstr "Ceci n'est pas un fichier multimédia"
#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "Un flux de sous-titres a été détecté, mais pas de flux vidéo."
#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
#~ msgstr "Les éléments autovideosink et xvimagesink sont tous deux manquants."
#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
#~ msgstr "Les éléments autoaudiosink et alsasink sont tous deux manquants."
#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "Aucun périphérique indiqué."
#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "Le périphérique « %s » n'existe pas."
#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "Le périphérique « %s » est déjà en cours d'utilisation."
#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
#~ msgstr "Impossible d'ouvrir le périphérique « %s » en lecture et écriture."
#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr "Erreur lors de l'envoi de données d'en-tête gdp vers « %s:%d »."
#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr ""